You are on page 1of 4

BORANG PENYERTAAN

PERTANDINGAN PALUAN KOMPANG


PERGERAKAN PEMUDA UMNO BAHAGIAN BAKRI

Tarikh : 9 MEI 2010


Tempat : TAMAN AROSA JALAN HJ JAIB
Masa : 8.00 PAGI

( Semua tarikh/tempat/masa bergantung kepada perubahan dari masa ke masa )


MAKLUMAT KUMPULAN

NAMA KUMPULAN
( Huruf Besar )

ALAMAT SURAT
MENYURAT

NAMA PENGURUS

NO TEL BIMBIT NO TEL ( P )

EMAIL

SYARAT –SYARAT PERTANDINGAN

1. Pertandingan ini terbuka kepada semua ahli-ahli Pemuda UMNO Cawangan dan Ahli – Ahli Persatuan
Belia dalam Parlimen Bakri
2. Pertandingan ini adalah berbentuk kumpulan yang dianggotai minimum 10 orang dan maksimum 20
orang .
3. Anggota pasukan mestilah terdiri daripada lelaki sahaja ( terdiri daripada 12 hingga 40 tahun)
4. Pihak penganjur juga membenarkan dalam pasukan kompang itu boleh menjemput 4 orang mentor
dewasa untuk membantu pasukan dalam pertandingan tersebut .
5. Semua pasukan hendaklah berpakaian kemas semasa membuat persembahan .
6. Semua persembahan hendaklah menggunakan kompang yang disediakan oleh pasukan masing-masing
7. Saiz kompang adalah dari 8 hingga 15 inci ( boleh dipelbagaikan dalam pasukan )
8. Masa persembahan yang diperuntukan adalah tidak lebih 8 minit
9. Irama persembahan adalah bebas
10. Persembahan kompang adalah menggunakan kompang dan jidur sahaja. Sebarang bentuk peralatan
tambahan adalah dilarang
11. Kompang yang mempunyai lonceng ( gegenta ) adalah di larang
12. Keputusan Hakim dalah muktamad.

)
SISTEM PERMARKAHAN

Markah dibahagikan seperti berikut :

1. Bentuk Paluan Kompang ( Kreativiti ) : 10 Markah


2. Tempo : 10 Markah
3. Kualiti Ton Suara : 10 Markah
4. Keseragaman : 10 Markah
5. Keterampilan : 10 Markah

Persembahan yang melebihi 10 minit akan ditolak 20 markah

HADIAH PEMENANG ( Peringkat Akhir )

HADIAH PERTANDINGAN PALUAN KOMPANG PIALA KETUA PERGERAKAN PEMUDA UMNO BAKRI .

Pertama : PIALA KETUA PEMUDA UMNO BAKRI / RM 500.00 .


Kedua : RM 300.00.
Ketiga : RM 200.00
Keempat : RM 100.00.
Kelima : RM 100.00
( Semua pemenang akan disertakan sijil penyertaan )

PERAKUAN PEMOHON
BAHAWASANYA SAYA SELAKU KETUA PASUKAN BERSETUJU UNTUK
MEMATUHI SEGALA PERATURAN YANG DIKUATKUASAKAN SEPANJANG Borang pertandingan boleh di serahkan kepada :
PERTANDINGAN YANG DIRANCANG OLEH PIHAK PENGANJUR. SAYA
JUGA BERJANJI TIDAK AKAN MENGAMBIL SEBARANG UNDANG- Dun Bentayan : Hj Ismail Sarip 012 6397764
UNDANG ATAU MENUNTUT SEBARANG GANTI RUGI DARIPADA PIHAK Asrop Ma’arof 012 6097547
PENGANJUR SEKIRANYA BERLAKU SEBARANG KEMALANGAN,
KECEDERAAN ATAU KEROSAKAN PADA HARTA BENDA ATAU DIRI SAYA Dun Sg. Abong : Razak Rahim 016 9223006
DAN AHLI-AHLI PASUKAN SAYA SEPANJANG PERTANDINGAN PALUAN Saipol Ab Rahim 016 6323221
KOMPANG INI BERLANGSUNG .
Dun Bkt Naning : Nizal Roslan 014 2777946
TANDA TANGAN
KETUA PASUKAN : ………………………………………………………
Azam Marwi 019 6701424
NAMA : ………………………………………………………. Samuji Kamsan 019 7529282
TARIKH :………………………………………………………..
Atau melalui FAX 06 9813971 Atau serahkan di Pejabat
Aktiviti Pemuda / Paintball Jalan Dato Hj Kosai Bakri

)
PERTANDINGAN PALUAN KOMPANG PERGERAKAN PEMUDA UMNO BAHAGIAN BAKRI

SENARAI NAMA AHLI – AHLI PASUKAN KOMPANG


Nama Pasukan :
Dun :

BIL NAMA NO KP UMUR NO HP


1 Ketua
Pasukan :

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20
)
)