You are on page 1of 29

tetoinje

povra

i mjere

zatite
TM

Sadraj

Uvod 3
Bolesti 4
Plamenjaa krumpira
4
Plamenjaa rajice
5
Plamenjaa na tikvenjaama
6
Plamenjaa salate
7
Plamenjaa kupusnjaa
8
Uzronici polijeganja povra
9
Koncentrina (crna) pjegavost
10
Pepelnice tikvenjaa
11
Pepelnice rajice,
patlidana i paprike
12
Rak stabljike tikvenjaa
13
Trule
14
Bijela trule
15
Barunasta plijesan rajice
16
Bakterioze 17
Virus pjegavosti rajice
18

Ostale zatitne mjere


Reglone Forte - Herbicid za
desikaciju cime krumpira
Ouragan - Totalni herbicid
iroke primjene
Etalfix Pro - Kvalitetan ovlaiva
za bolje djelovanje pesticida
Monitoring tetnika

tetnici 19
injaci i grice hruta
Nematode
Krumpirova zlatica
Lisne ui
Koprivina grinja pauk
Mekokone i eriofidne grinje
Lisni mineri
Kalifornijski i duhanov trips
Bijele muice
Kukuruzni moljac
uta kukuruzna sovica
Junoameriki moljac rajice

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Fizioloki nedostatci

35

31

Nedostatak eljeza i kalcija

35

31

Programi zatite povra

36

32

Mijeanje pesticida
Pesticidi i bumbari

46
48

Hibridi

50

33
34

Tijekom ciklusa proizvodnje


potujte naela

Uvod
Uspjeh proizvodnje povra zavisi o znanju
uzgajivaa, odnosno ovisi o dobrom poznavanju
tehnologije proizvodnje. Proizvodnja povra
ovisi o: pravilnom izboru sorte u odnosu na
klimatske uvjete, svojstvu tla, ispravnoj gnojidbi,
obradi i njezi biljaka te uspjenoj zatiti od
tetoinja. Neosporna je injenica da se bez
uspjene zatite od tetoinja ne moe postii
stabilna i visoko kvalitetna proizvodnja povra.
Upravo zbog potrebe za veim znanjem o
zatiti povra od bolesti i tetnika Syngenta je
pripremila ovu brouru sa eljom da svakom
proizvoau povra pomogne da na vrijeme
uoi pojavu tetnika ili bolesti te da primjenom
originalnih pripravaka kvalitetno zatiti svoje
biljke. Koristite sredstva za zatitu bilja
sigurno. Prije primjene pomno proitajte
uputstva i s njima uskladite uporabu.

Za savjete nazovite ili piite:


Specijalisti za povre:
Milan Frani: 098 49 56 08, e-mail: milan.franic@syngenta.com
Nikola Laki: 097 782 68 28, e-mail: nikola.lakic@syngenta.com
Danko Toli: 099 21 77 964, e-mail: danko.tolic@syngenta.com
Prodajni tim Syngente:
Sredinja Hrvatska
Ivica Malovi: 098 25 20 66, e-mail: ivica.malovic@syngenta.com
Snjeana Horvat:099 21 72 996, e-mail:snjezana.horvat@syngenta.com
Kreimir Banovi:099 249 58 86, e-mail:kresimir.banovic@syngenta.com
Podravina i Zapadna Slavonija
Draen Rajnovi: 099 21 77 959, e-mail: drazen.rajnovic@syngenta.com
Zapadna Slavonija
Sinia Papaik: 099 21 72 997, e-mail: sinisa.papaik@syngenta.com

54

Istona Slavonija
Pero Barii: 098 492 781, e-mail: pero.barisic@syngenta.com

Plamenjaa rajice

(Phythophtora infestans)

(Phythophtora infestans)

Opis i biologija bolesti

Opis i biologija bolesti

Ova pseudogljiva napada sve nadzemne organe


i gomolj. Na zaraenom liu i stabljici prvo se pojavljuju lezije, a kasnije dolazi do odumiranja tkiva. Kod
jakog napada bolest se brzo proiri po stabljici i osui cimu. Na napadnutim biljkama do kraja vegetacije
spore se sa nadzemnog dijela ispiru kiom ili navodnjavanjem u tlo i na kraju inficiraju gomolje koji trunu
odmah u polju ili u skladitu. Bolest lako preivi u tlu,
a prenosi se najee zaraenim gomoljima. Razvoju
ovog patogena pogoduju temperature od 18-25C,
uz este kie ili dugotrajne rose.

Plamenjaa rajice napada sve nadzemne organe


rajice (list, stabljiku i plodove). Prvi simptomi na zaraenim listovima vide su u obliku nepravilnih svjetlo
smeih pjega, na kojima se sa donje strane pojavljuje bjelkasta prevlaka. Pjege ubrzo potamne i osue
se, a peteljka moe ostati zelena.
Na zaraenim zelenim plodovima vide se maslinasto-smee hrapave tvrde zone. Izvor zaraze mogu
biti zaraene biljke krumpira. Za razvoj i irenje bolesti potrebna je visoka vlaga, uestale kie, vjetar
i temperatura (18-22C). Suho i toplo vrijeme sa
temp. >25C ne pogoduje razvoju bolesti.

Mjere zatite

Mjere zatite

Danas su razvijeni brojni modeli i ureaji za prognozu


i simulaciju razvoja bolesti na temelju kojih savjetodavne slube daju preporuke. Bolest se suzbija po
preventivnom programu vodei rauna o vremenskoj
prognozi, oborinama, porastu cime, osjetljivosti
sorte i razmacima izmeu prskanja.
U fazi intenzivnog porasta do zatvaranja redova
preporuuje se Shirlan ili sistemini preparat
Ridomil Gold MZ 68 WG koji prati rast cime,
a biljku titi iznutra i izvana.
U periodu zatvaranja redova i rasta gomolja
preporuuju se Pergado MZ ili Revus 250 SC,
a za zadnja prskanja najbolji izbor je ponovo
fungicid Shirlan.
U epidemijskim godinama kad se ne moe
kontrolirati plamenjaa, preporuuje se na kraju
obaviti desikaciju cime Reglonom. Prska se
14 dana prije vaenja, ime sprijeavamo
prenos bolesti na gomolj.

25 g/10 l
(2,5kg/ha)

6 ml/ 10 l
(0,4-0,6l/ha)

25 g/10 l
(2,5 kg/ha)

4-6 ml/10 l
(0,4 l/ha)

Bolesti povra

Bolesti povra

Plamenjaa krumpira

Za zatitu od plamenjae tijekom proizvodne


presadnica preporuuju se Ridomil Gold MZ.
Nakon sadnje zatita se nastavlja preventivno kontaktnim fungicidima Nordox 75 WG ili Ortiva Top
(razmak prskanja 7-12 dana zavisno od potrebe).
U fazi najjaeg porasta i najvee opasnosti od
plamenjae preporuuju se Ridomil Gold MZ
ili Pergado MZ jer imaju preventivna i kurativna
svojstva.
Pred berbu i tijekom berbe koriste se iskljuivo
pripravci kratke karence kao to su Ortiva,
Ortiva Top ili Revus.

Nordox 75 WG

10 ml/10 l
(1,0 l/ha)

25 g/10 l
(2,5 kg/ha)

25 g/10 l
(2,5 kg/ha)

4-6 ml/10 l
(0,4-0,6 l/ha)

15 g/10 l
(1,5 kg/ha)

7,510 ml/10 l
(0,75-1,0 l/ha)

Plamenjaa salate

(Pseudoperonospora spp.)

(Bremia letuce)

Opis i biologija bolesti

Opis i biologija bolesti

Najvee tete uzrokuje na krastavcu i dinji posebno


u zatienom prostoru. Prvi simptomi uoljivi su
na listu u obliku pjega zelenkasto svijetle boje,
nepravilnog oblika, okruenih nervaturom lista.
S donje strane pjega formira se jedva primjetan
maak bijele boje. Na zaraenim listovima tkivo
unutar pjega postepeno odumire, uti i postaje
tamno smee. Osueni dio pjega se lomi, a list
izgleda kao da je iskidan. Kod jakog napada dolazi
do odumiranja listova (defolijacije). Za primarnu infekciju potrebne su temperature 16 do 22C i kapljice
vode ili vlaga 98 - 100% vie od 5 sati. Magla, rosa,
uestale kie i vlaga od navodnjavanja (oroavanja)
pogoduju irenju bolesti.

Ova vrsta plamenjae napada salatu, endiviju


i radi u svim razvojnim stadijima. Bolest se razvija
u irokom rasponu temperatura od 2oC - 31oC,
a optimalna je 10oC. Da bi se ostvarila infekcija
potrebno je vlaenje lista minimalno tri sata.
Na zaraenim listovima prvo se vide svijetlozelene
do ute uglate pjege omeene ilama lista.
Na pjegama se pojavi sporulacija sa nalija ili rjee
sa lica lista. U kasnijoj fazi razvoja patogena dolazi do suenja lista na napadnutom mjestu. Izvori
infekcije mogu biti zaraeno sjeme salate (najee
sjeme iz vlastitog uzgoja), oospore na zaostalim
biljnim ostacima, zaraene divlje vrste roda Lactuca
ili sporangiji iz susjednog usjeva salate.

Mjere zatite

Mjere zatite

Za prognozu i praenje razvoja bolesti razvijeni su


prognozni modeli (Blitecast) i meteo stanice. Ako se
ne koriste, treba provoditi preventivnu zatitu kada
se ostvare povoljni uvjeti. Razmak izmeu prskanja
treba prilagoditi rastu biljke, fenofazi, izboru pripravaka, koliini oborina i vremenu proteklom od
zadnjeg prskanja. Za suzbijanje ove bolesti Syngenta
preporua nekoliko fungicida kao to su: Nordox,
Ortiva, Revus 250 SC, Pergado MZ.
Pripravci Ortiva i Revus su najkrae kratke karence i
koriste se tijekom berbe naizmjenino, nikad vie od
dva puta u blok prskanju. U plastenikoj proizvodnji
krastavca potreban je oprez kod mjeanja pripravaka
i uvijek treba izbjegavati dodavanje okvaivaa.

Jedna od osnovni mjera borbe je selekcija na


otpornost parazita, ali ona ne daje potpuni uspjeh
jer ova pseudogljiva stvara brojne patotipove.
Praktine mjere borbe za osjetljive sorte svode se
na plodored i uklanjanje zaraenih biljnih ostataka iz
plastenika nakon rezanja prethodnog usjeva salate.
Treba provoditi optimalan reim navodnjavanja da
biljke budu to krae mokre, a u uvjetima pogodnim
za razvoj bolesti treba ukljuiti fungicide. Za suzbijanje plamenjae koriste se: Ridomil Gold MZ ili
Pergado MZ, naizmjenino, vie puta tijekom
vegetacije, ako ima potrebe.

Bolesti povra

Bolesti povra

Plamenjaa na tikvenjaama

Nordox 75 WG

7,5 ml/10 l
(0,75-1,0 l/ha)

4-6 ml/ 10 l
(0,4-0,6l/ha)

25 g/10 l
(2,5 kg/ha)

15 g/10 l
(1,5 kg/ha)

U dinji, lubenici,
krastavcu
i buama

U krastavcu
i kornionu

U krastavcu
i dinji

U krastavcu
i dinji

25 g/10 l
(2,5 kg/ha)

25 g/10 l
(2,5 kg/ha)

6 ml/10 l
(0,6 l/ha)
7

Uzronici polijeganja povra


(Pythium i Phytophthora vrste)

(Peronospora parasitica)

Opis i biologija bolesti

Opis i biologija bolesti

Napada list glavatog kupusa, a na cvjetaama


i brokulama moe biti zaraen cvijet i cvat koji pocrni
i gubi trnu vrijednost. Prvi simptomi plamenjae
obino se pojave u proizvodnji presadnica. Na kotiledonima ili donjim listovima vide se pjege zelenkasto
svijetle boje, nepravilnog oblika, okruene nervaturom lista. Sa donje strane pjega formira se maak
sive boje. Na zaraenim listovima tkivo unutar pjega
postepeno odumire, uti i postaje tamno smee.
Magla, rosa, uestale kie i vlaga od navodnjavanja
(oroavanja) pogoduju irenju bolesti. Idealni uvjeti
za razvoj plamenjae su dugotrajne lagane kie
sa nonim temperaturama 8-16oC i dnevnim
ispod 24oC.

Propadanje biljaka u ranoj fazi proizvodnje


presadnica ili nakon sadnje u polju mogu
uzrokovati brojne gljivice, a najznaajnije
su vrste Pythium i Phytophthora.

Mjere zatite
U proizvodnji presadnica provodi se preventivna
zatita ve od pojave prvih pravih listova. Za suzbijanje plamenjae u rasadniku koriste se preventivni fungicidi na bazi mankozeba, a pred iznoenje
presadnica na polje preporuuje se zalijevanje
pripravkom Fonganil gold za uzronike polijeganja
i sitemine zaraze plamenjaom. U proizvodnji na
otvorenom polju manja je opasnost od plamenjae,
ali kupusnjae treba tititi od drugih gljivica
(uzronika pjegavosti lista). Za to se najee
koriste fungicidi Folio Gold i Ortiva Top koji
imaju odlino djelovanje i na plamenjae.

20 - 25 ml/100 lit

10 ml/10 lit

Zalijevanje presadnica
pripremljenom otopinom
Funganila uz utroak
25-50 ml po biljci

1,0 lit/ha

Pythium vrste se esto javljaju u proizvodnji presadnica. Mlade biljice napadaju na mjestu izlaska iz zemlje.
Na tom dijelu tkivo postaje vodenasto, a biljka se prelomi. U roku 24 sata moe pasti itav rasad.
Phytophthora vrste (P. nicotianae, P. capsici i sl.)
napadaju korijen koji mijenja boju u smeu. Infekcija
se dalje iri sistemino preko provodnih snopova i sri
prema nadzemnom djelu. Ako napadnu korijenov vrat
prvo se pojavi tamnozelena nekroza koja ima prstenast
oblik, a stabljika je na tom dijelu suena. Napadnute
biljke pokazuju znakove venua, a iznad zaraene zone
pokuavaju formirati novo korijenje. Ukoliko ne uspiju,
biljke propadaju. Ovi paraziti se zadravaju dugo u tlu.
U periodima s viim temperaturama, nakon obilnih kia
i navodnjavanja, brzo se ire. Phytophtora vrste mogu
napraviti tetu i na starijim biljkama.

Bolesti povra

Bolesti povra

Plamenjaa kupusnjaa

Mjere zatite
Proizvodnju rasada treba obavljati u sterilnom
supstratu (tresetu), a kontejnere i stolove treba
obavezno dezinficirati, ako su bili u upotrebi. Zemljite koje se planira za uzgoj povra treba biti ocjedito
(po mogunosti preferirati uzgoj na gredicama).
Na parcelama gdje se Phytophthora i Pythium vrste
redovito pojavljuju preporuuje se preventivna zatita
presadnica fungicidom Fonganil Gold. Najbolji nain
za primjenu Fonganila je dodavanje u korijenov
sistem, neposredno pred sadnju ili najkasnije
15 dana nakon sadnje. Ako se primjenjuje nakon
sadnje moe se dodati u sustav za navodnjavanje
kap po kap (paprika).

20-25 ml/100 lit


(zalijevanje sa 25-50 ml otopine fungicida po 1 biljci)

1 2 lit/ha
(preko sustava kap po kap)

U paprici, salati, cvjetai, brokuli, dinji i lubenici

U paprici (nakon sadnje)

Pepelnice tikvenjaa

(Alternaria spp.)

(Erysiphe spp. i Sphaerotheca spp.)

Opis i biologija bolesti

Opis i biologija bolesti

Alternaria vrste napadaju krumpir, rajicu, kupusnjae, celer, mrkvu, perin, salatu i dr. povrtne kulture.
Simptomi su vrlo slini, vide se na liu, ponekad na
plodovima ili gomolju kod krumpira. Prvi simptomi
bolesti primijete se obino na donjem, starijem liu.
Na zaraenim listovima pojavljuju se crne okruglaste
pjege promjera nekoliko milimetara do 2 cm. Unutar
veih pjega vide se koncentrini krugovi. Neiskusni
proizvoai oteenja od alternarije lako zamjene sa
drugim gljivicama ili bakterijskim bolestima. Alternaria vrste preivljavaju iz sezone u sezonu na nekim
korovskim vrstama ili ostacima zaraenih biljaka
u tlu. Ove bolesti za svoj razvoj trae visoku temperaturu 24-29 C i visoku vlanost zraka (> 90%).
Razvoju alternarja pogoduje gusti sklop biljaka,
uestale padavine i navodnjavanje oroavanjem.

Gljivice napadaju krastavac, tikvice, bue i dinju,


a vrlo rijetko ih susreemo na lubenici. Posebno su
opasne u plastenikoj proizvodnji, a na otvorenom
polju, u drugom dijelu vegetacije. Razvijaju se najee na listu, rjee na drugim organima. Na zaraenim listovima pojavi se pepeljasta prevlaka koja
kod jaeg napada prekrije itav list. Jako zaraeno
lie uti i na kraju se sui. Gljive preive na nekim
korovskim vrstama, odakle se ire vjetrom na velike
udaljenosti. Razvoju bolesti pogoduje umjerena temperatura, vlaga 50-90%, nagli rast biljke, gusti sklop,
nedovoljno svjetla i rosa.

Mjere zatite
Umjerena gnojidba i rjei sklop biljaka smanjit e
opasnost od zaraze. Preporuuje se uzgoj sorti koje
su tolerantne na ove vrste pepelnice, u protivnom
treba provoditi preventivnu zatitu.
Za prva prskanja treba ukljuiti sumporne pripravke
kao to je Thiovit Jet (potreban je oprez na visokim temperaturama u plastenicima).
U proizvodnji krastavca, dinja i tikvica dozvoljena
je primjena strobilurina Ortiva ili Quadrisa koji
imaju odlino preventivno djelovanje na pepelnicu
(mogu se koristiti maksimalno dva puta tokom vegetacije - nikad u kurativi). U lubenici i dinji odlini
rezultati u zatiti postiu se primjenom sisteminih
fungicida iz grupe triazola (Topas). Prilikom prskanja treba osigurati dobru pokrivenost itave biljke.

Mjere zatite
Suzbijanje Alternaria na osjetljivim povrtnim vrstama
(sortama),obavlja se preventivno kada se ostvare
povoljni uvjeti za njihov razvoj. Syngentin program
zatite bazira se na fungicidima Score, Ortiva Top
ili Ortiva. Najbolji rezultati postiu se pripravkom
Ortiva Top jer u sebi sadri dvije djelatne tvari.

10

Bolesti povra

Bolesti povra

Koncentrina (crna) pjegavost

10 ml/10 l
(1,0 l/ha)

7,5-10 ml/10 l
(0,75-1,0 l/ha)

7,5-10 ml/10 l
(0,75-1,0 l/ha)

0,5 l/ha

25-35 g/10 l
(2,5-3,5 kg/ha)

7,5 ml/10 l
(0,75-1,0 l/ha)

7,5-10 ml/ 10 l
(0,75-1,0 l/ha)

2,5-5,0 ml/10 l
(0,25-0,50 l/ha)

U rajici, patlianu,
luku, mrkvi, poriluku
i kupusnjaama

U dinji, lubenici,
krastavcu, luku,
mrkvi i patlidanu

U krumpiru i rajici

U kupusnjaama, mrkvi,
celeru, perinu,
luku i poriluku

U dinji, lubenici,
krastavcu i tikvici

U dinji, lubenici,
krastavcu, tikvici
i buama

U krastavcu i tikvici

U lubenici i dinji

11

(Oidium lycopersicum i Leveillula taurica)

(Didimella spp.)

Opis i biologija bolesti

Opis i biologija bolesti

Oidium lycopersicum se ee javlja na rajici,


a Leveillula taurica na paprici i patlidanu. Kod
obadvije vrste prvi simptomi zaraze javljaju se u
obliku ukastih pjega. Na mjestu pjega vide se
bijele prevlake (konidije i micelij gljive). Kod vrste
Oidium lycopersicum bijela prevlaka je dominantno
sa gornje strane za razliku od Leveillula taurica kod
koje je dominantno sa donje strane lista. Ako je
lie napadnuto pepelnicom ono uti i uvija se,
nakon ega se sui, kod paprike otpada, a kod
rajice ostaje visiti na biljci.

Didimella vrste su gljivice koje napadaju krastavac,


tikvicu, dinju i lubenicu. Napadaju lie, plodove,
stabljiku - vrijee. Na listovima se pojave krupne pjege koje se brzo sue, ponekad ispucaju. Oteenja
na vrijeama izgledaju poput rak rana uto smee
boje, jae izraene pri zemlji. Na mjestu oteenja
ponekad se pojavi ljepljivi gumozni, crveno smei
iscjedak. Plodove napada u svim fazama,
a zaraza obino ide od vrha ploda koji se smeura,
pocrni i propadne. Ako je napad jak dolazi do pojave
mjestiminog venua biljaka, nakon ega slijedi
naglo propadanje nasada. Gljiva najee preivi na
zaraenom biljnom materijalu, u tlu ili na sjemenu.
Razvoju bolesti pogoduju umjerene temperature
(20-25C), uestale kie i visoka vlaga.

Jak napad negativno utjee na razvoj plodova,


pojavu sunanih oprotina i znaajno smanjuje
prinos. Razvoju bolesti pogoduju temperature
25 - 26C i visoka vlanost zraka (52-72 %).
Pepelnice su najopasnije krajem ljeta i poetkom
jeseni posebno u plastenikoj proizvodnji,
ali se mogu javiti i na otvorenom polju.

Mjere zatite
Obadvije vrste pepelnice suzbijaju se iskljuivo
preventivno kad se ostvare uvjeti za razvoj bolesti.
Preporuuje se za prve zatite koristiti Thiovit jet
(potreban je oprez na visokim temperaturama u
plastenicima).
U proizvodnji rajice i patlidana koristi se Ortiva ili
Ortiva Top koji imaju odlino preventivno djelovanje
na pepelnicu, ali i druge bolesti.
Karenca je 3 - 7 dana.

12

Rak stabljike tikvenjaa

25-35 g/10 l
(2,5-3,5 kg/ha)

10 ml/10 l
(1,0 l/ha)

7,5-10 ml/10 l
(0,75-1,0l/ha)

U rajici i paprici

U rajici i patlidanu

U rajici

Bolesti povra

Bolesti povra

Pepelnice rajice, patlidana i paprike

Mjere zatite
Uzronici Didimella vrsta se vrlo teko suzbijaju,
a u tlu dugo preivljavaju, te je zbog toga potrebno
provoditi plodored, koristiti kvalitetno sjeme, a u
proizvodnji presadnica poduzeti sve sanitarne mjere
dezinfekcije opreme i prostora. Preventivna zatita
se uklapa u program zatite od plamenjae.
U punoj vegetaciji preporuuje se preparat Ortiva ili
Quadris, maksimalno dva puta tijekom vegetacije.

7,5-10 ml/10 l
(0,75-1,0 l/ha)

7,5-10 ml/10 l
(0,75-1,0 l/ha)

U dinji, lubenici
i krastavcu

U krastavcu
i tikvici

13

Bijela trule

(Botrytis spp.)

(Sclerotinia spp.)

Opis i biologija bolesti

Opis i biologija bolesti

Uzronici trulei vrste Botrytis spp. su izraziti polifagi


i napadaju gotovo sve vrste plodovitog i lisnatog
povra, a esti su na kupusnjaama i lukovima.
Ove gljivice u biljku ulaze direktno ili preko otvorenih
rana (raznih oteenja). Njihovom razvoju pogoduje
visoka vlanost zraka bez obzira na temperaturu.
Botrytis cinerea koja je najzastupljenija na plodovitom povru, poznaje se po pauinastoj sivoj prevlaci
koja se formira na mjestu infekcije. Plodovi se zaraze
preko ostataka cvijeta (latica) na vrhu ploda ili u bazi
gdje se dre za peteljku. Zaraeni plodovi omekaju i
trunu, te dalje ire zarazu na zdrave plodove i listove
koje dodiruju. Napadu su izloenije biljke isforsirane
duinim gnojivima, sa oteenjima od insekata,
tue, pinciranja i sl.. tete su izraenije kada biljke
naglo rastu bez dovoljno svjetla.

Bijela trule napada gotovo sve vrste povra inei


tetu na stabljici, liu, peteljkama i plodovima.
Patogen ivi u tlu, te obino napada mlade biljice
u nivou tla, a kasnije u vegetaciji napada stabljiku na
mjestu rana od zakidanja zaperaka i pazucu listova
kod plodovitog povra koje se uzgaja uz potporu.
Simptomi napada na rajici koja je posebno osjetljiva vide su u obliku duguljaste vodenaste pjege koja
prstenasto obuhvaa stabljiku. Biljka iznad napadnutog mjesta vene i propada. Na mjestu napada stvara
se mlijeno bijeli micelij. Na miceliju se formiraju
plodonosna tijela (crni sklerociji) koji dalje ire
zarazu. Gljive preive iz sezone u sezonu u obliku
sklerocija u tlu.

Mjere zatite

Potrebno je poduzeti sve preventivne mjere kako


ne bi dolo do infekcije. Na zaraenim tlima treba
provoditi plodored uzgojem kultura koje gljivica ne
napada. Sve zaraene biljke potrebno je ukloniti iz
nasada i unititi izvan nasada. Pravilna ishrana,
dobro drenirano tlo i dobro provjetravanje u zatienim prostorima mogu smanjiti napad bolesti. Sterilizacija vodenom parom daje dobre rezultate (bolje od
kemijske sterilizacije). Prskanje biljaka botriticidima
(Switch) moe pomoi u suzbijanju bijele trulei.

Pravilna ishrana, optimalan sklop biljaka i dobro


provjetravanje u zatienim prostorima moe smanjiti
napad bolesti. Zatitu protiv trulei treba zapoeti
preventivno kad se ostvare uvjeti za razvoj bolesti
(vlaga, oteenja od insekata, tue, pinciranja i sl.).
Najbolje rjeenje je fungicid iz grupe botriticida Switch. Switch ima dvije komponente i na gljivice
djeluje kontaktno i sistemino, zaustavljajui razvoj
gljive na 4 mjesta u njenom ciklusu razvoja. Switch
se koristi maksimalno dva puta tijekom vegetacije.
Od ostalih fungicida za zatitu od gljivice Botrytis
squamosa na luku dozvoljen je Shirlan.

14

6-8 g/10 l
(0,60 -1,0 l/ha)

60 ml
(0,5 l/ha)

U rajici, paprici,
patlidanu, luku i salati

U luku

Bolesti povra

Bolesti povra

Trule

Mjere zatite

6-8 g/10 l
(0,60-1,0 l/ha)
U rajici, paprici,
patlidanu, tikvicama,
luku i salati

15

Bakterioze

(Fulvia fulva)

(Clavibacter spp. i Xanthomonas spp.)

Opis i biologija bolesti

Opis i biologija bolesti

Ova bolest javlja se samo na rajici i to na osjetljivim


sortama (Minaret, Paronset, Charleston i sl.). Obino
se javlja u niskim plastenicima ( tunelima ) za vrijeme
kinog vremena, kada je teko regulirati vlagu,
a temperature prelaze 20C. Napad bolesti poinje
od donjih najstarijih listova i iri se prema vrhu biljke.
Na licu lista javljaju se nekroze, a sa donje strane
maslinasto zelene barunaste prevlake. Ako gljiva
napadne itav list on se deformira i osui. Zaraza
se moe proiriti na cvjetove koji otpadaju, a rijee
zahvaa i plod. Bolest preivljava u tlu na zaraenim
biljnim ostacima ili na armaturi plastenika. Za razvoj
gljive potrebna je temperatura 20-22C i visoka vlaga
zraka (>85%). Bolest se iri vjetrom, kiom, a mogu
je rairiti radnici koji obavljaju radove u objektu.

Bakterijsko venue najee se susree na krumpiru, rajici i paprici. Uzronici su dvije vrste bakterija
iz roda Clavibacter. Prvi vidljivi simptomi su dosta
slini na donjem liu koje vene i dobiva ukastu boju, a rub lista se uvija prema gore i sui. Na
presjeku stabljike vidi se promjena u obliku uenja
provodnih snopia, nakon ega tkivo postaje smee
i trune. Na kraju jako zaraena biljka propadne (osui
se). Ove bakterije se prenose sjemenom, gomoljima
i zaraenim biljnim ostacima. Bakterija ulazi u biljku
preko rana i oteenja od pikiranja, pinciranja ili na
krumpiru alatom pri rezanju zaraenih gomolja. Unutar biljke iri se sistemino provodnim snopovima.

Mjere zatite
Najbolja mjera zatite za ovu bolest je uzgoj
otpornog hibrida. Syngenta u svom asortimanu
ima dosta otpornih hibrida kao to su Grownet,
Gravitet, Panekra, Bostina i dr. Za zatitu kod
neotpornih sorti ( Minaret ), preporua se ukljuiti
fungicide koji imaju usputno djelovanje na
barunastu plijesan, a to su Ortiva Top ili Ortiva.

Bolesti povra

Bolesti povra

Barunasta plijesan rajice

Druga bakterija koja uzrokuje krastavost plodova


(Xanthomonas campestris pv. vesicatoria) napada
rajicu i papriku. Prvi simptomi na listovima pojavljuju se u obliku vodenastih pjega. Starenjem pjege
postaju tamne (crne), a okolo njih tkivo uti i odumire. Pjege se javljaju na peteljkama cvijeta i plodovima. Izvor zaraze moe biti sjeme, biljni ostaci i neke
korovske vrste. Infekcija ide preko rana pri povoljnim
temperaturama (22-26C) i visokoj vlanosti zraka.

Mjere zatite
Preporuuje se koristiti zdravo i kvalitetno sjeme,
dezinficirati alate i opremu u proizvodnji. Primjenjivati
trogodinji plodored. Provoditi umjerenu gnojidbu
duinim gnojivima. Od preventivnih kemijskih mjera
preporuuje se prskanje fungicidom Nordox do
poetka berbe.

Nordox

16

10 ml/10 l
(1,0 l/ha)

7,5-1,0 ml/10 l
(0,75-1,0 l/ha)

15 g/10 l
(1,5 kg/ha)
U rajici i krumpiru

17

(Tomato Spotted Wilt Virus -TSWV)

injaci i grice hruta


(Elateride i Scarabeidae)

Opis i biologija bolesti

Opis i biologija tetnika

Virus napada rajicu, patlidan, papriku i brojne


druge vrste. Prvi simptomi na zaraenim biljkama
vide se na vrnim (paprika) ili ponekad donjim listovima (rajica). Pojavljuju se ute klorotine pjege koje
kasnije nekrotiziraju. Na plodovima rajice vide se
utozelene koncentrine zone. Na plodovima paprike vanjska strana ploda postaje tamna i naborana.
Zaraene biljke postepeno venu i sue se od vrha.
Prenosioci ovog virusa su kukci, za sada dokazano
tripsi (Frankliniella occidentalis, Thrips tabaci i dr.).

Oteenja na povru priinjavaju liinke ovih tetnika. Napadaju podzemne organe (gomolj i korijen
biljke). injaci na gomolju krumpira prave uske
hodnike dok grice prave povrinska plia udubljenja. Na mladim presadnicama povra pregrizu
korijenov vrat ili ile pa biljke ute, venu i sue se.
Ako je napad jak mogu znaajno prorijediti sklop.
Biologija ovih tetnika je razliita, a razvoj jedne
generacije traje 2-4 godine. Razvoju injaka u tlu
dodatno pogoduje vlaga. Grice se masovnije javljaju u godinama sa dosta oborina i u brdskim krajevima koja imaju takvu klimu.

Izvor zaraze mogu biti neke korovske vrste


(domaini virusa) koje se slobodno razvijaju
oko proizvodnih parcela.

Mjere zatite
U plastenikoj proizvodnji rajice i paprike potrebno je poduzeti sve preventivne mjere borbe kako bi
sprijeili prijenos virusa sa zaraenih kulturnih biljaka
ili korova koji se razvijaju okolo nasada. Na prozore
i vrata plastenika treba postaviti insekt mree kroz
koje ne mogu proi tripsi jer su upravo oni potencijalni prenosioci virusa. U plasteniku treba postaviti
plave i ute ljepljive ploe na kojima se moe pratiti
brojnost tripsa u nasadu. Ako se bolest pojavi tijekom proizvodnje, sve sumnjive biljke treba iupati,
iznijeti iz objekta i spaliti. Tripse suzbijamo preventivno po programu prskanjem insekticidima Actara,
Karate zeon, Vertimec i Match.

tetnici povra

Bolesti povra

Virus pjegavosti rajice

Mjere zatite
Za navedene tetnike potrebno je, na osnovu pregleda tla, poduzeti preventivne mjere unoenjem
granuliranih insekticida u tlo prije ili tijekom sadnje,
a najkasnije kod ogrtanja za krumpir. Najjednostavnija je primjena koritenjem deponatora za granulirane
insekticide.
Za suzbijanje injaka i grica hruta u brojnim povrtnim kulturama preporuuje se upotreba pripravka
Force 1,5 G.

(7 10 kg/ha)
Inkorporacija granula u tlo

18

U krumpiru, rajici, paprici,


patlidanu, dinji, lubenici,
kupusnjaama, salati, mrkvi,
luku i dr. vrstama povra

19

Krumpirova zlatica

(Meloidogyne spp. i Globodera spp.)

(Leptinotarsa decemlineata)

Opis i biologija tetnika

Opis i biologija tetnika

Nematode su tetnici koji priinjavaju velike tete


u proizvodnji povra u zatienim prostorima te
pri uzgoju krumpira. Glavni uzrok nekontroliranog
irenja ovih tetnika u tlu lei u monokulturi i loem
plodoredu.

Osim krumpira ovaj tetnik esto napada patlidan,


a ponekad i rajicu. Odrasli insekti mogu se hraniti
na listu, ali i na gomolju krumpira. Najveu tetu ipak
ine liinke koje su vrlo prodrljive. enka odlae
karakteristina i lako prepoznatljiva jaja u grupama
koja se nalaze na naliju lista (25-80 kom). Krumpirova zlatica kod nas ima dvije generacije.

Nematode su sitni organizmi teko vidljivi golim


okom. tete priinjavaju sisanjem sokova iz podzemnih organa biljaka koje reagiraju formiranjem
kvrica na korijenu i bradavica na gomoljima krumpira. Napadnuti korijen krlja, a na rane se sekundarno
naseljavaju drugi patogeni to dovodi do zaostajanja
biljaka u rastu i razvoju. Lie napadnutih biljki uti,
ostaje sitno, uvija se i vene. Pri jakom napadu, biljke
potpuno venu i propadaju pa se u polju vide napadnute oaze sa znaajnim zaostatkom u rastu i razvoju.
Optimalna temperatura za poetak razvoja nematoda u tlu je 15-20C.

tetnici povra

tetnici povra

Nematode

Mjere zatite
Kemijske mjere suzbijanja krumpirove zlatice treba
zapoeti kad izae 20-30% liinki iz jaja ili kad na
svakom busu ima vie od 10 liinki. Za suzbijanje
krumpirove zlatice preporuujemo pripravak Actara.
Actara je najbolje rjeenje u vrlo niskoj dozi primjene.
Za podruja gdje se pojavila rezistentnost na neonikotenoide, preporuujemo kombinaciju insekticida
Actara sa nekim drugim razliitog naina djelovanja.

Mjere zatite
Za krumpir se preporuuje trogodinji plodored i
uzgoj otpornih sorti. Za rajicu i krastavac veliki
napredak je napravljen selekcijom otpornih ili
tolerantnih sorti i podloga na koje se kaleme.
Za kemijsko suzbijanje nematoda mogu se koristiti
granulirani insekticidi nematocidi koji se zaoravaju
u tlo prije sadnje kao to je Nemathorin. U novije
vrijeme postoje i tekue formulacije nematocida
koje se mogu dodavati preko sustava za navodnjavanje sve do pred poetak berbe. Od ostalih mjera
u plastenikoj proizvodnji svakako treba spomenuti
sterilizaciju pregrijanom vodenom parom.

20

(30 kg/ha)
Zaoravanje u tlo prije sadnje

2 g/10l
(0,06 kg/ha)

U krumpiru i rajici

U krumpiru, rajici i patlidanu

21

Koprivina grinja pauk

(Aphidae)

20g/1000 sadnica
(0,2 - 0,4 kg/ha)
Zaljevanje presadnica
U rajici, paprici,
krastavcu, lubenici,
dinji i patlidanu

2-3 g/10 l
(0,2 - 0,4 kg/ha)
Folijarno prskanje

(Tetranychus urticae)

Opis i biologija tetnika

Opis i biologija tetnika

Lisne ui su sitni insekti veliine nekoliko milimetara


i obino ive u skupinama ( kolonijama). Najee
naseljavaju mlade listove, a kod visoke populacije
raire se po itavoj biljci. tete priinjavaju sisanjem
sokova ime direktno iscrpljuju biljke, a biljka reagira karakteristinim uvijanjem (kovranjem) listova.
Ui izluuju slatku i ljepljivu tekuinu (mednu rosu),
na koju se naseljavaju gljivice aavice koje imaju
negativan utjecaj na fotosintezu i izgled plodova.
Neke lisne ui prenose virusne bolesti sa zaraenih
na zdrave biljke ime ine indirektne tete koje mogu
biti vee od direktnog iscrpljivanja biljki. Ovi tetnici
imaju velik broj generacija te su prisutni na mnogim
biljkama od poetka do kraja vegetacije.

Koprivina grinja najznaajnije tete ini na rajici,


patlidanu, krastavcu, dinjama, lubenicama, grahu
i graku. Ova grinja je vrlo mala, duga svega 1 mm
(ne vidi se dobro bez lupe). Boja tijela varira od ukaste do crvenkaste sa dvije tamne mrlje na leima.
Prve tete vide se na gornjoj strani najstarijeg lia
u obliku tokica bjelkasto-srebrnkaste boje. Kako
se napad pojaava tokice se spajaju, a list postaje
mramoran i na kraju se osui. Sa lia pauk prelazi
na plodove koje takoer oteuje. Razvoju grinja
pogoduje visoka temperatura >25C i niska vlaga
zraka (ljeto bez kie). U takvim uvjetima razvoj jedne
generacije traje 8-12 dana pa esto iznenadi
proizvoae povra.

Mjere zatite

Mjere zatite

Kemijsko suzbijanje lisnih uiju podrazumijeva primjenu insekticida kad se primijeti kritina brojnost.
Za zatitu od lisnih ui mogu se koristiti insekticidi
Actara 25 WG, Chess 50 WG, Pirimor 50 WG i
Karate Zeon. Za zatitu mladih tek posaenih biljaka u proizvodnji rasada preporuujemo namakanje
sadnica u Actaru.
Kasnije u vegetaciji koristi se prskanje insekticidima
Chess ili Pirimor koji imaju zanemariv tetan utjecaj
na bumbare i korisne insekte.

Grinje je potrebno redovito pratiti na starijim listovima uz pomo lupe. Koprivina grinja (pauk) se vie
zadrava na donjoj strani lista to oteava suzbijanje.
U zatitu se kree kad se primijete prve tokice na
gornjoj strani lista i pauk na naliju. Za suzbijanje
pauka najbolji izbor je pripravak Vertimec 018 EC
uz dodatak okvaivaa (Etalfix pro).
Vertimec treba primijeniti u ranim veernjim ili jutarnjim satima kad nema jakog sunca ili za prskanje
treba odabrati oblaan dan. Za uspjeno suzbijanje
grinja treba dobro oprskati biljke. Od ostalih insekticida za slabiji napad grinja moe se koristiti pripravak Actellic 50 EC.

1,5-2,0 ml/10l
(0,15-0,2 l/ha)

U krumpiru, rajici, U krumpiru, rajici, paprici,


paprici, krastavcu,
krastavcu, patlidanu,
lubenici, patlidanu
kupusnjaama, pinatu,
i salati
grahu, graku i celeru

4 g/10l
(0,2 - 0,4 kg/ha)

6 g/10l
(0,4-0,6kg/ha)

U krumpiru,
krastavcu, graku,
kupusnjaama
i salati

U krumpiru, rajici,
paprici, krastavcu,
kupusnjaama, mrkvi,
grahu, graku i salati

tetnici povra

tetnici povra

Lisne ui

+
6,0 8,0 ml/10 l
(0,6 1,25 l/ha)

2 2,5 ml/10 l
(0,1 - 0,25 l/ha)

U rajici, patlidanu, paprici,


krastavcu, dinjama, lubenicama i celeru

23

Lisni mineri
(Liriomyza spp.)

Opis i biologija tetnika

Opis i biologija tetnika

Mekokona grinja (Polyphagotarsonemus latus)


je duga 0,1-0,25 mm, prozirnog tijela. Napada
veliki broj kultura, a od povra papriku, krastavac,
patlidan i rajicu. Zadrava se na vrhu biljke gdje
sie biljne sokove. Napadnuti vrh biljke krlja, mladi
listii se sue, a plodovi i stabljika dobivaju smeu
koastu prevlaku. Za svoj razvoj trai visoku relativnu
vlagu zraka (80-100%), uz optimalnu temperature od
23-28C. Brzo se razvija u zatienim prostorima
i ima preko 20 generacija godinje.

Muhe mineri iz rodova Liriomyza uzrokuju vee tete


u zatienim prostorima nego na otvorenom polju.
Napadaju list rajice, patlidana, krastavca, a rjee
na salati, perinu i celeru.

Rasta grinja rajice (Aculops lycopersici) napada


rajicu, najprije na niim listovima koji poprimaju
srebrenastu boju i uvijaju se prema unutra. Listovi
potom posmee, osue se i postanu poput papira.
Napadnuta stabljika takoer mijenja boju u smeu
i njena povrina puca po duini. Oteeni plodovi
dobiju bronanu boju, ponekad ispucaju. Optimalni
uvjeti za razvoj ove grinje su temperature od 21-27C
i relativna vlaga zraka 30%. Ovaj tetnik moe imati
do 7 generacija u jednoj vegetaciji.

Mjere zatite
Primjena preparata Thiovit Jet za suzbijanje
pepelnice moe znaajno koiti razvoj ovih grinja.
Ako populacija grinja poraste preporuuju se
akaricid Vertimec koji se koriste za koprivinu grinju.
Obavezno se preporuuje dodati okvaiva
Etalfix pro.

Odrasli insekt je tipina muha veliine 2 mm, dok


je liinka crvolika bez jasno izraene glave i nogu,
mlijeno bijele do ute boje. Prva oteenja na napadnutim biljkama vide se kao svijetle toke na listu
nastale tijekom ishrane muhe i polaganja jaja. Liinka
nakon izlaska iz jaja ivi unutar lista pravei vijugave
hodnike (mine). Na temperaturama 23-28C razvoj
minera traje vrlo kratko (12-15 dana). Zbog velikog
broja generacija i visoke plodnosti enki moe znaajno otetiti lie i utjecati na prinos.

Mjere zatite
U zatienim prostorima potrebno je postaviti ute
ljepljive ploe na kojima se prati ulov odraslih muha
i intenzitet njihova leta. Za kemijsko suzbijanje preporuujemo primjenu preparata Vertimec. Vertimec
treba primijeniti u ranim veernjim satima nakon
zalaska sunca ili tokom oblanog dana zbog fotolabilnosti. Za bolje i due djelovanje Vertimecu treba
dodati silikonski okvaiva (Etalfix pro). Od ostalih insekticida koji se koriste u zatiti povra treba
napomenuti da dobro usputno djelovanje na ovog
tetnika ima pripravak Affirm. Ako se koristi za
neke druge gusjenice tada izostaje potreba za
suzbijanjem minera.

6,0 8,0 ml/10 l


(0,6 1,25 l/ha)

24

tetnici povra

tetnici povra

Mekokone i eriofidne grinje

6,0 8,0 ml/10 l


(0,6 1,25 l/ha)

U rajici, patlidanu, paprici i krastavcu

6,0 8,0 ml/10 l


(0,6 1,25 l/ha)

6,0 8,0 ml/10 l


(0,6 1,25 l/ha)

U rajici, patlidanu, krastavcu, salati i celeru

25

Bijele muice

(Thysanoptera)

(Trialeurodeus sp., Bemisia sp., Aleyrodes spp.)

Opis i biologija tetnika

Opis i biologija tetnika

Kalifornijski trips je opasan tetnik u zatienom


prostoru dok je duhanov opasniji na otvorenom.
Napadaju papriku, patlidane, rajicu, krastavce, luk,
poriluk, celer i dinje (rjee lubenice). Tripsi su mali
insekti veliine 1-2 mm. Naseljavaju najmlae
i najsonije dijelove biljke (listove, cvjetove i plodie).
Na listovima se javljaju bjelkasto-srebrnkaste pjege,
nepravilnog oblika, koje kasnije poprime tamnu boju,
a list se deformira i sui. Na tek zametnutim plodovima paprike i rajice vide se oteenja u obliku
nekroza i deformacija. Osim direktnih teta, tripsi su
prenosioci opasnih virusa (TSWV i sl.). Razvoju tripsa
pogoduje toplo vrijeme sa temp. 25-30C, kada
od jaja do odraslog treba svega 15-18 dana.
U zatienim prostorima mogu imati 12-15
generacija godinje.

Bijele muice ili titasti moljci spadaju u najopasnije


tetoine zatienih prostora, a u suhim godinama
predstavljaju opasnost i na otvorenom polju. Najvee
tete uzrokuju na rajici i krastavcu, rjee na patli
danu, paprici i dinjama, dok neke vrste (Aleyrodes)
napadaju kupusnjae. Odrasle muice su mali
(1,2-2,0 mm), vrlo ivahni insekti. Tijelo i krila su im
pokriveni finim bijelim votanim prahom. Liinke su
plosnatog tijela, pa slie na titaste ui. Direktne tete
ine sisanjem biljnih sokova i iscrpljivanjem biljki.
Tijekom ishrane lue ljepljivu tekuinu tzv. mednu rosu,
na koju se nasele gljive aavice koje na listovima
utjeu na smanjenu fontosintezu. Neke vrste titastih
moljaca su znaajni prenosioci virusa izmeu kulturnih
biljaka i korova te tako opstaju u prirodi i ine veliku
ekonomsku tetu. Zbog svega navedenog ovi tetnici
su izuzetno nepoeljni u nasadu. Brzo se razvijaju
u sunim i toplim uvjetima, kad imaju vie od
10 generacija godinje.

Mjere zatite
U zatienim prostorima potrebno je postaviti plave
i ute ljepljive ploe za praenje leta tetoine.
U brojnim povrtnim kulturama dozvolu za suzbijanje
tripsa tijekom vegetacije folijarnim tretiranjem ima
Vertimec ili Karate zeon.
U plastenicima na paprici dozvoljen je insekticid
Match 050 EC za suzbijanje gusjenica, koji takoer
ima dobro usputno djelovanje na liinke i jaja tripsa
te u vrijeme suzbijanja moljca nije potrebno dodavati
drugi insekticid za tripsa. Svim navedenim preparatima za folijarno tretiranje moe se dodati atraktant
(Attracter) koji pomae da izvue tripsa iz cvijeta ili
skrivenih loa na insekticid.

1,5-2,0 ml/10l
(0,15 l/ha)

26

6-8 ml/10l
(0,6 1,2 kg/ha)

U rajici, paprici,
U rajici, paprici,
krastavcu, patlidanu,
krastavcu, patlidanu,
kupusnjaama,
kupusnjaama, poriluku,
grahu, graku i celeru salati, poriluku i celeru

20 ml/10l
(2,0 lit/ha)
U plastenicima za
papriku i patlidan

tetnici povra

tetnici povra

Kalifornijski i duhanov trips

Mjere zatite
U zatienim prostorima za praenje leta postavljaju
se ute ljepljive ploe. Prag tetnosti je 1-2 leptiria na
jednoj biljci. Da bi zatitu pojednostavili preporuujemo
preventivnu primjenu insekticida Actara namakanjem
kontejnera sa presadnicam dok su jo u rasadniku.
Actara se moe primijeniti i kasnije, folijarno (prskanjem lista), u momentu kad se pojave prvi leptirii.
Osim Actare za suzbijanje bijele muice nezamjenjiv
je pripravak Chess koji se koristi maksimalno 2 puta
u bloku na razmaku 7-10 dana. Od ostalih insekticida
koji se mogu koristiti na kupusnjaama preporuujemo
insekticid Karate zeon.

20-40g/1000 sadnica
(0,4 - 0,8 kg/ha)
Namakanje presadnica

2,0-4,0 ml/10l
(0,20 l/ha)

6 g/10l
(0,6 kg/ha)

U rajici, paprici, krastavcu,


lubenici, dinji i patlidanu

U rajici, krastavcu,
patlidanu, kupusnjaama

U krastavcu,
kupusnjaama i salati

27

uta kukuruzna sovica

(Ostrinia nubilalis)

(Helicoverpa armigera)

Opis i biologija tetnika

Opis i biologija tetnika

Odrasle gusjenice kukuruznog moljca su vrlo velike


liinke (do 2,5 cm). ine ete na plodovima paprike,
rjee rajice, ali je znaajan tetnik kukuruza koji je
uvijek u blizini ovih povrtnih kultura. Za razliku od
kukuruza na paprici vrlo rijetko ulazi u stabljiku,
ali zato u jednom plodu moe biti vie gusjenica.

Ova gusjenica napada rajicu i papriku, a ponekad


krumpir. tete pravi na plodovima, cvjetovima i liu.
Leptiri su dosta veliki, a gusjenice mogu narasti i do
4 cm. Boja gusjenica varira tijekom razvoja i ovisi o
vrsti hrane. Mlae gusjenice su svijetlo zelene boje,
starenjem mijenjaju boju u tamno zelenu sa izraenom tamnom i svjetlom bonom linijom na tijelu.

tetnik prezimi u stadiju gusjenice u stabljikama


kukuruza (kukuruzincu). Leptiri poinju letjeti u
svibnju, a maksimum izlijetanja postiu u prvoj
dekadi lipnja. Druga generacija javlja se u kolovozu.
U toplim i suhim ljetnim mjesecima postaje vrlo
znaajna tetoina za navedene kulture.

Ova sovica prezimi u stadiju kukuljice u tlu. Leptiri


izlijeu krajem travnja.
uta kukuruzna sovica ima 2-3 generacije na
otvorenom, a u plastenicima 5-6 generacija. Klimatske promjene sa suhim i vruim ljetima (temperature
22-28C) pogoduju razvoju ovog tetnika.

Mjere zatite

Mjere zatite

U zatienim prostorima koja se nalaze uz kukuruzita mogu se postaviti insekt-mree na vrata i otvore
plastenika. Na otvorenom polju treba postaviti feromonske klopke za praenje leta leptira i prema tome
odrediti intenzitet leta i pravo vrijeme za primjenu
insekticida.
Za suzbijanje ovog tetnika u paprici ima dozvolu
pripravak Affirm, Match i Karate zeon. Ove insekticide treba primijeniti prije nego to se tetnik ubui
u plodove. Affirm i Karate zeon ima izuzetno kratku
karencu (3 dana) i mogu se koristiti izmeu berbi
plodova.

28

tetnici povra

tetnici povra

Kukuruzni moljac

Za praenje brojnosti ovog tetnika na otvorenom


polju treba postaviti feromonske klopke i prema
tome odrediti potrebu i pravi termin za primjenu
insekticida. Za suzbijanje ove sovice moe se
koristiti pripravak Affirm, Karate zeon ili Match,
slino kao i kod kukuruznog moljca.
Prskanje treba obaviti na vrijeme prije nego to se
gusjenica ubui u plodove.

1,5-2,0 ml/10 l
(0,15 l/ha)

15-20g/10 l
(1,5 kg/ha)

20 ml/10 l
(2,0 lit/ha)

1,5-2,0 ml/10 l
(0,15 l/ha)

15-20 g/10 l
(1,5 kg/ha)

20 ml/10 l
(2,0 lit/ha)

U rajici i paprici

U rajici i paprici

U plastenicima
za papriku

U rajici, krumpiru
i paprici

U rajici i paprici

U plastenikoj
paprici

29

(Tuta absoluta)

Opis i biologija tetnika


Novi tetnik kod nas, iz porodice leptira, znaajan
za rajicu i neto manje za patlidan i krumpir.
Prenesen iz June Amerike u Europu, prvi put
slubeno zabiljeen u Hrvatskoj 2009. Danas je
prisutan po itavom Mediteranu i moe se rei da je
najopasniji tetnik rajice. Gusjenice ine tetu na
listu, plodu i stabljici. ini karakteristine tete na
liu kojeg izgrizaju izmeu dvije epiderme, pri emu
prave minu nepravilnog oblika. Kod jakog napada
lie potpuno uniti, a tete na plodovima mogu
biti 50 100%. Prezimljuje u stadiju jaja, kukuljice
ili odraslog leptiria. Napad zapoinje u proizvodnji
presadnica i traje itavu vegetaciju dok temperature
ne padnu ispod 8C. U zatienim prostorima moe
imati 8 -12, na otvorenom 4-5 generacija.

Desikacija je vrlo korisna kemijska mjera kojom se uz pomo herbicida


(Reglone Forte) unitava cima krumpira. Obavlja se u tehnolokoj zrelosti, kada je gomolj dosegao punu veliinu tipinu za sortu, a cima poela
prirodno odumirati.
U praksi se izvodi 14 dana prije vaenja krumpira, jednokratno (5 lit/ha) ili
u split (razdvojenoj) aplikaciji (2 X 2,5 lit/ha) u razmaku 3-4 dana.

Cilj desikacije je sljedei


Zaustaviti prenos bolesti
(plamenjaa i virusi) sa cime
na gomolj.
Unititi cimu i korov radi
lakeg strojnog vaenja
gomolja.

Mjere zatite
tetoinu treba pratiti i izlovljavati upotrebom
feromonskih trapova. Kad se ulove tri leptira po
trapu u jednom tjednu treba zapoeti sa prskanjem.
Syngenta preporuuje novi i trenutno najuinkovitiji insekticid za ovog tetnika pod nazivom Affirm
koji ima karencu svega tri dana u rajici. Koristi se
maksimalno tri puta. Od ostalih insekticida koji se
koriste u rajici jedino Vertimec prua zadovoljavajue djelovanje na ovog moljca. Da bi uspjeh u zatiti
bio potpun preporuuje se navedenim pripravcima
dodati silikonski okvaiva (Etalfix pro).

30

Herbicid za desikaciju cime krumpira

15-20 g/10 l
(1,5 kg/ha)

6-8 ml/10 l
(0,6 1,25 kg/ha)

2-5 ml/10 l
(0,2-0,5 l/ha)

U rajici

U rajici i patlidanu

Koristi se kao
pomono sredstvo
okvaiva

Ubrzati sazrijevanje
pokoice gomolja kako bi
se krumpir manje otetio
prilikom vaenja.
Zaustaviti rast gomolja
sjemenskog krumpira
(nije poeljan gomolj vei
od 55 mm).

Zaustaviti nakupljanje
eera koji prirodno nastaju u gomolju njegovim
sazrijevanjem (u proizvodnji
ipsa eeri tijekom prenja
uzrokuju pojavu tamne boje
jer karameliziraju).
Sve navedene prednosti
desikacije i primjene Reglona Forte ne utjeu na prinos
krumpira na njivi, ali utjeu
na bolje uvanje krumpira
u skladitima, a sjemenski
krumpir je zdraviji i ima
kalibar koji elimo.

Ostale zatitne mjere

tetnici povra

Junoameriki moljac rajice

Primjena herbicida
Reglone Forte nema tetan
uinak na gomolje krumpira
koji se koriste za ishranu
ljudi.
Razlaganje herbicida u tlu
je vrlo brzo bez negativnog
utjecaja na okolinu i narednu
kulturu.

31

Ostale zatitne mjere

Brojne polifagne tetoine (lisne ui, grinje, bijela muica i trips),


kao i bolesti (gljivice, bakterije i virusi), ive na korovskim vrstama
i grmlju koje slobodno raste oko proizvodnih parcela i plastenika.
Na taj nain opstaju u prirodi i preivljavaju iz sezone u sezonu. Jedna
od znaajnih mjera borbe na nepoljoprivrednim povrinama je kemijsko
unitavanje tetnih korovskih vrsta i grmlja, za to nam slui totalni herbicid Ouragan System 4. Ovaj herbicid se takoer preporuuje za ienje
zakorovljenih parcela od viegodinjih rizomskih korova, prskanjem
21 dan prije oranja, najee u jesen.

Opis pripravka

Doza primjene

Ouragan sadri d.t. (glifosat) i specijalni


okvaiva dobiven iz kukuruznog kroba.

Ouragan se moe primijeniti od proljea do


jeseni, kad je korov zelen visine 15-30 cm.
Ne dozvoljava se primjena Ouragana u
nasadu povra poslije sadnje.

Okvaiva smanjuje povrinsku napetost


kapljice kropiva to doprinosi boljem
prijanjanju na lisnu povrinu korova.
Ima jako izraena higroskopna svojstva
(navlai vlagu na sebe) i eliminira utjecaj
tetnih iona Ca i Mg, to osigurava bolje i
due prodiranje djelatne tvari u list korova.
Ouragan je razvrstan izvan skupine
otrova, ne pjeni i nema neugodan miris,
to mu daje dodatnu prednost u odnosu
na druge glifosate.

32

Doze: svi jednogodinji korovi: 4 l/ha,


divlji sirak, pirika, osjak: 5 - 8 l/ha,
zubaa (troskot), kupina i drugo grmlje: 8 l/ha
(najbolje jesenska primjena).

Kvalitetan ovlaiva za bolje djelovanje pesticida


Ovlaivai se ve dugi niz godina koriste kao pomona sredstva koja se
dodaju pesticidima radi poboljanja njihovog djelovanja.

Svoju primjenu najprije su


nali u aplikaciji herbicida
zbog specifine grae lista
korova i smanjenog utroka
vode pri prskanju.
U zadnjih nekoliko godina
sa trita je povueno nekoliko neionskih ovlaivaa, a kao
zamjena pojavila se nova grupa koju zovemo rasprivai.
Imaju istu namjenu kao i
neionskih ovlaivai, ali ih
odlikuju daleko bolja svojstva
razvlaenja kapljica kropiva.
Syngenta nudi jedan od
najkvalitetnijih pripravaka iz
ove grupe pod trgovakim
nazivom Etalfix Pro.
Ovaj ovlaiva je kompatibilan u tank mixu sa veinom herbicida, fungicida,
insekticida, fitohormona i
lisnih gnojiva u preporuenim
koliinama.

Dodaje se u cilju poveanja


kontaktne povrine vlaenja
i zadravanja kropiva kod
tretiranja biljaka sa izraenom
votanom prevlakom i dlakavim listovima.
Sredstvo utjee na poboljanje biolokog uinka pesticida na taj nain to smanjuje
povrinsku napetost tekuine,
a to omoguuje ujednaeniji raspored kropiva, bolje
prianjanje na povrinu lista,
manje ispiranje kiom i bolju
apsorpciju aktivne tvari preko
pui stoma.
Primjenom Etalfixa Pro
postie se daleko bolji kontakt
sredstva sa organima gljivica
i insekata koji imaju votanu
prevlaku.
Ovaj ovlaiva je kompatibilan u tank mixu sa veinom
herbicida, fungicida, insekticida, fitohormona i folijarnih

gnojiva u preporuenim
koliinama.
Dodaje se u cilju poveanja
kontaktne povrine vlaenja
i zadravanja kropiva kod
tretiranja biljaka sa izraenom
votanom prevlakom i dlakavim listovima.

Ostale zatitne mjere

Totalni herbicid iroke primjene

Sredstvo utie na poboljanje bioloke efikasnosti pesticida na taj nain to smanjuje


povrinsku napetost tekuine,
a to omoguuje ujednaeniji raspored kropiva, bolje
prianjanje na povrinu lista,
manje ispiranje kiom i bolju
apsorpciju aktivne materije
preko pui stoma.
Primjenom Etalfixa Pro
postie se daleko bolji kontakt
sredstva sa organima gljivica
i insekata koji imaju votanu
prevlaku.

33

ljepljive ploe i ferotrapovi

Nedostatak eljeza

Nedostatak kalcija

Ferokloroza je fizioloko oboljenje


uzrokovano poremeajem u ishrani biljaka
eljezom (tipino za tla bogata aktivnim
vapnom i visokim pH).

Ovaj fizioloki poremeaj koji uzrokuje


pojavu vrne trulei ploda rajice i paprike
esta je pojava u zatienim prostorima.

ferokloroza (uenje lia)

Simptomi su karakteristino uenje


plojki lista izmeu nervature, dok uz ile
ostaje zelena boja.

Ljepljive ploe
U zatienom prostoru pojava nekih
tetnika prati se pomou vizualnih
mamaca.
Kao vizualni mamci najvie se koriste
raznobojne ljepljive ploe ili trake, koje se
vjeaju na armaturu plastenika i staklenika.
Ljepljive ploe se postavljaju u razini vrha
biljke jer veina tetnika leti u toj zoni.
Kako biljka raste ploe treba podizati.

Ferotrapovi
feromonske klopke
Ferotrapovi su klopke koje nam pomau
u praenju i izlovljavanju odraslih jedinki uz
pomo atraktanata.
Atraktanti mogu biti seksualni feromoni
(sintentizirani miris enki) ili hranidbeni
(atraktivni miris biljke hraniteljice).

vrna trule ploda

Javlja se izraenije u ljetnom periodu sa


visokim temperaturama (>30C) kao posljedica nedostatka kalcija u vrhu plodu.

Simptomi se prvo primijete na najmlaem liu (vrh biljke).

Ova pojava moe biti izraenija na


zaslanjenim zemljitima i u hidroponskom
uzgoju (visok EC u zoni korijena).

Za sprjeavanje i lijeenje ferokloroze


koriste se vodotopiva gnojiva koja
sadre helatno eljezo, kao to je
Sequestrene Life.

Nedostatak kalcija otklanja se preventivno dodavanjem vodotopivih kalcijevih


gnojiva (Ca Nitrat) kroz sustav za navodnjavanje ili folijarno (Calciogreen i sl.).

Preparat se moe primijeniti kroz sistem


kap po kap, zalijevanjem ili rasipanjem
granula direktno uz korijen ili prskanjem
preko lista.

Od ostalih mjera preporuuje se uzgoj tolerantnih sorti, optimalna gnojidba


duinim gnojivima (nitratni oblik), dobar
reim navodnjavanja i zasjenjivanje plastenika kad nastupe ljetne vruine.

Fizioloki nedostatci

Ostale zatitne mjere

Monitoring tetnika

U povru se najvie koriste ferotrapovi za


sovice, moljce, savijae i injake.

Ploe treba postaviti u veem broju na


bonim prozorima i ulaznim vratima plastenika ili staklenika. ute ljepljive ploe privlae lisne ui, kalifornijskog tripsa, titastog
moljca i cikade. Plave ljepljive ploe privlae tripsa. Danas postoje i mirisni atraktanti
za tripsa koji se postave na ljepljive ploe
da bi dodatno privukli tripsa.

34

35

Programi zatite povra

Vrijeme primjene

Program prskanja rajice


u intenzivnom uzgoju

Namjena

Izbor pripravaka

Doza za 1 ha

Sovice, injaci, rovac


i grice hruta

Force 1,5 G

7-10 kg/ha

Plamenjaa

Shirlan

0,4 lit/ha

Plamenjaa,
alternaria

Ridomil Gold MZ
+
Ortiva 250 SC

Plamenjaa,
alternaria,
krumpirova zlatica,
lisne ui

Plamenjaa,
alternaria

Vrijeme primjene

Namjena

Izbor
pripravaka

Doza za 100 lit (1 ha)

Rasipanje granula i
plitko zaoravanje
prije sadnje

Sovice, injaci, rovac


i grice hruta

Force 1,5 G

10 kg/ha

2,50 kg/ha
+
0,5 lit/ha

injaci, titasti moljci


(bjele muice), lisne ui,
trips

Actara

40-80 g/100 lit

Revus 250 SC
+
Ortiva 250 SC
+
Actara 25 WG

0,60 lit/ha
+
0,5 lit/ha
+
80 g/ha

Plamenjaa, lisne ui,


gusjenice i trips

Nordox
+
Karate zeon

150 g
+
15 - 20 ml

Revus 250 SC
+
Actara 25 WG

0,60 lit/ha
+
80 g/ha

Plamenjaa,
pepelnica

Pergado MZ
+
Thiovit jet

250 g (2,5 kg/ha)


+
250 g (2,5 kg/ha)

Tuta absoluta
(po potrebi)

Affirm
+
Etalfix pro

150 g (1,5kg/ha)
+
30 ml (0,25 l/ha)

Plamenjaa,
pepelnica,
lisne ui

Ridomil Gold MZ
+
Thiovit jet
+
Pirimor

250 g (2,5 kg/ha)


+
250 g (2,5 kg/ha)
+
40 - 60 g (0,4 kg/ha)

Grinje (pauci), trips,


lisni mineri
(po potrebi)

Vertimec
+
Etalfix pro

80 ml (0,5-1,25 l/ha)
+
30 ml (0,25 l/ha)

Bar. plijesan,
alternarija, pepelnica,
lisne ui i bijele muice

Quadris ili Ortiva Top


+
Actara

80 ml (1,0 l/ha)
+
20 - 40 g (0,2 kg/ha)

Trule plodova,
bijela trule

Switch

60-80 g (0,8 kg/ha)

Plamenjaa, alternarije,
pepelnica,
tuta absoluta
(po potrebi)

Revus SC 250 ili Ortiva


+
Affirm
+
Etalfix pro

60 ml (0,6 l/ha) ili


80 ml (1,0 l/ha)
+
150 g (1,5 kg/ha)
+
25 ml (0,3 l/ha)

Trule plodova,
bijela trule

Switch

80 g (0,8 kg/ha)

Pergado MZ
(1-2 puta)

Shirlan 500 SC
(1-2 puta)

Desikacija cime
(zaustavlja se irenje
zoospora sa cime
na gomolj)

Reglone forte
(po potrebi)

2,5 kg/ha

0,40 lit/ha

4-5 lit/ha

Karenca insekticidi:

Force 21d; Actara 14 d; Pirimor 7d;


Chess 7d; Nemathorin OVP

Karenca fungicidi:

Ortiva 7d; Ridomil Gold MZ 21d; Pergado MZ 7d;


Revus Sc 3d; Nordox 7d; Shirlan 7d;

36

Karenca insekticidi:

Force OVP; Actara 3d; Karate zeon 3d; Vertimec 7d; Affirm 3d;
Pirimor 7d; Nemathorin OVP

Karenca fungicidi:

Ortiva Top 7d; Ortiva 3d; Quadris 3d; Ridomil Gold MZ 21d;
Pergado MZ 14d; Revus Sc 3d; Nordox 14d; Switch 7d; Thiovit jet 14d

Programi zatite povra

Program prskanja krumpira


u intenzivnom uzgoju

37

Programi zatite povra

Program prskanja paprike


u intenzivnom uzgoju

Vrijeme primjene

Namjena

Izbor pripravaka

Doza za 100 lit


(1 ha)

Vrijeme primjene

Namjena

Izbor pripravaka

Doza za 100 lit


(1 ha)

Rasipanje granula
i plitko zaoravanje
prije sadnje

Sovice, injaci, rovac


i grice hruta

Force 1,5 G

10 kg/ha

Rasipanje granula
i plitko zaoravanje
prije sadnje

Sovice, injaci,
rovac i grice hruta

Force 1,5 G

10 kg/ha

injaci,
titasti moljci,
(bijele muice),
lisne ui, trips

Actara

20-50 g/100 lit

injaci,
lisne ui, trips

Actara

40-80 g/100 lit

Plamenjaa,
lisne ui, gusjenice i trips

Ridomil Gold MZ
+
Karate zeon

250 g
+
15 - 20 ml

Phythium,
phytophthora

Fonganil Gold

Plamenjaa,
pepelnica,
lisne ui

Ridomil Gold MZ
+
Thiovit jet
+
Pirimor

250 g
+
250 g
+
40 - 60 g

1-2 lit/ha (preko sustava


kap po kap)
ili
20-25 ml/100 lit
(cca 50-100 ml otopine
za biljku)

Grinje (pauci), trips,


lisni mineri (po potrebi)

Gusjenice i trips,
lisne ui

Vertimec + Etalfix pro

80 ml + 25 ml

Match ili Karate zeon


+
Pirimor

200 ml ili 15 ml
+
40-60 g

Bar. plijesan, alternarija,


pepelnica, lisne ui i
bijele muice

Quadris
ili Ortiva Top
+
Actara

80 (1,0 l/ha)
+
20 - 40 g (0,2 kg/ha)

Trule plodova,
bijela trule

Switch

80 g (0,8 kg/ha)

Trips,
lisne ui,
gusjenice

Actara
+
Karate zeon
+
Etalfix pro

20 g (0,2 kg/ha)
+
15 ml (0,15 l/ha)
+
25 ml (0,25 l/ha)

Plamenjaa, alternarije,
pepelnica,
gusjenice sovita
i Tuta absoluta

Ortiva
+
Affirm + Etalfix pro

80 ml (1,0 l/ha)
+
150 g (1,5 kg/ha) +
25 ml (0,3 l/ha)

Trips i grinje

Vertimec + Etalfix pro

60 ml + 25 ml
(0,8 l/ha + 0,25 l/ha)

Switch

80 g (0,8 kg/ha)

Trule plodova,
bijela trule

Trule plodova,
antraknoza

Switch

80 g (0,8 kg/ha)

Kukuruzni moljac
i lisne sovice

Affirm + Etalfix pro

150 g + 25 ml
(1,5 kg/ha + 0,25 l/ha)

Karenca insekticidi:

Force OVP; Actara 3d; Karate zeon 3d; Vertimec 7d; Affirm 3d;
Pirimor 7d

Karenca fungicidi:

Ortiva Top 7d; Ortiva 3d; Quadris 3d; Ridomil Gold MZ 21d;
Pergado MZ 14d; Revus Sc 3d; Nordox 14d;
Switch 7d; Thiovit jet 14d

Karenca insekticidi:

Force OVP; Actara 3d; Karate zeon 3d; Vertimec 3d; Affirm 3d;
Pirimor 14d; Match 7d

Karenca fungicidi:

Fonganil 15d; Switch 7d; Thiovit jet 7d

Programi zatite povra

38

Program prskanja patlidana


u intenzivnom uzgoju

39

Programi zatite povra

Program prskanja lubenice i dinje


u intenzivnom uzgoju

Vrijeme primjene

Namjena

Izbor pripravaka

Doza za 100 lit


(1 ha)

Vrijeme primjene

Namjena

Izbor
pripravaka

Doza za 100 lit


(1 ha)

Rasipanje granula
i plitko zaoravanje
prije sadnje

Sovice, injaci, rovac


i grice hruta

Force 1,5 G

10 kg/ha

Rasipanje granula
i plitko zaoravanje
prije sadnje

Sovice, injaci, rovac


i grice hruta

Force 1,5 G

10 kg/ha

injaci,
titasti moljci,
lisne ui, trips

Actara

40-80 g/100 lit

Phythium, phytophthora

Fonganil Gold

20 ml /100 l

injaci,
titasti moljci
(bijele muice),
lisne ui, trips

Actara

Plamenjaa,
pepelnica,
trips i lisne ui

Nordox
ili Ridomil Gold MZ
+
Thiovit jet
+
Karate zeon

150 g ili
250 g
+
250 g
+
15 ml

Plamenjaa, alternaria,
didimela, trips i lisne ui

Nordox**
+
Karate zeon

150 g
+
15 ml (0,15 l/ha)

Plamenjaa,
pepelnica,
lisne ui

Nordox ili Pergado Mz


+
Thiovit jet
+
Pirimor

150 g ili 250 g


+
250 g
+
40-60 g

Plamenjaa, alternaria,
pepelnica, trips, lisne ui

Pergado Mz*
+
Thiovit jet
+
Karate zeon

250 g
+
250 g
+
15-20 ml (0,2 l/ha)

Plamenjaa,
bijela muica, lisne ui

Quadris ili Revus


+
Chess

80 ml (1,0 l/ha) ili


60 ml (0,6 l/ha)
+
60 g (0,6 kg/ha)

Plamenjaa, alternaria,
didimela i pepelnica

Pergado MZ*
+
Topas

250 g (2,5 kg/ha)


+
30 - 40 ml
(0,3 -0,4 l/ha)

Grinje (pauci), trips,


lisni mineri,
(po potrebi odvojeno
prskanje)

Vertimec
+
Etalfix pro

60 ml (0,6-1,0 l/ha)
+
30 ml (0,25 l/ha)

Grinje (pauci), trips,


lisni mineri (po potrebi)

Vertimec
+
Etalfix pro

80 ml (0,6 l/ha)
+
50 ml (0,25 l/ha)

Plamenjaa, pepelnica,
lisne ui i bijele muice

Ortiva ili Revus


+
Actara ili Chess

80 ml (1,0 l/ha) ili


60 ml (0,6 l/ha)
+
20 g (0,2 kg/ha) ili
60 g (0,6 kg/ha)

Plamenjaa,
cladosporium,
alternaria, lisne ui,
trips, gusjenice

Quadris
+
Actara + Karate zeon

100 ml (0,8-1,0 l/ha)


+
20 g (200 g/ha)
+15 ml (0,15l/ha)

Grinje (pauci), trips,


lisni mineri (po potrebi)

Vertimec
+
Etalfix pro

60 ml (0,8-1,2 l/ha)
+
30 ml (0,25 l/ha)

Gusjenice
(zadnje prskanje
pred berbu)

Affirm**
+
Etalfix pro

150 g (1,5 kg/ha)


+
25 ml (0,2 l/ha)

40-80 g/100 lit

Karenca insekticidi:

Force OVP; Actara 3d; Karate zeon 3d; Vertimec 3d; Affirm 3d;
Pirimor 4d; Chess 3d

Karenca fungicidi:

Ortiva 3d; Quadris 3d; Pergado MZ 7d; Revus Sc 3d;


Nordox OVP; Thiovit jet 7d

Karenca insekticidi:

Force OVP; Actara 3d; Karate zeon 3d; Vertimec 3d; Affirm 3d;
Pirimor 4d; Chess 3d

Karenca fungicidi:

Quadris 3d; Pergado MZ 7d; Revus SC 3d; Nordox OVP; Thiovit jet 7d

* Dozvoljeno samo u dinji; ** Dozvoljeno samo u lubenici

Programi zatite povra

40

Program prskanja krastavca


u intenzivnom uzgoju

41

Programi zatite povra

Program prskanja luka i poriluka


u intenzivnom uzgoju

Vrijeme primjene

Namjena

Izbor pripravaka

Doza za 100 lit


(1 ha)

Vrijeme primjene

Namjena

Izbor pripravaka

Doza za 100 lit


(1 ha)

Rasipanje granula
prije sadnje

Sovice, injaci, rovac


i grice hruta i kupusna
muha

Force 1,5 G

10 kg/ha

Rasipanje granula
i plitko zaoravanje
prije sadnje

Sovice, injaci, rovac


i muhe

Force 1,5 G

10 kg/ha

injaci, bijele muice,


lisne ui, trips, buhai
(dozvoljeno samo u
brokuli)

Actara

25-40 g/100 l
Suzbijanje korova

Dual Gold
ili
Filon

1,25-1,4 l/ha
ili
4,0-5,0 l/ha

Phythium, phytophthora,
plamenjaa

Fonganil Gold

Plamenjaa, alternaria

Ridomil Gold MZ
ili
Folio Gold

250 g (2,5 kg/ha)


ili
200 ml (2 l/ha)

Korekcija korova
(odvojeno prskanje)

Fusilade forte

1,2-1,5 l/ha

Plamenjaa, alternaria,
trule, okvaiva,
trips i lukov moljac

Ortiva Top
+
Etalfix pro
+
Vertimec*
ili Karate zeon*

80 ml (0,8-1,0 l/ha)
+
30-50 ml
(0,20 - 0,25 l/ha)
+
80 ml (0,8 l/ha)
ili 20 ml (0,2 l/ha)

Alternarija, trule,
trips i lukov moljac,
okvaiva

Shirlan ili Folio Gold


+
Karate zeon*
ili Vertimec*
+
Etalfix pro

60 ml (0,4 l/ha)
ili 200 ml (2,0 l/ha)
+
20 ml (0,15 l/ha)
- 75 ml (0,75 l/ha)
+
30-50 ml
(0,20 - 0,25 l/ha)

Alternarija, trule

Switch
ili
Shirlan
ili
Ortiva Top

80 g (1,0 kg/ha)
ili
60 ml (0,4 l/ha)
ili
100 ml (1,0 l/ha)

Karenca insekticidi:
Karenca fungicidi:

10-20 ml/100 l
(cca 25 ml otopine
za 1 biljku)

Plamenjaa i alternaria,
buhai, trips, pipe
kup. muha i lisne ui

Folio Gold
+
Karate zeon

200 ml
+
20 ml

Plamenjaa,
mycosphaerella,
alternaria, okvaiva

Folio Gold
+
Etalfix pro

200 ml (2 l/ha)
+
20-50 ml (0,2 l/ha)

Kupusni moljac,
kup. bjelci
i sovice

Affirm

150 g (1,5 kg/ha)

Plamenjaa, alternaria,
trule, lisne ui
i bijele muice

Ortiva Top
+
Chess

100 ml (1,0 l/ha)


+
60 g (400 g/ha)

Alternaria,
mycosphaerella,
lisne sovice,
k. moljac i bijelci,
okvaiva

Ortiva ili Score


+
Affirm
+
Etalfix pro

100 ml (1,0 l/ha) ili


50 ml (0,5 l/ha)
+
150g (1,5 kg/ha)
+
20-50 ml (0,2 l/ha)

Force OVP; Karate zeon 21d; Vertimec 3d; Affirm 3d;


Pirimor 14d; Chess 7d
Ortiva 14d; Quadris 14d; Folio Gold 7d; Fonganil 20d;
Score 21d; Thiovit jet 14d

Karenca insekticidi:

Force OVP; Vertimec 14d; Pirimor 14d; Karate zeon 14d

Karenca fungicidi:

Folio Gold 14d; Quadris 3d; Pergado MZ 7d; Revus Sc 3d;


Nordox OVP; Thiovit jet 7d; Ortiva Top 14d

42

Programi zatite povra

Program prskanja kupusnjaa


u intenzivnom uzgoju

43
* Dozvoljeno samo u luku; ** Dozvoljeno samo u poriluku

Programi zatite povra

Program prskanja mrkve


u intenzivnom uzgoju

Vrijeme primjene

Namjena

Izbor pripravaka

Doza za 100 lit (1


ha)

Vrijeme primjene

Namjena

Izbor
pripravaka

Doza za 100 lit


(1 ha)

Rasipanje granula
i plitko zaoravanje
prije sadnje

Sovice, injaci, rovac


i lisne ui na korijenu

Force 1,5 G

10 kg/ha

Prije sjetve

Sovice, injaci, rovac


i grice hruta

Force 1,5 G
(zaoravanje granula
u tlo)

10 kg/ha

injaci, bijele muice,


lisne ui, trips,
korijenove ui

Actara

10 g/100 l
(cca 20 ml otopine
za 1 biljku)

Poslije sjetve prije nicanja

Uzronici polijeganja,
phytium spp.

Fonganil Gold

1,3 l/ha

Phythium,
phytophthora,
plamenjaa

Fonganil Gold

20 ml/100 l
(cca 20 ml otopine
za 1 biljku)

Pergado MZ
+
Pirimor ili Chess

Quadris
+
Pirimor

1,0 l/ha
+
0,4 kg/ha

Plamenjaa (Bremia),
lisne ui

Pale lia mrkve alternaria,


pepelnica mrkve,
lisne ui

Pale lia mrkve alternaria,


pepelnica mrkve,
mrkvina muha

Ortiva Top
+
Dimetoat

1,0 l/ha
+
po uputi proizvoaa

Pale lia mrkve alternaria,


pepelnica mrkve,
lisne ui

Ortiva Top
+
Pirimor

1,0 l/ha
+
0,4 kg/ha

Formiranje prvih
pravih listova

250 g
+
40 g

Plamenjaa (Bremia),
smea pjegavost lista,
lisne ui

Ridomil Gold MZ
+
Score
+
Pirimor ili Chess

250 g (2,5 kg/ha)


+
50 ml (0,5 l/ha)
+
40 - 60 g (0,4 kg/ha)

Plamenjaa (Bremia),
smea pjegavost lista

Revus SC 250
+
Score

50 ml (0,5 l/ha)
+
50 ml (0,5 l/ha)

Trips, lisni mineri


(po potrebi odvojeno
od fungicida)

Vertimec
+
Etalfix pro

80 ml (0,8 l/ha)
+
25 ml (0,2 l/ha)

Siva plijesan,
lisne ui i bijele muice

Switch
+
Chess

80-100 g (0,8 kg/ha)


+
40-60 g (400 g/ha)

Gusjenice sovica

Affirm

150 g (1,5 kg/ha)

Karenca insekticidi:

Force OVP; Actara 7d; Vertimec 14d; Affirm 3d;


Pirimor 14d; Chess 7d

Karenca fungicidi:

Ridomil Gold MZ 21d; Fonganil Gold 15d; Pergado MZ 21d;


Switch 14d; Score 21d

Programi zatite povra

44

Program prskanja salate


u intenzivnom uzgoju

Razvoj korijena i
listova

Razvoj korijena i
zavretak
rasta listova

Karenca insekticidi:

Force OVP; Pirimor 14d;

Karenca fungicidi:

Ortiva Top 14d; Score 21d; Thiovit jet 14d

45

Mijeanje pesticida

Tank Mix

Karate Zeon

Vertimec

Match

Ridomil
Gold MZ

Ortiva ili
Quadris

Thiovit jet

Revus SC

Topas

Folio Gold

Switch

Actara

Karate

Vertimec

+-

+-

+-

Match

Ridomil
Gold MZ

+-

Ortiva ili
Quadris

+-

+-

+-

Folio Gold

+-

+-

+-

Revus 250
SC

+-

+-

Pergado MZ

+-

Thiovit jet

+-

+-

Topas

+-

Switch

+-

+-

+-

+-

+-

Etalfix pro

+-

+-

+-

Dozvoljeno

Oprez

Nije dozvoljeno

Nema potrebe

Napomena:46

Actara

Fizika kompatibilnost i mogunost mijeanja pripravaka


ne odnosi se na kemijsku kompatibilnost i rizik od fitotoksinosti
u veestrukim kombinacijama. Izbjegavati prskanje s kombinacijama
koje nose oznaku (+ -) ako su biljke pod stresom od presaivanja,
sue, visoke relativne vlaga zraka u plastenicima, nedostatka svjetlosti
u duem periodu i sl. Ako se radi kurativni tretman onda je najbolje
primijeniti jedan pripravak ciljano na problem koji suzbijamo.
Za sumporne pripravke (Thiovit jet) treba dodatni oprez ako
temperature zraka prelaze 30 Co (izbjegavati prskanje).

Mijeanje pesticida

Fizika kompatibilnost pripravaka


i mogunost mijeanja pesticida

Pravilna priprema kropiva za zatitu bilja

1/3

1. Napunimo spremnik prskalice vodom do 1/3.


2. Ako koristimo folijarno gnojivo ono ide prvo u spremnik prskalice.
3. Kada se gnojivo rastopi dodajemo prakaste formulacije pesticida WP, WG, DF, SP.
4. Uz mjeanje ekamo dok se pripravci potpuno rastope u prskalici.
5. Dodajemo tekue formulacije pesticida u prskalicu EC, EW, SC, DC.
6. Na kraju napunimo prskalicu do potrebne koliine i po potrebi dodamo okvaiva.
7. Pripremljeno kropivo treba potroiti u roku 1-2 sata.

47

(Bombus terrestris)
U proizvodnji povra u zatienim prostorima sve vie se prakticira
opraivanje umjetno uzgojenim bumbarima (Bombus terrestris).
Najiru primjenu imaju u proizvodnji rajice. Da bi bumbarima osigurali
to bolje uvjete za rad i zatitu od pesticida preporuamo:
1. Prije nabavke i unoenja bumbara provjeriti perzistentnost posljednjeg koritenog pesticida.

6. Dan prije prskanja u veernjim satima


zatvoriti konicu (kada su svi bumbari
u konici).

2. Bumbare unijeti u objekte tek kad


se pojave prvi otvoreni cvjetovi i potreba
za oplodnjom.

7. Ako konica moe ostati u objektu za


vrijeme prskanja treba je pokriti.
8. Ako se konica iznosi izvan objekta,
dri se zatvorena i zatiena od kie
i sunca.

3. Konice postaviti na ravno postolje,


zatititi od kie, vjetra i direktne
suneve svjetlosti.

9. Kad se konica otvori u plasteniku ne


smiju biti lokve na tlu i foliji sa ostacima
kropiva koritenog za zatitu biljaka.

4. Prilikom prvog otvaranja konice zatvoriti otvore na objektu (vrata i prozore).


5. Kod planiranja zatite provjeriti utjecaj
pripravka na bumbare (tabela uz prilog).

10. Preporuke u tabeli odnose se na


klasino prskanje (ne vrijede za zemljinu
primjenu pesticida).

Pripravak kojim se prska

Mjere zatite
bumbara

Perzistentnost
(broj dana do unoenja)

Actara folijarno

ND

21

Actara zemljino

KV

Karate
Match

ND
KV

?
2

Chess
Vertimec

ZP
KV

0
1,5

Ortiva ili Quadris


Folio Gold

B
ZP

0
0

Pergado MZ
Ridomil Gold MZ

ZP
ZP

0
0

Topas

ZP

Thiovit jet

KV

1,5

Napomena:

ND = nije dozvoljeno

Pesticidi i bumbari

Pesticidi i bumbari

Bumbari

KV = konica vani

B = bezopasan

ZP = zatvoriti i pokriti konicu


48

www.koppert.com, www.syngenta-bioline.co.uk

49

Hibridi

Hibridi lubenice
za sve termine sadnje

Kevin F1
Vrlo rani hibrid za svjeu potronju. Duina vegetacije 52-55
dana. Hibrid pogodan za proizvodnju u plastinim tunelima i na
otvorenom polju uz koritenje agrotekstila ili bez njega. Formira
vrste, ujednaene glavice prosjene teine 0,8 - 1,5 kg.
U dobroj tehnologiji uzgoja ima dobru otpornost na pucanje
i prorast.

Kevin

Quisor

Reactor F1
Ranih hibrid vegetacije 60-63 dana. Pogodan za proizvodnju
na otvorenom polju sa ili bez pokrivanja. Dobro podnosi mrazeve nakon sadnje. Glavice ne pucaju, dugo se dri na polju i
nije podloan formiranju cvjetnoga stabla (prorastu). Prosjena
masa glavica je 0,8-2,5 kg to varira od gustoe sklopa.
Quisor F1
Univerzalni hibrid za svjeu potronju, skladitenje i kiseljenje.
Hibrid koji se godinama uspjeno uzgaja i jedan je od najpopularnijih u naoj sredini. Duina vegetacije 80-85 dana.
Unutranja struktura zbijena, listovi tanki s kratkim kocenom,
izvanredna kvaliteta. Odlino se uva u polju (glave ne pucaju)
to osigurava dovoljno dugaak period za berbu i prodaju.
Teina glavica od 2 do 4 kg. Preporueni razmak sadnje
55x45 cm, ali podnosi i guu sadnju na 45x40 cm.
Agressor F1
Hibrid koji je postao najprodavaniji u zadnje dvije godine.
Pogodan je za kiseljenje ali i za prodaju u svijeem stanju.
Jami siguran prinos u stresnim uvjetima uzgoja. Duina
vegetacije 115-130 dana. Razvija snaan korijenov sustav i
daje odline rezultate na manje plodnim tlima i ekstenzivnim
uvjetima uzgoja. Ima izrazito votane listove, vrlo otporan na
tripsa. Razvija glavice plosnato-okrugle prosjene mase 2,0 kg,
u rjeem sklopu 4,0-6,0 kg. Preporueni razmak sadnje: 60x45
cm ili 70x50 cm (28-37.000 bilj/ha).

Bostana F1 Nov o!
Najraniji hibrid iz Syngentine palete za proizvodnju u tunelima,
ispod agrila ili na otvorenom. Umjerenog rasta vrijea, ali listovima jako dobro pokriva plodove. Zamee 2-3 ploda koji su okrugli
do blago ovalni. Kora ploda sa tamno zelenim prugama, odaje
svjeinom nakon berbe. Meso izuzetno crvene boje i sono.
Hibrid pogodan za kalemljenje i veoma tolerantan na pojavu
upljeg srca. Prosjena masa plodova je 6-9 kg.

Romanza

50

Romanza F1
Rana lubenica popularna u Neretvi, dozrijeva nekoliko dana iza
Bostane. Preporuuje se za proizvodnju na otvorenom polju
ili ispod agrila. Posjeduje snaan rast, listovi odlino pokrivaju
plodove. Oblik ploda okrugao, kora vrlo tanka sa tamno zelenim
prugama, odlino podnosi manipulaciju i transport. Meso tamno
crvene boje sono i vrlo slatko > 12 Brixa. Prosjena masa ploda
8-10 kg, ako se kalemi do 12 kg. Uspijeva na tlima loije kvalitete
(pogodna za cijepljene na podloge Emphasis ili Carnivor).
Top Gun F1
Srednje rana lubenica koja dozrijeva za 70-75 dana. Plodovi
okrugli, kora vrlo tanka sa tamno zelenim prugama (visoki sjaj).
Meso ploda tamno crvene boje, sono i vrlo slatko > 12 Brixa.
Masa ploda 8-10 kg, ako se cijepi na Emphasis ili Carnivor
10-12 kg. Odlian hibrid za proizvodnju na otvorenom polju
ili u tunelima. Hibrid koji se najbolje uva u skladitu od svih
lubenica na naem tritu.

Mirsini

Bloktor F1
Odlino se skladiti i zadrava kvalitetu do berbe ranih
kupusa. Skladini hibrid s najkraom vegetacijom i najduim
vremenom skladitenja. Duina vegetacije 100-115 dana.
Glavice prosjene mase 2,0-4,0 kg zavisno o terminu berbe i gustoi sklopa. Lako i brzo se bere jer je broj listova za
otklanjanje mali. Ovaj hibrid ima izvanredan okus pogodan za
supermarkete. Posjeduje dobru otpornost na tripsa i bakteriju
Xanthomonas spp. Preporueni razmak sadnje je 60x45 cm ili
gue 45x40 cm.
Agressor

Hibridi

Hibridi glavatog kupusa


iz Syngentine palete

Farao F1
Jo uvijek jedan od najprodavanijih hibrida lubenice. Dozrijeva
75-78 dana nakon sadnje. Snanog porasta, odlinog samo
pokrivanja plodova. Pogodan za nepovoljne uvjete uzgoja
(hladnoa i sua). Ovalni oblik ploda, kora vrlo tanka sa tamno
zelenim prugama (visoki sjaj). Meso tamno crvene boje sono
i vrlo slatko. Zamee min 2 ploda prosjene mase 12-14 kg
(cijepljena daje prinos 60-80 t/ha).
Mirsini F1
Nov o!
Najnoviji hibrid srednje rane ovalne lubenice. Dozrijeva 3-5 dana
prije hibrida Farao. Umjerenog rasta vrijea, preporuuje se kalemljen na podlogu Emphasis. Kora ploda vrlo tanka sa tamno zelenim prugama (visoki sjaj). Meso ploda tamno crveno i najslaa
od svih lubenica. Zamee min 2 ploda prosjene mase 8-12 kg.

Constellation

Constellation F1
Nova visoko prinosna ovalna lubenica krupnih plodova koja dozrijeva 75-78 dana nakon sadnje. Hibrid najbujnije stabljike i vrlo
velikih listova koji odlino pokrivaju plodove. Odlino trpi stresove i nepovoljne uvjete uzgoja i nije sklona oegotinama u ljetnom
uzgoju. Ovalni oblik, kora sa svjetlo zelenim prugama, vrlo tanka,
ali tvrda i dobro podnosi transport. Meso tamno crvene boje sa
sitnim sjemenkama. Prosjena masa ploda 10-14 kg.

51

Hibridi

Hibridi paprike
iz Syngentine ponude

Bostina F1
Mesnati krupni hibrid, neogranienog rasta i umjerene bujnosti
stabljike. Odlino zamee plodove na svim etaama. Plodovi
su tvrdi, okrugli, bez izraenih rebara, vrlo ujednaeni.
Prosjena masa plodova je iznad 220 g. Hibrid nije sklon
pucanju ploda kod peteljke. Pogodan je za najranije rokove
sadnje u plastenicima.

Idil F1
Rani hibrid (blocky tip) preporuen za uzgoj u plastenicima
i na otvorenom. Hibrid neogranienog rasta, jakog korijena
i umjereno jake stabljike poluotvorenog rasta. Plodovi su svijetlo-zelene boje koja u fiziolokoj zrelosti prelazi u tamno-crvenu.
Plodovi su etvrtasti, na dugim peteljkama, vrlo krupni 8-10 cm
duine i promjera. Debljina stijenke perikarpa je 5-7 mm,
nije osjetljiva na vrnu trulei ploda. Prosjena teina ploda
je 180-230 g.

o!

Bostina

Panekra F1 Nov
Rani hibrid za proljetnu i jesensku proizvodnju u staklenicima
i plastenicima. Umjerenog vigora i jakog korijenovog sustava.
Plodovi su blago plosnati, sa izraenim rebrima, na presjeku
imaju preko 7 lokula( beef - mesnati tip). Odlikuje se krupnim
plodovima prosjene mase 280-300 g, prve grane i do 450 g.
Vrlo otporan na pucanje ploda i na nematode.

U plastenicima se preporuuje uzgoj na dvije grane s redovnim


pinciranje i kontinuiranom prihranom tijekom itave sezone
berbe.
Idil

Minaret F1
Poludeterminantni hibrid za plastenike nie konstrukcije. Umjereno bujna stabljika, internodiji srednje dugi, formira grozdove
sa 5 i vie plodova. Prosjena masa plodova je 180 - 200 g.
Boja ploda je crvena, okus dobar. Odlian hibrid za plastenike
nie konstrukcije i podruja s kratkim ciklusom proizvodnje
gdje se eli postii dobra cijena i brzo obiranje.

Panekra

Gravitet F1
Novi poluvisoki hibrid nasljednik Minareta za niske plastenike.
Oblik ploda je plosnato okrugao i vrlo ujednaen. Prosjena
masa plodova 200-250 g, prve grane do 300 g. Boja ploda je
crvena bez zelene kragne. Hibrid nije sklon pucanju uz peteljku.
Moe se uzgajati na jednu ili dvije stabljike.

Blondy

Bobcat F1
Najprodavaniji hibrid u segmentu niskih (determinantnih) rajica
koji se uzgaja u obliku grma bez plijevljenja. Lisna masa dobro
pokriva plodove i titi od sunca. Plodovi su mesnati (beef tip),
izuzetno krupni teine 200-300 g. Ima ugodan okus i aromu,
visok sadraj suhe tvari pogodan za svjeu potronju ili kuhanje. Odlino rodi uz intenzivnu gnojidbu i stalno zalijevanje.

Gravitet
52

Hibridi

Hibridi rajice za profesionalce


i amatere

Blondy F1
Rani plasteniki hibrid sa vrlo snanim korijenom i monom
biljkom neogranienog rasta i visokog potencijala rodnosti.
Plodovi su mesnati, vrsti, etvrtastog oblika sa 3-4 sjemene
pregrade vrlo atraktivnog izgleda. Prosjena teina ploda iznad
250 g, duljina 10 cm i promjer oko 8 cm. Zriobom plod mjenja
boju od svjetoute u utu sa visokim sjajem. Vrlo je otporna na
vrnu trule ploda (flekavost). Odlino se ponaa u transportu
i najdue od svih hibrida zadrava svjeinu na policama supermarketa.
Barbie F1
Svijetlo uta babura za njivsku proizvodnju i niske tunele bez
grijanja. Plodovi su etvrtasog oblika (blocky tip), blago izdueni,
debele stjenke. Boja je svjetlo uta sa votanim sjajem (slino
kao Blondy). U fiziolokoj zrelosti sporo mjenja boju u crvenu.
Prosjena teina ploda je 200 g. Vrlo jednostavna za uzgoj na
otvorenom polju i vrlo prinosna. Otporna na vrnu trule ploda
(uzrok: temperaturni stresovi i nedostatak kalcija).
Mintos F1
Svijetlo zelena babura za ranu proizvodnju na otvorenom
i u niskim tunelima bez grijanja. Boja ploda je svijetlo zelena.
Plodovi su etvrtastog oblika, debele stijenke i krupni, prosjene
teine 200-250 g. Sorta koja dobro reagira na jaku gnojidbu
i intenzivan uzgoj. Korijen dobro reagira na temperaturne okove
i nije osjetljiva na pojavu vrne trulei ploda. Bere se u ciklusima
(vie plodova sa biljke u jednom branju).

Barbie
53

Tijekom ciklusa

Biljeke

proizvodnje

potujte naela

Dobre poljoprivredne prakse - GAP


Koristite zdravo, visokokvalitetno
sjeme i otpornije sorte
(Syngenta nudi irok izbor).

Razmake prskanja prilagodite rastu


biljke i koliini oborina (30 mm oborina
ispire veinu kontaktnih preparata).

U proizvodnji presadnica osigurajte


optimalne uvjete za nicanje i razvoj
mladih biljaka.

Kombinirajte pripravke iz razliitih


skupina i drugaijeg naina djelovanja
da se izbjegne opasnost od rezistencije.

Predvidite ili unitite domaine


bolesti i tetnika na proizvodnim
parcelama ili oko njih.

Koristite pesticide primjerene fazi


razvoja kulturne biljke, bolesti, tetnika
i korova.

Potujte plodored
(pravilna izmjena kultura).

Postignite maksimalnu kvalitetu


aplikacije (podesite prskalice, koristite
kvalitetne dizne i okvaivae po potrebi).

Provodite optimalnu gnojidbu


(posebno duinim gnojivima).
Prilagodite nain navodnjavanja
moguoj opasnosti od irenja bolesti.
uvajte ili koristite prirodne neprijatelje za suzbijanje tetnih insekata kada
god je to mogue.
Koristite prognozne modele, lovne
klopke, meteo stanice ili pratite nae
preporuke preko besplatne sms
usluge Agroalarm.

Potujte registriranu dozu i karencu,


te obavezno proitajte uputstvo uz
pripravak.
Primijenite sve potrebne mjere zatite
radnika koji su u dodiru sa pesticidima.
Pravilno zbrinite otpadnu ambalau.
Na kraju proizvodnje unitite sve
biljne ostatke kako ne bi bili izvor zaraze
za narednu sezonu.

Koristite kemijske mjere zatite samo


onda kada je to zaista potrebno.
Tretiranje obavite onda kada se
ostvare povoljni uvjeti za zarazu
(jedan dan ranije bolje, nego jedan
dan kasnije).
tetnike suzbijajte tek kada se pojave
tj. dostignu prag tetnosti.
54

Za sve potrebne informacije na


raspolaganju Vam stoji na struni tim.
Vaa Syngenta

www.syngenta.hr

Syngenta Agro d.o.o.


Samoborska 147
10090 Zagreb
tel: 01 388 76 70
fax: 01 388 76 71

Syngenta Agro d.o.o. je lanica udruge


CROCPA: www.crocpa.hr