You are on page 1of 2

VỊNH HOA BỐN MÙA

Một năm gồm có bốn mùa

Mùa xuân mát mẻ lắm hoa nhiều mầu

Thời gian thấm thoát qua mau

Xuân lan thu cúc đẹp mầu vàng tươi

Mùa hè rực rỡ ai ơi

Là hoa lựu đỏ nên thời đẹp thay.

Thu tàn đông lại tới ngay

Anh đào hồng phấn dịp này trổ hoa .

Phan đinh Sang