You are on page 1of 3

www.pingas-de-cores.blogspot.com.

es

Dende aqu vexo un camio

nas vilas que correr,

Dende aqu vexo un camio

nos carballos que o sombrean,

que non sei adonde vai;

nas fontes que o regarn.

polo mesmo que non sei,

Camio, camio branco,

quixrao poder andar.

non sei para onde vas;

Estreitio serpentea

mais cada vez que te

entre prados e nabais,


e anda ao feito, aqu escondido,
alumando mis al.
Mais sempre, sempre tentndome
co seu lindo clarear,
que eu penso, non sei por qu,

vexo,
quixera poderte andar.
Xa collas para Santiago,
xa collas para o Portal,
xa en San Andrs te deteas,
xa chegues a San Cidrn,

www.pingas-de-cores.blogspot.com.es

xa, en fin, te perdas... quen sabe


onde?, que mis me d!
Que oxal en ti me perdera
pra nunca mis me atopar...
Mais ti vas indo, vas indo,
sempre para onde vas,
e eu quedo encravada onde
arraigo ten o meu mal.
Nin fuxo, non, que anda que fuxa
dun lugar a outro lugar,
de min mesma, naide, naide,
naide me liberar.

COMPRENSIN DO POEMA
1. Que

elemento

da

natureza

protagonista do poema?
...................................................................................
2. Para onde vai o camio?
...................................................................................
3. Como o camio?
...................................................................................
4. Que significa que serpentea?
...................................................................................
..................................................................................
5. Que o que lle gustara a Rosala?

www.pingas-de-cores.blogspot.com.es

...................................................................................
6. Como o estado de nimo de Rosala?
...................................................................................
7. Por que Rosala non quere fuxir?
...................................................................................

Agora, fai un debuxo do poema: