You are on page 1of 4

Chương trình chuẩn bị cho ngày “Mừng Blogkientruc tròn 1 năm tuổi” (9/5/2010) và “

Ngày của bé”

A-Giai đoạn chuẩn bị:

STT Thời gian Nội dung Phụ trách


1 Trong tháng 4 1. Lên danh sách thành 1. Mạnh Hùng, Đình Du.
viên tham gia và các Thủ quỹ: Thùy Linh
phương án chuẩn bị tổ
chức ngày 9.5.2010 (ngày
thứ 7.) 2. Thùy Linh.
2. Bánh sinh nhật. 3. Minh Hằng, xuân Hiển,
3. Đồng phục quang Thương
Blogkientruc. 5………………………………..
4. In phông bạt. 6.Xuân Hiển, Minh Hằng.
5. Speaker: 7. Xuân Hiển, Nguyễn Nam,
6. Thu hút tài trợ (ngày 1- Phương Anh.
6) 8. Địa điểm chính số 109 c1 tập
7. Khảo sát địa điểm Bát thể Quỳnh Mai, Hà Nội
Tràng và Làng trẻ. 9. Xuân Hiển, Minh Hằng,
8. Tổ chức phát động Mạnh Hùng.
chương trình từ thiện:
” Ngày của bé” thu nhận
những vật phẩm từ các cá
nhân hay tổ chức.
9. Lên kế hoạch quảng bá
chương trình và các nhà tài
trợ trên website, kênh
Blogkientruc’ Tv, radio
kientruc 360

B-Khung chương trình ngày 9/5/2010:

STT Thời gian Nội dung Phụ trách


1 7h30-8h (ngày Tập trung tại : ..……….......... + Nhóm 1: Đi xe máy. – A Péo
9/5) ……………………………… ( Supper HoHo) anh Huy Gấu.
Phát áo đồng phục Blogkientruc + Nhóm 2: Đi xe bus ( đối với
những người không có phương
tiện)- Đình Du phụ trách.
2 9h-10h 1. Tập trung tại công Viên 1. Phụ trách chụp ảnh: A Péo, a
để công bố, cắt bánh, Hưng Gấu ( đoàn phượt Supper
chụp ảnh quay phim chúc HoHo)
mừng sinh nhật 2. Quay Phim: xuân Hiển.
Blogkientruc.
2. Phổ biến lịch trình.
3. Ăn nhẹ.

3 10h-11h Di chuyển tới Bát Tràng.

4 13h-16h30 1. Các thành Viên vui chơi


tự do.
Tham gia chương trình “ Làm
Gốm tặng Bé” Nhân ngày 1-6
5 16h30-18h00 Về địa điểm tổng kết

III. NGÀY CỦA BÉ ( ngày 23/05/2010 )

Các hoạt động chính trong chương trình:

• Cắt tóc cho bé ( Tân Hiệp cùng các bạn lớp tạo mẫu tóc).
• Phát quà cho bé ( Quần áo, tranh truyện, đồ gốm ).
• Vẽ tranh cùng bé.

STT Thời gian Nội dung Phụ trách


1 Từ tháng 4 đên 1.Chuẩn bị Khung Toan, màu 1. Quang Thương.
23/05/2010 Oat, bút vẽ, chậu rửa.
2.Phông bạt, áo đồng phục. 2.Minh Hằng, Xuân Hiển ,
Quang Thương
3. Quản lý quàn áo quà từ 3. Thùy Linh
thiện.
4. Liên lạc với nhóm tạo mẫu 4.Đinh tân Hiệp
tóc
5. Thống kê lượng sản phẩm 5.Đình Du, Mạnh Hùng.
gốm.
6. Liên lạc xin phép cơ sở nuôi 6. Phương Anh, Xuân
trẻ. Hiển, Nguyễn Nam
2 7h30-8h30 Tập trung tại để + Nhóm 1: Đi xe máy. –
phổ biến chương trình. Phát áo A Péo ( Supper HoHo)
đồng phục. anh Huy Gấu.
+ Nhóm 2: Đi xe bus ( đối
với những người không có
phương tiện)- Đình Du
phụ trách.
9h30-11h Phổ biến, và phát quà cho trẻ.
Chụp ảnh quay phim

11h-12h Cho bé ăn

12h-13h Đoàn ăn trưa và nghỉ ngơi

13h30-16h30 Phổ biên các chương trình:


• Vẽ tranh cùng bé.
• Cắt tóc cho bé
( Tân Hiệp cùng
các bạn lớp tạo mẫu
tóc).

16h30-17h30 Cụp ảnh chia tay

18h30 Về nơi tập kết

1. Hà Nội:
Stt Tên Chức vụ Nghề nghiệp Liên lạc
1 Đinh xuân Hiển Administrator. Kiến trúc sư 0916.308.400
CDC- Bộ xây
dựng
2 Lưu Lệ Huyền Tổ chức định Cử nhân kinh tế 0947.100.919
hướng phát triển ThanhBinhtbc
website
3 Nguyễn mạnh Hùng Góc sáng tạo Sinh viên 0942.958525
sinh viên khoa
kiến trúc Đh
Phương Đông
4 Nguyễn minh Hằng Radio kientruc360 Sinh viên 0168.514.7009
Blogkientruc’s tv Đại học Mở Hà
Nội
5 Đào quang Thương Đồ họa Sinh viên 01999.656463
Mỹ thuật Đại học Mỹ thuật
Công nghệ công nghiệp.
6 Nguyễn đức Nam Public relation web Sinh viên 0904.981.351
Đh Phương Đông
7 Trần toàn Chung Tư vấn Online Kiến trúc sư 0979.268627
8 Hoàng thùy Linh Radio kientruc360 Sinh viên 0904.046.690
KTS nổi tiếng Đh xây dựng.

2. Sài Gòn:

9 Nguyễn thu Hiền Kiến trúc Việt Nam Kiến trúc sư 0946.233.693
Kiến trúc 360
10 Nguyễn Mạnh Kiến trúc trong Sinh viên 01996735695
Phương nước. Đh Văn Lang
Góc sáng tạo.
11 Hoàng Trâm Radio kientruc 360 0909.879.067
3. Quảng Ninh:

12 Nguyễn Long Tài liệu- tạp chí Kiến trúc sư 0904.271.172


Viện quy hoạch

4. Đà lạt:

13 Trần phan tuấn Kiến trúc 360 Sinh viên 0169.738.5104


Ngọc Đại học Yersin
14 Lê nguyễn quốc Việt Góc sáng tạo Sinh viên 0968.235.173
Đại học Yersin