You are on page 1of 3

PENDAHULUAN

Program LINUS adalah singkatan dari Literacy & Numeracy


Screening di mana Minister Key Performance Indicators ( MKPI )
KPM telah menyasarkan bahawa semua murid normal
berkeupayaan untuk menguasai asas literasi dan numerasi selepas
tiga tahun mengikuti pendidikan rendah menjelang 2012.Justeru
itu ,setiap segala yang diatur,disusun dan dijalankan adalah dengan
satu hasrat iaitu kejayaan program LINUS. Sehubungan dengan itu,
bagi merealisasikan hasrat ini, satu bentuk perancangan yang baik,
tersusun,
terarah,
bermatlamat
dan
bermakna
perlu
direncanakan.Perancangan Strategik LINUS merupakan satu usaha
untuk menetapkan hala tuju perjalanan program LINUS sekolah ini
agar dapat menyumbang sesuatu kepada murid-murid tahap
satu.Perancangan stategik yang disusun ini akan menjadi pelan
operasi bagi setiap program yang akan dilaksanakan oleh
Jawatankuasa LINUS sekolah ini.
Program Pemulihan Khas ialah satu usaha untuk mengatasi
masalah murid yang menghadapi kesulitan pembelajaran
khususnya dalam menguasai kemahiran asas 3M iaitu membaca,
menulis dan mengira. Kelas Pemulihan Khas dikendalikan oleh
guru-guru pemulihan yang telah menerima latihan khas dalam
bidang ini. Pada tahun 2010, Guru Khas Pemulihan telah
dipertanggungjawabkan untuk mengajar murid Linus tegar yang
tidak melepasi Konstruk 1 & 2.
OBJEKTIF
1. Memberi pengenalan dan pemahaman mengenai program LINUS
& Pemulihan Khas.
2. Mendapatkan sokongan ibu bapa dalam membantu pihak
sekolah untuk menghapuskan buta 3M tahap 1 .
3. Mensasarkan pencapaian yang lebih baik dalam ujian saringan
LINUS 2016

AHLI JAWATANKUASA INDUK


PROGRAM CELIK LINUS
SK SG MANGGIS
2016
Penasihat
Pengerusi
Naib Pengerusi

:
:
:
:

Setiausaha

En. Sarjani bin Sharif


Pn. Norhaliza bt Md Piah
GPK Kurikulum
En. Rumaizi b. Ahmad
GPK HEM
En. Mohd Fazil b. Hashim
GPK Ko Kurikulum
Pn. Uma Devi a/p Vettarayan
(LINUS)
Pn. Siti Zuharani bt Mohamad Ali
Pemulihan Khas

Jawatankuasa Pelaksana
J/K Persiapan Tempat

J/K Dokumentasi/Jurufoto

Pn. Uma Devi a/p Vettarayan

Pn. Siti Zuharani binti Mohamad Ali

J/K Siaraya
En. Jumly bin b. Abd Aziz

J/KPendaftaran
Pn Suhana binti Sani
Pn. Siti Aida Kartini

J/K Bacaan Doa


Encik Zakaria bin Mohamed

Pengacara Majlis
Pn. Nordina bt Razali

Fasilitator
Pn. Siti Zuharani bt Mohamad Ali
Pn. Uma Devi a/p Vettarayan
Pn. Mariyani bt Mat Jusoh
Pn. Suraidah bt Abdul Salim

Jamuan
Pn. Mariati bt Adnan
Pn. Maraziah bt Md Isa

TENTATIF PROGRAM
Masa

Aktiviti

8.30 pagi : Pendaftaran ibu bapa


9.00 pagi : Bacaan Doa
9.05 pagi : Ucapan Pengerusi
9.15 pagi : Taklimat LINUS dan Pemulihan Khas
9.30 pagi : Slot Literasi BM Dan Numerasi
10.30 pagi : Slot Literasi English
11.00 pagi : Sesi Soal Jawab
: Jamuan Ringan
: Bersurai

PROGRAM
CELIK
LINUS
SK SUNGAI
MANGGIS
TARIKH
HARI
MASA
TEMPAT

:
:
:
:

5 HB MAC 2016
SABTU
8.30 11.00 PAGI
DEWAN SKSM

42700 BANTING,
SELANGOR DARUL EHSAN.