You are on page 1of 1

UNIVERSITATEA SPIRU HARET

SESIUNI DE EXAMENE
MAI – IUNIE 2009

Sesiune de credite si diferenţe pentru anii terminali (anul


III ZI, ID, FR şi anul V FR) şi promoţiile anterioare.
(Pentru facultatea de Drept IV ZI, ID, FR şi pentru
4 mai –15 mai 2009
Medicină Veterinară VI ZI)
Sesiune de restanţe pentru examenele din anul curent
pentru anii terminali

16 mai – 31 mai 2009 Sesiunea de examene de vara pentru anii terminali

Sesiune de restante pentru ‘examenele din sesiunea de


1 iunie – 7 iunie 2009
vara pentru anii terminali

Sesiune de credite si diferente pentru anii terminali şi


8 iunie – 14 iunie 2009
promoţii anterioare

Sesiune de restanţe pentru examenele din anul curent


9 mai – 31 mai 2009
pentru anii I şi II

1 iunie – 26 iunie 2009 Sesiunea de examene de vară pentru anii I şi II

Sesiune de restanţe pentru studiile de masterat, la


1 iunie – 7 iunie 2009
disciplinele din semestrele I, II şi III

8 iunie – 26 iunie 2009 Sesiune de examene de vară pentru studiile de masterat