You are on page 1of 2

PROSES KEMASUKAN MURID KE PPKI

Mula

Ibu bapa mendapat pengesahan anak OKU
daripada pengamal perubatan

PPD/JPN menerima dokumen pendaftaran
anak OKU daripada ibu bapa

PPD/JPN mengeluarkan surat penempatan
kepada ibu bapa

Salinan kepada sekolah yang berkenaan
bagi yang berjaya

Sekolah dan ibu bapa terima salinan surat penempatan daripada PPD/JPN Murid daftar masuk ke sekolah Murid menjalani tempoh percubaan selama 3 bulan Mesyuarat Jawatankuasa PPKI Pemulihan Program Dalam Pendidikan Komuniti Inklusif Murid ditempatkan ke PPKI Tamat .