You are on page 1of 2

Rujukan Tuan : MPAJ 11/2/2/219 (48)

Rujukan Kami : JPC/SEL-HL/09/MHDSB/L-03


Tarikh : 03hb. Mac 2010

PENGARAH,
JABATAN PERANCANG BANDAR,
Majlis Perbandaran Ampang Jaya.
Menara MPAJ, Jalan Pandan Indah,
Pandan Indah,
55100 Kuala Lumpur.
(U/P: En. Awang Mustapha bin Md. Yunus)

Tuan,

PERMOHONAN KEBENARAN MERANCANG PELAN SUSUNATUR DAN


TUKAR SYARAT NYATA SECARA SERENTAK DI BAWAH SEKSYEN 124 A
KTN BAGI CADANGAN SKIM PERUMAHAN BERPAGAR (GATED
COMMUNITY) MENGANDUNGI 15 UNIT RUMAH SESEBUAH (ZERO LOT) 3
TKT DAN 160 UNIT KONDOMINIUM TERMASUK 5 TKT ARAS BAWAH DI
ATAS SEBAHAGIAN LOT 389, MUKIM ULU KLANG, DAERAH GOMBAK,
SELANGOR DARUL EHSAN
UNTUK TETUAN MADONNA HEIGHTS DEVELOPMENT SDN. BHD.
Per: Penjelasan Terhadap Sesi Bantahan Yang Telah Diadakan Pada
18/05/2009.

Merujuk kepada perkara di atas, pihak pemaju ingin membuat penjelasan


berhubung dengan isu-isu yang telah dibangkitkan di dalam sesi berkenaan.

2. Secara keseluruhannya, pihak pemaju telah mengambil tindakan


sewajarnya ke atas isu-isu yang telah dibangkitkan seperti berikut:-

Bil Isu-isu Tindakan


.
i. Faktor ketidakstabilan cerun. Pihak JMC dan IKRAM telah menyokong serta
meluluskan permohonan ini.
ii. Kerja-kerja tanah dikhuatiri Pihak pemaju bersedia membuat Surat Aku Janji
akan memberi kesan terhadap untuk bertanggungjawab membaiki sebarang
kawasan sekitar. kerosakan yang disebabkan oleh pembangunan
tersebut.
iii. Tapak cadangan telah dizonkan Cadangan pembangunan ini telah mematuhi garis
sebagai kawasan yang panduan MPAJ (Bahagian Perancang) berdasarkan
berdensiti/berkepadatan nisbah plot dan kawasan banir dinding (Plinth
rendah. Area).
iv. Adakah akses jalan tersebut Cadangan pembangunan ini telah mematuhi
mencukupi untuk menampung ulasan dari pihak JKR dari segi akses dan jalan
peningkatan penduduk? keluar masuk.
v. Adakah semua jiran-jiran telah Surat pemberitahuan telah dihantar kepada lot-
menerima notis berkenaan lot berjiran yang berkelayakan untuk membuat
cadangan pembangunan ini? bantahan berdasarkan peruntukan di dalam Akta
172.
vi. ‘Water Table’ tapak tersebut Pembangunan ini tidak melibatkan pemotongan
adalah tinggi dan akan tanah. Tapak bagi OSD pula adalah pada aras
mendatangkan bahaya jika yang sama dengan bangunan jiran.
membina 5 tingkat basement.
vii Pembangunan ini akan Cadangan pembangunan ini menggunakan
. menyebabkan banyak pokok- konsep ‘Eco Friendly’ iaitu yang menekankan
pokok akan ditebang dan konsep hijau dan kawasan yang terlibat dengan
hidupan liar di tapak tersebut kelas 3 pula akan dikekalkan.
kehilangan habitat mereka.
vii Semasa pembinaan, pemaju Kerja-kerja pembinaan akan dilakukan hanya
i. perlu mengambilkira pada tempoh waktu bekerja yang ditetapkan oleh
keselamatan penduduk dan MPAJ.
kacauganggu seperti bunyi
bising.

3. adalah diharapkan penjelasan ini dapat membantu pihak Tuan dalam


membuat pertimbangan dan tindakan sewajarnya.

4. Segala perhatian dan tindakan pihak Tuan dalam perkara ini amatlah kami
hargai dan kami dahului dengan ucapan ribuan terima kasih.

Sekian, untuk makluman dan tindakan oleh pihak Tuan.

Yang benar,
JURUASLI PLANNING & CONSULTANCY

………………………………………
NOR HALIM AHMAD
Pengarah
s.k. - i) Tetuan Madonna Heights Dev. Sdn. Bhd