You are on page 1of 13

KUMPULAN INOVATIF DAN

KREATIF KIK

JABATAN
PERBENDAHARAAN

NAMA KUMPULAN

PERMATA

LOGO KUMPULAN

MOTO KUMPULAN

KOMPETENSI TERAS
KEGEMILANGAN

ETIKA KUMPULAN

SETIAP AHLI DALAM KUMPULAN AKAN


SENTIASA BERKERJASAMA &
BERSATU HATI DALAM HASRAT
UNTUK MENAIKKAN IMEJ JABATAN

TEMA KUMPULAN

BERSAMA KE ARAH KERJA DAN


SISTEM KERJA YANG MUDAH DAN
MEMUDAHKAN, BERKUALITI DAN
BERINOVASI

MISI
MENCARI PENYELESAIAN KEPADA
PERMASALAHAN DENGAN MEMIKIRKAN
KAEDAH-KAEDAH YANG DAPAT MEMUDAHKAN
CARA KERJA SERTA MENINGKATKAN KUALITI
MAJLIS PERBANDARAN KLUANG

VISI
MENJADI SEBUAH KUMPULAN YANG
DAPAT MEMBANTU JABATAN SERTA
MENAIKKAN NAMA MAJLIS
PERBANDARAN KLUANG KEPERINGKAT
ANTARABANGSA

PROFIL AHLI
FASILITATOR
PN ENIDA BT DAUD
KETUA KUMPULAN
PN NOR SUHAILI BINTI MOIDEEN
AHLI KUMPULAN
PN HASMARLINEE BINTI OMAR
PN FILZAH BINTI MUSLEH
EN AZRUL HELMI BIN AZAMI
EN MUHAMMAD HELMI BIN ABD AZIZ
PN NORHIDA BT MAD HUSSAIN

CARTA PERANCANGAN PROJEK


KIK
JADUAL PERBATUAN/PERANCANGAN JABATAN PERBENDAHARAAN

TAHUN/AKTIVITI

1. Penubuhan Kumpulan
2. Kenalpasti Masalah

3. Memilih & Membentuk


Objektif
4. Analisa Masalah
- Kenal Pasti Punca
5.Pungutan Data Punca
- Pareto 1
6.Membentuk & Memilih
Cadangan
7. Penyediaan Cadangan

8. Ujicuba/Pungutan Data2
9. Penilaian Projek
- Pareto 2
- Pencapaian Projek
10. Persembahan Pengurusan
11. Tindakan Pemantauan

12.Pelaksanaan/
Penyeragaman

JUN

JUL

2014
SEP

OGOS

2015
OKT

NOV

DIS

JAN

FEB

MAC

APR

MEI

JUN

PERANCANGAN

KETERANGAN PROJEK KIK


TAJUK PROJEK:
Stok lambat di pesan dan tidak berterusan
KATEGORI PROJEK:
Pengurusan
HURAIAN RINGKASAN PROJEK
Sistem yang dapat menyelenggara stok dengan berkesan
PUNCA-PUNCA UTAMA MASALAH:
1)Lambat memesan stok baru.
2) Putus bekalan.
CADANGAN PENYELESAIAN:
Membangunkan sistem yang dapat memudahkan pengurusan
FAEDAH PROJEK:
Mengelakkan kelewatan pesanan stok baru dan juga rekod lebih teratur untuk
memastikan bekalan stok sentiasa berterusan

DATA (1)

DATA (1)