You are on page 1of 8

MAKLUMAT STOK BUKU TEKS SPBT

DAERAH
DAERAH/ZON :………………………………
NO. TELEFON :…………………………..
NAMA BOSD : …………………………….....
ALAMAT

:…………………………………………,
…………………………………………..,
…………………………………………..

TARIKH SEMASA :………………………………… BI L NAMA SEKOLAH MASUK KELUA R BAKI 1. 4. 8. 17. 20. 22. 6. 25. 7. 10. 15. 5. 18. 9. DISEDIAKAN OLEH JAWATANKUASA BOSD DISAHKAN PPD/JPN CATATAN . 21. 19. 24. 14. 12. 3. 2. 23. 13.STOKBOSD / A 2015 JUDUL :………………………………………………… TAHUN / TINGKATAN :…………………………… HARGA (RM) :…………………………………. 11. 16.

.

. BIL JUDUL BUKU KOD BUKU DISEDIAKAN OLEH PENYELARAS BOSD PENERBIT BAKI KESELURUHAN DISAHKAN OLEH PPD .STOKBOSD / B 2015 RUMUSAN STOK BUKU TEKS BOSD JENIS SEKOLAH : SK / SJKC / SMK / SABK TAHUN / TINGKATAN :………………………………… TARIKH SEMASA:…………………….

. (PENGETUA / GURU BESAR) COP RASMI SEKOLAH : PENGESAHAN PENYELARAS BOSD (TANDATANGAN DAN COP) TARIKH MASUK COP BOSD . BI L KOD BUKU JUDUL BUKU PENERBIT TAHUN / TINGKATAN JUMLAH BUKU DISEDIAKAN OLEH. (PENYELARAS SPBT SEKOLAH) TARIKH:……………………… NO. TANDATANGAN:………………………… NAMA :………………………………. TANDATANGAN:……………………….TELEFON GURU :………………………. NAMA :………………………………….TEL :……………………….. DAERAH / NEGERI :…………………………………………………… TARIKH PENGHANTARAN :…………………………………………..BORANG PENGHANTARAN BUKU TEKS KE BOSD NAMA DAN :………………………………………………………………… ALAMAT SEKOLAH :………………………………………………………………… KOD SEKOLAH :………………………… NO. DISAHKAN OLEH.

DAERAH / NEGERI :…………………………………………………… TARIKH PENGAMBILAN :…………………………………………. NAMA :…………………………………. TANDATANGAN:……………………….TEL :………………………... BI L KOD BUKU JUDUL BUKU PENERBIT TAHUN / TINGKATAN JUMLA H PERLU JUMLAH DIBEKALKA N DISEDIAKAN OLEH.TEL BUKU ..TEKS KE BOSD PEJABAT PENDIDIKAN BORANG DAERAH BINTULU 086-331627/317244/314532 FAKS:086-336630 NAMA DAN ALAMAT SEKOLAH :………………………………………………………………… :………………………………………………………………… KOD SEKOLAH :………………………… NO. (PENYELARAS SPBT SEKOLAH) TARIKH:……………………… NO.PENGAMBILAN NO. TANDATANGAN:………………………… NAMA :………………………………. (PENGETUA / GURU BESAR) COP RASMI SEKOLAH : PENGESAHAN PENYELARAS BOSD TARIKH KELUAR COP BOSD .TELEFON GURU :………………………. DISAHKAN OLEH.

(TANDATANGAN DAN COP) PEJABAT PENDIDIKAN DAERAH BINTULU NO.TEL . 086-331627/317244/314532 FAKS:086-336630 BORANG PENGHANTARAN DAN PENGAMBILAN BUKU TEKS KE BOSD .

RUMUSAN STOK BUKU TEKS BOSD .