You are on page 1of 1

Condicions per a la construcci del semfor:

Mantenir 3 segons encs cada LED, el verd, el groc i el vermell.


Sha de repetir infinitament

Material:
-

3 resistncies de 220 ohms (taronja, taronja, marr, daurat)


Un led vermell, un groc i un verd
7 cables
Arduino
Protoboard

El void setup() s all que noms es repetir un cop. Aqu farem s de les segents funcions:
-

pinMode(pin, OUTPUT);

diem al pin que connectem cada LED

El void loop() es repetir indefinidament. Utilitzarem:


-

digitalWrite (pin, HIGH/LOW); si est en HIGH la placa envia corrent pel pin, per
tant s'illumina el LED, en LOW sapagar.
delay(temps);
introdum entre parntesi el temps que mantindrem
encs el LED en ms (1000ms s un segon)