You are on page 1of 4

AHK MAKOVCI-RUŽINOV

Rumančeková 22
821 01 Bratislava

V Bratislave dňa 31. 3. 2010

VEC: V. ROČNÍK HOKEJOVÉHO TURNAJA AMATÉRSKYCH MUŽSTIEV


„STAROSTA cup RUŽINOV”

Týmto listom Vás oficiálne pozývame na V. ročník medzinárodného hokejového turnaja


amatérskych mužstiev „Starosta cup RUŽINOV”, ktorý sa bude konať v dňoch 7.–9. mája 2010
na zimnom štadióne Vladimíra Dzurilu v Ružinove.

Organizátorom turnaja „Starosta cup RUŽINOV” je AHK MAKOVCI-RUŽINOV, spoluorga-


nizátorom turnaja Ružinovský športový klub.

Účastníci turnaja:
– HC Město Kravaře – CZ
– HC KARSTULA – FIN
– Firedraks Rosice – CZ
– Vegas Old Boys Brno – CZ
– Makovci BA MODRÝ – SK
– Makovci BA BIELY – SK
– CHEMIK Keidzierzyn-Kožle – PL
– HC NOKIAN PYRY – FIN

S pozdravom

Tomáš Mikuš
štatutárny zástupca

IČO: 31 80 95 02
DIČ: 20 20 062 790
Bankové spojenie:
2627 116 049/1100
AHK MAKOVCI-RUŽINOV
Rumančeková 22 AMATÉRSKY HOKEJOVÝ TURNAJ
821 01 Bratislava STAROSTU RUŽINOVA

ŠTARTOVNÉ NA TURNAJ = 500 EUR A JE V ŇOM ZAHRNUTÉ:

Prenájom ľadovej plochy vrátane rozhodcov a časomiery

Občertvenie a strava počas turnaja:


– čapované pivo + kofola (non-stop)
– 8. 5. 2010 – klobása + káva, guláš
Banket pre zúčastnených – kofola, pivo, pečené prasiatka
– 9. 5. 2010 – bageta + káva
– 2x kartón minerálky pre každé družstvo, 1x kartón energy drink

Ceny pre mužstvá a jednotlivcov:


– poháre za umiestnenie mužstiev 3x
– najproduktívnejší hráč
– najproduktívnejší strelec
– najužitočnejší hráč "MVP"
– najlepší obranca
– najlepší brankár
– cena FAIR PLAY

ROZLOSOVANIE:

SKUPINA A SKUPINA B

MAKOVCI BA MODRÝ – SK Makovci BA BIELY – SK


Vegas Old Boys Brno – CZ FIREDRAKS – CZ
HC KARSTULA – FIN HC Město Kravaře – CZ
CHEMIK Keidzierzyn-Kožle – PL HC NOKIAN PYRY – FIN

IČO: 31 80 95 02
DIČ: 20 20 062 790
Bankové spojenie:
2627 116 049/1100
AHK MAKOVCI-RUŽINOV
Rumančeková 22 AMATÉRSKY HOKEJOVÝ TURNAJ
821 01 Bratislava STAROSTU RUŽINOVA

ROZPIS ZÁPASOV:

Piatok 7. 5. 2010 – zápasy v skupinách


B skupina MAKOVCI BIELY – FIREDRAKS ROSICE 17.00–17.45 h
A skupina MAKOVCI MODRÝ – OLD BOYS BRNO 18.00–18.45 h
A skupina CHEMIK KOŽLE – KASTULA 19.00–19.45 h
B skupina HC KRAVAŘE – NOKIA PYRY 20.00–20.45 h

Každý zápas sa bude hrať 2x 20 min. hrubého času, posledná min. – čistý čas.

Sobota 8. 5. 2010 – zápasy v skupinách


A skupina MAKOVCI MODRÝ – CHEMIK KOŽLE 08.00–08.45 h
B skupina MAKOVCI BIELY – HC KRAVAŘE 09.00–09.45 h
A skupina OLD BOYS BRNO – KASTULA 10.00–10.45 h
B skupina NOKIA PYRY – FIREDRAKS ROSICE 11.00–11.45 h

OTVORENIE TURNAJA 11.45–12.15 h

A skupina MAKOVCI MODRÝ – KASTULA 13.00–13.45 h


B skupina NOKIA PYRY – MAKOVCI BIELY 14.00–14.45 h
A skupina OLD BOYS BRNO – CHEMIK KOŽLE 15.00–15.45 h
B skupina FIREDRAKS ROSICE – HC KRAVAŘE 16.00–16.45 h

Každý zápas sa bude hrať 2x 20 min. hrubého času, posledná min. – čistý čas

Nedeľa 9. 5. 2010 – zápasy o umiestnenie


o 7–8 miesto 4A – 4B 08.00–09.00 h
o 5–6 miesto 3A – 3B 09.15–10.15 h
o 3–4 miesto 2A – 2B 10.30–11.30 h
FINÁLE 1A – 1B 11.45–12.45 h

Každý zápas sa bude hrať 2x 25 min. hrubého času, posledné 2 min. – čistý čas..

VYHODNOTENIE TURNAJA 12.50 h

IČO: 31 80 95 02
DIČ: 20 20 062 790
Bankové spojenie:
2627 116 049/1100
AHK MAKOVCI-RUŽINOV
Rumančeková 22 AMATÉRSKY HOKEJOVÝ TURNAJ
821 01 Bratislava STAROSTU RUŽINOVA

PRAVIDLÁ TURNAJA:

1. Hráči a brankár musia mať kompletnú hráčsku výstroj a rovnakú farebnosť dresov
s číslami.
2. Zápasy budú rozhodovať rozhodcovia podľa hokejových pravidiel.
(vylúčený hráč bude na trestnej lavici 2 min. hrubého času)
3. Strela golfovým úderom a hrubá hra telom zakázaná.
4. Za vyhraný zápas budú pridelené 2 body, za remízu 1 bod.
Pri rovnosti bodov v skupine po konečnom spočítaní rozhoduje:
a) vzájomný zápas
b) skóre jednotlivých mužstiev
c) pri rovnosti skóre väčší počet nastrielaných gólov
d) žreb

POKYNY TURNAJA:

1. Jednotlivé zápasy sa budú hrať podľa rozpisu turnaja.


2. Úprava ľadu pred zápasom 10 min. Rozkorčuľovanie 5 min.
3. Príchod na zápas minimálne 30 min. pred začatím.
4. PROSÍM O DODRŽIAVANIE ČASOVÉHO HARMONOGRAMU ZÁPASOV.
5. Hráči štartujúci na turnaji nie sú poistení organizátormi turnaja.
Na turnaji je zabezpečená len prítomnosť zdravotnej služby.
6. Lístky do bufetu štadióna dostane každé mužstvo podľa nahlásených osôb.

Teším sa na stretnutie

Tomáš Mikuš
štatutárny zástupca