You are on page 1of 1

Klucz do testu a

II Rzeczpospolita
ODPOWIEDZI DO ZADA ZAMKNITYCH I ICH PUNKTACJA
Numer
zadania

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Waciwa
odpowied

Punktacja

Za kad waciwa odpowied ucze otrzymuje 1 p.

ODPOWIEDZI DO ZADA OTWARTYCH I KRYTERIA ICH PUNKTOWANIA


Nr zad.

Waciwa odpowied

Punkt
acja

Kryteria punktowania

9.

A. Gabriel Narutowicz
B. Eugeniusz Kwiatkowski
C. Walery Sawek
D. Wincenty Witos
E. Ignacy Jan Paderewski

05

Kade waciwe podanie


imienia i nazwiska 1 p.

10.

x przeprowadzenie plebiscytu na Warmii,


Mazurach i Powilu
x przyczenie do II Rzeczypospolitej obszarw
Wielkopolski
x przyznanie Polsce 70 km granicy morskiej
i Mierzei Helskiej

03

Kade waciwe
zaznaczenie decyzji
1 p.

11.

Zaznaczenie granic II Rzeczypospolitej.

01

Waciwe zaznaczenie
granicy na mapie 1 p.

12.

A. Rumunia
B. Niemcy
C. Litwa

03

Kade podanie waciwej


nazwy pastwa 1 p.

13.

Tekst A: Konstytucja marcowa


Data uchwalenia: 17 marca 1921 r.
Tekst B: Konstytucja kwietniowa
Data uchwalenia: 23 kwietnia 1935 r.

04

Waciwe uzupenienie
kadej luki 1 p.

14.

prawda, prawda, fasz

03

Kada waciwa odpowied


1 p.

Justa1212