You are on page 1of 1

ICS 93.080.

20

SR 174-1/C91
STANDARD ROMN

August 2009

Lucrri de drumuri. mbrcmin i bituminoase


cilindrate executate la cald
Partea 1: Condi ii tehnice pentru mixturi asfaltice

Road works. Hot bituminous rolled pavements. Part 1: Technical


requirements for bituminous mixtures

Travaux routiers. Revetements bitumineux cylindrs excuts a


chaud. Partie 1: Conditions techniques pour les mlanges
bitumineux

ERAT

La tabelul 14, nr. crt. 1, coloana 4, primul alineat, a se citi


grosimea minim n loc de grosimea medie.

ASOCIAIA DE STANDARDIZARE DIN ROMNIA (ASRO),


Str. Mendeleev nr. 21-25, cod 010362, Bucureti
Director General: Tel.: +40 21 316 32 96, Fax: +40 21 316 08 70
Direc ia Standardizare: Tel. +40 21 310 17 30, +40 21 310 43 08, +40 21 312 47 44, Fax: +40 21 315 58 70
Direc ia Publica ii- Serv. Vnzri/Abonamente:Tel.+40 21 316 77 25, Fax +40 21 317 25 14,+40 21 312 94 88
Serviciul Redac ie - Marketing, Drepturi de Autor + 40 21 316.99.74

ASRO

Reproducerea sau utilizarea integral sau par ial a prezentului standard n orice publica ii i prin orice procedeu
(electronic, mecanic, fotocopiere, microfilmare etc.) este interzis dac nu exist acordul scris al ASRO.

Ref.: SR 174-1:2009/C91:2009

Pagina tiparita cu aplicatia InfoStandard (c) 2008 ASRO (www.asro.ro) & SKY PROJECT (www.skyproject.ro).
Asociatia de Standardizare din Romania, REF 4-352 / 2012-03-08 INSPECTORATUL DE STAT IN CONSTRUCTII

Edi ia 1