You are on page 1of 1

Klucz do testu a

wiat po I wojnie wiatowej


ODPOWIEDZI DO ZADA ZAMKNITYCH I ICH PUNKTACJA
Numer
zadania

5.

6.

8.

10.

12.

13.

14.

Waciwa
odpowied

Punktacja

Za kad waciwa odpowied ucze otrzymuje 1 p.

ODPOWIEDZI DO ZADA OTWARTYCH I KRYTERIA ICH PUNKTOWANIA


Nr zad.

Waciwa odpowied

Pun
ktacj
a

Kryteria punktowania

1.

Aristide Briand, Francisco Franco, Franklin


Delano Roosevelt, Benito Mussolini

04

Kade waciwe podanie


nazwiska 1 p.

2.

czarny czwartek na nowojorskiej


giedzie 1
aneksja Mandurii przez Japoni 2
obrady konferencji monachijskiej 5
powstanie osi BerlinRzymTokio 4
demilitaryzacja Nadrenii 3

01

Podanie waciwej kolejnoci


chronologicznej 1 p.

3.

prawda, prawda, fasz

03

Kade waciwe ocenienie


1 p.

4.

podbj Etiopii, 1936 r.


pakt reski, 1925 r.

04

Kade waciwe podanie


wydarzenia 1 p.
Kade waciwe podanie daty
wydarzenia 1 p.

7.

x zaamanie si systemu kredytowego,


x zjawisko deflacji,
x wzrost liczby osb nie posiadajcych pracy

03

Kade waciwe zaznaczenie


1 p.

9.

Niemcy, Czechosowacja, Wgry

01

Waciwe zamalowanie
terytoriw trzech podanych
pastw 1 p.

11.

1 C, 2 A, 3 D

03

Kade waciwe
przyporzdkowanie 1 p.

Justa1212