You are on page 1of 5

10 kiilik rneklemin %50 si kadn %50 si erkek.

Grmecilerin %40 18-29 ya,


%30u 30-45 ya, %30u 46-55 ya aralnda. %50lik ksm sadece basl gazete
okuyor. %30luk bir ksm sadece internet zerinden okurken, %20lik ksm ise
hem basl hem internet zerinden okuyor. %60lik bir ksm gazeteyi bakkal, bfe
gibi yerlerden alrken, kalan ksm ise byk marketlerden almay tercih ediyor.
Gazetelerin tercih edilme yzdeleri ise yledir; %60 Posta, %50 hrriyet, %30
sabah, %30 habertrk, %20 milliyet, %10 fanatik. Grmecilerin %60lk ksm
gazeteyi 9-12 saatleri arasnda,%20lik ksm 12-18 saatleri arasnda, %20lik
ksm ise 18-21 saatleri arasnda okumay tercih ediyor. %80lik bir ksm ek
okumay tercih ederken %20lik ksm ise ekleri okumay tercih etmiyor. %60lk
ksm 1-30 dk arasnda gazeteye vakit harcarken, kalan %40lk ksm ise 30-60dk
sre harcyor. %70lik ksm gazetedeki reklamlar incelerken, %30luk ksm
reklamlar incelemiyor.
Grafik 1

Cinsiyet

Erkek
Kadn

Grafik 2

Ya Dalm

18-29 Ya
30-45 Ya
46-55 Ya

Grafik 3

Gazete Okuma Kayna

Basl Gazete Okuyanlar


nternetten Okuyanlar
Hem Basl Hem internet
zerinden okuyanlar

Grafik 4

Gazete Edinme Kaynaklar

Bakkal-Bfe
Spermarket

Grafik 5

Gazeteler

Posta
Hrriyet
Sabah
Habertrk
Milliyet
Fanatik

Grafik 6

Gazete Okuma Saatleri

09:00-12:00
12:01-18:00
18:01-21:00

Grafik 7

Ekler

Ek Okur
Ek Okumaz

Grafik 8

Gazete iin Harcanan Vakit

01-30 Dakika
31-60 Dakika

Grafik 9

Reklam

Reklam nceler
Reklam ncelemez