You are on page 1of 8

FIA DISCIPLINEI

1. Date despre program


1.1. Instituia de nvmnt superior
1.2. Facultatea
1.3. Departamentul
1.4. Domeniul de studii
1.5. Ciclul de studii
1.6. Programul de studii/Calificarea

coala Naional de Studii Politice i Administrative


Comunicare i Relaii Publice
Comunicare
tiine ale comunicrii
Studii universitare de licen
Comunicare i relaii publice

2. Date despre disciplin


2.1. Denumirea
Etic n comunicare
disciplinei
2.2. Titularul
Conf. univ. dr. Dumitru Borun
activitilor de curs
2.3. Titularul
activitilor de
Dr. Cristian Ducu
seminar
2.4. Anul de studiu:

III

2.5. Semestrul

2.6. Tipul de
evaluare

Evaluare
2.7. Regimul
continu
disciplinei
(EC)

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activitilor didactice)


3.1. Numr de ore pe
3 din care: .... curs
1
3.3. seminar/laborator
sptmn
3.4. Total ore din planul de
42 din care: .....curs
14 3.6. seminar/laborator
nvmnt
Distribuia fondului de timp
Studiul dup manual, suport de curs, bibliografie i notie
Documentare suplimentar n bibliotec, pe platformele electronice de specialitate i pe teren
Pregtire seminarii/laboratoare, teme referate, portofolii i eseuri
Tutoriat
Examinri
Alte activiti....
3.7. Total ore studiu individual
3.8. Total ore din planul de nvmnt
3.9. Total ore pe semestru
3.10. Numrul de credite

Ob

2
28
ore
20
23
50
10
10
113
42
155
6

4. Precondiii (acolo unde este cazul)


Nu este necesar parcurgerea nici unei alte discipline.
4.1. de curriculum
Sunt necesare abiliti de comunicare i de argumentare.
4.2. de competene
5. Condiii (acolo unde este cazul)
Sala de curs cu videoproiector.
5.1. de desfurare a cursului
5.2. de desfurare a
Sala de curs dotat cu tabl alb/flipchart i videoproiector.
seminarului/laboratorului
6. Competene specifice acumulate
Competene
1. Cunoatere i nelegere (cunoaterea i utilizarea adecavat a noiunilor
profesionale
specifice disciplinei)

nelegerea i utilizarea adecvat a conceptelor de baz din domeniul eticii


aplicate.
Cunoaterea diferenelor dintre o problem de etic profesional i o problem
moral comun.
nelegerea modului cum funcioneaz metodele de decizie etic.
Cunoaterea principalelor caracteristici ale unui cod de etic profesional.
Cunoaterea elementelor principale care alctuiesc un sistem de management
de etic i conformitate.
Cunoaterea conceptului de responsabilitate social i altor concepte asociate
(cetenie corporativ, shared-value, marketing legat de o cauz social).
Identificarea problemelor morale n cazul unor programe, proiecte sau
campanii de responsabilitate social.

2. Explicare i interpretare (explicarea i interpretarea unor idei, proiecte,


procese, precum i a coninuturilor teoretice i practice ale disciplinei)
Pot recunoate i analiza critic o problem etic din domeniul comunicrii
(publicitate, relaii publice, jurnalism).
Pot construi justificri morale pe baza codurilor de etic profesional ori
organizaionale.
Pot construi analogii sau utiliza experimente mentale n decelarea unor poziii
morale n contexte date.
Pot identifica un program, un proiect, o campanie de responsabilitate social i
poate discerne i analiza critic aspectele morale, sociale, profesionale,
organizaionale etc.
Pot construi i comunica o poziie moral proprie, bazat pe argumente, ntr-o
chestiune dat.

3. Instrumental-aplicative (proiectarea, conducerea i evaluarea activitilor


practice specifice: utilizarea unor metode, tehnici i instrumente de
investigare i de aplicare)
Pot proiecta i realiza o prezentare coerent i consistent (i.e., argumentat) a
unei poziii morale din perspectiva codurilor de etic profesional ori
organizaional, precum i a unei poziii proprii.
Pot folosi conceptele specifice eticii aplicate pentru a investiga din punct de
vedere moral o problem moral sau o dilem etic.
Pot utiliza tehnici de cercetare pentru a construi studii de caz.

4. Atitudinale (manifestarea unei atitudini pozitive i responsabile fa de


domeniul tiinific/centrat pe valori i relaii democratice/ promovarea unui
sistem de valori culturale morale i civice / valorificarea optim i creativ a
propriul potenial n activitile tiinifice / implicarea n dezvoltarea
instituional i n promovarea inovaiilor tiinifice / angajarea n relaii de
parteneriat cu alte persoane - instituii cu responsabiliti similare /
participarea la propria dezvoltare profesional).

Competene
transversale

Subscriu i respect principii etice specifice domeniului cercetrii socio-umane.


neleg implicaiile comportamentului profesional moral/imoral n sfera
comunicrii i adopt un set de valori etice proprii.
Deprind abiliti de argumentare necesare la orice alt disciplin i orice alt
context educaional i non-educaional.
Dezvolt o cunoatere mai profund a problematicii morale i a conceptului de
responsabilitate.
Dezvolt o nelegere special a eticii profesionale.
Dezvolt contiina moral, ajutndu-i pe studeni s evolueze ca fiine morale.

7. Obiectivele disciplinei (reieind din grila competenelor specifice acumulate)


Cursul urmrete deprinderea studenilor cu un mod de gndire care presupune evaluarea
7.1. Obiectivul
etic a situaiilor profesionale reale din domeniul comunicrii.
general al

disciplinei
7.2. Obiective
specifice

Dezvoltarea abilitii de a recunoate o problem de etic i de a identifica diferitele


poziii morale adecvate soluionrii acesteia.
Dezvoltarea abilitilor de a construi un punct de vedere etic propriu din perspectiva
unor cadre mentale solide, cu ajutorul argumentelor pro i contra.
Dobndirea competenelor minimale de analiz a unor programe, proiecte, campanii i
strategii de responsabilitate social.

8. Coninuturi
8.1. Curs
C01. Nevoia de etic n epoca actual; conduita etic
mijloc de legitmare. Valorile morale ca valori de
randament - I
C02. Nevoia de etic n epoca actual; conduita etic
mijloc de legitmare. Valorile morale ca valori de
randament - II
C03. Specificul eticii ca domeniu de studiu i ca
disciplin filosofic. Concepte de baz i concepte
conexe - I
C04. Specificul eticii ca domeniu de studiu i ca
disciplin filosofic. Concepte de baz i concepte
conexe - II
C05. Viziuni etice marcante n istoria filosofiei - I
C06. Viziuni etice marcante n istoria filosofiei - II
C07. Etica normativ; metaetic i etic aplicat - I
C08. Etica normativ; metaetic i etic aplicat - II
C09. Aspecte teoretice ale eticii n comunicare - I
C10. Aspecte teoretice ale eticii n comunicare - II
C11. Etica n Relaiile publice; black PR i spin
doctors - I
C12. Etica n Relaiile publice; black PR i spin
doctors - II
C13. Comunicarea etic. Bune practici n relaiile
publice; rolul codurilor etice n reglementarea
activitii de relaii publice - I
C14. Comunicarea etic. Bune practici n relaiile
publice; rolul codurilor etice n reglementarea
activitii de relaii publice - II

Metode de predare

Observaii

Prezentare oral a coninutului


cursului n faa studenilor

Necesar
videoproiector

Prezentare oral a coninutului


cursului n faa studenilor

Necesar
videoproiector

Prezentare oral a coninutului


cursului n faa studenilor

Necesar
videoproiector

Prezentare oral a coninutului


cursului n faa studenilor

Necesar
videoproiector

Prezentare oral a coninutului


cursului n faa studenilor
Prezentare oral a coninutului
cursului n faa studenilor
Prezentare oral a coninutului
cursului n faa studenilor
Prezentare oral a coninutului
cursului n faa studenilor
Prezentare oral a coninutului
cursului n faa studenilor
Prezentare oral a coninutului
cursului n faa studenilor
Prezentare oral a coninutului
cursului n faa studenilor
Prezentare oral a coninutului
cursului n faa studenilor

Necesar
videoproiector
Necesar
videoproiector
Necesar
videoproiector
Necesar
videoproiector
Necesar
videoproiector
Necesar
videoproiector
Necesar
videoproiector
Necesar
videoproiector

Prezentare oral a coninutului


cursului n faa studenilor

Necesar
videoproiector

Prezentare oral a coninutului


cursului n faa studenilor

Necesar
videoproiector

Bibliografie
Bard, Aleander & Soderqvist, Jan (2009), Noua biologie i etica netocratic, n Netocraia: noua elit a puterii i viaa
dup capitalism, Bucureti, Publica, pp. 151-174.
Belsey, Andrew (1995), Ethics, Law and the Quality of the Media; n Almond, Brenda (1995), Introducing Applied Ethics;
Blackwell, Oxford, pp. 89-103.
Bellu, Nicolae (1974), Sensul viu al contradciilor teoretice n filosofia kantian, n Etica lui Kant, Bucureti, Editura
tiinific, pp. 347-415.
Bellu, Nicolae (1989), Morala n existene uman. Cercetare ontologic, Bucureti, Editura Politic, pp. 15-49.
Boari, Vasile (2006), Relevana eticii n secolul XXI, cuvnt nainte la Peter Singer (ed.), Tratat de etic, Iai, Polirom.
Boeyink, David (1994), How Effective are Codes of Ethics? A Look at Three Newsrooms; n Journalism Quarterly, vol. 71,
nr. 4, pp. 893-904.
Borun, Dumitru (2012), Relaiile publice ca tehnic de legitimare, n Relaiile Publice i noua societate, ediia a II-a rev.,

Bucureti, Tritonic, pp. 107-119.


Borun, Dumitru (coord.) (2012), Responsabilitatea social corporativ de la relaii publice la dezvoltare durabil.
Bucureti: Tritonic, pp. 33-165; 289-301; 389-462.
Borun, Dumitru (2013), Socialization through Values: Goal Values and Performance Values, in Runcan, P.L., Ra,
G. (edit.), Applied Social Psychology, Cambridge Scholars Publishing, UK, 2013, pp. 9-18.
Borun, Dumitru (2014), Communicational Responsibility. Two Case Studies, in Cogito. Multidisciplinariry Research
Journal, Vol. V, no. 2/June, 2013, pp. 23-27 ISSN: 2068-6706
Borun, Dumitru (2014), Communicational Responsibility and Interpersonal Communication, in Runcan, P.L., Ra,
G. (edit.), Social Economics and Entrepreneurship, Cambridge Scholars Publishing, UK, 2014, pp. 195-204.
Borun, Dumitru (2014), Marketized Communication between Manipulation and Ethics of Responsibility, in
Constantineanu, C., Runcan, P., Runcan, R. (coord). Authority & Power of Christian Values. Bucureti: Editura Didactic i
Pedagogic, 2014, pp. 107-119.
Borun, Dumitru (2014), The Need for a Managerial and Governmental Strategy. Public Relations as an Expression of
Strategic Communication, in Constantin Brtianu, Alexandra Zbuchea, Florina Pnzaru, Elene-Mdlina Vtmnescu
(eds.), Management, Finance, and Ethics, Bucharest: Tritonic Publishing House, pp. 571-578.
Ctineanu, Tudor (1987), Sesnsuri ale vieii, n Elemente de etic, vol. II, Cluj-Napoca, Editura Dacia, pp. 196-252
Cismaru, Diana-Maria (2015), Practici i comportamente neetice n comunicarea online, n Managementul reputaiei n
mediul online, Bucureti, Tritonic, pp. 183-200.
Christians, Clifford G. & Mark Fackler & Kim B. Rotzoll & Kathy Brittain McKee (1998), Media Ethics. Cases and Moral
Reasoning; Longman, New York. (NB: Traducerea romneasc Polirom, Iai, 2001 conine foarte multe erori de traducere
i, ca atare, trebuie evitat.)
Cohen-Almagor, Raphael (2009), Responsibility and Ethics in the Canadian Media: Some Basic Concerns; n Journal of
Mass Media Ethics, vol. 17(1), pp. 35-52.
Coutinho de Arruda, Maria Cecilia & Marcelo Leme de Arruda (1999), Ethical Standards in Advertising: A Worldwide
Perspective; n Journal of Business Ethics, vol. 19, nr. 2, pp. 159-161.
Crciun, Dan & Morar, Vasile & Macoviciuc, Vasile (2005), Fundamentele eticii afecarilor; Normele morale; Valorile
morale; Teorii etice standard, n Etica afacerilor, Bucureti, Paideia, pp. 88. 7-47; 48-77; 78-126; 152-180.
Diaconu, Bogdan (2009), Etic mass-media, n Etica societii insituionalizate, Bucureti: Curtea Veche, pp. 113-128.
Frunz, Sandu (2011), Comunicare i deontologie; Etica relaiilor publice. Dou perspective despre etic i PR, n
Comunicare etic i responsabilitate social, Bucureti, Tritonic, pp. 15-64; 65-126.
Gardner, Howard & Csikszentmihalyi, Mihaly & Damon, William (2005), Munca bine fcut. Cnd excelena i etica i dau
mna, Bucureti, Sigma, pp. 5-9; 136-227; 282-286.
Gates, Bill (2008), Capitalismul creativ. Discurs inut la Forumul Economic Mondial de la Davos, 24 ianuarie 2008.
Articol aprut n revista 22, Anul XV (942), 2531 martie.
Harre, Rom & Krausz, Michael (1998), Relativismul moral, n Montefiore, Allan & Murean, Valentin, Filosofia moral
britanc, Bucureti, Editura Alternative, pp. 152-186.
Iliescu, Adrian-Paul (2007), Etic social i politic, Bucureti, Ars Docendi.
Jaksa, James A. & Michael S. Pritchard (1994), Communication Ethics. Methods of Analysis; Wadsworth, Belmont.
Jaksa, James A. & Michael S. Pritchard (1996), Responsible Communication: Ethical Issues in Business, Industry, and the
Professions; Hampton Press.
Keeble, Richard (2006), Communication Ethics Today; Troubador Publishing.
Lamont, Michle (1995), De limportance dtre honnte: enqute sur frontieres morales, n La morale et largent. Les
valeurs des cadres en France et aux tats-Unis, Paris, Editions Mtaili.
Langton, Rae (1990), Whose Right? Ronald Dworkin, Women, and Pornographers, n Philosophy and Public Affairs, vol.
19(4), pp. 311-359.
Lazr, Cornel (2011), Axiologie. Curs universitar pentru facultile cu profil umanist, altele dect cele de filosofie, Sibiu,
Psihomedia.
Lichtenberg, Judith (2005), Media Ethics, n Frey, R.G. & C. Heath Wellman (eds.) (2005), A Companion to Applied
Ethics; Blackwell, 2005, pp. 597-607.
Lipovetsky, Gilles (1996), Amurgul datoriei. Etica nedureroas a noilor timpuri democratice, Bucureti, Babel.
Macintyre Alasdair (1998), Tratat de moral. Dup virtute, Bucureti, Humanitas.
Middleton, Kent, Trager, Robert, Chamberlin, F. Bill (2002), Legislaia comunicrii publice, Iai, Polirom.
Morariu, Marietta C. (1976), Sistemul etic i valoarea ca virtualitate, n Valoare i etos, Bucureti, Editura Editura

tiinific i Enciclopedic, pp. 126-152.


Murean, Valentin (ed.) (1995), Valorile i adevrul moral, Bucureti, Editura Alternative.
Murean, Valentin (2001), Axiologie i moralitate, Bucureti, Punct.
Murean, Valentin (2009), Managementul eticii n organizaii. Bucureti, Bucureti, Editura Universitii Bucureti.
Murean, Valentin (2011), Motenirea lui Aristotel, n Etica lui Aristotel, Bucureti, Editura Universitii Bucureti, pp.
145-151.
Pascadi, Ion (1970), Petre Andrei: Filosofia valorii; Tudor Vianu, Teoria valorilor, n vol. Din tradiiile gndirii
axiologice romneti, Bucureti, Editura tiinific, pp. 91-134; 247-290.
Parsons, Patricia J. (2004), Letica nelle relazioni pubbliche. Valutare i dilemmi quotidiani per decidere meglio, Prefazuione
di Giampaolo Azzoni, Milano, Il Sole 24 ORE.
Parsons, Patricia J. (2008), Ethics in Public Relations. A Guide to Best Practice, London Kogan Page.
Popescu, Vasile (1988), Etica pragmatist i motivaia aciunii umane, n Confruntri de idei n etic, Bucureti, Editura
Politic, pp. 133-161
Pricopie, Remus (2005), Modelul integrat al relaiilor publice, n Relaiile Publice: evoluie i pespective. Bucureti, Tritonic,
pp. 179-214.
Rceanu, Andreea Roxana (2013), Modele de comunicare i politici publice n democraiile actuale, n Dileme
democratice. Decizie i comunicare n politicile publice, Bucureti, Tritonic, pp. 138-177.
Rachels, James (2000), Introducere n etic, Bucureti, Punct.
Ridderstrle, Jonas & Nordstrm Kjell (2007), Schimbarea regulilor, n Karaoke capitalism, Bucureti, Publica, pp. 51-68
Ridderstrle, Jonas & Nordstrm Kjell (2008), Funky Business: talentul determin capitalismul s danseze, Bucureti, Publica,
pp. 83-95; 141-155; 267-295.
Rivers, William L. & Wilbur Schramm (1969), Responsibility in Mass Communication; New York, Harper & Row.
Ruti, Doina (2004), Mesajul subliminal n comunicarea actual, Bucureti, Tritonic.
Scoble, Robert & Israel, Shel (2008), Conversaii libere. Despre cum reuesc blogurile s schimbe comunicarea dintre
companii i clieni, Bucureti, Nemira & Co.
Solomon, Robert C. (1993), Ethics & Excellence. Oxford University Press.
Stancu, Alin (2012), Marketing i responsabiitate social, Bucureti, Editura ASE
Stnciugelu, Irina (2009), Relaiile publice i etica de la tehn la phronesis, n Mtile comunicrii; de la etic la
manipulare i napoi, Bucureti, Tritonic, pp. 211-279.
Stere, Ernest (1979), Utilitarism i pragmatism, n Din istoria doctrinelor morale, Bucureti, Editura tiinific i
Enciclopedic, pp. 157-175
Stuart Mill, John (2005), Logica tiinelor morale, n Eseuri etice, Bucureti, Paideia, pp. 131-141.
Stuart Mill, John (2014), Utilitarismul, Bucureti, ALL.
Taylor, Charles (2006), Etica autenticitii, Cluj, Idea Design & Print.
Weber, Max (1993), Etica protestant i spiritul capitalismului, Bucureti, Humanitas.
Williams, Bernard (1993), Introducere n etic, Bucureti, Editura Alternative.
Yarros, Victor S. (1922), Journalism, Ethics, and Common Sense, n International Journal of Ethics, vol. 32(4), pp. 410-419.
Young, Peter (2006), Implicaiile determinismului, n Peter Singer (ed.), Tratat de etic, Iai, Polirom, pp. 563-572.
Young, Stephen B. (2009), Capitalismul moral. Reconcilierea interesului privat cu binele public. Bucureti, Curtea Veche.
American Advertising Federation, Principles and Practices with Commentary.
Asociaia Romn de Relaii Publice, Codul de practi profesional n relaii publice, la http://arrp.eu.
Consiliul Romn pentru Publicitate, Codul de practic n publicitate.
DEX OnLine. Dicionare ale limbii romne: Definiii pentru etic, etic. http://dexonline.ro/ search.php?cuv=etic.
International Public Relations Association, Codul de la Atena.
Public Relations Society of America, Code of Professional Standards for the Practice of Public Relations.
Reporteri fr frontiere (f.a.), Ghidul jurnalistului pentru perioada electoral; trad. necunoscut.

8.2. Seminar/laborator
S01. Probleme etice versus dileme etice
S02. Limitele mesajului publicitar: de la spiritul
comic la realitate

Metode de predare
Studii de caz prezentate i
analizate critic de studeni.
Discuii pro i contra pe
analiza speelor.
Studii de caz prezentate i
analizate critic de studeni.
Discuii pro i contra pe

S03. Valori morale versus coninut comunicaional

S04. Limite etice ale utilizrii sexualitii


comunicare
S05. Rolul emoiilor n comunicare i limite morale
ale utilizrii lor

S06. Discurs politic, manipulare, persuasiune i etic

S07. Responsabilitate social

analiza speelor.
Studii de caz prezentate i
analizate critic de studeni.
Discuii pro i contra pe
analiza speelor.
Studii de caz prezentate i
analizate critic de studeni.
Discuii pro i contra pe
analiza speelor.
Studii de caz prezentate i
analizate critic de studeni.
Discuii pro i contra pe
analiza speelor.
Studii de caz prezentate i
analizate critic de studeni.
Discuii pro i contra pe
analiza speelor.
Studii de caz prezentate i
analizate critic de studeni.
Discuii pro i contra pe
analiza speelor.

Bibliografie:
Campania de comunicare a asociatiilor pro-maidanezi in septembrie 2013
Momentul "T. Basescu plange" din campania electorala din 2004
Campania de comunicare a RMGC in perioada august-octombrie 2013
Campania de comunicare a Finlandei, Norvegiei si Statelor Unite ale Americii privind atacul cu arme chimice
din Siria din luna august 2013. (Surse: http://www.regeringen.se/content/1/c6/22/28/32/9396c6a8.pdf)
Linkedin si 'privacy'. Declaratia lui Reid Hoffman la Davos in 2011 (Sursa:
http://www.cenedella.com/privacy-is-for-old-people-says-linked-in-founder/)
Comunicarea de criza in institutiile publice: momentul "Tiganca imputita"
Reclama Unicredit - BAC-ul - Fiica repeta anul - Puncte slabe - Hortensia Papadat Bengescu
Seria de reclame Lindab - "Ce-ai facut cu banii?"
Campania "Human Meat Packages" derulata de Peta
Reclama "UNHATE" a companiei United Colors of Benetton
Reclama "Mormon" pentru AXE
Campania "Lolita" pentru Lee Jeans din 2006 (Surse: http://www.theage.com.au/news/national/lees-lolitaok/2006/10/04/1159641365538.html; http://www.flickr.com/photos/duetg/tags/lee/)
Reclama "It'll blow your mind" a celor de la Burger King (Sursa: http://www.examiner.com/article/burgerking-oral-sex-ad)
Mesajul de constientizare rulat de CNA "Nu-ti lasa copilul sa fie educat de televizor" (Sursa:
http://www.youtube.com/watch?v=WsPzEmnaSkQ)
Seria de reclame "Casa de copii nu este acasa" (Surse: http://www.iqads.ro/ad_3093)
Reclama pentru apa Carpatina - "Ciurlau, Golazzo la terasa"
Cand un CEO da publicitatii informatii sensibile fara sa-si dea seama - Cazul Luis Vutton, 2012 (Sursa:
http://www.youtube.com/watch?v=pHGqqjQFAjA)
Aqua Carpatica, reclama inselatoare si comportamentul anticoncurential (Surse:
http://www.youtube.com/watch?v=4kijoGyxLdY; http://bogdananghelina.ro/legea-apei-amenintareaconcurentei/; http://www.dcnews.ro/2010/12/antireclama-si-dezinformare-aqua-carpatica-contine-nitratiascunsi-prin-schimbarea-unitatii-de-masura-au-schimbat-miligramele-cu-procentele/;
http://insulaindoielii.wordpress.com/2012/04/08/nitrati-si-manipulare/; http://training-

vanzari.ro/2012/04/aqua-carpatica-sau-cum-se-vinde-in-romania-pe-frica/)
Reclama Nike "I'm the Bullet in the Chamber" (Sursa: http://www.paginademedia.ro/2013/02/video-reclamanike-im-the-bullet-in-the-chamber-cu-oscar-pistorius-retrasa-de-pe-site-ul-sportivului/)
Farsa "A Gay Girl in Damascus" si preluarile presei (Surse:
http://en.wikipedia.org/wiki/Amina_Abdallah_Arraf_al_Omari;
http://edition.cnn.com/2011/WORLD/meast/06/13/syria.blogger/;
Matt Watson (aka The Bitter Barista), All City Coffee si limitele sferei private in social media (Surse:
http://seattletimes.com/html/localnews/2020338098_bitterbaristaxml.html?
fb_action_ids=487899281268262&fb_action_types=og.recommends&fb_source=other_multiline&action_obj
ect_map={%22487899281268262%22:205598109587084}&action_type_map={; http://sprudge.com/werespond-to-select-bitter-barista.html; http://sprudge.com/clearing-the-bitter-air.html; Suplimentar:
http://www.nytimes.com/2010/11/09/business/09facebook.html)
Applebee si chitanta buclucasa (Sursa: http://www.ibtimes.co.uk/applebee-s-restaurant-pr-nightmare-receiptchelsea-431575)
KitchenAid si bunica lui Obama (Sursa: http://www.melissaagnescrisismanagement.com/kitchenaid-anexcellent-example-in-social-media-crisis-communications/)

9. Coroborarea coninuturilor disciplinei cu ateptrile reprezentanilor comunitii epistemice,


asociaiilor profesionale i angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului
Exist o presiune major din partea opiniei publice i angajatorilor ca specialitii n comunicare s
contientizeze mult mai bine probleme de natur etic cu care se confrunt domeniul lor i s acioneze conform
celor mai nalte standarde morale aplicabile.
Literatura de specialitate utilizat n elaborarea cursului i pregtirii seminariilor sunt de actualitate i
reprezint unele dintre cele mai importante titluri din domeniu.
Cadrele didactice dein publicaii i susin comunicrii tiinifice i pentru profesionitii n comunicare n
domeniul de referin, i.e., etic aplicat.

10. Evaluare
Tip de activitate

10.4 Curs/Examen

10.5 Seminar

10.1. Criterii
de evaluare
Are cunotine cu privire
la temele aduse n
discuie n cadrul
cursului.
Contribuie cu argumente
pro i contra la analiza
critic a studiilor de caz.
Poate oferi pentru o spe
dat o poziie etic
proprie bazat pe o
analiz critic a faptelor.
Are abilitatea de a
identifica i a prezenta n
mod coerent i consistent
o problem de natur
etic.
Folosete terminologia
de specialitate n mod
corect.
Are cunotine cu privire

10.3. Pondere
din nota final

10.2. Metode de evaluare

- Examen scris.

50%

- Prezentarea de studii de
caz
- Cercetare primar
realizat individual acas.
- Contribuie activ n
cadrul discuiilor de seminar.

50%

la temele aduse n
discuie n cadrul
cursului.
Contribuie cu argumente
pro i contra la analiza
critic a studiilor de caz.

10.6. Standard minim de performan


- Minim nota 5 la seminar.
- Prezen de minimum 50% la seminar drept condiie sine-qua-non i cel puin o contribuie activ la
discuiile de seminar.
- Redactarea corect a eseului pentru seminar cu identificarea problemei de natur etic fr a realiza i o
solid analiz critic a faptelor descrise.

Data completrii:
30.09.2015

Semntura titularului de curs


Conf. univ. dr. Dumitru Borun

Data avizrii n catedr:


____________________

Semntura titularului de seminar


Dr. Cristian Ducu

Data avizrii n catedr:


___________________