You are on page 1of 23

Teknik

Menjawab Sains
UPSR

SAINS
BAHAGIAN A
• SOALAN
OBJEKTIF
• 30 soalan

BAHAGIAN B
• SOALAN
SUBJEKTIF
• 4 / 5 soalan

10 soalan (pembolehubah /corak) Aras sederhana .4 soalan (inferens/hipotesis/kesi mpulan ) .6 soalan ( tujuan ) Aras tinggi .SOALAN BAHAGIAN B Terdiri daripada: Aras rendah .

KATA KUNCI YANG PERLU DIINGAT .

PEMBOLEHUBAH PEMBOLEHUBAH DIMALARKAN (PMR) PEMBOLEHUBAH DIMANIPULASI (PM) PEMBOLEHUBAH BERGERAKBALAS (PB) .

Fikirkan bahan / radas yang digunakan dalam eksperimen PEMBOLEHUBAH DIMANIPULASI (PM) • Apa yang diubah / Apa yang berubah • Perkara yang sengaja diubah oleh pengkaji dalam eksperimen yang dijalankan.MENGENALPASTI PEMBOLEHUBAH PEMBOLEHUBAH DIMALARKAN (PMR) • Apa yang ditetapkan / apa yang sama • perkara yang disamakan / tidak perlu diubah • Biasanya banyak. • Biasanya hanya ada satu sahaja PEMBOLEHUBAH BERGERAKBALAS (PB) • Apa yang diubah / apa yang diukur • perkara yang diperolehi atau direkodkan • -hasil penyiasatan .

adalah penting untuk menulis parameter dan objek bersama. .! Untuk setiap pembolehubah (terutamanya PMR).

Jika perkara dalam ruangan tersebut berbeza / berubah / ditukartukarkan.ruangan paling atas adalah PM.**Bagi jadual menegak.diikuti dengan PB. Ruangan PM bergantung kepada tajuk. ruangan paling atas adalah PM. Ke n a l p a s t i PEMBOLEHUBAH melalui jadual Bagi jadual mendatar. diikuti dengan PB **Jika terdapat 3 ruangan.yang paling belakang / hujung adalah PB. maka ia adalah PM Pasu Kuantiti Air Tinggi Pokok P 10 5 Q 20 7 R 30 9 S 40 11 .

diikuti dengan PB. PM PB Kuantiti Air (liter) Ketinggian Anak Pokok (cm) 1 15 2 24 3 30 4 44 a) PEMBOLEHUBAH DIMANIPULASI? ________________________________ b) PEMBOLEHUBAH BERGERAKBALAS? ________________________________ c) PEMBOLEHUBAH DIMALARKAN? _______________________________ *apa yang kita perlukan dalam eksperimen ini? .Kenalpasti PEMBOLEUBAH melalui jadual **biasanya ruangan di HADAPAN sekali adalah PM.

m 5 2 p.m 20 12 p.m 40 a) PEMBOLEHUBAH DIMANIPULASI ? ________________________________ b) PEMBOLEHUBAH BERGERAKBALAS? ________________________________ c) PEMBOLEHUBAH DIMALARKAN? _______________________________ *apa yang kita perlukan dalam eksperimen ini? .m 20 4 p.m 40 10a.PB PM MASA PANJANG BAYANGBAYANG(CM) 8 a.

PB PM Pasu Bilangan Biji Benih Ketinggian Anak Pokok (cm) P 3 15 Q 5 25 R 7 37 a) PEMBOLEHUBAH DIMANIPULASI? ________________________________ b) PEMBOLEHUBAH BERGERAKBALAS?________________________________ c) PEMBOLEHUBAH DIMALARKAN? _______________________________ *apa yang kita perlukan dalam eksperimen ini? Apakah Tujuan Penyiasatan? _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ .

Kuantiti Air 3 6 9 12 (liter) Ketinggian Anak Pokok (cm) 34 45 55 60 a) PEMBOLEHUBAH DIMANIPULASI? ________________________________ b) PEMBOLEHUBAH BERGERAKBALAS?________________________________ c) PEMBOLEHUBAH DIMALARKAN? _______________________________ . Ketinggian pokok itu dicatatkan selepas seminggu. Kita harus perhatikan perkataan berikut: berbeza direkodkan berlainan c PM diperhatikan c PB berubah/diubah diukur dicatat Sama serupa .PMR Ali menanam pokok keembung di dalam 3 buah pasu. Dia menggunakan jenis baja dan tanah yang sama.Ada juga pembolehubah yang boleh dikenalpasti dalam SOALAN. Dia menyiram pokok itu dengan menggunakan kuantiti air yang berlainan.

biasanya yang mendatar adalah PM manakala menegak adalah PB PB 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Tah un PM a) PEMBOLEHUBAH DIMANIPULASI? ________________________________ b) PEMBOLEHUBAH BERGERAKBALAS?________________________________ c) PEMBOLEHUBAH DIMALARKAN? _______________________________ Apakah Tujuan Penyiasatan? ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ .Bilang an penyu Bagi Graf.

Berat Arnab PB 1 14 3 16 6 9 12 Kuantiti Makanan (kg) PM a) PEMBOLEHUBAH DIMANIPULASI? ________________________________ b) PEMBOLEHUBAH BERGERAKBALAS? ________________________________ c) PEMBOLEHUBAH DIMALARKAN? _______________________________ Apakah Tujuan Penyiasatan? What is the aim / purpose of the investigation? _____________________________________________________ _____________________________________________________ .

sekata.menurun Meningkat dan sekata **HARUS NYATAKAN SETIAP PERINGKAT PERUBAHAN .Bagaimana menjawab corak / pola perubahan **Peringatan : lukiskan garisan / anak panah setiap kali soalan berbentuk graf.seperti di bawah. Contoh Soalan : Apakah corak perubahan / pola? Jawapan: Meningkat / Bertambah Menurun / Berkurang Mendatar / tidak berubah / sekata Meningkat Meningkat dan menurun Meningkat.

m 20 12 p.m 5 2 p.Kuantiti Air (liter) 3 6 9 12 Ketinggian 34 45 55 60 Anak Pokok (cm) Apakah corak perubahan ketinggian anak pokok? __________________________________________________ Pasu Bilangan Biji Benih Ketinggian Anak Pokok (cm) P 3 15 Q 5 25 R 7 37 Apakah corak perubahan bilangan biji benih? ________________________________________________ MASA PANJANG BAYANGBAYANG (CM) 8 a.m 40 Apakah corak perubahan panjang bayangbayang? _________________________________________________ .m 20 4 p.m 40 10a.

dan nyatakan corak perubahan PB (jika ada corak perubahan. Kuantiti Air (liter) Ketinggian Anak Pokok (cm) 1 15 2 24 3 30 4 44 PB MENINGKA T Apakah pemerhatian kamu? (PB + corak) Ketinggian anak pokok semakin meningkat. .PB + corak perubahan  Jika tiada corak perubahan (gambar paling …) + berbanding yang lain. nyatakan keputusan yang paling… Contoh Soalan : Apakah yang dapat kamu perhatikan? Apakah yang dapat kamu katakan tentang… Jawapan:  Jika ada corak perubahan . Jika tiada.Pemerhatian / Observation **harus kenalpasti PB.

MESTI HAFAL! .CARA MENJAWAB TUJUAN PENYIASATAN • Apakah tujuan penyiasatan?  Untuk mengkaji hubungan antara PM dengan PB.

maka PB (pola/corak) . Semakin (pola/corak) PM. Jika PM (pola/corak) . semakin (pola/corak) PB ii.HIPOTESIS / HUBUNGAN/ KESIMPULAN Ada 2 cara menjawab i.

SOALAN HUBUNGAN (HIPOTESIS) Bertambah / meningkat PM Masa (min) 0 2 4 6 8 10 PB Suhu Air (oC) 15 20 25 35 45 55 • POLA-1 Bertambah / meningkat d) Nyatakan hubungan (hipotesis) antara pemboleh ubah yang dimanipulasikan dengan pembolehubah yang bergrak balas? Semakin POLA-1 PM semakin POLA-2 PB Semakin bertambah masa semakin bertambah suhu air POLA-2 .

Tulis pemerhatian (Pem. Tumbuhan A masih hidup sebab disiram air. Bergerakbalas) 2. Tulis sebab / kerana 3. Tumbuhan B layu kerana tidak disiram air. Tulis alasan (Pem. Cara menjawab: 1.INFERENS / ALASAN / SEBAB Beritahu mengapa sesuatu kejadian berlaku. . Contoh Inferens: Dimanipulasi).

Inferens Berbanding A B Pemerhatian: Ketinggian anak pokok tomato di dalam bekas A adalah lebih tinggi daripada anak pokok tomato di dalam bekas B Inferens: Ketinggian anak pokok tomato di dalam bekas A adalah lebih tinggi daripada anak pokok tomato di dalam bekas B kerana anak pokok tomato di dalam bekas A mendapat lebih banyak ruang berbanding anak pokok tomato di dalam bekas B .

m. **MESTI DISERTAKAN UNIT (cm. dan sebagainya) .Ramalkan **ramalan berdasarkan corak perubahan. Jika berbentuk ANGKA. maka jawapan ramalan harus berbentuk angka.