You are on page 1of 6

SEKOLAH KEBANGSAAN SULTAN ABU BAKAR (2)

JALAN JUNID, 84000 MUAR


JOHOR DARUL TAKZIM

KERTAS KERJA
PROGRAM KITAR SEMULA
TRASH FOR CASH
2015
TARIKH ;
JANUARI OGOS 2015

TEMA ;
MEMBUDAYA PEMELIHARAAN DAN
PEMULIHARAAN ALAM SEKITAR

SK SULTAN ABU BAKAR (2) MUAR

ms 1

KERTAS KERJA

PROGRAM KITAR SEMULA TRASH FOR CASH

1.0

PENDAHULUAN

Pelaksanaan Program Kitar Semula Trash for Cash diperkenalkan atas kesedaran
bahawa kapasiti tapak pelupusan sampah di negara kita yang semakin terhad. Lebih
membimbangkan lagi, kini timbul rungutan tentang pencemaran, resapan bahan
kimia ke dalam sumber air bawah tanah, pemanasan global dan isu-isu keselamatan
yang berkaitan.
Proses mengitar semula melibatkan usaha mengumpul, memproses dan mengguna
semula bahan-bahan yang sebelum ini dianggap sebagai sampah-sarap. Sebagai
permulaan, pihak sekolah bercadang untuk mengehadkan pengumpulan terhadap
kertas (kertas putih, kertas berwarna, surat khabar, kadbod, kotak minuman), botol
plastik (botol minuman) dan tin (tin minuman) sahaja memandangkan bahan-bahan
ini paling banyak didapati di persekitaran sekolah. Bahan-bahan yang dikumpul akan
diasingkan dan dijual kepada vendor yang dilantik oleh pihak sekolah dengan tujuan
mendapatkan pulangan dalam bentuk wang.
Sehubungan dengan perkara ini juga, Jawatankuasa Program Trash for Cash akan
turut ditubuhkan bagi memastikan program ini berterusan. Jawatankuasa ini akan
bertanggung jawab untuk menyelia pengumpulan bahan-bahan dan memastikan
program ini berjalan dengan lancar.

2.0

MATLAMAT

Program Kitar Semula Trash for Cash bermatlamat untuk meningkatkan kesedaran
dan kepentingan aktiviti kitar semula pada peringkat awal kanak-kanak terutama di
peringkat sekolah rendah.
Selain itu, program ini bertujuan untuk memupuk
semangat cinta kepada kebersihan dan keindahan alam sekitar dalam diri murid
murid sekolah SK Sultan Abu Bakar 2 Muar.
3.0

OBJEKTIF
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5

Melatih pelajar untuk mempraktikkan amalan kitar semula dalam


kehidupan seharian;
Memupuk semangat cinta akan alam sekitar dalam diri pelajar;
Mengurangkan pembuangan sampah di dalam kawasan sekolah;
Menggalakkan pelajar menabung hasil jualan kitar semula; dan
Meningkatkan penglibatan agensi kerajaan dan swasta melalui aktiviti
kitar semula di
sekolah.

SK SULTAN ABU BAKAR (2) MUAR

ms 2

4.0

ANJURAN
Unit HEM SK Sultan Abu Bakar (2) Muar

5.0

TARIKH DAN TEMPAT


5.1
Tarikh
persekolahan)
5.2
Tempat

6.0

Januari
:

hingga

Ogos

2015

(Hari

Stor Kitar Semula, SK SAB 2

SASARAN
Semua murid SK Sultan Abu Bakar 2 Muar

7.0

JAWATANKUASA PROGRAM
-Rujuk lampiran 1-

8.0

JADUAL PELAKSANAAN
-Rujuk lampiran 2-

9.0

SUMBER KEWANGAN
Sumber kewangan bagi Program Kitar Semula Trash for Cash masih dalam
proses mendapatkan sumbangan daripada pihak-pihak yang sudi
menghulurkan bantuan.

10.0

PENUTUP
Perkongsian amalan terbaik dalam pendidikan adalah satu medium bagi
pelajar dan generasi masa hadapan menanam perasaan cinta akan alam
sekitar dengan mempraktikkan amalan kitar semula di bilik darjah untuk
mengurangkan pencemaran, menjimatkan kos, tenaga dan menjimatkan
sumber alam. Diharap Program Kitar Semula Trash for Cash ini dapat
menggalakkan pelajar menabung hasil jualan kitar semula melalui usaha yang
mereka lakukan bersama-sama.
Sekian, terima kasih.

Disediakan oleh :
...................................................................................
.........................................................

SK SULTAN ABU BAKAR (2) MUAR

Disemak oleh :
...........

ms 3

SITI RASHYIDAH BINTI MOHD YASAK


Setiausaha
Program Kitar Semula Trash for Cash 2015
SK Sultan Abu Bakar (2)
Jalan Junid, Muar Johor

Disahkan oleh :
......................................................
LAMPIRAN 1
JAWATANKUASA PROGRAM KITAR SEMULA
TRASH FOR CASH 2015
PENASIHAT

: Puan Zariah Binti Mairaj


Guru Besar
SK Sultan Abu Bakar (2) Muar Johor

PENGERUSI

: Encik Azman Bin Abu Hassan


Guru Penolong Kanan HEM
SK Sultan Abu Bakar (2) Muar Johor

SETIAUSAHA

: Puan Siti Rashyidah Binti Mohd Yasak

JAWATANKUASA KERJA ;
Guru Prasekolah
Guru Kelas Tahun
Guru Kelas Tahun
Guru Kelas Tahun
Guru Kelas Tahun
Guru Kelas Tahun
Guru Kelas Tahun
Semua Pekerja

1
2
3
4
5
6

Pn Marliana Binti Sehamat


Pn Nurulhuda Binti Hussan
Pn Saliah Binti Yacob
Pn Hjh Hafsah Binti A Manan
Cik Fauziah Binti Khalil
Pn Khalijah Binti Mohamed Yasin
Cik Sharini Binti Mezelan

DOKUMENTASI :
Puan Siti Rashyidah Binti Mohd Yasak
Tuan Haji Mohd Salleh Bin Azman

SK SULTAN ABU BAKAR (2) MUAR

ms 4

SK SULTAN ABU BAKAR (2) MUAR

ms 5

LAMPIRAN 1

JADUAL PELAKSANAAN PROGRAM


Bil
1.

Perkara /
Aktiviti
Perbincangan

JANUARI
1

FEBRUARI
4

MAC
2

APRIL
2

MEI
1

JUN
1

JULAI
4

dengan pihak
2.

pentadbiran
Membuat kertas
kerja Program

3.

Trash for Cash


Penubuhan
Jawatankuasa

4.

Kerja
Taklimat Pihak
Pengurusan

5.

Atasan
Pelaksanaan

6.

program
Jualan kepada

7.

vendor
Majlis penutup

8.

program
Post-mortem
program

SK SULTAN ABU BAKAR (2) MUAR

ms 6

OGOS
4

SEPTEMBER
4

OKTOBER
1

NOVEMBER
1