You are on page 1of 34

Ergo Fysik 2

Lsningar till Ergo Fysik 2, 47-10672-1, kp 1-8


Tryckfel (frsta tryckningen)

Sida

Var

Str

Skall st

111

Exempel rad 4

= 3,68 1019 J

= 3,68 1019 J

Facit
344
344
347
348

Uppg 3.18
Uppg 3.19
Uppg 7.13
Test 1, uppg 4

6,63 1019 J
E = hf = 5,90 1026 J. P =NE/t = 11,8 kW
9,3 mA
0,56 m

E = 6,63 1019 J, p = 2,2 1027 kgm/s


p = 3,94 105 kgm/s
19 mA
1,68 m

Lsningar till Ergo Fysik 2 978-91-47-10672-1 Frfattarna och Liber AB

Om lsningarna:
I en del uppgifter kan sista vrdesiffran i svaret bli
olika beroende p vilka tabellvrden man anvnder.
Det r helt i sin ordning.

1. Mekaniska vgor

1.06

60
s 0, 40s
=
150

T=

f=

1
= 2,5 Hz
T

1.07
Se facit
1.08
a) =
v f

Rkna fysik

v
1, 6
m
=
= 1,9 m
f 0,85

b) Se facit

1.01
a) T=

60
=
s 2, 0s
30

b) =
f 50 Hz

T=

f=

1
= 0,50 Hz
T

1.09
a) Se facit
b) Samma bokstav ligger i fas.

1
= 0, 020 s
f
D

1.02
Avls i figuren:

A = 2,0 cm T = 4,0 s

f =

1
= 0,25 Hz
T
c) T=

1.03 a)
F = kx

F
85
=
= 340 N m
N m
x 0, 25
1
1
b) W = kx 2 = 340 0, 252 J 11 J
2
2
=
k

1
= 0, 63s fr alla punkter
f

1.10 a)
v=
0, 25 40 m s =
10 m s
f =

s= vt

t=

s 500
s= 50s
=
v 10

b)
1.04
a) F = kx , k = linjens riktningskoefficient

F
15
=
N=
m 250 N m
x 0, 06
b) Bestm arean under grafen frn 0 till 4,5 cm.
0, 045 11
J 0, 25 J
=
W =
2
=
k

1.05
a) Kinetisk energi omvandlas till energi hos den
elastiska mattan.
mv 2
Wk =
2
1 2
W = kx
2
mv 2 1 2
= kx
2
2
mv 2 87 9,52
=
k =
N=
m 125628 N m 130 kN m
x2
0, 252
b) Den maximala kraften
F=
kx =
125628 0, 25 N 31kN
(Medelkraften r 16 kN)

s 30
m s= 6, 0 m s
=
t 5, 0
v 6, 0
m
= 0,15 m
= =
f
40
v=

1.11

s 0,10
m s= 0, 20 m s
=
t 0,50
5 10
cm 2, 0 cm
=
=
v 0, 20
v= f
f= =
Hz= 10 Hz
0, 02
v=

1.12
a) Avlsning ur t.ex. s/t-grafen ger:
0,24 0,16
A=
m = 0,04 m
2
T = (1 0,2) s = 0,8 s

1
1
=
Hz = 1,25 Hz
T 0,8
b) Avlsning ur v/t och a/t-graferna ger:
v = 0 m/s, a = 2,5 m/s2
Vikten r hgst upp i sitt vndlge
c) Vid 0,2 s och 1,8 s
d) Antingen hgst upp eller lngst ner.
f =

Lsningar till Ergo Fysik 2 978-91-47-10672-1 Frfattarna och Liber AB

e) Hastigheten r som strst nr vikten passerar


jmviktslget 0,20 m.
f) Accelerationen r som strst i vndlgena.
Hastigheten r d 0.
g) Kraften har samma riktning som accelerationen.
Nr kraften r riktad uppt r vikten under
jmviktslget.
h) Fmax = a max m = 2,5 0,45 N = 1,1 N
i) k =

F
1,1
=
N/m = 28 N/m
x 0,04

1.13
a) Infalls- och reflektionsvinkeln mts mot
normalen, i= r= 90 35= 55 . Se figur 1.12 p
sid. 22 i lroboken.
b) Se facit
1.14
Tid fr ljudsignalen att g till fiskstimmet:
42
ms 21 ms
=
t =
2
s =vt =1,53 103 0, 021 m =32 m

b) Vid 2:a nodlinjen r vgskillnaden, s


3 3 26
s=
=
cm= 39 cm
2
2
s2 = 72 cm 39 cm = 33cm eller

s2 = 72 cm + 39 cm = 111cm
1.24

a) 1:a nodlinjen: KB KA =
2
b) =
2 3, 0 cm =
6, 0 cm
c) Samma nodlinje: LB LA = KB KA = 3, 0 cm
d) M ligger p 2:a nodlinjen:
3
MB MA =
= 9, 0 cm
2
1.25
Avstndet mellan intilliggande noder r

2
Avstndet mellan 2:a och 6:e noden r 2.
2 = 45cm

= 22,5cm

1.15
Se facit och figur 1.13 p sid. 23 i lroboken.

1.26

1.16
Se facit

a) =
18cm = 9 cm mellan tv noder.
2
b) Samma, d.v.s. 9 cm
c) v =
f =
0,18 25 m s =
4,5 m s

1.17
Se facit och sid. 26 i lroboken.
1.18
Pulsen rr sig t hger. Punkt A rr sig nert och B
rr sig uppt.
1.19
Hgst upp p ruta 4 och tillbaka igen, d.v.s. totalt 8
rutor.
1.20
Se facit

1.27

v f
a) =

v 340
m
=
= 0, 664 m
f 512

b)

v
= 17 m
f
v
f 20 kHz : = = 0, 017 m
=
f
f 20 Hz : =
=

1.28

1.21
Se facit och exempel 9 p sid. 31 i lroboken.
1.22
Se facit

s= vt

t=

s 100
=
s= 0, 29s fr sent. Tiden blir
v 340

fr kort.
1.29

v f
=

1.23
a) Vid 1:a nodlinjen r vgskillnaden, s
26
cm = 13cm
s =
=
2
2
s2 = 57 cm 13cm = 44 cm eller

v 1500
m
=
= 0, 75 mm
f 2 106

Upplsningen=

0, 75
mm 0, 4 mm
=
2

s2 = 57 cm + 13cm = 70 cm

Lsningar till Ergo Fysik 2 978-91-47-10672-1 Frfattarna och Liber AB

1.30
s = vt

b) 2:a verton:
l
=

s 750
s= 2, 2059s
=
v 340
Mark: t2 =
t1 2, 0s =
0, 2059s
Luft: t1=

=
v

s
= 3, 6 km s
t2

ppen pipa, grundton:


=
l

Sluten pipa: grundton:


=
l

=
v =
2lf1
1 f1

2 f1 2 380
f2 =
=
=
Hz 190 Hz
4
4
1.32
ppen pipa:

v 0 f 0
=

L = 10 lg
L = 10 lg

L = 10 lg

f 3 f 2 = f 2 f1 = 75 Hz
Se uppgift 1.32: Pipans grundton = differensen
mellan tonerna, d.v.s. 75 Hz.
1.34
l = 34, 0 cm

v
=

10 12
10 10 6
10 12

dB = 70 dB

10 12
I
20 = 10 lg 12
10
I
lg 12 = 2
10
I
= 10 2
10 12
I = 10 10 W/m 2
1.38

L1 = 10 lg

10 6
10 12

dB = 60 dB

2 10 6

dB = 63 dB
10 12
L2 L1 = (63 60) dB = 3 dB

f 3 = 525 Hz

a) L 2 = 10 lg

f 2 = 450 Hz

=
=
f 0 380
Hz nr l

v 520
Hz
=
= 325 Hz
1, 6

f0
=

1.36

1.37

1.33
Intilliggande vertoner:
f1 = 375 Hz

l 1, 60 m
2=
=
0

2
2. 1:a verton: l =
2
3
o.s.v.
3. 2:a verton: l =
2
v v 340
1. = 2l f=
Hz= 70,8 Hz
= =
1
2l 4,8
v
2l
2.=
f 2 2= 2 f1

=
2
2l
v
2l
3.=
f 3 3= 3 f1 o.s.v
=

3
2l
fn =
n 70,8 Hz dr n 1

=
f0

=
v =
4lf 2
2 f2

4lf 2 = 2lf1

=
(grundton)
0 2l

v
2l

b) L3 = 10 lg

10 10 6

dB = 70 dB
10 12
L3 L1 = (70 60) dB = 10 dB

c) L4 = 10 lg

10 3

dB = 90 dB
10 12
L 4 L1 = (90 60) dB = 30 dB

1.39
a) I =

P
12
=
W/m 2 = 15 mW/m 2
A 4 8 2

b) L = 10 lg

a) 1:a verton: l = 1

f1=

2l
2
c) v =
0 f 0 =
2 0,34 380 m s =
258 m s

l
=

=
v f

v
v
f 0 1 140 Hz
= 3 = 3=

f2
=

1.35

1.31

1. grundton: l =

32
2l
2
=
2
3

14,9 10 3
10 12

dB = 100 dB

v v
= = 2 f 0= 760 Hz
l

Lsningar till Ergo Fysik 2 978-91-47-10672-1 Frfattarna och Liber AB

Testa dig i fysik


1.
=
48cm
=
f 0, 45 Hz

v=
f =
0, 48 0, 45 m s =
0, 216 m s
=
s 0,96
=
m s vt
s 0,96
t= =
s= 4, 4 s
v 0, 216

6.
PA PB = 1,5 = (2 4,65 - 2 2,45) cm = 4,4 cm = 2,9 cm

v = f = 15 2,9 cm/s = 44 cm/s


7.
Avstndet mellan 2 min:

v
=

2.

s
30
=
s = 0,088 s
v 340
Antal svngningar blir: 440 0,088 st = 39 st
t=

3.
Ldans lngd =
v
f
v
340

= =
=
=
m = 0,19 m
4 4 4 f 4 440
4.
Andra vertonen innebr 4 nodpunkter, en i vardera
nden och tv p strngen. Strngens lngd
motsvarar d 1,5 2 .
Avstndet mellan tv nodpunkter =
0,5 2 = 0,28 2 = 0,56 m
Strngens lngd = 1,5 2 = 1,5 0,56 m = 0,84 m
Nr strngen svnger med grundtonen r strngens
lngd = 0,5 = 0,84 m = 1,68 m

=
2
8.

2
v
340
m
f = =
= 0,158 m
f 2150
0,158
=
m 0,=
079 m 7,9 cm
2

2l
=
2
v = f konstant
1 f1 = 2 f 2

l
=

2l1 f1 = 2l2 f 2
l1 f1 0,840 220
=
=
m 0, 705 m
f2
262
Strngens lngd blir 0,705 m

l2
=

5.

L = 10 lg

10 12
I
75 = 10 lg 12 I = 31,6 W/m 2
10
L = 10 lg

8 31,6 10 6
10 12

dB = 84 dB

Lsningar till Ergo Fysik 2 978-91-47-10672-1 Frfattarna och Liber AB

2. Ljusvgor

2.07
Brytningsindex definieras: n =

c
v

Fr glaset gller:

Rkna fysik

vglas = 0,86 vvatten = 0,86

2.01
Infallsvinkeln och reflektionsvinkeln r lika stora.
Bda vinklarna mts mot normalen.
Vinkeln mellan den reflekterade och den infallande
ljusstrlen r 132. Vi fr:
Infallsvinkeln = reflektionsvinkeln
132
i= r=
= 66
2

n=
glas

2.02
Klockan visar tio minuter i tv. Testa sjlv med 2
speglar!
Du ser spegelbildens spegelbild i resp. spegel och
drfr blir bilden rttvnd.
(Klppen p vckarklockan i spegeln r ritad t fel
hll.)
2.03
Infallsvinklarna r 42 och 58.
Reflektionsvinklarna r lika stora som
infallsvinklarna, d.v.s. 42 och 58. Vinkeln, v,
mellan de reflekterade strlarna r d:
v = 58 42 = 16
2.04
Se facit i lroboken.
2.05
Rita den reflekterade strlen (30 mot normalen) i
den frsta spegeln.
Speglarna och den reflekterade strlen bildar nu en
triangel med vinklarna 45, 60 och en oknd
vinkel w. Vinkelsumman i en triangel r 180 vilket
ger w = 75.
Reflektionsvinkeln = infallsvinkeln i den andra
spegeln, dvs. 90 75 = 15.
2.06
a) Anvnd brytningslagen:
n1 sin 1 = n2 sin 2 , dr 1 = 50, 0 , 2 = 28, 6
och n1 = 1 (luft). Vi fr:

n2
=

n1 sin 1 1 sin 50, 0


=
= 1, 60
sin 2
sin 28, 6

b) 1 = 25, 0 . Brytningsvinkeln blir:

n1 sin 1 1 sin 25, 0


=
= 0, 264
sin 2 =
n2
1, 60

2 = 15,3

c
nvatten

0,86c
= 0, 6466c
1,33

c
c
=
= 1,55
vglas 0, 6466c

2.08
a) Infallsvinkeln och brytningsvinkeln mts mot
normalen.
Vinklarna i figuren r mtta mot diamantytan. Vi
fr:
Infallsvinkeln: 1 = 90 45 = 45
Brytningsvinkeln: 2 = 90 73 = 17
b) Brytningslagen: n1 sin 1 = n2 sin 2 , dr n1 = 1
(luft). Vi fr:
n1 sin 1 1 sin 45
n2 =
=
= 2, 42
sin 2
sin17
2.09
a) Ljuset bryts frn normalen. Det gr frn ett
material med hgre brytningsindex till ett material
med lgre brytningsindex, d.v.s. frn glas till luft.
b) Infallsvinkeln r 32,0. Reflektionsvinkeln, , r
lika stor som infallsvinkeln, = 32, 0 .
Brytningsvinkeln, , berknas med hjlp av
brytningslagen: n1 sin 1 = n2 sin , dr n1 = 1,50
(glas) och n2 = 1 (luft). Vi fr:

=
sin

n1 sin 1 1,50 sin 32, 0


=
= 0, 79488
n2
1

= 52, 6
2.10
Ljuset bryts i glasprismats bda grnsytor.
Vinklarna mellan ljusstrlen och glasytorna
r lika stora p bda sidor om glasprismat. D
mste vinklarna mellan ljusstrlen och
grnsytorna inuti prismat ocks vara lika stora.
Ljusstrlen i glaskroppen r d parallell
med prismats basyta eftersom glasprismat r
likbent.
Vi kan berkna brytningsvinkeln i glasprismat.
Toppvinkeln i prismat r 50. Basvinklarna, v, kan
d berknas:
2v + 50 =
180

180 50
= 65
2
Bde infallsvinkeln och brytningsvinkeln mts mot
normalen. Vi fr:
Infallsvinkeln 1 = 90 47 = 43
Brytningsvinkeln 2 = 90 65 = 25

=
v

Lsningar till Ergo Fysik 2 978-91-47-10672-1 Frfattarna och Liber AB

Brytningslagen ger: n1 sin 1 = n2 sin 2 , dr n1 = 1


(luft).
Vi fr:
n1 sin 1 1 sin 43
n2 =
=
= 1, 6
sin 2
sin 25
2.11
a) Ljuset bryts frn normalen nr det gr frn glas
till luft.
Ljusstrle T kan inte hra till ljusstrle P eftersom
brytningsvinkeln i s fall r
mindre n infallsvinkeln. Den reflekterade strlen S
kommer att frsvinna.
b) Den reflekterade ljusstrlen R och den brutna
ljusstrlen T frsvinner.
c) Brytningslagen ger: n1 sin 1 = n2 sin 2 , dr

1 = 26 , 2 = 41 och n2 = 1 (luft).
Vi fr:
n2 sin 2 1 sin 41
n1 =
=
= 1,5
sin 1
sin 26
2.12
Anvnd brytningslagen: n1 sin 1 = n2 sin 2 , dr
n1 = 1 (luft).
Infallsvinkeln r vinkeln mellan ljusstrlen och en
vertikal normal.
Den kan berknas med hjlp av mtten i figuren:
7,5
1 = 2,5
tan=
3, 0
1 = 68, 20
Brytningsvinkeln berknas p motsvarande stt:
7, 0
tan=
2 = 0, 70
10, 0
2 = 34,99
Brytningsindex blir:

n2
=

n1 sin 1 1 sin 68, 20


=
= 1, 62
sin 2
sin 34,99

2.13
Grnsvinkeln fr totalreflektion r 43,6. D r
brytningsvinkeln 90.
Brytningslagen ger: n1 sin 1 = n2 sin 2 , dr n2 = 1
(luft). Vi fr:
n2 sin 2 1 sin 90
n1 =
=
= 1, 45
sin 1
sin 43, 6
2.14
Vatten: n1 = 1,333 , Is: n2 = 1,311
Grnsen fr totalreflektion intrffar nr
brytningsvinkeln r 90.
Brytningslagen ger: n1 sin 1 = n2 sin 2
Vi fr:

=
sin 1

n2 sin 2 1,311 sin 90


=
= 0,9835
1,333
n1

1 = 79, 6
2.15
Glasets brytningsindex r n. Brytningslagen ger:
n sin 38,3
= 1, 0 sin 90
1
n = 1, 613
=
sin 38,3
Frn glas till vatten:
n sin=
1,33 sin 90

1,33
n
= 55,5
sin =

2.16
a) Grnsen fr totalreflektion intrffar nr
brytningsvinkeln r 90.
Brytningslagen ger: ng sin g = np sin p , dr
ng = 1,50 och np = 1, 45
Vi fr:
np sin p 1, 45 sin 90
=
= 0,96667
sin g =
ng
1,50

g = 75, 2
b) Infallsytan vid A, dr ljuset trffar fibern, r
vinkelrt mot plasthljet (vid B). Brytningsvinkeln
vid A blir drfr:
= 90 g = 90 75, 2 = 14,8

Infallsvinkeln berknas med hjlp av


brytningslagen:

ni sin i = ng sin
=
sin i

ng sin 1,50 sin14,8


=
= 0,384
ni
1

i = 22, 6
c) Nr i, minskar kommer brytningsvinkeln, ,
ocks att minska.
Det leder till att infallsvinkeln vid B, g , kar,
eftersom =
90 .
g
D blir infallsvinkeln strre n grnsvinkeln fr
totalreflektion, se figur ovan.

Lsningar till Ergo Fysik 2 978-91-47-10672-1 Frfattarna och Liber AB

2.17
n
Max nr
; sin
=
d sin n=
d
a)
550 109
=
sin
= 0, 00458
n 1:=
0,120 103
0, 26
=
b)
5 550 109
=
: sin
= 0, 0229
n 5=
0,120 103
1,31
=
c)
10 550 109
=
=
= 0, 0458
: sin
n 10
0,120 103
2, 63
=

2.23
103
m 2, 0 106 m
=
500
d sin = n

=
d

589 109
n
=
=
sin =
n
n 0, 2945
d
2 106
sin 1
3 0, 2945 =
0,8835

=
n 3 ger 3 +=
1 + 3 7 ljusflckar

2.19
a) d sin n=
; sin
=

n
d

2 663 109
= 0, 633
2, 00 106

39,3
=
b) Se facit

2.24
a) Se facit
b) d sin = n

violett: sin=
V

nV 1 400 109
=
= 0, 08
d
500 106

=
V 4,59
rtt: sin=
R

2.20
=
n 1
d sin n=
1,83 1, 00
=
= 0, 415 =
tan

22,5
2, 00

d
=

66, 0 2
= 0, 2426 =
2 13, 6
136
2= d sin 2= 2,13 106 sin13, 6 m= 503nm
tan=
2

4 0, 2945 =
1,178 ger
nmax = 3

2.18
Se facit

=
: sin
n 2=

83,8 2
= 0,308 =
1 17,1
136
1
628 109
n 1=
d
m 2,13 106 m
=
=
=
sin 1 sin17,1
tan=
1

n
633 109
m 1, 65 106 m
=
=
sin sin 22,5

2.21

103
m 1,5267 106 m
=
655
79,5
o
=
n 2
= 39, 75=
2
d sin = n

=
d

d sin 1,5267 106 sin 39, 75


m
=
2
n
= 488 nm
Frgen r bl.

2.22
d sin = n
Strst vinkel ger strst vglngd.

nR 1 700 109
=
= 0,14
d
500 106

=
R 8, 05
c) Avstnd frn centralmax till 1:a ordningens max
p skrmen: xV resp. xR
Avstnd till skrmen: s = 1,5 m
x
tan V = V
s
xV = s tan V = 1,5 tan 4,59 m = 0,1204 m
xR
s
xR = s tan R = 1,5 tan 8, 05 m = 0, 2121m

tan R =

xR xV =
9,17 cm
2.25
c
3 108
=
m
= 0,122 m
f 2, 45 109
b) Mikrovgorna ska inte kunna pverka ngot
utanfr ugnen, t.ex. den som str framfr ugnen.

a) =
f 2, 45GHz =

2.26
a) Radiovgor
c 3 108
b) f= =
Hz= 1, 42 GHz
0, 211

Lsningar till Ergo Fysik 2 978-91-47-10672-1 Frfattarna och Liber AB

Testa dig i fysik


1.
Alternativ b. Ledning:

n1
=

n2 sin 2 1 sin 90
= = 2, 46
sin 1
sin 24

Fr medium 2 gller: 1 = 29

n1
=

n2 sin 2 1 sin 90
= = 2, 06
sin 1
sin 29

c
Fr brytningsindex gller: n = .
v
Ljushastigheten r allts strst i det mne som har
minst brytningsindex, d.v.s. 2,06.
Vi fr:
c 3 108
v= =
m s= 1,5 108 m s
n 2, 06

6.

1, 4 2
= 0, 00583=
0,334
120
d sin = n
tan
=

d
=

1 542 109
n
m m
93
=
=
sin sin 0,334o

7.
d sin = n
Ljuset frn en punkt p foten reflekteras frn punkt
A, och ljuset frn en punkt p hjssan reflekteras
frn en punkt B p spegeln. Spegeln mste vara
minst hlften s hg som du r lng. Resultatet r
oberoende av avstndet till spegeln.
2.
Alternativ c. Bltt ljus har hgre brytningsindex n
rtt ljus.
Det rda ljuset kommer att brytas minde n det
bla. Du mste drfr sikta lngre ner.
3.
d=

0,024
m = 1,6 10 -6 m
15000

4.
Anvnd brytningslagen:
n1 sin 1 = n2 sin 2 , dr n1 = 1 (luft), 1 = 47 och

2 = 38
n2
=

n1 sin 1 1 sin 47
= = 1,19
sin 2
sin 38

5.
Anvnd brytningslagen:
n1 sin 1 = n2 sin 2 , dr n2 = 1 (luft)
Grnsvinkeln fr totalreflektion erhlls nr
brytningsvinkeln r 90, 2 = 90 .
Fr medium 1 gller: 1 = 24

0, 01
m 2, 0 106 m
=
5000
nR 1 650 109
sin=
R =
= 0,325
d
2, 0 106
R 18,97
=
=
d

nB 1 450 109
=
= 0, 225
d
2, 0 106
B 13, 00
=

B
sin=

R =
6, 0
18,97 13, 00=
B
8.
Den nedre ljusstrlen fortstter rakt fram. Den vre
ljusstrlen bryts s att den trffar
den bakre vggen 12 cm lngre ner n framvggen,
i samma punkt som den undre ljusstrlen.
Anvnd brytningslagen:
n1 sin 1 = n2 sin 2 , dr n1 = 1 (luft).
Brytningsvinkeln kan bestmmas med hjlp av
mtten i figuren:
12
tan =
= 0,343
2
35
2 = 18,9
Brytningsindex fr vatten: n2 = 1,33
Vi fr:
n2 sin 2 1,33 sin18,9
=
= 0, 431
sin 1 =
n1
1

1 = 26

Lsningar till Ergo Fysik 2 978-91-47-10672-1 Frfattarna och Liber AB

9.
d sin = n
2:a ordningen verlappar 3:e nr:
d sin 2 = d sin 3 eller

22 33
2
3

3 2 dr 400 nm 700 nm
2
vre grns: 3 =
470 nm
700 nm =
3
verlappning i intervallet 400 nm till 470 nm.

10.
Ljushastigheten i vatten:
c 3 108
c=
=
m=
s 2, 256 108 m s
V
nV
1,33
Frekvensen r samma i luft och vatten, vglngden
ndras:
c
3 108
f= =
Hz= 6,52 1014 Hz
460 109
Ny vglngd i vattnet:
cV
3 108
m
=
= 346 nm
=
V
f
6,52 1014

103
m 6, 67 107 m
=
1500
d sin = n

d
=

n 1 346 109
=
= 0,519
d
6, 67 107
31, 25
=
Avstnd frn centralmax: x
s = 0,34 m
sin=

x
s
x= s tan = 0,34 tan 31, 25 m= 0, 21m= 21cm

tan =

Lsningar till Ergo Fysik 2 978-91-47-10672-1 Frfattarna och Liber AB

Lgst frekvens:

3. Kvantfysik

W =W3 W2 =

2,179 2,179
2 aJ =0,3026 aJ
32
2

W 0,3026 1018
Hz 457 THz
=
=
h
6, 626 1034
b) Lgst frekvens till W1:
W = W2 W1

f
=

Rkna fysik
3.01

1, 64 1018
=
eV 10, 2 eV
1, 602 1019
b) W =3,54 eV =3,54 1, 602 1019 J =0,567 aJ

a)
=
Wk 1,=
64 aJ

3.02
a) Energin kar med: W
=
eU
= 150 eV
k
b) W =
35 + 150 eV =
185eV
c)
6
31
mv 2 9,1094 10 ( 4,5 10 )
Wk
=
=
=
J
2
2
=9, 22 1018 J =58eV
W=
58 + 150 eV =
208eV

W =

2,179 2,179
2 aJ =1, 63425aJ
22
1

W 1, 63425 1018
=
=
Hz 2467 THz
h
6, 626 1034
750 THz r den strsta frekvensen fr synligt ljus.

=
f

3.07
Se facit i lroboken.

3.08
a) De synliga linjerna i Balmerserien motsvarar
vergngar frn niv 3, 4, 5 och 6 till niv 2.
b)
Wk =W =W6 W1 =0, 061 ( 2,179 ) aJ

Wk = 2,118aJ

3.03
Se facit i lroboken.

Wk =

3.04
a) W =0, 240 ( 0, 636 ) aJ =0,396 aJ
b)
W = hf

f
=

W 0,396 1018
=
= 5,98 1014 Hz
Hz
h 6, 626 1034

c
3 108
=
= 502 nm
m
f 5,98 1014

=
v

mv 2
2

2Wk
=
m

2 2,118 1018
ms
9,1094 1031

v 2,16 106 m s
=
c)
=
f 750 THz , W
= hf= 0, 497 aJ < 2,118aJ som
behvs fr att excitera atomen. Svaret r nej.
3.09
Se facit i lroboken.

3.05

hc 6, 626 1034 3 108


=
=
J 0,314 aJ

632,8 109
0,144 0,314 aJ =
0, 458aJ
W3 =
=
W

3.06
a) Bohrs formel:
2,179
Wn = 2 aJ
n
Hgst frekvens:

2,179
W = W W2 = 0 2 aJ = 0,54475aJ
2

18
W 0,54475 10
=
=
=
f
Hz 822 THz
h
6, 626 1034

3.10
a)

hc 6, 626 1034 3 108


=
=
J 0,337 aJ

589 109
W3 W4 =0, 485 ( 0,823) aJ =0,338aJ
Mellan niv 3 och 4
b)
W =W1 W4 =0, 221 ( 0,823) aJ =0, 602 aJ
=
W

hc
6, 626 1034 3 108
=
=
m 330 nm
W
0, 602 1018

Ultraviolett

Lsningar till Ergo Fysik 2 978-91-47-10672-1 Frfattarna och Liber AB

c)
W = hf g

3.11
a)

f=
g

W
= 5,55 1014 Hz
h

W3

3.16
a)
W = hf Wk = 6, 63 1034 1, 25 1015 1,12 1019 J

W2
W1

hc
= 534 nm
W3 W2
Linjen r grn.
c) W j = 0 ( 0,979 ) aJ = 0,979 aJ

=
W 7,17 1019 J
b)
hc 6, 63 1034 3 108
W400
= hf= =
J

400 109
W400 =4,97 1019 J < W
Inga elektroner frigrs. Fotonenergin r mindre n
uttrdesarbetet.

d) Strst energi ger minst vglngd:


W W1 =
0,979 aJ

3.17
a) Ls uppgiften m.h.a. din grafrknare:

b)
W3 W2 =
0,372 aJ

hc
= 203nm
W W1

3.12
a) Ljus med den vglngden absorberas i
solatmosfren.
b) Kalium
3.13
Se lroboken sid. 107.
3.14

W3 W1 =
W3 W2 =

hc 6,626 1034 3 108


=
J = 0, 49695 aJ
31
400 109
34

hc 6,626 10 3 10
=
J = 0,3313 aJ
32
600 109
8

W2 =
W1 0, 49695 0,3313=
aJ 0,16565 aJ
hc
= 1200 nm
=
W2 W1
3.15
a)

hc 6, 63 1034 3 108
W
= hf= =
J

360 109
=
W 5,53 1019 J
b)
Wk = hf W = 5,53 1019 3, 68 1019 J

Grafen ovan visar Wk som funktion av f. Anvnd


linjr regression (Linreg) fr att anpassa en rt linje
till punkterna. I linjens ekvation gller att Y = Wk
och X = f. Plancks konstant och uttrdesarbetet
erhlls direkt ur linjens ekvation:
Y =5,95 1034 X 2, 285 1019

Wk = 6, 0 1034 f 2,3 1019 J


W=
hf W
k
=
h 6, 0 1034 Js
W
= 2,3 1019 J
b) Anvnd grafen i a. Grnsfrekvensen r lika med
linjens skrningspunkt med x-axeln:
=
f g 3,8 1014 Hz
3.18

hc 6, 63 1034 3 108
=
J

300 109
=
E 6, 63 1019 J
=
E hf=

p=

1,85 1019 J
=
W
k
Wk =
=
v

mv 2
2
2Wk
=
m

6,626 10 34
300 10 9

kgm/s = 2,2 10 -27 kgm/s

3.19 En foton:
E =hf =6, 63 1034 89,1 106 J

2 1,85 1019
=
m
s 6,34 105 m s
9,1 1031

E 5,91 1026 J
=

p=

Etot 2,0 10 29 5,91 10 26


=
kgm/s = 3,94 10 -5 kgm/s
c
2,9979 108

Lsningar till Ergo Fysik 2 978-91-47-10672-1 Frfattarna och Liber AB

v 2 mv
=

c2 p
m2 v 2 v 2
+ 2 =
1
p2
c

3.20

E
c
E= pc= 5, 45 1027 3 108 J= 1, 64 1018 J
E = hf
E
f
=
= 2, 47 1015 Hz
h
h
p=

m2 1
v2 2 + 2 =
1
c
p

p=

=
v

h
= 122 nm
p

1
= 2, 77 108 m s
m2 1
+
p2 c2

3.25
a)

3.21
Se facit i lroboken.

p x

3.22
a)

p =mv =1, 0 103 0,50 kgm s

h
4
0, 05 p
p =

p mv
=
=

p 0,50 103 kgm s


=

h
6, 63 1034
m 1, 06 1010 m
=
=
=
mv 1, 675 1027 3, 75 103
b)
h 6, 63 1034
p= =
kgm =
s 1,326 1025 kgm s

5, 0 109
p = mv
p 1,326 1025
v =
=
m s =1,5 105 m s
m
9,1 1031
c) Se facit i lroboken.
3.23
a)

p=

h
= mv

h
6, 63 1034
m=
s 7, 29 106 m s
v =
=
m 0,1 109 9,1 1031
Ek
=

mv
= 2, 42 1017 J
2

b)
Ek = eU
Ek
= 151kV
e
c) Fr att f strre vglngd ska hastigheten vara
mindre. D r den kinetiska energin mindre och
spnningen, U, ska vara mindre.
=
U

p= 0, 05 p= 2,5 105 kgm s


h
x
= 2,1 1030 m
4 p
b)
p = mv = 9,1 1031 2, 0 106 kgm s

p 1,82 1024 kgm s


=
p = 0, 05 p = 9,1 1026 kgm s
h
x
= 5,8 1010 m
4 p
3.26
a)
mv 2
Ek =
2
=
v

2 Ek
=
m

2 2,18 1018
ms
9,1 1031

v 2,19 106 m s
=
p mv
=
= 1,99 1024 kgm s
b)
x =0, 010 nm
h
p x
4
h
p
= 5, 28 1024 kgm s
4x
c) Se facit i lroboken.

3.24
h 6, 63 1034
=
kgm =
s 6, 63 1022 kgm s
1, 00 1012
mv
p =
mv
=
v2
1 2
c
p=

Lsningar till Ergo Fysik 2 978-91-47-10672-1 Frfattarna och Liber AB

Testa dig i fysik


1.
Absorption om n* r strre n n, annars emission:
a) Absorption b) Emission
c) Absorption
2.

2,179 2,179
2 aJ =0, 48422 aJ
62
2

hc
= 410 nm
=
W

W =W6 W2 =
hc

W=

6.
h
4
t =108 s
h
E
= 5,3 1027 J = 3 108 eV
4 t
E t

7.
a)
Ek = eU = 1, 602 1019 6,5 106 J = 1, 04 1012 J
b)
=
Ek mc 2 ( 1)

Ek
1, 04 1012
+
=
1
+1
2
mc 2
1, 673 1027 ( 3 108 )

3.
Under 1 s: W = Pt = 750 1J = 750 J

hc 6, 626 1034 3 108


=
=
J 1,84 1024 J
0,108

W
750
Antal fotoner: =
= 4, 07 1026 st
W foton 1,84 1024

= 1, 0069

4.
Lngst vglngd nr vi har minst energi.

v = c 1

W foton
=

W =W2 W1 =0,545 ( 2,179 ) aJ =1, 634 aJ


W=

hc

, =

hc
= 122 nm
W

Wk = hf W =

hc

34

6, 63 10 3 10
2, 28 1, 602 1019 J
430 109
Wk 9, 72 1020 J
=

Wk =
=
v

c) =

v2
c2
1

= 0,117c = 3,5 107 m s

h
6,63 10 34
=
m = 1,13 10 -14 m
p 1,67 10 27 3,5 10 7

8.
W W2 = 0 ( 0,545 ) aJ = 0,545aJ

5.
a)

Wk
=

mv 2
2
2Wk
= 4, 6 105 m s
m

9.
W = W j + 5, 0 eV = 2,179 1018 + 5, 0 1, 602 1019 J
W 2,98 1018 J
=
hc
hc
W
= 67 nm
, =
=
W

b)

hc 6, 63 1034 3 108
=
J

630 109
W=
3,16 1019 J =
1,97 eV < Wuttr
Inga elektroner frigrs.
W
=

Lsningar till Ergo Fysik 2 978-91-47-10672-1 Frfattarna och Liber AB

4. Kraft och rrelse


Rkna fysik

4.04
Anta att plankans hela tyngd verkar frn
tyngdpunkten. Hela lngden r 2,23m.
l 2, 23
m= 1,115 m
Plankans tyngdpunkt: rp= =
2
2
Nedtvridande moment: M = Fg rp

4.01
Momentjmvikt i samtliga fall. Den oknda massan
kan berknas p fljande stt:
F1r1 = F2 r2

Upptriktad kraft: F = 268 N verkar 1,52m frn


ndpunkten ger ett upptvridande moment.
Momentjmvikt:
Fg rp = Fr

m1 gr1 = m2 gr2

=
F
g

m2 =

m1r1
r2

m2
a) =

m1r1 5 1, 2
=
=
kg 4kg
r2
1,5

m2
b) =

m1r1 6 0,8
=
=
kg 3, 4kg
r2
1, 4

m2
c) =

m1r1 4 1, 4
=
=
kg 7kg
r2
0,8

4.02
Strst moment nr tramporna r horisontellt. Hela
tyngden verkar p en trampa. Vi fr:

=
m 68
=
kg, r 0,18 m
M =Fr =mgr =68 9,82 0,18 Nm =
120 Nm
4.03
Anta att meterstavens hela tyngd verkar frn
tyngdpunkten.
Tyngden av en 0,5kg vikt verkar i ndpunkten.
Figur nedan visar kraftsituationen:
Berkna krafterna:
F3

Fr 268 1,52
=
=
N 365 N
rp
1,115

Massan blir:
Fg = mg

Fg 365
=
= 37, 2 kg
kg
g 9,82

=
m

4.05
x = v0 x t

=
t

x
100
s 0, 20s
=
=
v0 x 0,50 103

9,82 0, 202
gt 2
y=

0, 20 m
m=
2
2
Kulan trffar 0,20 m under.
4.06
a) x = v 0 x t = 18,4 2,3 m = 42 m
b) y =
4.07
a)

y=

gt 2
2

t =
F2

F1

v0 x=

F1 =
0,5 9,82 N =
4,91N
F2 =
0,12 9,82 N =
0,5892 N
Vi har momentjmvikt:

F1r1 + F2 r2 =
F3 r3
=
F3

5, 4992
=
N 11N
0,5

2 ( 0,95 )
2y
=
s=
0, 440s
g
9,82

x
1,10
=
m s= 2,5 m s
t 0, 440

b)
vy =
gt =
9,82 0, 440 m s =
4,32 m s

v=

vx2 + v y2 =

tan =

F1r1 + F2 r2 = 4,91 1, 0 + 0,5892 0,5 Nm = 5, 4992 Nm

gt 2
9,82 2,3 2
=
m = - 26 m
2
2

vy
vx

2,52 + 4,322 m s = 5, 0 m s
4,32
2,5

=60

Lsningar till Ergo Fysik 2 978-91-47-10672-1 Frfattarna och Liber AB

4.08
Tiden t att falla 48 m:

9,82 t 2
2
2 48
2
t =
s = 9,78 s
9,82
t = 3,132
Hastigheten i x-led mste d minst vara:
67 = v 0 x 3,13
v 0 x = 21,4 m/s
48 =

4.13
a)
x=
0,108 0, 021m =
0, 087 m

y = 0, 021m
v0 y = 0
y=

gt 2
2

t =

2 ( 0, 021)
2y
=
s=
0, 0654s
g
9,82

x = v0 x t
x 0, 087
=
m s= 1,3m s
t 0, 0654

4.09
a)
60 5, 0 m s
=
v0 x 10 cos
=

v0 x=

60 8, 7 m s
=
v0 y 10sin
=

4.14
Se facit i lroboken.

b)
8, 7 9,82 1,5 m s =
vy =
voy gt =
6, 07 m s

v
=

5, 0 + ( 6, 07 ) m =
s 7,9 m s

v + v=
2
x

tan =

2
y

vy
vx

6, 07
5, 0

=51
c)
x = 5,0 1,50 m = 7,5 m
y = 8,66 1,5 - 0,5 9,82 t 2 m = 1,9 m

4.10
Se facit i lroboken.

4.15
C. Muttern trffar i tangentens riktning.
4.16
a) Se facit i lroboken.
b)
s 2 r
v= =
t
t
30 4,5
vt
m=
6, 0 m
r= =
2 3, 6 2
4.17
v2

4.11
a) y = v 0 y t

g t 2
2

9,82 3,6 2
y = (16 sin 52 3,6
) m = - 18 m
2

Klippan r 18 m hg
b) Nr stenen vnder r hastigheten 0
0 = 16 sin 52 9,82 t
t = 1,28 s

y = v0 y t

g t
2

a)
b) v blir 4 rutor rakt nert, v =20 m s .
4.18 v = v2 v1 , v2 r riktad t rakt motsatt hll.

a) v = 12 ( 12 ) m s = 24 m s i v2:s riktning.

9,82 1,282
y = (16 sin 52 1,28
) m = 8,1 m
2

4.12
Se facit i lroboken.

v1

b) v = 12 ( 14 ) m s = 26 m s i v2:s riktning.
4.19
Se facit i lroboken.
4.20

v=

s r 29,5
m s= 13, 24 m s
=
=
7, 0
t
t

=
a

v 2 13, 242
2
=
m s=
5,9 m s 2
29,5
r

Lsningar till Ergo Fysik 2 978-91-47-10672-1 Frfattarna och Liber AB

4.21
4 r
v
=
r
T2
2

=
a

4 2 r
4 2 900
=
=
s 60, 2s
a
9,82
Se ocks facit i lroboken.

=
T

63
m/s = 17,5 m/s
3,6

mv 2 70 17,5 2
=
N = 0,14 kN
r
150
b) Se facit i lroboken.
F=

4.23
Se facit i lroboken.
4.24
a)

v=

N =mg

mv 2
2,55 122
=25, 0
=20 N
80
r

4.26
Se facit i lroboken.

4.22
a)

v=

b) Resulterande kraft:
mv 2
FR = mg N =
r
mg =
2,55 9,82 N =
25 N

s 2 r 2 6, 0
=
=
m s= 8,378 m s
t
t
4,5

v 2 8,3782
2
=
m s=
11, 70 m s 2
r
6, 0
v = 8,4 m/s och a = 12 m/s2
b)
c)

a
=

FN

4.27
a) Kulan fr lgesenergi:
=
Wp mgh
= mgl
Den omvandlas till rrelseenergi:
mv 2
=
Wk =
Wk Wp ger
2
mv 2
= mgl
=
. Vi fr: v
2 gl
2
b) I nedersta lget verkar tyngdkraften och
snrkraften. Den resulterande kraften ger en
centripetalacceleration:
mv 2 mv 2
F mg =
=
r
l
Frn uppgift a fr vi:
mv 2
= mgl
2
mv 2
= 2mg
l
Stt in i det frsta uttrycket och ls ut F:
mv 2
F =mg +
=mg + 2mg =3mg
l

mg

mg =
40 9,82 N =
392,8 N 390 N
Resulterande kraft, riktad in mot centrum:
FR =
ma =
40 11, 70 N =
467,9 N
N=
tan=

mg 2 + N 2= 610 N
FR 467,9
=
mg 392,8

= 50
r vinkeln mellan lodlinjen och linan till
karusellstolen.
4.25
FN
mg
a)

4.28
a) Frn A till B: Lgesenergi omvandlas till
rrelseenergi: EA = EB
mvB2
=
WA mgh
=
A , WB
2
vB = 2 ghA = 2 9,82 0, 60 m s =3, 4 m s
I lge B r den resulterande kraften:
mv 2
FN mg =B
r
mv 2
0, 050 3, 42
FN =mg + B =0, 050 9,82 +
N =3, 4 N
0, 20
r
Den totala energin bevaras. I lge C har vi:
mv 2
=
WC mghC + C . Vi vet att WC = WA. D fr vi:
2

vC = 2 g ( hA hC ) = 2 9,82 ( 0, 6 0, 4 ) m s
vC = 1,98 m s

Lsningar till Ergo Fysik 2 978-91-47-10672-1 Frfattarna och Liber AB

Normalkraften i C kan bestmmas m.h.a. uttrycket


fr den resulterande kraften:
mv 2
mg + FN =C
r
2
mvC
0, 050 1,982
mg =
0, 491N
FN =
0, 20
r
FN = 0, 491N
b) Normalkraften, N = 0
mv 2
mg =
r
v=
gr =
9,82 0, 20 m s =
1, 4 m s

Lsningar till Ergo Fysik 2 978-91-47-10672-1 Frfattarna och Liber AB

Testa dig i fysik


1.
Se facit i lroboken.

36
( )2
v2
3,6
a=
=
m/s 2 = 4 m/s 2
r
25
3.
Se facit i lroboken
4.
Momenten lika
0,25 g 0,4 = 0,4 g r
r = 0,25 m

m 26, 7 m
=
x 16, 7 cos 35 1,95=
Bollen landar 31, 6 26, 7m =
4,9m framfr
mlvakten.

5.
Se facit i lroboken.
6.
=
=
v0 x 90
km h 25 m s

v0 y = 0

10.
Bollen nr hgsta punkten efter halva tiden. Han
mste springa med hastigheten
s
4,9
=
v =
=
m
s 5, 0 m s
0,5t 0,5 1,95
11.

y = 56 m

t
=

gt 2
=0
2
gt

t v0 y =
0
2

2v0 y 2v0 sin


=
t =
g
g
2 16, 7 sin 35
s 1,95 s
=
t =
9,82
=
x v=
v0 cos t
0xt
y = v0 y t

2.

y=

9.
v0 = 16,7 m/s, = 35, y = 0
x = v0 x t

224 N

gt 2
2

2y
=
g

2 ( 56 )
s 3,377 s
=
9,82

x=
v0 x t =
25 3,377 m =
84 m
F = mg
7.
v 2 8,52
2
=
m s=
3, 0 m s 2
r
24
ma =
85 3, 0 N =
260 N
b) F =

a) =
a

8.
mv 2
F mg =
r
mv 2
82 5, 22
=
F=
mg +
82 9,82 +
N
r
4, 7
F = 1 280 N

1,0 m

0,6 m

Momenten lika
224 0,6 = mg 1,0
m = 14 kg

Lsningar till Ergo Fysik 2 978-91-47-10672-1 Frfattarna och Liber AB

5.06
a)
r=
6371 + 400 km =
6 771km

5. Flt

m jord

g= G

Rkna fysik
m1m2
r2
6, 672 1011 5,977 1024 1,989 1030

(1, 496 10 )

11 2

=
F 3,54 1022 N

g0 = G
g =G
g
=
g0

F = 2, 0 mN
Kraften frn mnen r strst

M
r02

M
r2
1 2
r02
r
=
1 2 r2
r0

g = g0

r02
r2

b)
r = r0 + h = 2r0

5.03

m1m2
r2

g=
g0

6, 672 10

mm
G 1 2
=
F

m s2

5.07
a)

5.02
Tarzan:
mJ mT 6, 672 1011 60 75
=
N
F G=
0, 452
r2
F = 1,5N
Mnen:
mJ mm 6, 672 1011 60 7,349 1022
=
N
F G=
2
r2
( 3,844 105 )

r
=

( 677110 )

3 2

g = 8, 70 m s
b)
750
m=
kg
9,82
750
8, 70 N =
mg =
660 N
9,82

F =G

F =G

5,977 1024

5.01

F=

r2

= 6, 672 1011

11

4,5 10 5,977 10
1, 0 103
3

r 4, 24 107 m
=
h=
r rjord =
4, 24 107 6378 103 m =
36 Mm

24

r02

( 2r0 )

g0
=
4

c)

g0
r2
= g 0 02
10
r
2
2
r = 10r0

=
g

=
r

10r0 3, 2r0

h =r r0 2, 2r0

5.04
a)

mmne 6, 672 1011 7,349 1022


=
m s2
g mne G=
2
3 2
rmne
(1738 10 )
g mne = 1, 62 m s 2
b) mmars = 0,11mjord, rmars = 0,53rjord
0,11m jord
mmars
0,11
=
g mars G=
G
=
g jord
2
2
2
0,53
rmars
( 0,53r )

5.08
F = E q = 12000 1,6 10 19 N = 1,9 10 -15 N
5.09

E=

U 450
=
V/m = 5,6 kV/m
s 0,08

jord

g mars = 3,84 m s
5.05 g =

Fg
m

5.10
a)
F = QE

147
N/kg = 9,8 N/kg
15

F
8,8 1016
=
= 5,5 kN C
N C
Q 1, 602 1019
sderut
b) Proton: Lika stor kraft, motsatt riktning,
=
F 8,8 1016 N sderut.
=
E

Lsningar till Ergo Fysik 2 978-91-47-10672-1 Frfattarna och Liber AB

5.11
a) Frn plus till minus: Nert.
U 180
V m
= =
= 1,5 kV m
b) E
d 0,12
c) F = QE = 3, 2 1018 1,5 103 = 4,8 1015 N
riktad nert.

b) U = Ed = 1,8 105 0, 085 V = 15 kV

5.12
U = Ed = 3, 0 106 0, 70 103 V = 2,1kV

5.19
Fltstyrkan gr frn + till -, det vill sga nert i
samtliga fall.
a) A, B nert, C och D uppt
b) Wp kar nr den rr sig mot kraften frn fltet:
Wp kar i A och D
Wp minskar i B och C

5.13

U 260
=
V/m = 2,2 kV/m
s 0,12
b) Ofrndrad
c) Eftersom avstndet frdubblas halveras det
elektriska fltet: 1,1 kV/m
a) E =

5.14

Q 8,99 109 1, 602 1019


E k=
=
V m
2
r2
( 5, 29 1011 )
E 5,15 1011 V m
=
riktat radiellt utt.
5.15

Q
r2
Er 2 3, 0 106 0, 0252
=
=
=
Q
C 2,1 107 C
k
8,99 109
E=k

5.16
a)

FE
mg

W p = 1,6 10 19 12000 0,085 J = 1,6 10 16 J

5.20
a) F = E q = 1500 6,4 10 -18 N = 9,6 10 15 N
b)
W = F s = 9,6 10 -15 0,28 cos 45 J = 1,9 10 15 J
5.21
a) Protonerna "faller" mot P2. Wp r hgre vid P1:
W p = qEs= 1, 602 1019 50 103 0, 04 J

W=
3, 2 1016 J
p
b) Mitt emellan A och B r den potentiella energin
hlften av vrdet vid A, eftersom fltet r
homogent.
3, 2 1016
=
J 1, 6 1016 J
W=
p
2
Resten av energin har omvandlats till kinetisk
energi:
mv 2
W=
= 1, 6 1016 J
k
2
2Wk
2 1, 6 1016
m=
s 4, 4 105 m s
=
m
1, 673 1027
c) Den har bara kinetisk energi vid B. All potentiell
energi har omvandlats till kinetisk energi:

=
v

b)
mg = FE

F
QE
=
=
E

5.18
W p = qEs

QU
d

QU
= mg
d
mgd 2, 2 1013 9,82 0, 012
Q =
C
=
U
16 103
Q
= 1, 6 1018 C
5.17
a)
v
v= 20
F
F = QE
F
mg
= tan v
mg
F
= mg tan=
v 0, 01 9,82 tan 20=
0, 0357 N
F
0, 0357
E
N C
= =
= 1,8 105 N C
Q 2, 0 107

W=
k
=
v

mv 2
= 3, 2 1016 J
2
2Wk
=
m

2 3, 2 1016
m s = 6, 2 105 m s
1, 673 1027

vt
2
2 s 2 0, 04
t
=
=
=
s 1,3 107 s
v 6, 2 105
s vt=
=

5.22
Se facit i lroboken.
5.23
Se facit i lroboken.

Lsningar till Ergo Fysik 2 978-91-47-10672-1 Frfattarna och Liber AB

5.24
0,064 + 0,068 + 0,067 + 0,064 + 0,065 + 0,68
= 0,066
6
Strsta avvikelse: 0,068 0,066 = 0,002
B = 0,066 0,002 T
5.25
Fmax = B I l = 0,065 6 0,15 N = 59 mN

Fmin = 0 N
5.26
a)
F = BIl = 0, 067 3, 0 0,100 N = 20 mN
Se figur 5.16 p sid. 197 i lroboken
b)
F = BIl
F
0, 018
B
= =
= 0,11T
T
Il 6,5 0, 025

5.35
a)
I
a
Ba 6, 4 106 0,12
B =
A 3,8A
=
=
k
2 107
I 2 107 3,8
b) =
B k=
=
T 3,5 T
a
0, 22
B=k

5.36
B-flt r riktat in i
papperet. Kraften r
vinkelrt mot v.
Anvnd
hgerhandsregeln.

v
F

5.37

I
23
B=
k =
2 107
T=
1, 0 105 T
a
0, 46
F = BIl = 1, 0 105 23 0,85 N = 0, 20 mN

5.27
Se facit i lroboken.
5.28
a)
F = BIl
F
0,12
= =
= 0,80 T
B
T
Il 5, 0 0, 03
b) Se facit i lroboken.
5.29
Se facit i lroboken.
5.30
Se figur 5.15 p sid. 196 i lroboken.
15T
cos 68 =
B
15
=
B =
T 40T
cos 68
5.31
Ledaren pverkas av jordmagnetiska fltets
vertikalkomposant.
B = B j sin 64 = 66 10 6 sin 64 T = 5,93 10 5 T
F = BIl = 5,93 10 5 7,2 2,8 N = 1,2 mN

5.32
Alternativ D. Magnetiska fldesttheten avtar nr
avstndet kar.
5.33
Se facit i lroboken.
5.34

I
12,8
B= k = 2 107
T = 9,1 T
a
0, 28

Lsningar till Ergo Fysik 2 978-91-47-10672-1 Frfattarna och Liber AB

Testa dig i fysik


1.
F = BIl
F
0, 25
l =
m 0,81m
=
=
BI 0, 025 12, 4
2.

F= G

m1m2
1200 6800
= 6, 672 1011
N = 3,8 N
r2
122

3.

M
1,989 1030
6, 672 1011
m s2
g =
G 2 sol =
3 2
rmne
(1738 10 )
=
g 4, 4 107 m s 2
4.
B= k
a
=

I
a

kI 2 107 4, 0
m
=
= 1,5cm
B
54 106

5.

=
r 6, 6 rjord
F= G

mM
1800 5,977 1024
= 6, 672 1011
N
2
2
r
( 6371103 )

F = 410 N

6.
a) Den potentiella energin kar. Den versta plattan
r positiv.
b)
W = QU
Q
=

W 78 109
C 0,14 nC
=
=
U
540

8.

U 44
=
V m
= 11V m
d 4, 0
b) Parallell anslutning samma spnning och
avstnd: E = 11 V/m
U
44
E =
V=
m 5,5 V m
c) =
2d 2 4, 0
d) Spnningen frdelas ver trdarna i frhllande
till deras resistanser.
l
l
Trd 1: =
R0 =
A r02
Trd 2:
R0
l
l
R
=
=
=
= 0, 25 R0
2
2
4
4 r0
( 2r0 )
=
a) E

1
44V =
35, 2V ligger ver den frsta.
1, 25
U 35, 2
E
= =
= 8,8 V m
V m
d
4, 0
9.
=
v 8,5
F
tan v =
mg

v
F

mg
F= mg tan v= 0, 0014 9,82 tan 8,5
=
F 2, 05 103 N
=
E

F 2, 05 103
=
= 45 kN C
N Q
Q
46 109

10.
Vertikal ledare:
I1 2 107 2,5
B=
k
T 1, 0 105 T
=
=
1
a1
0, 05
int
Horisontell ledare:
I 2 2 107 4,5
B2 k=
T 2, 25 105 T
=
=
a2
0, 04
utt
Resulterande flt:
B =2, 25 105 1, 0 105 T =
1, 25 105 T 13 T
11.
Mellan ledarna samverkar B-flten. Motriktade Bflt p utsidan. Den resulterande fldesttheten r
noll p utsidan av ledarna, dr B1 = B2.
I
B=k
a
P avstndet x m frn ledare 1:
I
I2
k 1 =k
x
x + 0,15

3, 6 ( x + 0,15 ) =
1, 0 x
2, 6 x + 0,15 =
0
0,15
x=
2, 6
Orimligt! x kan inte vara negativ!
P avstndet x m frn ledare 2:
I
I1
k 2 =k
x
x + 0,15
1, 0 ( x + 0,15 ) =
3, 6 x
2, 6 x = 0,15
x = 0, 058
Avstndet ska vara 5,8 cm utanfr 1,0 A ledaren.

Total resistans = 1,25R0


Spnningen frdelas ver trdarna s att

Lsningar till Ergo Fysik 2 978-91-47-10672-1 Frfattarna och Liber AB

6.06

6. Rrelse i flt

Ek qU
=
=
v
=

Rkna fysik

6.07

mv 2
mM
=G 2
r
r
GM
v = 7, 6 km s
=
r
2 r
v=
T
2 r
T = 5791s
=
= 1, 6 h
v

A,

2eU
m

mv 2
= eU
2
62 10 6 = 8,3 10 9 U
U = 7470 V 7,5 kV
U 7470
V/m = 53 kV/m
c) E = =
s
0,14

b)

6.09
Den kinetiska energin kar med:
Wk = eU = 1, 602 1019 250 J = 4, 005 1017 J
a)
v0 = 0

GMT 2
= 6,9 106 m
4 2

6.03
a)
v
=

mv 2
= eU v =
2

6.08
a) Samma som den kinetiska energin 62J

6.02
T = 96 min.
mv 2
mM
=G 2
r
r
m 4 2 r
mM
=G 2
2
T
r
3

2 1, 602 1019 1, 2 106


ms
4 1, 67 1027

2qU
=
m

v 1,1 107 m s
=

6.01
r = r0 + h = 6371 + 600 km = 6971km

r
=

mv 2
2

2 r
2 1,88 109
=
m
=
s 8,19 km s
T
16, 7 24 3600

mv 2
Wk = =
4, 005 1017 J
Wk =
2
v
=

2Wk
=
m

2 4, 005 1017
ms
9,1 1031

b)
v 9, 4 106 m s
=
mv 2
mM
=G 2
b)
r
r
2
v0 5, 0 106 m s
=
rv
27
=
M = 1,89 10 kg
mv02
G
W
=
+ Wk
k
Se tabell i formelsamlingen. Planetens massa r 316
2
2
gnger s stor som jordens massa. Enligt tabellen
9,1 1031 ( 5, 0 106 )
mste det vara Jupiter.
Wk
=
+ 4, 005 1017 J
2
6.04
5,1 1017 J
W=
k
T = 6,4 dygn, r = 19700 km
2 Ek
2 5,1 1017
mm p
mv 2 4 2 mr
m s= 11 106 m s
v
=
=
31
G 2
= =
2
m
9,1
10

r
T
r

4 2 (19700 103 )
4 2 r 3
mp =
kg
=
2
GT 2
6, 672 1011 ( 6, 4 24 3600 )
3

m=
1,5 1022 kg
p
6.05 W = q U

q=

12

W 0,82 10
=
C = 6,4 10 -19 C
U
1,28 10 6

6.10
a)

7
31
mv 2 9,1 10 ( 3, 0 10 )
Wk
=
=
=
J 4, 095 1016 J
2
2
Wk = eU
2

=
U

Wk 4, 095 1016
=
= 2, 6 kV
e
1, 602 1019

Lsningar till Ergo Fysik 2 978-91-47-10672-1 Frfattarna och Liber AB

b) E
=

U 2, 6 103
=
= 2, 6 105 V m
d
0, 01

c)
vt
2
2 s 2 0, 01
s 0, 67 ns
=
t =
=
v 3, 0 107
=
s vt=

6.11
a)
s = v0 t

=
t
b)

eU
d

F eE
=
=

F = ma
eU
ma =
d
eU 1, 602 1019 35
2
a
m s=
3,1 1014 m s 2
=
=
md 9,1 1031 0, 02
c)
v y = at =3,1 1014 5, 6 109 m s =1, 71 106 m s
v y 1, 71 106
=
= 0, 095
vx 1,8 107

=
5, 4
6.12
a)

=
F qE
=

qU 6eU 6 1, 602 1019 35 103


=
=
N
d
d
0, 04

F = ma
F 7, 7 1015
2
=
m s=
4, 6 1012 m s 2
m 1, 67 1027
b) Elektron:
=
F 7, 7 1015 N (samma som i a)
=
a

F 7, 7 1015
2
=
m s=
8, 4 1015 m s 2
m 9,1 1031

6.14
Anvnd hgerhandsregeln.
Se facit i lroboken.
6.15
F = Bqv

mv 2
mv
r=
r
Bq
Sambanden ovan ger att:
v kar F kar och r kar
Alternativ A r korrekt
Bqv =

6.16
Krafterna lika
Bqv = qE
600
E
v= =
m/s = 4 10 4 m/s
B 0,015
6.17
Fe = eE

Fm = evB

=
F 8, 4 1013 N
b)
F = ma

Fe = Fm

F 8, 4 1013
2
m s=
0, 042 m s 2
a =
=
m 2, 0 1011
c) y-led:
y = 0, 04 m

at 2
2
2y
2 0, 04
=
t =
=
s 1,38s
a
0, 042
x-led: x =
v0 t =
1, 2 1,38 m =
1, 7 m
y=

=
F 7, 7 1015 N

=
a

s
0,10
=
=
s 5, 6 ns
v0 1,8 107

=
tan

6.13
a) Proton:
F = qvB = 1, 60 1019 1,5 107 3, 2 103 N

evB = eE
E 50 103
=
= 2,5 mT
T
v 2, 0 107
B r riktat in i papperet (hgerhandsregel)
=
B

v2
r
a) Protonen

6.18 a =

v 2 (1,5 10 )
=
r =
m
= 49 m
a
4, 6 1012
b) Elektronen
7 2

v2
=
r =
a

(1,5 10 )

7 2

8, 4 1015

m
= 2, 7 cm

Lsningar till Ergo Fysik 2 978-91-47-10672-1 Frfattarna och Liber AB

6.19

mv 2
r
mv 1, 67 1027 3,9 106
=
=
B =
T 51mT
qr
1, 60 1019 0,80
Se figur 9.18 p sid. 301 lroboken.

=
=
F qvB

6.20
a)
Wk =eU =1, 60 1019 120 J =1,92 1017 J
b)
mv 2
F evB
=
=
r
p =mv =eBr =1, 60 1019 0, 061 0,124 kgm s
p 1, 2 1021 kgm s
=
c)
mv 2
Wk =
2
2
mv = 2Wk

Fm = evB
evB = eW
=
v

E 1, 2 105
=
m=
s 2, 0 105 m s
B
0, 60

c)

mv 2
r
evBr 1, 60 1019 0, 60 0, 072
=
m =
kg
v
2, 0 105
=
=
F evB

m 3,5 1026 kg
=
d) Vid S3 har partikeln kinetisk energi:

26
5
mv 2 3,5 10 ( 2, 0 10 )
Wk
=
=
J
2
2
Wk 6,912 1016 J
=
Under accelerationen frn S1 till S2 kar den
kinetiska energin:
Wk = eU = 1, 60 1019 3000 J = 4,8 1016 J
Vid S1 har neonjonen den kinetiska energin:
Wk 0= 6,912 1016 4,8 1016 J= 2,112 1016 J
Hastigheten r d:
2Wk 0
=
v
= 1,1 105 m s
m
2

mv = p
mv 2 2 Ek
=
mv
p
2Wk
v
=
= 3,17 104 m s
p
p 1, 2 1021
=
kg= 3,8 1026 kg
v 3,17 104
m 23u , grundmnet r Na.
m
=

6.21
a) Positiv partikel. D r elektrisk kraft riktad t
hger och magnetisk kraft t vnster. Enligt
hgerhandsregeln ska B-flt vara riktat ut ur
papperet.
b)
Fe = eW

Lsningar till Ergo Fysik 2 978-91-47-10672-1 Frfattarna och Liber AB

5.
a)
Wk = eU = 1, 60 1019 1,55 103 J = 2, 48 1016 J

Testa dig i fysik


1.
T2
= konstant
r3

r =
T
3

3
rjord

2
T jord

Wk =

4102 (1, 496 1011 )


=
365, 2562

=
r 1, 6 108 km
2.
Den magnetiska kraften r alltid vinkelrt mot
rrelseriktningen och bjer av banan. Alternativ C
r korrekt.
3.
a)

mv 2
r
qBr 1, 60 1019 0, 42 0, 48
=
v =
ms
m
1, 67 1027
=
=
F qvB

v 1,93 107 m s
=
s vt= 2 r
=
2 r 2 0, 48
=
=
t =
s 0,16 s
v
1,93 107
b) Elektron
mv 2
= qvB
r
mv 9,1 1031 1,93 107
r =
m 0, 26 mm
=
=
qB
1, 60 1019 0, 42

=
v

2 2, 48 1016
m
s 2,33 107 m s
=
9,1 1031

F 4, 67 1012 N
=
Strst kraft om v r vinkelrt mot B.
b) Minsta kraft: F = 0N om v r parallell med B.
6.
a) Vinkelrtt mot fltet, d utrttas inget arbete.
b)
W =QEs =24,5 109 1950 0, 70 J =3,3 105 J
c) W
= QEs cos 45=
2, 4 105 J
7.
2
mv 2 mv 0

= eU
2
2
9,11 10 31 v 02
5,1 10 17
= 1,60 10 19 250
2
v 0 = 4,9 10 6 m/s

8.
a) W
48J
= W=
k
b)
W = QU

4.

F am 3, 4 1010 1, 67 1027
N/C
=
=
= 350 N/C
q
q
1, 60 1019

2Wk
=
m

F = evB = 1, 60 1019 2,33 107 1, 25 N

=
U
E
=

mv 2
2

=
c) E

W
48 106
=
= 7,5 kV
V
Q 6, 4 109

U 7500
=
V m
= 64 kV m
d 0,118

Lsningar till Ergo Fysik 2 978-91-47-10672-1 Frfattarna och Liber AB

7. Induktion
Rkna fysik
7.01
Se facit i lroboken.

7.09
a) Anvnd hgerhandsregeln. Den nde som r
lngst bort blir positivt laddad.
b) e = vBl
l=

e
57 10 3
m = 8,0 cm
=
vB 0,85 0,84

7.10
a) Moturs
b) Spnning induceras i KN:
e = vBl = 0,10 0,80 0,15 V = 0, 012 V

7.02
Se facit i lroboken.
7.03
a) Se 7.02 a
b d) Se facit i lroboken.
7.04
Nr det gr strm i den vnstra kretsen kommer
spolens hgra nde att vara nordpol och den vnstra
nden sydpol. Det innebr d att det finns ett
magnetflt, som r riktat t hger, i den hgra
spolen.
Nr antingen brytaren S ppnas eller resistansen
kar s kommer strmmen i den vnstra kretsen att
minska och i och med detta frsvagas magnetfltet.
Lenz lag ger d att det mste genereras ett
magnetflt, som r riktat t hger, i den hgra
spolen. Den inducerade strmmen mste d ha
moturs riktning.

e
0, 012
A= 0, 75A
=
R 16 103
c) Tills KN r ute ur fltet.
s = vt
s 0, 20
t= =
s= 2, 0s
v 0,10
W =eIt =0, 012 0, 75 2, 0 J =18 mJ
I
=

7.11
Se facit i lroboken.
7.12
6,8 5, 0
=
e =
=
V 0, 75 V
t
2, 4

7.05 e = vBl = 0,15 28 10 3 0,24 V = 1,0 mV

7.13
d 0,20 2 (145 10 3 75 10 3 )
=
V = 35 mV
e=
dt
0,25

7.06
e = vBl

I=

e
0, 46
=
m=
s 220 m s
Bl 50 06 42
vnster sida r positiv (anvnd hgerhandsregeln).

7.14

=
v

7.07

e = vBl =

90
52 10 -6 sin68 1,6 V = 1,9 mV
3,6

7.08
a)
e = vBl = 0, 24 0, 75 0, 40 V = 0, 072 V
e 0, 072
A
=
I =
= 0, 40A
R
0,18
Strmmen gr moturs.
b) F = BIl = 0, 75 0, 4 0, 4 N = 0,12 N
riktad t vnster (anvnd hgerhandsregeln)
Kraften verkar frn magnetfltet. Den motverkar
rrelsen. Skjutkraften mste vara lika stor, t hger.
eI 0, 072 0, 4 W =
29 mW
c) P ==

35 10 3
U
=
A = 19 mA
R 2 0,20 1,5

e=N

d
320 103 140 103
= 800
V = 1,2 kV
dt
0,12

7.15
a)

= BA
= 0,80 0, 20 0,15 Wb
= 0, 024 Wb
b) = 0 0, 024 Wb = 0, 024 Wb

0, 024

= V=
12mV
c) e =
t
2, 0
inducerad strm ger B-flt som r uttriktat
(motverkar minskning). Strmmen gr moturs.
7.16
a)
= B A = ( 0, 25 0,55 ) 0, 022 Wb
= 1, 2 104 Wb
280 1, 2 104
N
=
e=
V=
0, 042 V
t
0,80
Motverka fldesminskning, d gr strmmen

Lsningar till Ergo Fysik 2 978-91-47-10672-1 Frfattarna och Liber AB

7.23
= m cos t
0,5
0,4

e /mV

medurs (dcbad)
e 0, 042
=
I =
= 8, 4 mA
A
R
5
b)
280 0, 25 0, 022
N
=
V=
0, 0233V
e=
t
1, 2
e 0, 0233
=
A
= 4, 7 mA
I =
R
5
samma riktning som i a.

0,3
0,2
0,1
0
0

7.17

B A

e=

t
t
e t
60 106 1, 2
B=

=
T=
T
57
A 0,90 ( 2,5 1,1)
7.18
e = N ( t ) = NAB ( t )
a) Dra en tangent dr kurvan r brantast, vid
t = 2,5s. Bestm tangentens riktningskoefficient.
Bestm spnningens belopp:
(8 0 ) 103
e = NAB ( 2,5 ) =50 2, 0 103
V
b)
3, 2 1, 2

e = 0, 4 mV

50

=
Hz = 8 Hz
2 2
b) = 2N = 2 800 rad/s = 5000 rad/s

7.20

u topp
2

140

V = 100 V

=
2=
f 100 s -1
Antal varv/s= f=

100
= 50 varv/s
2

c)

em
132
s -1 377 s -1
=
=
N m 140 2,5 103

7.24
a)
N2 U 2
=
N1 U1

N 2 = N1

U2
12
= 1000
= 52 varv
U1
230

b)

=
I2

7.21

itopp
2

itopp = I e 2 = 2,5 2 A = 3,5 A


7.22
P
60
=
= 0, 26A
A
U 230
=
i I=
2 0,37A
=
I

= 60 Hz
2
60 varv/s

a) N =

Ie =

a) e =
N
=
N m sin t =
em sin t , dr
t
em= N m r max. inducerad spnning.
b)
em =N m =140 2,50 103 100 V =110 V

=
f

7.19

Ue =

3
Tid /s

P 30
=
=
A 2,5 A
U 2 12

I 2 N1
=
I1 N 2
N
52
I1 =
I 2 2 =
2,5
A=
0,13A
N1
1000
7.25
a)
N2 U 2
=
N1 U1
N1 =N 2

U1
11 103
=42 000
=3 500varv
U2
132 103

Lsningar till Ergo Fysik 2 978-91-47-10672-1 Frfattarna och Liber AB

b)
P1 = 36 MW

=
I1

7.31
a)

P1 36 106
A 3,3 103 A
=
=
U1 11 103

U=

P2 =
0,95 P1 =
0,95 36 MW =
34, 2 MW
I2
=

P2 34, 2 106
A 2, 6 102 A
=
=
U 2 132 103

U = 5, 0 kW m 2
b)
U = T 4
5, 0 103
K 544 K
=

5, 67 108
Gldtrdens temp. 2000K

T
=

7.26

max T = 2,90 10 3
max =

2,90 10 3
m = 2,3 10 -6 m
980 + 273

7.27
U = T 4

T =4

520

K = 309 K
5,67 10 8
Klotets temperatur r 36 C

7.28
s = vt = ct = 3, 0 108 1 106 m = 300 m
7.29
a)

a
2,90 103
=
= 2,9 104 K
max 100 109

max = 299 nm
max T =
a
2,90 103
a
=
= 9699 K 9 700 K
max 299 109

U = T 4 =5, 67 108 96994 W m 2


=
U 5, 02 108 W m 2

=
P 2,3 1028 W
P
A = 4,58 1019 m 2
=
U
A = 4 r 2
r
=

max = 100 nm
max T =
a

U
=

7.32

=
T

=4

P
P
100
W m2
=
=
A 4 r 2 4 0, 042

A
= 1,9 109 m
4

U = T 4 = 5, 67 108 ( 2,9 104 ) W m 2

7.33
a) Se facit i lroboken.
b)
E
c= m
Bm

U 4, 0 1010 W m 2
=

Em =
cBm =
3 108 2, 0 106 V m =
0, 60 kV m

=
T

b)

7.30
a)

max = 600 nm
max T =
a

a
2,90 103
=
= 4830 K
max 600 109
Gldtrden skulle smlta om temperaturen var s
hg!
b)
T =+
60 273K =
333K

=
T

max T =
a
a 2,90 103
=
= 8, 7 106 m
333
T
Infrard strlning

max=

Lsningar till Ergo Fysik 2 978-91-47-10672-1 Frfattarna och Liber AB

6.

Testa dig i fysik

e=

1.
e = vBl
e
0, 028
B
T
= =
= 86 mT
vl 1,8 0,18

7.
(=
t ) 0, 04t 2 + 0, 25t
e ( t ) = ( t ) = ( 0, 08t + 0, 25 )

2.
(0,26 0,69) 10 3

= 600
V = 72 mV
e = N
t
3,6

3.
a)
u =
Ri =
18 2,8V =
50, 4 V
u
U = 36 V
=
2
b)
i
2,8
=
I =
=
A 1,98 A
2
2
P ==
UI 50, 4 1,98 W =
71W
4.
u =
2 30V =
60 V

T=
5 4, 0 ms =
20 ms
1
1
f= =
Hz= 50Hz
T 0, 02
u ( t ) u=
sin 2 ft 60sin100 t
=

d
Alternativ C r rtt.
dt

e ( 4, 0 ) = ( 0, 08 4 + 0, 25 ) V =0,57 V
e (10 ) =
( 0, 08 10 + 0, 25 ) V =
1, 05 V
Spnningens belopp r 0,57 V resp. 1,05 V.

8.
a) Den inducerade strmmen ger ett upptriktat
magnetflt i den vnstra spolen. Strmmen gr
moturs.
b) t hger. (Magnetfltet i den hgra spolen blir
upptriktat)
9.
Arean ndras till noll. D ndras fldet:
B A B r 2

=
e=
t
t
t
0, 24 0,102
=
e =
V 0,10 V
0, 075

5.
a)
T = 35C = 35 + 273K = 308 K
U = T 4 = 5, 67 108 3084 W m 2
U = 510 W m 2
P=
UA =
510 1, 2 W =
0, 61kW
b)
Pnetto= (T 4 T04 ) A
o
=
T0 20
=
C 293K

Pnetto = 5, 67 108 ( 3084 2934 ) 1, 2 W


Pnetto = 0,11kW

Lsningar till Ergo Fysik 2 978-91-47-10672-1 Frfattarna och Liber AB

8. Astrofysik
Rkna fysik
8.01
p 1, 42 106 rad
=

r
=

8.07

a
1,5 1011
=
m= 1, 056 1017 m
p 1, 42 106

r
=

1, 056 1017
=
ljusr 11, 2 ljusr
9, 46 1015

8.02
=
p 2, 44 108 rad

a
1,5 1011
r =
=
m= 6,15 1018 m
p 2, 44 108
r
=

2 r
T
2 r 2 6,96 108
=
=
=
T
s 2,13 106 s
v
2,1 103
T 25dygn
v=

6,15 1018
=
ljusr 650 ljusr
9, 46 1015

8.03
=
P 5, 6 1029 W

=
I 2, 0 1012 W m 2
P
I=
4 r 2
P
r
=
= 1, 49 1020 m
4 I
1, 49 1020
r
=
= 1, 6 104 ljusr
ljusr
9, 46 1015
8.04
Solens effekt finns i formelsamlingen.
=
I 2, 0 1014 W m 2

P =
3 105 Psol =
3 105 3,9 1026 W
=
P 1,17 1032 W
P
r=
=
2,16 1022 m =
2,3 106 ljusr
4 I
8.05
Se facit i lroboken.

max = 400 nm
max T =
a

2,90 103
a
=
= 7, 25 103 K
max 400 109
Spektralklass F (6000 7500 K)
Se diagram p sid. 295 i lroboken.
Utstrlad effekt ca. 5 ggr solens effekt.

=
T

8.08
Per fusion: 4,310-12 J
Det gr t 4 vteatomer per He-krna som bildas.
Antal fusioner per sekund:
10 109
= 1,5 1036
4 1, 67 1027
Utstrlad effekt:
P = 4,3 1012 1,5 1036 W = 6, 4 1024 W

P=
3,9 1026 W
sol
P
= 0, 017
Psol
Se diagram p sid. 295 i lroboken:
klass M
8.09
Se avsnitt 8.3 och fig. 8.11 p sid. 297 i lroboken.
8.10
a)

r0 = 2

m 2 6, 67 1011 1,989 1030


=
m
2
c2
( 3 108 )

r0 = 2,9 km
Massan = 10 solmassor.
D blir radien = 10r0 = 29 km
b)
r0 = 2,9 6 106 km = 1,8 1010 m 25rsol
=
rsol 6,96 105 km

8.06
v
=
c 0

0, 0090
=
nm 0, 0045 nm
2

0, 0045
v =
c
=
3 108
m s =2,1km s
656, 0
0

Lsningar till Ergo Fysik 2 978-91-47-10672-1 Frfattarna och Liber AB

8.11
a)

2 r
2 30000 9, 46 1015
=
ms
T
250 106 365 24 3600
=
v 2,3 105 m s

=
v

2,3 105 )
(
v2
=
a =
m s2
r 30000 9, 46 1015
2

a 1,8 1010 m s 2
=
b)
mv 2
mM
= 2
r
r
v2 r
M
= = 2, 2 1041 kg

msol 1,989 1030 kg


=
M
2, 2 1041
=
= 1,1 1011
msol 1,989 1030
8.12
v = Hr

v 0, 08 3 108
=
= 1, 2 109 ljusr
ljusr
H
20 103
106
Galaxen avlgsnar sig. Det blir en rdfrskjutning.

=
r

8.13

v = Hr =

20
50 106 km s = 1, 0 106 m s
106

v
c

v
1, 0 106
nm = 2, 2 nm
= 0 = 656,3
c
3 108
8.14
Se facit i lroboken.

Lsningar till Ergo Fysik 2 978-91-47-10672-1 Frfattarna och Liber AB

Testa dig i fysik


1.

I=

P
4 r 2

P
4,8 1030
m 6,18 1018 m
=
=
4 I
4 10 109
6,18 1018
r =
ljusr 650 ljusr
=
9, 46 1015
r
=

2.

v = 30 km s
v
=
0 c
v
30 103
= 0 = 630, 250
nm = 0, 063nm
c
3 108
= 0 + = 630,313nm
3.
E = Pt = 3,9 1026 5 109 365 24 3600 J

E= 6,15 1043 J
E =mc 2
E
m =
= 6,8 1026 kg
c2
m
6,8 1026
=
=3, 4 104 =0, 034 %
30
m 1,989 10
4.
v = Hr

=
r

v 1500
=
ljusr
= 7,5 107 ljusr
20
H
106

Lsningar till Ergo Fysik 2 978-91-47-10672-1 Frfattarna och Liber AB