You are on page 1of 13

AKO SA RODIA ŠKOLSKÉ PRÍRODNÉ ZÁHRADY

Každý vie o ničení pôdy ťažkými mechanizmami, o zelenine a ovocí bez chuti, plnom
zdraviu nebezpečných chemikálií, o geneticky manipulovaných plodinách, o poliach
plných repky olejnej ktorú nikto v skutočnosti nepotrebuje.... A pritom, takmer každý
má nejaký kúsok pôdy. Otázka, je, že na čo a ako ho využíva.
Preto sme sa aj my v SOSNE začali snažiť pomáhať pri obnove záhrad, tých
skutočných, poctivých, pekných a zdravých kúskov harmónie medzi človekom
a prírodou, na ktoré si pamätáme z detských čias u našich starých mám.
Naše tréningy tvorby prírodných záhrad tradične začíname jednoduchou otázkou pre
účastníkov : Čo si predstavujete pod slovom záhrada?
Odpovede sú si veľmi podobné a sú to väčšinou jednoduché výrazy, najmä :
harmónia, krása, príroda, pokoj, úroda, radosť...
A skutočnosť je pritom celkom iná – neprirodzené trávniky bez života, prešľachtené
zákrpky ovocných stromov a napodobňovanie štýlu reklamných katalógov...
SOSNA začala so svojimi aktivitami, zameranými na premenu školských dvorov na
prírodné záhrady v roku 2004 a dnes je to vlastne náš najmilší program, ktorý síce
nerobíme často, ale o to s väčšou radosťou.
Prečo sme sa vlastne pre tento program rozhodli? Jednak sme mali to šťastie, že
sme navštívili viacero školských, komunitných alebo „mimovládnych“ záhrad
v rôznych častiach Európy. Na týchto miestach sme videli, aké nádherné a užitočné
záhrady môžu vzniknúť, pokiaľ sa spoja ľudia , ktorí sú nielen manuálne zruční, ale
majú aj príslušné znalosti a zároveň aj estetické cítenie.
Tvoriť záhradu je podobné ako vychovávať deti – čo do nich vložíš, to vrátia...
Školský dvor môže byť priestor pre radosť a tvorivosť detí aj dospelých. Môže byť:
krásny, harmonický a užitočný. Môže podporovať predstavivosť, byť základom pre
tímovú prácu. Aj na vašom školskom dvore sa môžu deti učiť pomocou práce, ktorá
pre nich predstavuje hru, nemusia „študovať“, môžu vidieť veci a javy na vlastné oči,
môžu sa učiť skúmaním, pokusmi, oboznamovaním sa s niektorými témami
(poľnohospodárstvo, vtáky, história, geológia, živočíchy, ekosystémy a pod.), môžu
rozvíjať schopnosti rozhodovania sa v prostredí, v ktorom môžu priamo vidieť
dôsledky svojich rozhodnutí.
Na proces tvorby školských prírodných záhrad je zameraný aj náš výchovnovzdelávací program „Dlaň plná liečivých rastlín“. Jeho zámerom je podporiť
využívanie školských dvorov ako funkčných, krásnych a harmonických miest, ktoré
budú slúžiť pre výchovu a vzdelávanie vo forme ekoplôch a tým účinne prepojiť
formálne a neformálne vzdelávanie na školách.
Nasledujúce obrázky Vám názorne predstavia celý proces, od začiatku až po koniec,
aj keď pri záhradách žiaden koniec nie je, len pokračovanie toho, čo ste začali...

1. Na začiatku je väčšinou zanedbaný, škaredý školský pozemok...

2. Po obhliadke pozemku začína teoretická prednáška o princípoch navrhovania
prírodných záhrad

3. Po zvládnutí teórie sa účastníci rozdelia na malé skupiny a začnú kresliť dizajn

4 A tu je hotový dizajn pozemku

5. Na základe dizajnu sa môžu začať vytyčovať plánované prvky v teréne

6. Zväčša začíname tvorbou bylinnej špirály, ktorá je jednoduchá, praktická a pekná.
Pri je zakladaní naviac môžeme využiť aj stavebný odpad (škridle, sutina) ktorú
použijeme na vyvýšenie záhonu

7. Zo štiepaného kameňa, prípadne tehál vytvoríme špirálu, ktorú vyplníme sutinou,
na ňu nasypeme hlinu, a na vrch dáme kompost. Potom už môžeme vysádzať
priesady bylín.

8. Na severnú časť sadíme tieňomilné rastliny, druhy náročné na slnko a teplo
sadíme na južnú stranu a na vrch špirály

9. Po vysadení priesad je potrebné pôdu zamulčovať slamou. Zabránime tak
vysušovaniu a zaburineniu

10. Podobne ako bylinné špirály sa tvoria aj tzv. kľúčové dierky. Pokiaľ nemáme
poruke kameň pre obvodový múrik, tak ten môžeme vytvoriť aj vypletením
z lieskových konárov

11. Kľúčové dierky sa môžu aj spájať a vytvárať rôzne obrazce

12. Malá jazierko je jednou za najdôležitejších prvkov prírodnej záhrady. Jazierko má
množstvo ekologických, estetických a vzdelávacích funkcií. Na jprv je potrebné
vykovať jamu so stupňnovitým profilom. Jamu zaizolujeme jazierkovou fóliou, ktorej
okraje zakopeme do zeem na okraji jazierka.

13. Okraj do zeme zapustenej fólie zaťažime kameňmi. Na jednotlivé stupne jazierka
nasypeme piesčitú hlinu pre vodné rastliny. Po vysadení rastlín môžeme napustiť
vodu.

14. Veľmi dekoratívnay je bylinkový chodník, vhodný aj pri výuke botaniky

15. Iná variácia bylinkového chodníka v tvate labyrintu, ktorým môžu deti prechádzať
počas školských slávností

16. Krása a estetika je veľmi dôležitou súčasťou záhrad. Tu je príklad tvorby
mozaiky ukladanej do jemného dolomitického piesku

17. Tzv. hmatový chodník je vytvorený z rôznych materiálov – drevo, kameň, ihličie,
slama, atď. Deti po ňom prechádzajú bosé so zaviazanými očami, aby lepšie vnímali
rôzne prírodné materiály

18. Vŕbové stavby sú veľmi obľúbené medzi ďeťmi

19. Pohĺad na prírodné záhrady s dokončenými prvkami (jazierko, kľúčové dierky,
bylinná špirála, atď. Ukážka spojenia pekného, prírodného a užitočného

Bylinková špirála ako učebná pomôcka

Záhradná víla

Drevený chodník k jazierku

Ako vonia kompost?

Vlastná úroda chutí najlepšie

20. Školská prírodná záhrada – miesto pre vyučovanie, slávnosti, krásu, zážitky
aj zdravú úrodu

21. Samozrejme, v prírodnej záhrade môžete s deťmi vytvoriť plno ďalších vecí:
solárnu sušičku ovocia, kompostoviská z vŕbového prútia, alebo sušené bylinky na
čaj

22. A keď bude záhrada dostatočne zaujímavá, možno príde na návštevu aj jej
veličenstvo kráľovná Beatrix,alebo veľvyslanec USA 
A výsledkom je...

... harmónia krásy, prírody a úžitku...