You are on page 1of 6

SEKOLAH KEBANGSAAN PENDIDIKAN KHAS BESUT

ALOR LINTANG 22200 BESUT,TERENGGANU.

SASARAN KERJA TAHUNAN
TAHUN 2016

NAMA

PN. SITI KHADIJAH BINTI ISMAIL

JAWATAN

GURU

kemas dan bersih Kualiti 10 kali seminggu 1 rancangan mengikut kelas Kuantiti 1 Rancangan Harian untuk Tahun 1 Sebelum Pengajaran dan pembelajaran dijalankan. 1 Rancangan Harian Tahun 3 PENCAPAIAN SEBENAR ULASAN . BAHASA INGGERIS. PENGURUSAN KURIKULUM ( 70%) : GURU MATA PELAJARAN BAHASA MALAYSIA.BAHAGIAN I – PENETAPAN SASARAN KERJA TAHUNAN (SKT) 2016 NAMA : SITI KHADIJAH BT ISMAIL JAWATAN : GURU 1.kemas dan bersih Sebelum Februari 3Set Kuantiti 2 Menyediakan Rancangan Pelajaran Tahunan 5 bagi mata pelajaran Dunia Muzik Menyediakan Rancangan Harian Bahasa Malaysia untuk Tahun 1 Mengikut Sukatan Mata Pelajaran yang ditetapkan Masa 1 kali setahun 1 rancangan mengikut kelas Sebelum 15 Januari 2016 Mengikut Rancangan Tahunan Tahun 1 Memastikan Rancangan Harian mengikut Sukatan Pelajaran dan mengikut spesifikasi Kuantiti Kualiti 3 Masa 4 Menyediakan Rancangan Harian Tahun 3 bagi mata pelajaran Bahasa Inggeris Memastikan Sukatan Pelajaran terkini. DUNIA MUZIK BIL AKTIVITI /PROJEK/KETERANGAN (Senaraikan Aktiviti Projek) 1 PENDIDIKAN KHAS MASALAH PEMBELAJARAN Menyediakan Huraian Sukatan Pelajaran Tahun 1 bagi mata pelajaran Bahasa Malaysia dan Tahun 3 bagi mata pelajaran Bahasa Inggeris PENETAPAN SASARAN KERJA (Diisi pada awal tahun) PETUNJUK PRESTASI PETUNJUK PRESTASI (Kuantiti/Kual (Kuantiti/Kualiti iti /Masa/Kos) /Masa/Kos) Huraian Sukatan Tahun 1 Kuantiti Huraian Sukatan Tahun 3 Kualiti Mengikut Sukatan Mata Pelajaran yang ditetapkan Masa 1 kali setahun -Rancangan Tahunan Sukatan Tahun 5 PENCAPAIAN AKHIR TAHUN SASARAN KERJA (berdasarkan Petunjuk Prestasi) 3 Set Memastikan Sukatan Pelajaran terkini.

Kualiti Masa 5 Menyediakan Rancangan Harian Dunia Muzik tahun 5 Mengikut Rancangan Tahunan Tahun 3 9 kali seminggu Memastikan Rancangan Harian mengikut Sukatan Pelajaran dan mengikut spesifikasi Sebelum Pengajaran dan pembelajaran dijalankan.GURU BIMBINGAN DAN KAUNSELING ii) SETIAUSAHA PENDIDIKAN PENCEGAHAN DADAH iii) GURU BERTUGAS MINGGUAN . 1 rancangan mengikut kelas 1 Rancangan Harian Tahun 5A dan 5B Mengikut Rancangan Tahunan Tahun 5 Memastikan Rancangan Harian mengikut Sukatan Pelajaran dan mengikut spesifikasi Kuantiti Kualiti BAHAGIAN I – PENETAPAN SASARAN KERJA TAHUNAN (SKT) 2015 NAMA : SITI KHADIJAH BT ISMAIL JAWATAN : GURU 2. PENGURUSAN HAL EHWAL MURID-HEM (15%): i.

Masa Sepanjang tahun PENCAPAIAN AKHIR TAHUN SASARAN KERJA (berdasarkan Petunjuk Prestasi) PENCAPAIAN SEBENAR ULASAN -Menyediakan surat panggilan mesyuarat -Menyediakan minit mesyuarat -Menyelaras semua aktiviti UBK Semua pelajar SKPKB 32 orang murid Mengadakan sesi bimbingan individu dan kelompok berdasarkan rujukan unit disiplin Rujukan dari unit disiplin 32 orang murid Memastikan semua pelajar berpakaian lengkap.bersih dan kemas Mengikut keperluan Memastikan pelajar berada di dalam kelas dan menjalankan aktiviti pengajaran dan pembelajaran Mengikut masa yang ditetapkan BAHAGIAN I – PENETAPAN SASARAN KERJA TAHUNAN (SKT) 3.BIL 1 2 AKTIVITI /PROJEK/KETERANGAN (Senaraikan Aktiviti Projek) Menjalankan tugas Setiausaha UBK Melengkapkan data dan fail PPDa PENETAPAN SASARAN KERJA (Diisi pada awal tahun) PETUNJUK PETUNJUK PRESTASI PRESTASI (Kuantiti/Kualiti (Kuantiti/Kualiti /Masa/Kos) /Masa/Kos) Menjadi SU mesyuarat UBK dan Fail UBK menyedia minit mesyuarat Kuantiti Kuantiti 3 Mengurus hal ehwal pelajar dan menjaga kebajikan pelajar Kualiti Masa 4 5 Memantau dan mengawal disiplin pelajar Menjalankan tugas sebagai guru ganti Fail PPDa Semua murid SKPKB Kaunseling kelompok dan individu Sepanjang tahun Kuantiti Semua murid SKPKB Kualiti Pengurusan pelajar Kuantiti Berdasarkan jadual yang telah dibuat Kualiti Masuk ke kelas mengikut waktu yang ditetapkan. PENGURUSAN KOKURIKULUM (15%) : i. GURU BIMBINGAN ii) GURU PENASIHAT UNIT BERUNIFORM PENGAKAP BIL AKTIVITI /PROJEK/KETERANGAN PENETAPAN SASARAN KERJA (Diisi pada awal tahun) PETUNJUK PETUNJUK PRESTASI PENCAPAIAN AKHIR TAHUN SASARAN KERJA PENCAPAIAN ULASAN .

(Senaraikan Aktiviti Projek) 1 Menjalankan perjumpaan kepada unitunit kelab/ persatuan. LAIN-LAIN BIL 1 AKTIVITI /PROJEK/KETERANGAN (Senaraikan Aktiviti Projek) Jawatan Aset sebagai pegawai pemeriksa PENETAPAN SASARAN KERJA (Diisi pada awal tahun) PETUNJUK PRESTASI PETUNJUK PRESTASI (Kuantiti/Kua (Kuantiti/Kualiti liti /Masa/Kos) /Masa/Kos) Masa Sepanjang tahun mengikut keperluan PENETAPAN SKT PADA AWAL TAHUN Tandatangan Tarikh PENCAPAIAN AKHIR TAHUN SASARAN KERJA (berdasarkan Petunjuk Prestasi) PENCAPAIAN SEBENAR ULASAN Mengikut keperluan PENGESAHAN PENCAPAIAN AKHIR TAHUN Tandatangan Tarikh Laporan dan Ulasan Keseluruhan Pencapaian SKT . unit uniform dan kelab/sukan permainan dan mesyuarat PRESTASI (Kuantiti/Kua liti /Masa/Kos) (Kuantiti/Kualiti /Masa/Kos) Kuantiti Unit beruniform Pengakap Kualiti Perjumpaan setiap unit Masa Setiap hari Selasa (berdasarkan Petunjuk Prestasi) SEBENAR Semua ahli Memilih ahli jawatankuasa tertinggi Mengadakan aktiviti setiap kali perjumpaan diadakan Mac –Oktober BAHAGIAN I – PENETAPAN SASARAN KERJA TAHUNAN (SKT) 4.

PYD: T.T T.T PPP: T.T .T T.