You are on page 1of 2

Universitatea Transilvania din Braov

Facultatea Design de Produs i Mediu


Departamentul Design de Produs, Mecatronic i Mediu

Procedura de evaluare la disciplina Mecanisme


Specializarea AR, an universitar 2013-2014
EXAMENUL SCRIS VA CUPRINDE DOUA SUBIECTE:
SUBIECT 1 APLICATII 1 nota (media artimetica a notelor de la subpunctele 1a si 1b)
1a: Mecanisme articulate
1b: Mecanisme cu roti dintate
SUBIECT 2 TEORIE 1 nota (media artimetica a notelor de la subpunctele 2a si 2b)
2a. Mecanisme articulate
Mecansime cu came
2b. Mecanisme cu roti dintate
Nota finala se calculeaza ca medie aritmetica a trei note: cele doua note de la evaluarea scrisa si nota de la
aplicatiile de laborator si proiect.
EXEMPLE DE SUBIECTE DE TEORIE
MECANISME ARTICULATE
1. Elemente cinematice (definire, proprietati)
2.

Cuple cinematice (definire, proprietati, modul de calcul al mobilitatii si restictiilor cuplelor cinematice)

3.

Reprezentarea simplificata a unor mecanisme articulate

4.

Modelarea ca sistem multicorp cu numar minim de corpuri a unor mecanisme articulate

5.

Conceperea mecanismelor articulate ca sistem mecanic multicor (prezentarea metodei si exemplificare pentru
un caz concret)

6.

Definirea pozitiei si orientarii corpurilor in spatiu

7.

Transformarea coordonatelor intre sisteme de referinta.

8.

Ecuatii de restrictii geometrice pentru R, T, RR, RT, S, SS si SR.

9.

Functii de pozitie, viteze si acceleratii forme generale

10. Mecanismul patrulater plan (definire, structura, cinematica, sinteza, tipuri)


11. Mecanismul cu culisa (definire, structura, cinematica, sinteza, tipuri)
12. Mecanismul cu culisor (definire, structura, cinematica, sinteza, tipuri)
13. Mecanismul cardanic (definire, structura, cinematica, sinteza, tipuri)

MECANISME CU CAME
14. Clasificarea mecanismelor cu cam
15. Legea acceleratiilor constante
16. Legea acceleratiilor sinusoidale
17. Determinarea razei cercului de baza al camelor de rotatie pentru mecanismele cu tachet de translatie cu rola si
oscilant cu rola

MECANISME CU ROTI DINTATE


18. Legea fundamentala a angrenarii la angrenajele cu roti dintate cu axe paralele
19. Evolventa (definire, generare, ecuatii, proprietati)
20. Roata evolventica (definire, parametri geometrici caracteristici)
21. Cremaliera (cremaliera de referinta, cremaliera de generare, pozitii ale cremalierei la prelucrarea dintilor)
22. Relatii de calcul pentru elementele geometrice ale rotii evolventice
23. Subtaierea profilului la prelucrarea rotilor dintate
24. Angrenaje evolventice (reprezentare, parametri geometrici, clasificarea angrenajelor in functie de suma
deplasarilor de profil, gradul de acoperire al unui angrenaj)
25. Cremaliera cu dinti inclinati (definire, sectiuni caracteristice, parametri geometrici, relatii de calcul pentru
cercurile unei roti cu dintii inclinati in plan frontal)
26. Angrenaje planetare
27. Unitati planetare

Braov, 2014

Titular curs
Prof. dr. ing. Ion VIA