You are on page 1of 2

PERANCANGAN URUS NIAGA

Bil

Urus niaga

Tarikh
2015
1 Ogos

2 Ogos

Beli sofa secara kredit RM 15,000 dari Perniagaan


Perabot Buruk

(b)

Invois

3 Ogos

(d)

Resit

4 Ogos

Bayar sewa kedai RM2000 dengan cek kpd Jacob


Yeow
Beli set meja makan secara kredit RM 24,000 dari
Perniagaan Perabot Bagus

(b)

Invois

4 Ogos

Bayar angkutan masuk RM 80 dengan tunai


(Perniagaan Pengangkutan NBA)

(b)

Resit

5 Ogos

Beli alamari RM 10,000 dengan cek dari Kedai


Perabot Kayu

(b)

Bil Tunai

7 Ogos

Pulangan sofa kepada Perniagaan Perabot Bagus


bernilai RM 1500 kerana rosak

(b)

Nota kredit

8 Ogos

Jual sofa secara kredit kepada Kedai Buku Taman


RM13,000

(c)

Invois

9 Ogos

Jual set meja makan secara kredit kepada Kedai Alat


Tulis Pokok RM 17,600

(c)

Invois

10 10 Ogos Pulangan jualan dari Kedai Buku Taman RM 2600

(c)

Nota kredit

11 12 Ogos Jual almari secara kredit kepada Kedai Emas Mahal

(c)

Invois

12 14 Ogos Ambil set meja makan RM1200 untuk kegunaan

(g)

Memo

13 19 Ogos Terima dari Kedai Buku Taman dengan cek RM 6000

(e)

Resit

14 20 Ogos Terima dari Kedai Alat Tulis Pokok dengan cek RM

(e)

Resit

Baki pada awal bulan : Kenderaan RM 50000, Stok


RM 7400, Penghutang RM3050, Overdraf Bank RM
800, Tunai RM 400.

Komponen

Dokumen

kerana sofa terkoyak

RM5400

peribadi

10,000

15 22 Ogos Jualan set meja makan RM 2200 secara tunai

(c)

Bil Tunai

16 23 Ogos Beli lengkapan secara kredit RM 2000 dari

(f)

Invois

17 24 Ogos Jualan almari RM 1800 secara tunai

(c)

Bil Tunai

18 24 Ogos Masukkan tunai dari pejabat ke bank RM4000

(h)

Slip bank

19 25 Ogos Jualan sofa RM 11,700 dan terima cek

(c)

Bil Tunai

20 26 Ogos Bayar Perniagaan Perabot Buruk dengan cek RM

(d)

Resit

21 26 Ogos Bayar Perniagaan Perabot Bagus dengan cek RM

(d)

Resit

22 27 Ogos Terima sewa RM 800 dari Derrick Rose dgn cek

(e)

Resit

23 28 Ogos Terima komisen RM600 dari Kedai Baju Clippers

(e)

Resit

24 29 Ogos Bayar kadar bayaran RM 480 dengan cek kpd Tenaga

(d)

Keratan cek

25 29 Ogos Pindahan tunai dari bank RM 500 untuk kegunaan

(h)

Keratan cek

26 30 Ogos Bayar gaji RM 1300 kepada Lee Jun Ming dengan cek

(d)

Baucar

Perniagaan Lengkapan Ng

6000

4800

dgn cek.

Nasional Berhad
perniagaan.