You are on page 1of 4

GE

DRÖMMEN
EN
CHANS!
Foto: Hans Runesson
DRÖMMEN OM det nya matlandet
– Mitt övergripande mål är att Sverige ska skapa nya jobb genom att bli bäst på mat i Europa, säger
jordbrukminister Eskil Erlandsson som framhåller att det är främst på landsbygden som de nya jobben
kommer.
Han pratar om regeringens satsning ”Sverige-det nya matlandet”. En satsning som förhoppnings-
vis inte bara ska betyda 10 000 nya jobb i hela Sverige, utan också öka turismen och intresset för
svenska råvaror och svensk mat utomlands. En ny och fräsch tanke, tycker jordbruksministern,
efter alla år av tal om överskott i livsmedelsproduktionen, åkrar i träda och omställning. Istället
uppmuntras potentialen i den svenska maten som regeringen vill använda för att öka tillväxten
och skapa jobb i hela landet. Från jord till bord, från storkök till lyxkrog.
– Det finns ett sug efter äkta vara i resten av Europa. Vi har ett unikt djurskydd och en unik djur-
omsorg. Sverige är i princip fritt från djursjukdomar som är vanliga i andra länder, som salmonella,
säger Eskil Erlandsson.

tipsa eskil!
under våren besöker jag orter i hela landet för att träffa entreprenörer och landsbygdsutvecklare.
jag vill höra deras tankar om vad som bör göras för att förverkliga visionen om sverige som det nya
matlandet och därigenom skapa fler jobb och tillväxt. har du tips till mig? då kan du lämna ditt för-
slag på jordbruksdepartementets hemsida: www.regeringen.se/jordbruk före den 31 maj.

jag ser fram emot att höra ifrån dig!


eskil erlandsson, jordbruksminister

Under 2010 satsar regeringen 170 miljoner kronor på Sverige - det nya matlandet. Planen har fem fokus-
områden: offentlig mat, primärproduktion, förädlad mat, matturism och restaurangbranschen

exempel på mål:
- Antalet livsmedelsföretag ska öka med 20 procent till 2020
- Livsmedelsexporten ska fördubblas till 2020. Från dagens cirka 50 miljarder kronor till 100 miljarder
- Mat som serveras inom den offentliga sektorn ska genomsyras av kvalitet och matglädje
DRÖMMEN OM ETT JOBB
Foto: Anna-Karin Nyman

Annie Johansson, som 26 år gammal är riksdagens yngsta ledamot, tvekar


inte många sekunder om vilken fråga hon tycker är viktigast.
– Ungdomsarbetslösheten! Helt klart. Vi står inför ett solklart faktum: Ungdoms-
arbetslösheten i Sverige är orimligt hög. Både i högkonjunktur och i lågkonjunk-
tur har vi siffror som ligger över 20 %. Det är inte OK, svarar hon.
Ett förslag Annie tror mycket på är Centerpartiets idé om så kallade avstampsjobb, som gör det
möjligt för dem som nyligen avslutat en utbildning att jobba för minst två tredjedelar av lönen
under ett år efter dem tagit examen. Det sänker tröskeln för unga att överhuvudtaget komma in
på arbetsmarknaden. Hon understryker att det inte handlar om att unga i all evighet ska jobba för
låg lön, utan att det rör sig om en chans att få den där efterlängtade erfarenheten, så att man kan
tävla på lika villkor vid nästa anställning.
– Även unga har rätt till ett jobb och en schysst lön. Istället för att stå med två fötter utanför arbets-
marknaden som de gör idag, säger Annie Johansson.

* 6 av 10 arbetslösa i hela landet är positiva till förslaget om sänkta ingångslöner enligt en mätning av
tidningen Riksdag & Departement
* Enligt en opinionsundersökning från Novus Opinion kan hela 9 av 10 ungdomar tänka sig att acceptera
en lägre lön för att få jobb
* Centerpartiet vill också ändra Lagen om anställningsskydd, LAS, för att få en mer öppen arbetsmarknad

RUT GÖR SVARTA JOBB VITA


Avdraget för hushållsnära tjänster är en av regeringens mest populära reformer. Enligt branschor-
ganisationen Almega tycker hela 78 procent av svenskarna att avdraget är bra och bland de 23 000
köpare som tillkommer varje månad finns mängder av barnfamiljer. Livspusslet med hämtning
och lämning på dagis, VAB-dagar och fredagsmys blir något enklare när man kan få hjälp med
att tvätta och städa.
I en bransch som hela tiden anställer fler, och som idag sysselsätter fler än 11 000 personer finns
egentligen bara ett orosmoln; att avdraget ska försvinna.
Annika Berg, som driver städföretaget IKA Städ i Älvsjö utanför Stockholm, är tydlig med vad
resultatet skulle bli för hennes del.
– För min del är jag ganska övertygad om att jag lägger ner företaget, säger hon.
Centerpartiets partiledare Maud Olofsson tycker att det är väldigt tråkigt att oppositionen bestämt
sig för att avdraget ska tas bort om de vinner valet.
– Vänsterns argumentation blir dessutom väldigt märklig när det visar sig att de fortfarande vill ha
avdrag för typiskt manliga branscher som omfattas av ROT-avdraget. Är arbetet att byta ett fönster mer
värt än att putsa det? undrar Maud Olofsson.
Foto: Anna-Karin Nyman
Alla har vi en dröm. Stor eller liten. Gemensam eller helt
egen. Vågad eller försiktig.
Drömmen om det första riktiga jobbet. Eller om ett eget
företag. Om att rädda klimatet. En dröm om en bättre,
tryggare framtid.
I september är valet ditt. Då kan du ge drömmen en chans.

www.centerpartiet.se