You are on page 1of 7

OSIGURANJE U

HOTELIJERSTVU
OSIGURANJE OD ODGOVORNOSTI

Veba 1
U kojim delatnostima ili profesijama
(osim u hotelijerstvu) se javlja
osiguranje od odgovornosti?
Navedite bar 3 primera, ostavite
linkove.

OSIGURANJE U HOTELIJERSTVU
Hotel moe da zakljui sledee vrste
osiguranja:
1. Osiguranje od odgovornosti
2. Osiguranje hotelskih gostiju od
posledica nesrenog sluaja
3. Osiguranje hotelskog osoblja od
posledica nesrenog sluaja na radu
4. Osiguranje garderobe
5. Osiguranje uvanja vozila...

OSIGURANJE OD
ODGOVORNOSTI

Osiguranje od
odgovornosti se
odnosi na
nadoknadu tete
treem licu tete
za koju je
osiguranik
odgovoran.

OSIGURANJE OD ODGOVORNOSTI
Osiguranje od odgovornosti je
dobrovoljno osiguranje koje ugovara
hotel sa osiguravajuim drutvom.
Na ovaj nain hotel eli da se unapred
osigura od plaanja tete treim licima
tj. hoteskim gostima.

Specifinost ove
vrste osiguranja
je da se u njemu
javljaju 3 lica:
1.Osiguravajue
preduzee
2.Hotel kao
osiguranik i
3.Hotelski gost
(tree lice)
kome se vri
naknada tete.

VRSTE TETE
Ova vrsta osiguranja pokriva sledee
vrste tete:
1. Oteenje stvari hotelskog gosta
2. Nestanak stvari hotelskog gosta
3. isto imovinske tete - Npr. hotel je
prihvatio rezervaciju, ali nije bilo
mesta kada je gost doao. Trokove
puta i druge trokove nadoknadie
hotel.