You are on page 1of 5

BAHAGIAN A: Jawab semua soalan.

1. Rajah 1 menunjukkan seekor haiwan.

Rajah 1
Antara
berikut,
yang
manakah
mempunyai cara hidup yang sama
seperti haiwan dalam Rajah 1?
A. Harimau
C. Penyu
B. Semut
D. Panda

2. Apakah yang dimaksudkan dengan
haiwan yang hidup menyendiri?
A. Haiwan yang tinggal di kawasan
tersembunyi
B. Haiwan yang hidup dalam kalangan
spesiesnya sahaja
C. Haiwan yang hidup bersama dalam
keluarganya sahaja
D. Haiwan yang hidup berasingan
daripada haiwan lain

3. Antara pasangan haiwan berikut, yang
manakah adalah haiwan yang hidup
menyendiri?
A. Ular dan gajah
B. Semut dan kijang
C. Singa dan harimau
D. Beruang dan harimau

4. Seorang petani ingin mengurangkan
persaingan antara tanaman di kebunnya.

Bagaimanakah
cara
yang
perlu
dilakukan oleh petani itu?
A. Menjauhkan jarak antara anak-anak
pokok
B. Menyiram air dengan banyak
C. Menabur baja dengan banyak
D. Menanam pelbagai jenis tanaman di
kebunnya
5. Burung merupakan haiwan yang hidup
menyendiri. Pada pendapat kamu,
mengapakah
haiwan
itu
hidup
menyendiri?
A. Mengelakkan persaingan untuk
mendapatkan makanan dan ruang
B. Mengelakkan persaingan untuk
mendapatkan pasangan, ruang dan
cahaya matahari
C. Mengelakkan persaingan untuk
mendapatkan
makanan,
cahaya
matahari, air dan pasangan
D. Mengelakkan
diri
daripada
pemangsa
6. Antara yang berikut, haiwan manakah
yang hidup menyendiri?
A. Harimau
C. Ayam
B. Singa
D. Kuda belang

7. Haiwan X hidup dalam kumpulan yang
dikenali sebagai koloni. Setiap koloni
mengandungi beribu-ribu ahli. Apakah
haiwan X?
A. Burung
C. Semut
B. Rama-rama D. Singa

8. Antara berikut, apakah kelebihan
haiwan-haiwan yang hidup dalam
kumpulan?
I Haiwan-haiwan ini dapat bekerjasama

Marcela menjalankan satu penyiasatan tentang persaingan antara anak benih. beberapa J – pokok kelapa sawit K – bunga raflesia L – pokok pisang M – periuk kera Yang manakah diancam kepupusan? A. Antara berikut yang manakah merupakan keperluan asas bagi tumbuhan sahaja? A. K dan M jenis 12. X dan Z D. Q dan S sahaja D. W dan X 13. Q dan R sahaja C. P – mencari makanan Q – membiak R – menjaga anak S – melindungi diri daripada musuh Dalam aktiviti yang manakah haiwan Y bekerjasama antara satu sama lain? A. W dan Z C. X dan Y B. Tempat perlindungan C. Air B. P. Kedua-dua kotak diletakkan di bawah cahaya matahari dan disiram dengan air yang sama banyak. Anak benih dalam kotak P banyak yang mati B. D.dalam mengumpul makanan II Haiwan-haiwan ini tidak mudah menjadi mangsa kepada pemangsa III Tiada persaingan untuk mendapatkan makanan IV Tiada persaingan untuk mendapatkan pasangan 9. Antara berikut. Kotak P ditaburkan dengan 12 biji benih manakala kotak Q ditaburkan dengan 40 biji benih. Saiz anak benih dalam kotak P lebih besar berbanding saiz anak benih dalam kotak Q. Anak benih dalam kotak Q lebih subur daripada anak benih dalam kotak P. P dan S sahaja B. K dan L B. J dan M D. Anak benih dalam kotak P dan Q hidup subur C. J dan L C. Makanan C. yang manakah bukan keperluan asas bagi haiwan? A. W – Harimau X – Seladang Y – Rusa Z – Orang utan Pasangan haiwan yang manakah akan bersaing untuk mendapatkan makanan? A. Makanan D. R dan S 10. Q. Maklumat berikut adalah tentang aktiviti haiwan Y. Ramalkan pemerhatian terhadap anak benih selepas dua minggu. Pasangan B. A. P. Cahaya matahari 11. Berikut merupakan tumbuhan. . Maklumat berikut menunjukkan empat jenis haiwan yang tinggal di dalam hutan. Tempat tinggal D. Cahaya matahari 14.

Antara pernyataan berikut yang manakah menerangkan daya dengan paling tepat? A. Persaingan keperluan asas D. Penyesuaian untuk kemandirian 16. Pokok di dalam hutan bertumbuh dengan baik apabila pokok A. Untuk mengelakkan persaingan antara anak pokok dan tumbuhan induk 17. Untuk melindungi diri daripada cuaca terlampau C. I dan II B. Persaingan menyendiri 19. II dan IV C. Untuk mengelakkan diri daripada dimakan musuh D. Persaingan sesama spesies C. Pernyataan di atas menunjukkan sejenis persaingan yang dipanggil A. Hidupan bersaing untuk membolehkannya terus hidup 18. III dan IV 21. Persaingan antara spesies B. Menanam lebih banyak pokok A. Ia sangat berguna B. Bertumbuh lebih tinggi 20. I dan IV D. Bertumbuh di atas tanah C.15. Untuk memastikan mereka mendapat pasangan B. Lebih pendek D. Antara yang berikut yang manakah merupakan punca-punca hakisan tanah? I. Ia mempunyai isi padu dan boleh mengalir C. Tumbuhan bersaing untuk mendapatkan sumber makanan dan air yang terhad C. Apakah yang dimaksudkan dengan kerjasama? A. Ia boleh dilihat dan juga boleh dirasa D. Persaingan merupakan satu bentuk interaksi B. Antara pernyataan berikut. Interaksi yng memberi faedah kepada kedua-dua belah pihak D. Mempunyai daun yang banyak B. Haiwan bersaing untuk mendapatkan sumber makanan dan air yang terhad D. Penggunaan mesin berat semasa menuai II. Ia tidak boleh dilihat tetapi boleh dirasa . Dua ekor singa bersaing untuk mendapatkan seekor rusa yang mati. yang manakah tidak benar tentang persaingan? A. Mengapakah sesetengah tumbuhan perlu menyebarkan biji benihnya jauh daripada tumbuhan induk? A. Aktiviti penanaman yang tidak baik III. Interasi untuk mendapatkan sumber yang terhad C. Peningkatan bilangan perokok IV. Hubungan antara benda hidup B.

apakah penjelasan anda? A. Daya boleh mengubah bentuk objek C. yang manakah tidak benar tentang kesan daya? A. Antara pernyataan berikut. Berikut merupakan ciri-ciri X. Daya boleh menghentikan objek yang bergerak B. Antara aktiviti berikut.22. Daya boleh mengubah jisim objek 25. Daya boleh menambahkan kelajuan objek yang bergerak D. Bola itu akan bergerak lebih laju dalam arah yang sama Rajah 2 Berdasarkan aktiviti yang ditunjukkan di atas. Seorang budak lelaki menendang bola itu pada arah yang bertentangan dengan pergerakannya. Bola itu akan bergerak lebih laju dalam arah yang bertentangan B. Daya geseran C. Daya boleh menggerakkan objek yang pegun D. Berbasikal B. Daya tarikan graviti 27. Daya boleh menggerakkan objek yang pegun C. yang manakah tidak memerlukan daya? A. Daya tolakan B. Apakah yang boleh diperhatikan? A. Sebiji bola bergerak di atas tanah. Rajah 2 menunjukkan seorang perempuan sedang menolak sebuah troli. Tidur 23. Bola itu akan bergerak perlahan dan kemudian berhenti D. - 24.Membolehkan kita memegang benda . Rajah 3 . Melompat D. Daya boleh menghentikan objek yang bergerak B. Daya boleh mengubah arah objek yang bergerak 26.Boleh memperlahankan objek yang bergerak Apakah X? A. Berlari C. Boleh menghentikan objek yang bergerak . Rajah 3 menunjukkan satu aktiviti yang dijalankan oleh Aminah. Daya tarikan magnet D. Bola itu akan bergerak perlahan dalam arah yang bertentangan C.

Memastikan permukaan itu kering A. II dan IV B. II III dan IV . D. Membenarkan kereta itu bergerak lebih laju III. I dan III D. Menggunakan minyak pelincir IV. Memperlahankan kereta yang bergerak 30.Apakah jenis daya yang terlibat dalam aktiviti di atas? A. C. Memperlahankan kereta itu IV. Menghias kereta itu II. I dan II C. III dan IV B. I II dan III C. Sebuah tayar kereta mempunyai corak pada permukaannya untuk: I. Membolehkan kita berjalan tanpa tergelincir D. Geseran akan menjadi masalah kepada kita apabila ia A. Mengelakkan kereta daripada tergelincir C. Menghentikan kereta itu apabila tidak ditekan A. Tarikan Tolakan Geseran Tolakan dan tarikan 28. Menyebabkan tayar menjadi haus B. Memasang alas bebola III. III dan IV 29. B. Antara yang berikut yang manakah boleh dilakukan untuk mengurangkan geseran? I. Menggunakan kusyen udara II. I II dan IV D.