You are on page 1of 1

Aπαντήσεις στα θέµατα του µαθήµατος

Αρχές Οργάνωσης και ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων και Υπηρεσιών

Οµάδα Α

Ερωτήσεις Α1- Α9

Α1 σωστό
Α2 σωστό
Α3 λάθος
Α4 λάθος
Α5 σωστό
Α6 σωστό

Α7 α
Α8 γ
Α9 δ

Α10 σελ. 130,ενότητα 3.3.2.2., οι δυο τελευταίες παράγραφοι, από: “Ανάγκες για
ασφάλεια…-…είναι απαραίτητη η ικανοποίηση των φυσιολογικών και των αναγκών
ασφάλειας”.

Οµάδα Β

Β1 σελ. 35, ενότητα 1.4.1, από: « Το οικονοµικό περιβάλλον: Περιλαµβάνει τις δοµές
της οικονοµίας…-…το συνδικαλιστικό της κίνηµα κ.τ.λ» και σελ. 36, από: “To
Οικολογικό περιβάλλον: Είναι ένας παράγοντας...-…από τις βλάβες που η ίδια ή
άλλες αιτίες προκαλούν».

B2 Α. σελ. 42, από: “Mία επιχείρηση, για να επιβιώσει και να αναπτυχθεί…-


…δηλαδή να προσφέρει καλύτερη ποιότητα και τιµή από τους ανταγωνιστές της”.
Β. σελ 42, τελευταία παράγραφος, από: « Αν µια επιχείρηση έχει υψηλή
παραγωγικότητα…-…ώστε να κάνει τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες της περισσότερο
ανταγωνιστικά».

Β3 Α, σελ. 73, ενότητα 2.5.1, από: “H χρηµατοοικονοµική διοίκηση έχει βασικό


αντικείµενο την υποστήριξη…-…η διαχείριση των οικονοµικών κινδύνων”.
Β. σελ, 73, συνέχεια ενότητας 2.5.1, από: «Αποτελούν για την επιχείρηση έναν
ουσιαστικό έλεγχο…-…µε τον τρόπο αυτό η επιχείρηση υπόκειται σε εξωτερικό
έλεγχο».