You are on page 1of 4

‫יום ראשון ‪ 81‬אפריל ‪0282‬‬

‫מבט שבועי – מבזק מתכות‬


‫דסק סחורות‬
‫אופקים פיננסים גלובליים בע"מ‬
‫בשיתוף‬
‫איגוד תעשיות מתכת‪ ,‬חשמל ותשתית‬

‫מחירי המתכות ממשיכים לטפס‬


‫מחירי המתכות התעשייתיות סגרו עוד שבוע חיובי בבורסת המתכות של לונדון‪,‬‬
‫מדד ה‪ LME-‬אינדקס(מדד המשקלל את כל מחירי המתכות הנסחרות ב‪ )LME-‬עלה השבוע ב‪2.32-‬‬
‫מבט שבועי ‪ :‬דסק סחורות‬

‫אחוזים לשיא חדש של ‪ 3767.7‬נקודות‪ ,‬עלייה של ‪ 8.8‬אחוזים מתחילת השנה‪.‬‬


‫הדרישה לאלומיניום חוזרת לשוק‬
‫כפי שניתן לראות בגרף‪ ,‬הזמנות האלומיניום מצפון אמריקה השתפרו בצורה בולטת בחודש מרץ‬
‫האחרון‪ ,‬לרמת צמיחה חודשית של ‪ 12.5‬אחוזים‪ ,‬כמובן שההזמנות עדיין נמוכות בכ‪ 15%-‬מהרמות‬
‫טרם המשבר בשנים ‪ ,2007/8‬אולם בהחלט נראה ששוק האלומיניום סימן את התחתית והדרישה‬
‫חוזרת לשוק‪ .‬בנוסף ניתן לראות בגרף שמחירי הפרימיום הפיזי ממשיכים לעלות בחודשים האחרונים‪.‬‬
‫גרף הזמנות‪/‬פרמיום‬

‫מחירי אלומיניום ‪LME‬בשנה האחרונה‬ ‫אלומיניום ‪LME‬‬

‫*מחיר נכון ל‪-‬‬


‫‪81/4/0282‬‬

‫)‪0,4,0 ($/t‬‬
‫שינוי מחיר שבועי‬

‫‪+2.33%‬‬

‫שינוי מחיר‬
‫מתחילת השנה‬

‫‪+9.05%‬‬
‫‪Cash to 3's‬‬

‫‪32 c‬‬
‫מלאים(‪)LME‬‬

‫)‪4,561,850 (t‬‬
‫יבוא הנחושת לסין ממשיך לשבור שיאים‬

‫השבוע פורסמו נתוני היבוא לסין‪ ,‬מהדו"ח עולה כי יבוא הנחושת לסין עמד על ‪ 456,240‬טון נחושת‬
‫בחודש מרץ השנה‪ ,‬זוהי שבירה שנייה ברציפות של רמות היבוא החודשי של הנחושת למדינה‪.‬‬
‫מבט שבועי ‪ :‬דסק סחורות‬

‫אחת הסיבות העיקריות לקפיצה ביבוא הנחושת לסין הוא ארביטראז' שנפתח מתחילת השנה בין מחירי‬
‫הנחושת בסין לבין אירופה‪ ,‬נתון המשקף את העלייה בדרישה לנחושת בסין והירידה ברמת הזמינות‬
‫לגרוטאות נחושת במדינה‪.‬‬

‫נחושת ‪LME‬‬
‫מחירי הנחושת ‪ LME‬בשנה האחרונה‬
‫*מחיר נכון ל‪-‬‬
‫‪81/4/0282‬‬

‫)‪,,947 ($/t‬‬
‫שינוי מחיר שבועי‬
‫‪+0.3%‬‬

‫שינוי מחיר‬
‫מתחילת השנה‬

‫‪+5.93%‬‬

‫‪Cash to 3's‬‬

‫‪31.5 c‬‬

‫מלאים(‪)LME‬‬
‫)‪510,425(t‬‬

‫צמיחה בשוק פלדת האל חלד מעלה את מחיר הניקל לשיאים חדשים‬

‫מחיר הניקל ממשיך להפגין חוזקה וסגר את השבוע בעלייה של מעל ‪ ,8%‬הסיבה לעליית המחירים‬
‫החדה בתקופה האחרונה (‪ 50%‬בחודשיים!!)‪ ,‬היא חוסר מתמשך בניקל ברקע לזינוק בשוק פלדת האל‬
‫חלד‪.‬‬
‫כידוע רוב השימוש לניקל בתעשייה העולמית הוא לפלדת אל חלד‪ ,‬נתוני הייצור האחרונים של האל חלד‬
‫בעולם‪ ,‬מראים צמיחה אדירה בחודשיים הראשונים של שנת ‪ ,2010‬באירופה ייצור פלדת האל חלד צמח‬
‫ב‪ 41%-‬שנתי (‪ 1.22‬מליון טון)‪ ,‬בזמן שבארה"ב צמח הייצור ב‪( 42%-‬ל‪ 391-‬אלף טון)‪ ,‬ובסין צמח‬
‫הייצור בכמעט ‪ 60%‬שנתי‪.‬‬
‫כאמור ההערכות מצביעות על גידול עולמי בייצור האל חלד של ‪ 54%‬ל‪ 5.1-‬מליון טון‪.‬‬

‫מחיר ניקל ‪ LME‬בשנה האחרונה‬ ‫ניקל ‪LME‬‬

‫*מחיר נכון ל‪-‬‬


‫‪81/4/0282‬‬
‫מבט שבועי ‪ :‬דסק סחורות‬

‫)‪0,,007 ($/t‬‬
‫שינוי מחיר שבועי‬
‫‪+8.04%‬‬

‫שינוי מחיר מתחילת‬


‫השנה‬

‫‪+43.2%‬‬

‫‪Cash to 3's‬‬

‫‪60 c‬‬

‫מלאים(‪)LME‬‬
‫)‪151,878 (t‬‬

‫מחירי הפלדה מזנקים‬


‫מחירי הפלדה החלו לזנק ברבעון השני של השנה וזאת ברקע לדרישה גבוהה מהשוק האסיאתי‪.‬‬
‫נראה שהמרוויחים הגדולים מעליית מחירי הפלדה הם יצרני הפלדה כאשר שולי הרווח בין העפרות‬
‫הברזל לפלדה עלו בשיעור ניכר‪.‬‬
‫בגרף ניתן לראות את העלייה בדרישה לברזל ואת הפער בין עלות היצור הפלדה למחיר השוק‬
‫נתוני ה‪ PMI-‬מראים המשך עלייה בדרישה‬ ‫לאחרונה עלה מחיר הפלדה מעל מחיר הייצור‬
‫פלדה ‪LME‬‬
‫מחירי הפלדה ‪ LME‬בשנה האחרונה‬
‫*מחיר נכון ל‪-‬‬
‫‪81/4/0282‬‬
‫מבט שבועי ‪ :‬דסק סחורות‬

‫)‪797 ($/t‬‬
‫שינוי מחיר שבועי‬
‫‪-2.89%‬‬

‫שינוי מחיר‬
‫מתחילת השנה‬

‫‪+40.2%‬‬

‫‪Cash to 3's‬‬

‫‪20 c‬‬

‫מלאים(‪)LME‬‬
‫)‪40,170(t‬‬

‫אבידור אליהו‬
‫דסק סחורות‬
‫אופקים פיננסים גלובליים‬