You are on page 1of 11

POTANSKA I TELEKOMUNIKACIJSKA KOLA

Johna Fitzgeralda Kennedyja 9

MEHANIKI
PRIJENOSNICI
(FINOMEHANIKI SKLOPOVI)

IME I PREZIME: Domagoj Kuzmek


PROFESOR : Zlatko tefan

trg

DATUM: 12.10.2015.
RAZRED: 2.B1

UVOD
U ovom referatu u objasniti i predoiti to su to finomehaniki sklopovi ili
prijenosnici. Objasnit u njihovu ulogu, nain rada i kakve vrste
mehanikih prijenosnika imamo. Za bolje razumijevanje moramo znati
pojam prijenosnika. Prijenosnici ili finomehaniki sklopovi su cjeline
sastavljene od vie elemenata koji svojim zajednikim djelovanjem
obavljaju razliite sloenije zadae.

OSNOVE MEHANIKIH
PRIJENOSNIKA
Mehaniki prijenosnici prenose energiju krunim gibanjem.
Koriste se kada je:

brzine pogonskog stroja prevelika


pogonska os/linija nije kolinearna s gonjenom os/linijom
za jedan gonjenog stroja potrebno vie pogonskih strojeva
jedan pogonski stroj namijenjen pogonu vie gonjenih strojeva
kada je potrebno izbji kritinu brzinu gibanja

Razlikuju se prema nainu prijenosa i prema poloaju pogonskog i


gonjenog elementa:

VRSTE MEHANIKIH
PRIJENOSNIKA

TARNI PRIJENOSNICI

REMENI PRIJENOSNICI

LANANI PRIJENOSNICI

VIJANI (ZUPANI) PRIJENOSNICI

TARNI PRIJENOSNICI
Kod tarnih prijenosnika se za prijenos energije s pogonskog na gonjeni stroj
koristi trenje, kruno gibanje pogonske tarenice se trenjem prenosi na
kruno gibanje gonjene tarenice.

Pogonska tarenica (1) pritiska gonjenu tarenicu (2) silom:


F
Fn T

ime je omoguen prijenos okretnog momenta T.


Prijenosni je omjer:
i

r2
r1

REMENI PRIJENOSNICI
Izvode se s pararelnim i ukrtenim vratilima. Kao i kod lananog prijenosa,
mogu je razvod snage na vie vratila s jednim pogonskim remenom.
Veoma tiho rade i ublaavaju udarna optereenja. Samom prijenosu nije
potrebno podmazivanje. Imaju mali broj elemenata, koji su konstruktivno
jednostavni. Takvi elementi uvjetuju malu cijenu prijenosa. Kod remenskog

prijenosa postoji proklizanje. Manji im je vijek trajanja i vei osni razmak


nego kod zupanih prijenosnika. Pri izvedbi s plosnatim remonom mogue
su vrlo velike obodne brzine uz miran rad, ali tada su leaji visoko
optereeni.
Prema poloaju vratila i smjeru njihovog obrtanja remeni prijenosnici mogu
biti:
a) otvoreni
b) ukrteni
c) poluukrteni

LANANI PRIJENOSNICI
Lanani parovi koriste se od lanca i dva lananika, jedan lananik je
pogonski, a drugi je gonjeni. Dobre osobine lananih prijenosnika su: malo
opteruju vratila, malih su dimenzija, nisu osjetljivi na vlagu i neistoe,

nisu osjetljivi na promjenu temperature i odstupanje meusobnog


rastojanja vratila i imaju relativno male trokove odravanja.
Nedostatci lananih prijenosnika su: istezanje lanca, lomljenje elemenata
lanca uslijed zamora, um pri radu i potreba paljivog razraivanja.

VIJANI (ZUPASTI)
PRIJENOSNICI

Zupanici su mainski elementi koji meusobnim zahvatanjem zubaca


prenose obrtno kretanje i obrtni moment sa jednog vratila na drugo.
Glavna prednost zupastog remenja s obzirom na ostalo remenje jest vrst
prijenosni omjer, ali ono je bunije i preuzima manja optereenja od
ostalih. U normalnim izvedbama rade se za snage do 150 kW i obodne
brzine do 70 m/s.

Zupanici mou biti:


u prostoru mogu biti:

Vratila

- cilindrini
su pararelna

- vratila

- konini-pu i puni toak


se sijeku

- vratila

- zavojni zupanici
se mimoilaze

- vratila

ZAVRETAK
U ovom referatu sam predstavio da postoje tarni, remeni, lanani i vijani
mehaniki prijenosnici odnosno finomehaniki sklopovi. Kod mehanikih
prijenosnika moment se prenosi na dva osnovna naina, a to su trenjem i
oblikom s neposrednim i posrednim dodirom pogonskog i gonjenog lana.
Objanjena je njihova uloga i nain rada. Hvala na panji.

LITERATURA

https://www.fsb.unizg.hr/elemstroj/mehanicke/pdf/Pregled.pdf
http://tehnika.page.tl/Ma%26%23353%3Binski-elementi.htm
http://bs.scribd.com/doc/141650789/finomehanika#scribd
https://www.google.hr/imghp
www.wikipedija.org
http://tehnika.page.tl