You are on page 1of 32

LISTA SERVICIILOR DE ETALONARE

PENTRU CARE SE EMIT CERTIFICATE DE ETALONARE CU SIGLA CIPM MRA

Lungimi
Serviciul de etalonare sau msurare

Interval de msurare

Condiii de msurare /
Variabile independente

Incertitudinea extins

Instrument
Tipul
Incertitudinea
Valoare Valoare
Unitate de Factor de Nivel de
sau artefact: nstrumentulu
Uniti Parametru Specificaii Valoare
extins este
msur extindere ncredere
minim maxim
Clasa
Msurand sau metoda
relativ?
Radiaie
Laser Btaia optic 633
633
nm
1E-9
2
95 %
Da
laser
stabilizat: a frecvenelungime de
lor
und
Q[30;0,2L]
Msuri
Cale plan Interfero0,5
100
mm
nm
2
95 %
Nu
L in mm
terminale paralele: metru, fracii
lungimea
exacte
central L
Q[50;0,5L]
Msuri
Cale plan Comparare
0,5
100
mm
nm
2
95 %
Nu
L in mm
terminale paralele: mecanic
lungimea
central L
Msuri Rigle gradateComparator 0,001
1000
mm
Q[500;
nm
2
95 %
Nu
0,5L] L in
gradate de exactitate interferenial
distana cu microscop
mm
dintre repere
optic
L
Msuri de Cilindru Main de
5
300
mm
Q[0,78;
2
Nu
m
0,0052L] L
diametru
exterior
msurat
in mm
(tampon): lungimi cu
diametru L interferometru
cu laser i
palpator
mecanic

Comentarii

Serviciul de etalonare sau


Interval de msurare
msurare
Instrument Tipul instruValoare Valoare
sau artefact: mentului sau
Uniti
Clasa
minim maxim
Msurand
metoda
Main de
msurat
lungimi 1-D
Cilindru
Msuri de
cu interfero5
300
mm
interior(inel):
diametru
metru cu
diametru L
laser i
palpator
mecanic
Poligoane
Unghiuri pe optice: Mas rotativ
0
cercuri
i 2 auto10
360
unghiul
divizoare
colimatoare
dintre
suprafee
InstrumenteAutocolimaGenerator de
pentru tor: eroarea
0
200

unghiuri mici
msurat pt. indicarea
unghiuri unghiului
Nivel cu
Instrumentebul de aer:
Generator de
pentru eroarea pt.
0
200

unghiuri mici
msurat indicarea
unghiuri unghiului de
nclinare
Nivel
electronic:
Instrumente
eroarea Generator de
pentru
0
200

pentru unghiuri mici


msurat
indicarea
unghiuri
unghiului de
nclinare

Condiii de msurare /
Variabile independente

Incertitudinea extins

Parametru Specificaii Valoare

Pasul
minim

Orientare

vertical

Comentarii

Unitate
Incertitudinea
Factor de Nivel de
de
extins este
extindere ncredere
msur
relativ?

Q[0,78;
0,0052L
] L in
mm

0,32

0,10

1,0

1,0

95 %

Nu

95 %

Nu

95 %

Nu

95 %

Nu

Nu

Serviciul de etalonare sau msurare

Interval de msurare

Instrument
Tipul
Valoare Valoare
sau artefact:instrumentului
minim maxim
Msurand sau metoda
Mese
divizoare,
Unghiuri pe
Poligoane
capete
cercuri
10
360
etalon i
divizoare i
divizoare
autocolimator
goniometre:
unghi
Cale plan
paralele
Msuri
Comparare
100
1000
lungi:
terminale
mecanic
lungimea
central L
Rulete: InterferomeMsuri
distana tru cu laser
1
50
gradate
dintre i microscop
repere L
de vizare
Clasa

Main de
msurat 1Instrumente
D: erori de
de msurat
indicaie pt.
lungimi
Marime sa
deplasare L

Comparare
cu
interferometru laser i
cale plan
paralele

Cale
Msuri de unghiulare:
Goniometru
unghi
unghiul
inclus
Msuri de
Aparat cu
rugozitate
palpator
ISO 5436-1,
Starea
tip D:
suprafeei
parametri de
rugozitate
conform ISO
Msuri
Etalon n Main de
terminale pai:distana msurat

mm

90

0.01

20

500

Incertitudinea extins

Uniti Parametru Specificaii Valoare

Condiii de msurare /
Variabile independente

mm

Orientare orizontal

Suport

Parametri

Incertitudinea
Unitate de Factor de Nivel de
extins este
msur extindere ncredere
relativ?

0,5

Q[100;09L]
L in mm

nm

suprafa Q[0,060;
plan din 0,011L]
L n m
oel

mm

Q[0,2;
0,5L]
L n m

1,0

Ra,Rq

Q[10;
40Ra]
Ra n m

nm

Rz, Rp,
Rt, Rv

Q[10;
40Rz]
Rz n m

nm

Q[0,94;
0,002L] L

95 %

Nu

95 %

Nu

95 %

Nu

95 %

Nu

95 %

Nu

95 %

Nu

95 %

Nu

95 %

Nu

Comentarii

dintre
lungimi 1-D
suprafee L cu interferometru cu
laser si
palpator
mecanic
Msuri de Cilindru Aparat pentru
circularitate exterior
msurat
(tampon); circularitate
circularitate
R
Msuri de Cilindru Aparat pentru
circularitate interior
msurat
(inel);
circularitate
circularitate
R
Msuri de Sfer sau Aparat pentru
circularitate semisfer;
msurat
circularitate circularitate
R

in mm

80

80

80

Diametru

Diametru

Diametru

de la 3 Q[80;20R]
mm la
R n m
350
mm

nm

de la 3 Q[80;20R]
mm la
R n m
300
mm

nm

de la 3 Q[80;20R]
mm la
R n m
200
mm

nm

95 %

Nu

95 %

Nu

95 %

Nu

Acustic
Serviciul de etalonare sau
Condiii de msurare /
Interval de msurare
msurare
Variabile independente
Tipul
Instrument
Valoare Valoare
Msurand
instrumetului
Uniti Parametru Specificaii Valoare
sau artefact:
minim maxim
sau metoda
Nivel de Microfoane IEC 61094dB
31,5 Hz
sensibilitate de msur
2:1992
(referina Frecven
0,06
... 63 Hz
n presiune tip LS2P
1V/Pa)
Nivel de Microfoane
dB
IEC 61094125 Hz ...
sensibilitate de msur
(referina Frecven
0,05
2:1992
12,5 kHz
n presiune tip LS2P
1V/Pa)
Nivel de Microfoane
dB
IEC 61094sensibilitate de msur
(referina Frecven 16 kHz
0,09
2:1992
n presiune tip LS2P
1V/Pa)
Nivel de Microfoane
dB
IEC 61094sensibilitate de msur
(referina Frecven 20 kHz
0,13
2:1992
n presiune tip LS2P
1V/Pa)
dB
(referina
Nivel de
Ureche Comparare
presiune
125 Hz la
Frecven
rspuns al
0,3
acustica
artificial secvenial
8 kHz
semnalului
adevarat
a)
Calibrator
Nivel de
Microfon
dB
acustic, o
Tip
presiune
de
(referina
singur
LS2P
0,15
94
94
microfon
acustic
msurare
frecven 1
20 Pa)
etalonat
kHz
Pistofon, o Microfon
dB
Nivel de
singur
de
Tip
124
124 (referina
presiune
LS2P
0,1
frecven msurare
microfon
acustic
20 Pa)
250 Hz
etalonat
dB
Nivel de
IEC 61672-1
(referin Frecven 1kHz
rspuns n Sonometru
si
0,25
presiune
IEC 61672-2
20 Pa)

Incertitudinea extins

Comentarii

Unitate
Incertitudnea
Factor de Nivel de
de
extins este
extindere ncredere
msur
relativ?
dB

95 %

Nu

dB

95 %

Nu

95 %

Nu

95 %

Nu

dB

dB

dB

dB

dB

dB

95 %

Nu

95 %

Nu

95 %

Nu

95 %

Nu

Mas i mrimi derivate


Presiuni
Servicii de etalonare sau
Nivelul sau intervalul de Condiii de msurare /
msurare
msurare
variabila independent
Domeniu Instrument
Tip
Valoare Valoare Unitate ParametruSpecificaii
sau artefact instrument minim maxim
de
sau metoda
msur
Presiune Manometru Mediul de 2.0E+05 5,5E+07
Pa
relativ cu piston si lucru ulei
greutai
Presiune Manometru Mediul de 5,5E+07 1,1E+08
Pa
relativ cu piston si lucru ulei
greutai
Presiune Manometru Mediu de 1,5E+03 1,0E+06
Pa
relativ cu piston si lucru aer
greutai
Presiune Manometru Mediu de 1,0E+06 3,5E+06
Pa
relativ cu piston si lucru aer
greutai
Presiune Manometru Mediu de -1,0E+05 -1,5E+03 Pa
relativ cu piston si lucru aer
negativ greutai
Presiune Manometru Mediu de 1,0E+04 3,5E+05
Pa
absolut cu piston si lucru aer
greutai
Presiune Micromano- Mediu de 1,0E+01 1,5E+03
Pa
relativ
metru
lucru aer

Incertitudinea extins

Comentarii

Valoare Unitate de Factor de Nivel de Incertitudnea


msur extindere ncredere extins este
relativ?
6,0E-05
2
95 %
Da
Valoarea incertitudinii n
intervalul de la
12 Pa la 3300 Pa.
8,0E-05
2
95 %
Da
Valoarea incertitudinii n
intervalul de la
4400 Pa la 8800 Pa.
6,0E-05
2
95 %
Da
Valoarea incertitudinii n
intervalul de la
0,09 Pa la 60 Pa.
6,0E-05
2
95 %
Da
Valoarea incertitudinii n
intervalul de la
60 Pa la 210 Pa.
6,0E-05
2
95 %
Da
Valoarea incertitudinii n
intervalul de la
6 Pa la 0,09 Pa.
6,0E-05
2
95 %
Da
Valoarea incertitudinii n
intervalul de la
0,6 Pa la 21 Pa.
1,0E-01
Pa
2
95 %
Nu

Mas i mrimi derivate


Mas
Servicii de etalonare sau
Nivelul sau intervalul de Condiii de msurare /
Incertitudinea extins
msurare
msurare
variabila independent
Comentarii
Tip
Unitate
Unitate
Incertitudinea
Instrument
Valoare Valoare
Factor de Nivel de
Domeniu
instrument
de Parametru Specificaii Valoare
de
extins una
extindere ncredere
sau artefact
minim maxim
sau metoda
msur
msur
relativ?
(18 to 27) C
De la 1,0
Etalon de Comparare
TempeIncertitudinea este
Mas
cu max
g
2
95 %
Nu
1
100
mg
la 1,8
mas
n aer
ratur
proporional cu
0,3 C/h
valoarea Msurandului.
De la 40% la
Volumul etaloanelor de
Umiditate
60 % cu max
mas este cunoscut
relativ
5% pe 4 ore
(18 to 27) C
De la 1,8
Etalon de Comparare
TempeIncertitudinea este
Mas
cu max
g
2
95 %
Nu
0,1
1
g
la 3
mas
n aer
ratur
proporional cu
0,3 C/h
valoarea Msurandului.
De la 40% la
Volumul etaloanelor de
Umiditate
60 % cu max
mas este cunoscut
relativ
5% pe 4 ore
(18 to 27) C
Incertitudinea este
De la 3 la
Etalon de Comparare
TempeMas
cu max
g
2
95 %
Nu
proporional cu
1
10
g
5
mas
n aer
ratur
0,3 C/h
valoarea Msurandului.
Volumul etaloanelor de
De la 40% la
mas este cunoscut.
Umiditate
60 % cu max
Aprobat la 11 octombrie
relativ
5% pe 4 ore
2005
(18 to 27) C
De la 5 la
Etalon de Comparare
TempeIncertitudinea este
Mas
cu max
g
2
95 %
Nu
10
100
g
15
mas
n aer
ratur
proporional cu
0,3 C/h
valoarea Msurandului.
De la 40% la
Volumul etaloanelor de
Umiditate
60 % cu max
mas este cunoscut
relativ
5% pe 4 ore
(18 to 27) C
De la 15
Etalon de Comparare
TempeIncertitudinea este
Mas
cu max
g
2
95 %
Nu
0,1
1
kg
la 70
mas
n aer
ratur
proporional cu
0,3 C/h
valoarea Msurandului.
De la 40% la
Volumul etaloanelor de
Umiditate
60 % cu max
mas este cunoscut
relativ
5% pe 4 ore
Mas
Etalon de Comparare
1
10
kg
Tempe- (18 to 27) C De la
mg
2
95 %
Nu
Incertitudinea este

mas

n aer

Mas

Etalon de Comparare
mas
n aer

10

20

kg

Mas

Etalon de Comparare
mas
n aer

20

50

kg

Mas

Etalon de Comparare
mas
n aer

50

1000

kg

cu max
0,07 la
0,3 C/h
1,5
De la 40% la
Umiditate
60 % cu max
relativ
5% pe 4 ore
(18 to 27) C
De la 1,5
Tempecu max
la 3
ratura
0,3 C/h
De la 40% la
Umiditate
60 % cu max
relativ
5% pe 4 ore
(18 to 30) C
De la 3 la
Tempecu max
250
ratur
1,5 C/h
De la 40% la
Umiditate
60 % cu max
relativ
5% pe 4 ore

proporional cu
valoarea Msurandului.
Volumul etaloanelor de
mas este cunoscut

ratur

Temperatura

3 C/h

De la
0,25 la 10

mg

95 %

Nu

mg

95 %

Nu

95 %

Nu

Incertitudinea este
proporional cu
valoarea Msurandului.
Volumul etaloanelor de
mas este cunoscut
Incertitudinea este
proporional cu
valoarea Msurandului.
Volumul etaloanelor de
mas este cunoscut
Incertitudinea este
proporional cu
valoarea Msurandului.
Volumul etaloanelor de
mas este cunoscut

Mas i mrimi derivate


Viscozitate
Nivelul sau intervalul de
Condiii de
msurare
msurare / variabila
independenta
Domeniu Instrument
Tip
Valoare Valoare Unitate ParaSpecifi- Valoare
sau artefact instrument minim
maxi
de
metru
caii
sau metoda
msur
Servicii de etalonare sau
msurare

Viscozitate Lichide Viscozimecinematic newtoniene tru capilar

0,03

0,1

2 2
mm /s

Viscozitate Lichide Viscozimecinematic newtoniene tru capilar

0,1

Viscozitate Lichide Viscozimecinematic newtoniene tru capilar

30

Viscozitate Lichide
Lichide de
cinematic newtoniene referin

Incertitudinea extins

Comentarii

Unitate Factor de Nivel de Este incertide


extindere ncredere tudinea
msur
extins una
relativ?

Temperatura

20 C

0,2

95 %

Da

mm /s

Temperatura

20 C

0,25

95 %

Da

100

2 2
mm /s

Temperatura

20 C

0,5

95 %

Da

1,5

2
mm /s

Temperatura

40 C la
20 C

0,3

95 %

Da

Viscozitate Lichide
Lichide de
cinematic newtoniene referin

30

2
mm /s

Temperatura

40 C la
20 C

0,3

95 %

Da

Viscozitate Lichide
Lichide de
cinematic newtoniene referin

500

1500

mm /s

Temperatura

40 C la
20 C

0,4

95 %

Da

Viscozitate Lichide
Lichide de
cinematic newtoniene referin

20000

70000

2
mm /s

Temperatura

40 C la
20 C

0,6

95 %

Da

Incertitudinea viscozitii apei


(ISO/TR 3666 (1998), 0,17
%) nu este luat n calcul
Incertitudinea viscozitii apei
(ISO/TR 3666 (1998), 0,17
%) nu este luat n calcul
Incertitudinea viscozitii apei
(ISO/TR 3666 (1998), 0,17
%) nu este luat n calcul
Incertitudinea viscozitii apei
(ISO/TR 3666 (1998), 0,17
%) nu este luat n calcul
Incertitudinea viscozitii apei
(ISO/TR 3666 (1998), 0,17
%) nu este luat n calcul
Incertitudinea viscozitii apei
(ISO/TR 3666 (1998), 0,17
%) nu este luat n calcul
Incertitudinea viscozitii apei
(ISO/TR 3666 (1998), 0,17
%) nu este luat n calcul

Mas i mrimi derivate


Fore-duritai
Servicii de etalonare sau
msurare
Domeniu Instrument
Tip
sau artefact instrument
sau metoda
For Dinamometru Comparare
direct
For Dinamometru Comparare
direct
For Dinamometru Comparare
indirect
Duritate Msur
Rockwell
(plcu)
A,C,D,N
etalon de Conform
duritate ISO 6508-3
Duritate Msur
Rockwell
(plcu) B, E, F, G,
etalon de
H, K, T
Conform
duritate
ISO 6508-3
Duritate Msur
Vickers
(plcu) Conform
etalon de ISO 6507-3
duritate
Duritate Msur
Brinell
(plcu) Conform
etalon de ISO 6506-3
duritate

Nivelul sau intervalul de Condiii de msurare /


Incertitudinea extins
msurare
variabila independenta
Valoare Valoare Unitate ParaSpecifi- Valoare Unitate Factor de Nivel de Incertitudinea
minim maxim
de
metru
caii
de
extindere ncredere extins una
msur
msur
relativ?
0,5
10
kN
0,005
%
2
95 %
Da

Comentarii

100

kN

0,005

95 %

Da

50

1000

kN

0,05

95 %

Da

Conform Conform
ISO
ISO
6508-1 6508-1

HR

0,4

HR

95 %

Nu

Sens de solicitare:
compresiune i traciune
Sens de solicitare:
compresiune i traciune
Sens de solicitare:
compresiune
Penetrator de diamant

Conform Conform
ISO
ISO
6508-1 6508-1

HR

0,5

HR

95 %

Nu

Penetrator cu bil

HV

95 %

Da

Penetrator de diamant

1,0

95 %

Da

Penetrator cu bil

100

Conform Conform HBW


ISO
ISO
6506-1 6506-1

Electricitate i Magnetism
Etalonare sau serviciu de msurare
Mrime

Instrument sau
obiect

Metoda de
msurare

Elemente
Weston,
Metoda
Etalon de
diferenial
tensiune cu
diod Zener
Calibrator
Tensiune electric
multifuncional,
n curent continuu:
Surs de
Substituie
generare: valori
tensiune
mici
continu
Tensiune electric
n curent continuu:
generare: valori
unice

Calibrator
Tensiune electric
multifuncional,
n curent continuu:
Surs de
generare: valori
tensiune
intermediare
continu
Tensiune electric
n curent continuu:
msurare: valori
mici
Tensiune electric
n curent continuu:
msurare: valori
intermediare
Rezisten
electric n curent
continuu:
generare: valori
mici

Nivelul Msurandului sau


domeniul

Condiii de msurare
/ Variabile
independente

Valoare Valoare
Unitate Parametru Valoare
minim maxim
Valoare
1.018 V,
fix de
10 V
tensiune

Incertitudine extins
Incertitudinea
Factor de Nivel de
Matrice de
extins este
Comentarii
extindere ncredere
incertitudini
relativ ?

Valoare

Unitate

1.0

V/V

95 %

Da

1.018

10

1E-04

10

1.0 40

95 %

Nu

M1

20 V, 30
V, 40 V,
Valoare
50 V, 60
fix de
0.09 8
V, 70 V,
tensiune
80 V, 90
V, 100 V

mV

95 %

Nu

M1

Substituie

10

1000

Multimetru

Metoda
direct

0.1

mV

1.0

95 %

Nu

M1

Multimetru

Metoda
direct

1E-03

1000

1.0 8000

95 %

Nu

M1

Rezistoare
etalon

Punte
comparator
de curent
continuu

1E-03

Putere

2.5 mW

1.5 3

95 %

Da

M2

msurri
doar la
23C, n
baie de
ulei sau
baie de
aer

Rezisten
electric n curent
continuu:
generare: valori
intermediare

Rezistoare
etalon

Punte
comparator
de curent
continuu

Rezisten
electric n curent
Calibrator
Metoda
continuu:
multifuncional substituiei
generare: domenii
multiple
Rezisten
electric n curent
Metoda
Multimetru
continuu:
direct
msurare: valori
mici
Rezisten
electric n curent
Metoda
Multimetru
continuu:
direct
msurare: valori
intermediare
Calibrator
Curent electric n
multifuncional,
Metoda
curent continuu:
Generator de
indirect
generare: valori
curent
Curent electric n
Calibrator
curent continuu: multifuncional,
Metoda
generare: valori Generator de
indirect
intermediare
curent
Curent electric n
curent continuu:
Metoda
Multimetru
msurare: valori
direct
intermediare
Rezisten
electric n curent RLC-metre:
Metoda
alternativ:
Rezistena
direct
msurare

10

10000

10000

0.1

10

1.5 3

95 %

Da

M2

Temperatur 23 C

6 50

95 %

Da

M2

Temperatur 23 C

78

95 %

Da

M2

10000

Temperatur 23 C

6 10

95 %

Da

M2

0.1

mA

2.5

nA

95 %

Nu

M3

10

2.5E-06
1.2E+00

mA

95 %

Nu

M3

1E-04

10

10E-06
5E+00

mA

95 %

Nu

M3

0.1

99000

100
1000

95%

Da

M4.1.4

Putere

2.5 mW

Frecven 1000 Hz

msurri
doar la
23C, n
baie de
ulei sau
baie de
aer

Capacitate i
factor de pierderi
pentru
condensatoare cu
factor de pierderi
mic
Capacitate i
factor de pierdere
pentru
condensatoare cu
dielectric
Capacitate
electric: msurare

Condensator
etalon cu aer,
etan, cu trei
borne

Metoda
direct

0.001

10

nF

Frecven 1000 Hz 2.0E-04

Condensatoare
etalon

Metoda
direct

0.01

100

Frecven 1000 Hz

RLC-metre,
Multimetre:
Capacitate

Metoda
direct

10E-05

100

Metoda
direct

10

Substituie

Inductan proprie
i rezisten
Inductoare
echivalent serie
etalon
pentru valori mici
(mai mici de 1 mH)
Inductan proprie
i rezisten
echivalent serie
Inductor etalon
pentru valori
intermediare (1
mH 1 H)
Inductan proprie
i rezisten
echivalent serie
Inductor etalon
pentru valori
intermediare (1
mH 1 H)
Inductan proprie
i rezisten
echivalent serie Inductor etalon
pentru valori mari
(mai mari de 1 H)
Inductan:
RLC-metre:
msurare
Inductana

F/F

95%

Da

M4.2.1&2

1.2E-04
2.0E-03

F/F

95%

Da

M4.2.1&2

100 Hz,
1000 1.0E-04
Frecven
Hz, 10
4E-03
kHz

F/F

95%

Da

M4.2.4

500

Frecven 1000 Hz

1.2E-03
2.0E-02

H/H

95%

Da

M4.3

1000

mH Frecven 1000 Hz

1.5E-04
6E-04

H/H

95%

Da

M4.3

Metoda
direct

1000

mH Frecven 1000 Hz

8E-04
1.0E-03

H/H

95%

Da

M4.3

Metoda
direct

10

Frecven 1000 Hz 1.1E-03

H/H

95%

Da

M4.3

Metoda
direct

10E-06

10

Frecven 1000 Hz

3E-04
3E-02

H/H

95%

Da

M4.3

Tensiune electric
Convertoare
n curent alternativ:
termolectrice
diferena de
(conectate
transfer CA/CC:
direct)
valori medii
Tensiune electric
n curent alternativ
Calibrator
pn la 1100 V: multifuncional
generare
Tensiune electric
n curent alternativ
Calibrator
pn la 1100 V: multifuncional
generare
Tensiune electric
n curent alternativ
Multimetru
pn la 1100 V:
msurare
Raport de tensiune
n curent alternativ Divizor inductiv
pn la 1100 V:
de tensiune
componenta real
Raport de tensiune
n curent alternativ
Divizor inductiv
pn la 1100 V:
de tensiune
componenta
imaginar
Amplificatoare
Raport de tensiune
de msurare
n curent alternativ
pentru msurri
pn la 1100 V:
cu mrci
componenta real
tensometrice

Comparare
cu convertor
termoelectric
etalon

Frecven

40 Hz
20 80
100 kHz

V/V

95%

Da

M5.1.2

Transfer
CC/CA

Frecven

40 Hz
25 96
100 kHz

V/V

95%

Da

M5.2.1

Substituie

0.02

750

Frecven

10 Hz
60 2700 V/V
300 kHz

95%

Da

M5.2.1

Metoda
direct

0.02

750

Frecven

10 Hz
60 2400 V/V
300 kHz

95%

Da

M5.2.2

Comparare
cu divizor de
tensiune de
referinta

1E-07

1.0

Frecven

50 Hz to 4E-07 to
5 kHz
4E-06

95%

Nu

M5.3.1.a

Comparare
cu divizor de
tensiune de
referina

1E-07

1.0

Frecven

50 Hz to 6E-07 to
5 kHz
6E-06

95%

Nu

M5.3.1.b

Comparare
cu divizor de
tensiune de
referina

500

mV/V Frecven

200 Hz
1.0 to 10
to 5 kHz

V/V

95%

Nu

M5.3.1.c

rad

95%

Nu

10 Hz to
240 to 630 A/A
5 kHz

95%

Da

Tensiune
maxim
Raport de tensiune
n curent alternativ Punte sicropn la 1100 V:
rezolver
componenta real

Comparare
cu divizor de
tensiune de
referina

2p

rad Frecven 400 Hz


Tensiune
maxim

Curent n curent
alternativ pn la

Calibrator
multifunctie

Substituie

0.01

10 V

Frecven

150 V
M6.2.1

100A: generare
Curent n curent
alternativ pn la
Multimetru
100A: msurare
Putere i energie
Wattmetru,
n curent alternativ:
convertor de
monofazat (f<=400
putere
Hz), putere activ

10

Frecven

Comparaie

0.60

14400

Frecven 53 Hz 64 to 260 W/VA

Curent

cos j

Wattmetru

210 to
7000

0.01

Tensiune

Putere i energie
n curent alternativ:
monofazat (f<=400
Hz), putere
reactiv

10 Hz to
10 kHz

Comparare
direct

Comparaie

600

1200

A/A

95%

Da

M6.2.1

95%

Da

M7.1.1.a

95%

Da

M7.1.1.b

95%

Da

M7.1.3

60 V to
240 V
0.005 A
to 120 A
1, 0.2
i/c, 0.5
i/c, 0.8
i/c

var Frecven 53 Hz 140 to 300var/VA


Tensiune 240 V
Curent
5A
sin j
1, 0.5 i/c

Putere i energie
n curent alternativ:
trifazat, putere
activ

Wattmetru

Comparaie

30

2400

Frecven 53 Hz 110 to 220 W/VA


Tensiune
Curent

cos j

60 V to
240 V
1 A to
10 A
1, 0.25
i/c, 0.5
i/c, 0.8
i/c

Matrice de incertitudine M1.1.1

1.018 V
1.018 V
10 V

Incertitudine extins/ ( V/V)


5
1
1

Matrice de incertitudine
M1.1.2-3
M1.2

0.1 mV 10 mV
10 mV 100 mV
50 mV
0.1 V
0.2 V
0.3 V
0.4 V
0.5 V
0.6 V
0.7 V
0.8 V
0.9 V
1V
2V
3V
4V
5V
6V
7V
8V
9V
10 V
20 V

Generare

Msurare

1.0 V
1.0 V
1.0 V
1.6 V
2.1 V
2.6 V
3 V
4 V
4 V
5 V
5 V
6 V
6 V
10 V
14 V
18 V
21 V
25 V
29 V
32 V
36 V
40 V
0.09 mV

1.0 V
1.1 V
1.2 V
1.7 V
2.3 V
2.8 V
4 V
4 V
5 V
5 V
6 V
6 V
10 V
14 V
18 V
22 V
25 V
29 V
33 V
37 V
40 V
0.11 mV

Instrument
Element normal
Surs cu diod Zener
Surs cu diod Zener

Matrice de incertitudine M2

0.001
0.01
0.1
1
10
100
1000
10000

Matrice de incertitudine M3

Rezistor
Calibrator
de valoare
Multimetru
multifunctional
unic
3
0 mA 0.1 mA
3
0.1 mA
2.2
7
0.2 mA
1.5
50
8
0.3 mA
2.2
8
7
0.4 mA
3
9
10
0.5 mA
3
8
8
0.6 mA
1.5
6
6
0.7 mA
0.8 mA
0.9 mA
1.0 mA
2 mA
3 mA
4 mA
5 mA
6 mA
7 mA
8 mA
9 mA
10 mA
20 mA
30 mA
40 mA

Generare

Msurare

2.5 nA
2.5 nA
4.4 nA
6.4 nA
8.3 nA
10.3 nA
12.2 nA
14.2 nA
16.1 nA
18.1 nA
20.1 nA
0.05 A
0.07 A
0.10 A
0.12 A
0.15 A
0.17 A
0.20 A
0.22 A
0.25 A
0.45 A
0.65 A
0.85 A

10 nA
14 nA
19 nA
23 nA
28 nA
32 nA
37 nA
41 nA
46 nA
50 nA
0.10 A
0.15 A
0.20 A
0.25 A
0.30 A
0.35 A
0.40 A
0.45 A
0.50 A
1.1 A
1.7 A
2.3 A

30 V
40 V
50 V
60 V
70 V
80 V
90 V
100 V
200 V
300 V
400 V
500 V
600 V
700 V
800 V
900 V
1000 V

0.14 mV
0.19 mV
0.24 mV
0.29 mV
0.35 mV
0.40 mV
0.45 mV
0.5 mV
1.4 mV
2.2 mV
3 mV
4 mV
5 mV
6 mV
7 mV
8 mV
8 mV

Matrice de
incertitudine
M4.1.4

1000
1000
500
500
800

50 mA
60 mA
70 mA
80 mA
90 mA
100 mA
0.2 A
0.3 A
0.4 A
0.5 A
0.6 A
0.7 A
0.8 A
0.9 A
1A
2A
3A
4A
5A
6A
7A
8A
9A
10 A

Matrice de incertitudine
M4.2.1&2

1000
Hz
0.1
1
10
100
1000

0.19 mV
0.26 mV
0.37 mV
0.41 mV
0.48 mV
0.55 mV
0.63 mV
0.71 mV
1.5 mV
2.3 mV
3.1 mV
3.9 mV
4.7 mV
5.6 mV
6.4 mV
7.2 mV
8.0 mV

Metoda
10 pF
100 pF
1 nF
10 nF
0.001 nF 10 nF

Substituie
Substituie
Substituie
Substituie
Comparare

1000 Hz

2.00E-05 0.01 nF 10 nF 1.00E-04


2.00E-05 10 nF 100 nF 4.00E-04
2.00E-05 200 nF 1 F 5.00E-04
2.00E-05 1 F 100 F
2.00E-04

1 kHz

10 kHz

1.00E-04
4.00E-04
5.00E-04
4.00E-03

1.00E-04
5.00E-04
1.00E-03
-

2.9 A
3.6 A
4.2 A
4.8 A
5.4 A
6.0 A
16 A
27 A
37 A
48 A
58 A
69 A
79 A
90 A
100 A
0.6 mA
1.2 mA
1.7 mA
2.3 mA
2.8 mA
3.4 mA
3.9 mA
4.5 mA
5.0 mA

Matrice de incertitudine
M4.3
M4.3.5

Matrice de incertitudine M4.2.4


100 Hz

1.05 A
1.25 A
1.45 A
1.65 A
1.85 A
2.05 A
4 A
6 A
8 A
10 A
12 A
14 A
16 A
18 A
20 A
0.31 mA
0.42 mA
0.53 mA
0.64 mA
0.76 mA
0.87 mA
0.98 mA
1.09 mA
1.20 mA

Metoda utilizata
10 H
20 H
30 H
50 H
100 H

Comparare direct
Comparare direct
Comparare direct
Comparare direct
Comparare direct

Inductanta
de valoare
fixa
2.0E-02
1.0E-02
1.0E-02
2.0E-03

Punte
RLC
3E-02
2.0E-02
2.0E-02
2.0E-02
2.2E-03

2000
9000
10000
20000
99000

200
100
500

direct
Comparare
0.01 F 0.1 F
direct
Comparare
0.1 F 1 F
direct
Comparare
1 F 100 F
direct

1.20E-04

200 H Comparare direct

1.5E-03

2.2E-03

2.00E-04

300 H Comparare direct

1.5E-03

2.2E-03

2.00E-03

500 H Comparare direct

1.2E-03

2.0E-03

1 mH
10 mH
100 mH
1000
mH
1 mH
2 mH
3 mH
5 mH
10 mH
20 mH
30 mH
50 mH
100 mH
200 mH
300 mH
500 mH
1000 mH
2H
5H
10 H

Substitutie
Substitutie
Substitutie

6E-04
1.5E-04
2.0E-04

Substitutie

6.0E-04

Comparare direct
Comparare direct
Comparare direct
Comparare direct
Comparare direct
Comparare direct
Comparare direct
Comparare direct
Comparare direct
Comparare direct
Comparare direct
Comparare direct
Comparare direct
Comparare direct
Comparare direct
Comparare direct

1.0E-03
1.0E-03
1.0E-03
1.0E-03
1.0E-03
8E-04
8E-04
8E-04
8E-04
8E-04
8E-04
8E-04
1.1E-03
1.1E-03
1.1E-03

8E-04
1.8E-03
1.8E-03
1.8E-03
3E-04
1.6E-03
1.6E-03
1.6E-03
5E-04
1.6E-03
1.6E-03
1.6E-03
8E-04
2.0E-03
2.0E-03
2.0E-03

Matrice de incertitudine M5.1.2


1V
2V

40 Hz
70
80

1 kHz
20
25

Matrice de incertitudine M5.2.1

10 kHz
25
30

50 kHz
25
33

100 kHz
45
33

1V
2V
20 mV
200 mV
2V
20 V
200 V
750 V

Metoda
Transfer CC/CA
Transfer CC/CA
Substituie
Substituie
Substituie
Substituie
Substituie
Substituie

10 Hz
530
380
320
320
-

20 Hz
380
170
140
140
-

40 Hz
84
96
380
170
80
80
-

50 Hz
150

1 kHz
25
30
350
140
60
65
75
120

10 kHz
30
36
-

20 kHz
350
150
70
70
80
220

50 kHz
32
40
470
270
100
120
120
720

100 kHz
54
40
830
630
150
140
220
2700

300 kHz
1800
1300
530
400
-

Matrice de incertitudine M5.2.2


20 mV
200 mV
2V
20 V
200 V
750 V

10 Hz
500
350
280
280
280
-

20 Hz
350
140
110
110
110
-

40 Hz
350
140
70
70
70
130

50 Hz
120

1 kHz
350
130
60
60
70
130

20 kHz
340
130
60
60
70
190

50 kHz
450
250
90
100
100
700

100 kHz
800
600
140
130
190
2400

300 kHz
1600
1000
500
340
-

Matrice de incertitudine M5.3.1.a


Divizor inductiv de tensiune

50 Hz
4.0E-06

1E-07 1.0

200 Hz 1 kHz
-

400 Hz
4.0E-07

1 kHz
4.0E-07

5 kHz
2.0E-06

Matrice de incertitudine M5.3.1.b


Divizor inductiv de tensiune

1E-07 1.0

50 Hz
6.0E-06

400 Hz
6.0E-07

1 kHz
6.0E-07

Matrice de incertitudine M5.3.1.c


0 mV/V 100 mV/V
100 mV/V
100 mV/V 200 mV/V

200 Hz 1 kHz
5
1
5

5 kHz
3.0E-06

Matrice de incertitudine M6.2.1


5 kHz
10
10
10

Calibrator multifuncional
Calibrator multifuncional
Calibrator multifuncional

Current
0.01 A
0.1 A
1A

10 Hz
350
350
-

20 Hz
280
280
380

40 Hz
280
280
350

500 Hz
-

1 kHz
250
240
370

5 kHz
380
360
630

10 kHz
-

200 mV/V
200 mV/V 250 mV/V
250 mV/V 500 mV/V

2
5
-

Multimetru
Multimetru
Multimetru
Multimetru

10
10
10

Matrice de incertitudine M7.1.1.a


5 mA 50 mA
0.1 A
0.25 A
0.5 A
1A
1A
1A
2A
2.5 A
5A
5A
5A
5A
5A
5A
5A
10 A 120 A

cos
1
1
1
1
1
0.5 i
0.5 c
1
1
1
0.8 i
0.8 c
0.5 i
0.5 c
0.2 i
0.2 c
1

60 V
150
-

120 V
250
250
150
150
150
64
64
150
150
120
180
180
130
60
60
90
130

0.01 A
0.1 A
1A
10 A

320
330
-

Matrice de incertitudine M7.1.1.b


240 V
120
120
180
64
240
240
260
260
-

5A
5A
5A

sin
1
0.5 i
0.5 c

240 V
140
300
300

250
250
330
-

250
250
330
900

900

220
210
350
900

360
340
600
-

1600
1200
7000
-

Matrice de incertitudine M7.1.3


1A
1A
1A
2A
2A
2A
5A
5A
5A
5A
5A
5A
5A
10 A
10 A
10 A

cos
1
0.5 i
0.5 c
1
0.5 i
0.5 c
1
0.8 i
0.8 c
0.5 i
0.5 c
0.25 i
0.25 c
1
0.5 i
0.5 c

60 V
140
150
160
110
150
160
110
130
140
-

120 V
120
120
130
130
120
180
210
-

240 V
130
120
140
120
120
130
130
150
180
220
110
130
120

Timp i Frecven
Etalonare sau serviciu de msurare

Mrime

Instrument sau
obiect

Metoda de
msurare

Nivelul Msurandului sau Condiii de msurare /


domeniul
Variabile independente
Valoare Valoare
Unitate
minim maxim

Parametru

Incertitudine extins

Factor
IncertitudiNivel de
Matrice
de
nea extins
ncredede
Comentarii
Valoare Valoare Unitate
este relativ
extindere
incertitudini
re
?

Diferene de
scri de timp

Frecven

Frecven

Orologiu local

Etaloane
atomice de
frecven

Etaloane
atomice de
frecven

Orologiu
local vs.
UTC(INM)

Comparri
de faz

Comparri
de faz

-1

10

10

MHz

MHz

1 pps
amplitudine

1 V
5V
(50 )

Viteza de
variaie a
tensiunii de
ieire

> 0,5
V/ns
(50)

Media de
timp

1 zi

Diferena
de
frecven
relativ

<1E10

Media de
timp

1 zi

Diferena
de
frecven
relativ

<1E10

50

ns

95%

Nu

4 E13

Hz/Hz

95%

Da

4 E13

Hz/Hz

95%

Da

Frecven

Generatoare
de frecven

Metoda
direct

3
E+09

Hz

Media de
timp

1s

2E09

Hz/Hz

95%

Da

Frecven

Frecvenmetre,
Numrtoare
universale

Generator
de
frecven

3
E+09

Hz

Media de
timp

1s

2E09

Hz/Hz

95%

Da

Interval de timp

Cronometre

Generator
de intervale
de timp

1 E04

999

Amplitudine
impuls

1 V
25 V

95%

Nu

Sunt
excluse
efectele
cauzate
de
aparatul
supus
msurrii
Sunt
excluse
efectele
cauzate
de
aparatul
supus
msurrii
Semnale
furnizate
local

Interval de timp

Generatoare
de intervale de
timp

Numrtor
universal

1 E08

10

Viteza de
variaie a
tensiunii de
ieire

Interval de timp

Periodmetre

Numrtor
universal

1 E07

10

Amplitudine
impuls

Interval de timp

Cronometre
electronice i
mecanice

Generator
de intervale
de timp

86400

> 0,5
V/ns
(50)

ns

95%

Nu

-5V
5V

ns

95%

Nu

0,01

95%

Nu

ncertitudinea
se bazeaz
pe
specificaiile
numrtorului

Semnale
furnizate
local

Termometrie
Servicii de etalonare sau
msurare
Domeniu Aparat sau Tip aparat
artefact
sau
metoda

Nivelul sau intervalul


Condiii de msurare/
Msurandului
variabila independent
Valoare Valoare Unitate Parametru
Specificaii
minim maxim
de
msur

Etalonare
la punctul
Tempera Termocuplu
419,527 419,527
de
tur
tip S
solidificare
al zincului
Etalonare
la punctul
Tempera Termocuplu
de
660,323 660,323
tur
tip S
solidificare
al
aluminiului
Etalonare
la punctul
Tempera Termocuplu
de
961,78 961,78
tur
tip S
solidificare
al
argintului

Incertitudinea extins
Valoare

Comentarii

Unitate
Factor Nivel de Este incertide
de
ncredere
tudinea
msur extindere
extins una
relativ?

Cuptor cu
temperatura
controlat

Temperatur
ambiant
(231)C

0,30

95%

Nu

Cuptor cu
temperatura
controlata

Temperatura
ambianta
(231)C

0,30

95%

Nu

Cuptor cu
temperatura
controlata

Temperatura
ambianta
(231)C

0,30

95%

Nu

Etalonare
la punctul
Tempera Termocuplu
1084,62 1084,62
de
tur
tip S
solidificare
al cuprului
Etalonare
Tempera Termocuplu
la puncte
0
1100
tur
tip S
fixe
Etalonare
Tempera Termocuplu
la puncte
1100
1200
tur
tip S
fixe

C
C

Tempera Termocuplu Comparare


direct
tur
tip S

300

1200

Termometre
Tempera
Comparare
din sticl cu
direct
tur
lichid

-196

-60

Termometre
Tempera
Comparare
din sticl cu
direct
tur
lichid
Termometre
Tempera
din sticl cu
tur
lichid
Termometre
Tempera
din sticl cu
tur
lichid
Termometre
Tempera
din sticl cu
tur
lichid
Termometru
Tempera
digital cu
tur
senzor TRP
Termometru
Tempera digital cu
tur
senzor TRP
Tempera
tur

-60

Comparare
direct

100

Comparare
direct

100

250

Comparare
direct

250

400

Comparare
direct

-196

-65

Comparare
direct

Termometru
Comparare
digital cu
direct
senzor TRP

-65

100

Cuptor cu
temperatura
controlata

Temperatura
ambianta
(231)C

Cuptor cu
temperatura
controlata
Cuptor cu
temperatura
controlata
Cuptor cu
temperatura
controlata

Temperatura
ambianta
(231)C
Temperatura
ambianta
(231)C
Temperatura
ambianta
(231)C
Temperatura
ambianta
(231)C

Criostat cu
azot lichid
Baie
termostat
cu alcool
etilic
Baie
termostat
cu apa
Baie
termostat
cu ulei
Baie
termostat
cu sruri
Criostat cu
azot lichid
Baie
termostat
cu alcool
etilic
Baie
termostat
cu ap

0,40

95%

Nu

0,50

95%

Nu

0,80

95%

Nu

1,0

95%

Nu

0,5

95%

Nu

0,03

95%

Nu

0,03

95%

Nu

0,04

95%

Nu

0,10

95%

Nu

0,05

95%

Nu

Temperatura
ambianta
(231)C

0,02

95%

Nu

Temperatura
ambianta
(231)C

0,02

95%

Nu

Temperatura
ambianta
(231)C
Temperatura
ambianta
(231)C
Temperatura
ambianta
(231)C
Temperatura
ambianta
(231)C
Temperatura
ambianta
(231)C

Termometru
digital cu
senzor TRP
Termometru
Tempera
digital cu
tur
senzor TRP
Termometru
Tempera
digital cu
tur
senzor TC
Termometru
Tempera digital cu
tur
senzor TC
Tempera
tur

Tempera
tur
Tempera
tur
Tempera
tur
Tempera
tur
Tempera
tur
Tempera
tur
Tempera
tur
Tempera
tur
Tempera
tur

Termometru
digital cu
senzor TC
Termometru
digital cu
senzor TC
Termometru
digital cu
senzor TC
Celula de
punct triplu
al apei
Termometru
cu rezistena
din platina
etalon
Punctul
triplu al
mercurului
Punctul de
topire al
galiului
Punctul de
solidificare al
indiului
Punctul de
solidificare al

Comparare
direct

100

250

Comparare
direct

250

400

Comparare
direct

-196

-65

Baie
termostat
cu ulei
Baie
termostat
cu sruri
Criostat cu
azot lichid
Baie
termostat
cu alcool
etilic
Baie
termostat
cu ap
Baie
termostat
cu ulei
Baie
termostat
cu sruri

Temperatura
ambianta
(231)C
Temperatura
ambianta
(231)C
Temperatura
ambianta
(231)C
Temperatura
ambianta
(231)C

Comparare
direct

-65

Comparare
direct

100

Comparare
direct

100

250

Comparare
direct

250

400

273,16

Baie cu
ghea

273,16

Baie cu
ghea

Temperatura
ambianta
(231)C

Comparare 234,315 234,315


direct
6
6

Comparare
29,7646 29,7646
direct

Comparare 156,598 156,598


direct
5
5

Comparare
231,928 231,928
direct

Baie cu
temperatura
controlata
Baie cu
temperatura
controlata
Cuptor cu
temperatura
controlata
Cuptor cu
temperatura

Temperatura
ambianta
(231)C
Temperatura
ambianta
(231)C
Temperatura
ambianta
(231)C
Temperatura
ambianta

Comparare
273,16
direct
Etalonare
la punctul
triplu al
apei

273,16

Temperatura
ambianta
(231)C
Temperatura
ambianta
(231)C
Temperatura
ambianta
(231)C
Temperatura
ambianta
(231)C

0,03

95%

Nu

0,10

95%

Nu

0,5

95%

Nu

0,3

95%

Nu

0,3

95%

Nu

0,5

95%

Nu

0,6

95%

Nu

0,15

mK

95%

Nu

0,30

mK

95%

Nu

0,80

mK

95%

Nu

0,44

mK

95%

Nu

5,0

mK

95%

Nu

2,8

mK

95%

Nu

staniului
Punctul de
Tempera
Comparare
solidificare al
419,527 419,527
direct
tur
zincului
Punctul de
Tempera
Comparare
solidificare al
660,323 660,323
direct
tur
aluminiului
Termometru Etalonare
Tempera cu rezistena la punctul
83,8058 83,8058
din platina
tur
triplu al
etalon
argonului
Termometru
Tempera cu rezistena
din platina
tur
etalon
Termometru
Tempera cu rezistena
din platina
tur
etalon
Termometru
Tempera cu rezistena
din platina
tur
etalon
Termometru
Tempera cu rezistena
din platina
tur
etalon
Termometru
Tempera cu rezistena
din platina
tur
etalon
Termometru
Tempera cu rezistena
din platina
tur
etalon

Etalonare
la punctul
triplu al
mercurului
Etalonare
la punctul
de topire al
galiului
Etalonare
la punctul
de
solidifcare
al indiului
Etalonare
la punctul
de
solidifcare
al staniului
Etalonare
la punctul
de
solidifcare
al zincului
Etalonare
la punctul
de
solidifcare
al
aluminiului

C
C

controlata
Cuptor cu
temperatura
controlata
Cuptor cu
temperatura
controlata
Criostat cu
azot lichid
cu
temperatura
controlata

(231)C
Temperatura
ambianta
(231)C
Temperatura
ambianta
(231)C

3,6

mK

95%

Nu

6,0

mK

95%

Nu

Temperatura
ambianta
(231)C

0,80

mK

95%

Nu

234,315 234,315
6
6

Baie cu
temperatura
controlata

Temperatura
ambianta
(231)C

0,80

mK

95%

Nu

29,7646 29,7646

Baie cu
temperatura
controlata

Temperatura
ambianta
(231)C

0,44

mK

95%

Nu

156,598 156,598
5
5

Cuptor cu
temperatura
controlata

Temperatura
ambianta
(231)C

5,0

mK

95%

Nu

231,928 231,928

Cuptor cu
temperatura
controlata

Temperatura
ambianta
(231)C

2,8

mK

95%

Nu

419,527 419,527

Cuptor cu
temperatura
controlata

Temperatura
ambianta
(231)C

3,6

mK

95%

Nu

660,323 660,323

Cuptor cu
temperatura
controlata

Temperatura
ambianta
(231)C

6,0

mK

95%

Nu

Termometru
Tempera cu rezistena
din platina
tur
etalon
Termometru
Tempera cu rezistena
din platina
tur
etalon
Termometru
Tempera cu rezistena
din platina
tur
etalon
Termometru
Tempera cu rezistena
din platina
tura
etalon
Termometru
Tempera cu rezistena
din platina
tur
etalon
Termometru
Tempera cu rezistena
din platina
tur
etalon
Termometru
Tempera cu rezistena
din platina
tur
etalon

273,16

Bi cu
temperatura
controlata

Temperatura
ambianta
(231)C

2,0

mK

95%

Nu

Etalonare
la puncte
29,7646
38,8344
fixe

Bi cu
temperatura
controlata

Temperatura
ambianta
(231)C

1,0

mK

95%

Nu

Etalonare
la puncte
fixe

29,7646

Bi cu
temperatura
controlata

Temperatura
ambianta
(231)C

0,5

mK

95%

Nu

Etalonare
la puncte
fixe

156,598
5

Cuptor cu
temperatura
controlata

Temperatura
ambianta
(231)C

5,5

mK

95%

Nu

Etalonare
la puncte
fixe

231,928

Cuptor cu
temperatura
controlata

Temperatura
ambianta
(231)C

6,0

mK

95%

Nu

Etalonare
la puncte
fixe

419,527

Cuptor cu
temperatura
controlata

Temperatura
ambianta
(231)C

4,0

mK

95%

Nu

Etalonare
la puncte
fixe

660,323

Cuptor cu
temperatura
controlata

Temperatura
ambianta
(231)C

7,0

mK

95%

Nu

Etalonare
la puncte 83,8058
fixe

Fotometrie i Radiometrie
Serviciu de etalonare

Mrime

Intensitate
luminoas

Obiect

Domeniul de msurare

Condiii de msurare /
Parametri independeni

Instrument / Valoare Valoare


Unitate Parametru
minim maxim
metod

Banc
Lampa cu fotometric/
Wolfram footometru de
referin

10

1000

Radiometru de
Responsivitate Iluminantreferin,
luminoas
metru
monocromator

cd

A/lx

Incertitudine extins

Este
incertitudine
Factor de Nivel de
Specificaii Valoare Uniti
a extins
extindere ncredere
una relativ
?

Temperatur
de culoare

2800 K

Temperatur
de culoare

2800 K

Nivel de
iluminare

10 lx - 10000
lx

1.5

95%

Da

1.2

95%

Da

Sfer
integratoare,
Lamp cu
Flux luminos
fotometru i
Wolfram
lmpi de
referin

100

20000

lm

Temperatur
de culoare

2800 K

95%

Da

Lamp cu Fotometru de
Wolfram
referin

10

4000

lx

Temperatur
de

2800 K

95%

Da

95%

Da

95%

Da

95%

Da

Iluminare

Responsivitate Detector Radiometru


spectral,
de band de referin,
putere
larg monocromator

A/W

Responsivitate Detector Radiometru


spectral,
de band de referin,
putere
larg monocromator

A/W

Responsivitate Detector

A/W

Radiometru

Interval
300 nm - 380
6,0 - 3,0
spectral
nm
variaz
Lrgime de
6 nm
cu
band
lungimea
Nivel de
0,001 W - de unda
putere
0,01 W
Interval
380 nm - 900
spectral
nm
Lrgime de
3,0 - 0,8
1 nm - 3 nm
band
variaz
Nivel de
0,001 W putere
0,01 W
Interval
900 nm - 0,8 -1,5

spectral,
putere

de band de referin,
larg monocromator

Spectrofotometru de
referin

spectral

0,00003
0,0001,
variaz
Lrgime de
1 nm la 3 nm cu mband
surandul
Interval
spectral

Material
spectral
neutru

Transmitan
spectral
regulat

Material
Spectrofotomet
spectral
0,001
ru de referin
neutru

Transmitan
spectral
regulat

Material
Spectrofotomet
spectral
0,001
ru de referin
neutru

0,001

Absorban
spectral
regulat

Material
Spectrofotomet
spectral
ru de referin
neutru

Absorban
spectral
regulat

Material
Spectrofotomet
spectral
ru de referin
neutru

Absorban
spectral
regulat

Material
Spectrofotomet
spectral
ru de referina
neutru
Etalon de
referin,
substituie

variaz

Lrgime de
1 nm - 3 nm
band
Nivel de 0,07 W - 0,1
putere
W

Transmitan
spectral
regulat

Material
Reflectan
spectral
difuz, spectral
neutru

1000 nm

0,01

0,01

Interval
spectral
Lrgime de
band
Interval
spectral

0,01

Lrgime de
band
Interval
spectral
Lrgime de
band
Interval
spectral

0,8

Lrgime de
band

400 nm - 900
nm

400 nm - 900 0,0001 0,0010,


nm
variaz
cu m1 nm la 3 nm
surandul
400 nm - 900 0,001 nm
0,006,
variaz
1 nm la 3 nm cu msurandul
400 nm - 900 0,005 la
0,015,
nm
variaz
1 nm la 5 nm cu msurandul
400 nm - 900 0,003 la
nm
0,005,
variaz
1 nm la 5 nm cu msurandul
400 nm - 900
nm
0,005
1 nm la 5 nm

Interval
spectral
Lrgime de
band
Interval
380 nm - 830 2,5 la
spectral
nm
1,0
variaz
Geometrie
0/d, d/0

95%

95%

Nu

Etalonarea
filtrelor
colorate este
posibil

Nu

Etalonarea
filtrelor
colorate este
posibil
Etalonarea
filtrelor
colorate este
posibil

95%

Nu

95%

Nu

95%

Nu

95%

Nu

95%

Da

Grad de alb

Materiale
diverse

Material de
referin,
Substituie

0,1

Lrgime de
cu m1 nm la 5 nm
band
surandul
3,0 la
Lrgime de
1 nm la 5 nm 2,0,
band
variaz
DIN 5033, cu mGeometrie
CIE 15
surandul

95%

Da

Cantitate de substan
Msurand
Subcategoria
serviciului de
msurare

Soluii
elementale

Matrice

Soluie
apoasa
monoelement

Domeniul de
diseminare a
capabilitaii de
msurare

Analit

Mrime De la la

cupru

Fracie
masic

0,6

Unitate
de
De la
msur

g/kg

Domeniul de valori
certificate n
Domeniul de incertitudini extinse
Materiale de
pentru valoare de referin
Mecanismul
Referin
pentru livrarea
Este
Este
serviciului de
Unitate incertitudinea
Unitate
Unitate incertitudinea
msurare
de msurare De la la
de msurare
de
de De la la
de
extins
extins
msur
msur
msur
relativ
relativ

Domeniul de incertitudine de
msurare extins diseminat

la

Da

Soluii
elementale

Soluie
apoasa
monoelement

crom

Fracie
masic

0,95 1,05

g/kg

1,7

1,7

Da

Soluii
elementale

Soluie
apoas
monoelement

cobalt

Fracie
masic

0,95 1,05

g/kg

1,9

1,9

Da

Soluii
elementale

Soluie
apoasa
monoelement

plumb

Fracie
masic

0,95 1,05

g/kg

1,5

1,5

Da

Soluii
elementale

Soluie
apoasa
monoelement

nichel

Fracie
masic

0,95 1,05

g/kg

1,9

1,9

Da

0,97 1,03

g/kg

Da

MRC 13.01 plus


etalonare
Servicii de
msurri de
referin;
etalonare
instrument; soluii
etalon furnizate
de client
Servicii de
msurri de
referin;
etalonare
instrument;
soluii etalon
furnizate de
client
Servicii de
msurri de
referin;
etalonare
instrument;
soluii etalon
furnizate de
client
Servicii de
msurri de
referin;
etalonare

instrument;
soluii etalon
furnizate de
client
Servicii de
msurri de
referin;
etalonare
instrument;
soluii etalon
furnizate de
client
Servicii de
msurri de
referin;
etalonare
instrument;
soluii etalon
furnizate de
client

Soluii
elementale

Soluie
apoasa
monoelement

Fracie
masic

0,95 1,05

g/kg

1,7

1,7

Da

Soluii
elementale

Soluie
apoas
Fracie
cadmiu
monomasic
element

0,95 1,05

g/kg

1,9

1,9

Da

30

g/kg

12

10

Da

Msurri de
referin

Altele dect
apa proaspt,
apa
contaminat i
apa de mare
Altele dect
apa proaspt,
apa
contaminat i
apa de mare
Altele dect
apa proaspt,
apa
contaminat i
apa de mare
Metale neferoase
Metale neferoase
Metale neferoase

fier

Ap pur plumb

Fracie
masic

Ap pur cadmiu

Fracie
masic

0,2 4,5

g/kg

10

10

Da

Msurri de
referin

Ap
natural

Fracie
masic

25

40

g/kg

Da

Msurri de
referin

50

72

0,46 1,2

Da

1,0

0,1

Nu

nichel

Aliaj cupru cupru


Aliaj cupru plumb
Aliaj cupru nichel

Fracie
masic
Fracie
masic
Fracie
masic

0,03 0,1

0,5

0,006 0,006

Nu

Msurri de
referin
Msurri de
referin
Msurri de
referin

Metale neferoase

Aliaj cupru

fier

Fracie
masic

0,05 0,2

0,006 0,006

Nu

Msurri de
referin