You are on page 1of 16

SULIT 015/1

1

SK BUKIT TINGGI, KLANG
UJIAN PRESTASI 1
MATEMATIK 1
TAHUN 5
1 JAM
NAMA: ………………………………………………….
KELAS: ……………………..
JAWAB SEMUA SOALAN. HITAMKAN JAWAPAN ANDA PADA KERTAS JAWAPAN
YANG DISEDIAKAN.
1

Nyatakan 840 068 dalam bentuk cerakinan.
A
B
C
D

2

840 000 + 60 + 8
840 000 + 600 + 8
800 000 + 4 000 + 60 + 8
800 000 + 40 000 + 60 + 8

Rajah 1 menunjukkan suatu garis nombor.

P

78 750

78 600

Rajah 1
Apakah nilai P?
A
B
C
D

3

Antara nombor berikut, yang manakah apabila dibundarkan kepada ribu terdekat
menjadi 500 000?
A
B
C
D

015/1

79 050
79 000
78 975
78 950

499 909
400 959
501 059
510 109
[Lihat sebelah
SULIT

235 000.SULIT 015/1 4 Antara yang berikut. 235 000 Rajah 2 A B C D 7 Nilai tempat bagi digit yang bergaris dalam nombor 273 770 ialah A B C D 015/1 234 000. 236 400 234 000. 235 700 . Susun nombor berikut dalam tertib menaik: 234 300 . yang manakah nombor genap? A B C D 5 550 555 506 559 506 674 560 875 105 800 apabila dibundarkan kepada ribu yang terdekat menjadi A B C D 6 2 100 000 105 000 105 500 106 000 Rajah 2 menunjukkan beberapa set nombor. 236 400. 235 000. 236 400 235 700. 235 000. 236 400 . 235 000 236 400. 234 300 puluh ratus puluh ribu ratus ribu [Lihat sebelah SULIT . 235 700. 234 300. 235700. 235 700.

980 999 990 001. 990 009 “Sembilan ratus tujuh puluh enam ribu tiga belas” dalam angka ialah A B C D 11 Sa Puluh Ratus Ribu dua ratus sembilan ribu lapan puluh tujuh dua ratus sembilan puluh ribu lapan puluh tujuh dua ratus sembilan puluh sembilan ribu tujuh puluh lapan dua ratus sembilan puluh sembilan ribu lapan puluh tujuh [Lihat sebelah SULIT . 980 000. 990 999. 990 900 990 100. 980 009 990 990. yang manakah mempunyai nilai tempat bagi digit yang paling besar pada nombor di atas? A B C D 9 Antara yang berikut. 910 000.SULIT 015/1 3 8 778 561 Rajah 3 Antara yang berikut. 990 090. yang manakah disusun mengikut tertib menurun? A B C D 10 976 013 907 613 967 013 976 130 299 087 dalam perkataan ialah A B C D 015/1 990 999.

yang manakah nombor ganjil? A B C D 13 79 000 79 100 79 200 79 300 616 780 + 3 988 + 7 = A B C D 15 345 576 345 577 345 578 345 582 54 600 + 24 600 = A B C D 14 4 619 770 619 775 620 770 620 775 76 900 + 3 590 + 500 = Bundarkan jawapan kepada ribu terdekat. A B C D 80 000 81 000 82 100 83 000 16 Apakah yang perlu ditolak daripada 769 876 untuk mendapat 320 765? 17 A 449 111 B 449 101 C 450 111 D 450 101 79 000 + 015/1 = 156 877 [Lihat sebelah SULIT .SULIT 015/1 12 Antara yang berikut.

259 = 41 184 Apakah nombor yang mesti ditulis dalam A B C D 20 015/1 itu? 27 353 27 871 54 497 55 015 Rajah 4 menunjukkan dua buah bekas yang berlainan saiz. [Lihat sebelah SULIT . Warna Bilangan kasut Merah 52 970 Putih Biru 61 323 1523 kurang daripada kasut merah Jadual 1 Hitung jumlah bilangan kasut yang dihasilkan di kilang itu.SULIT 015/1 A B C D 18 5 77 877 78 777 77 778 78 787 Jadual 1 menunjukkan bilangan kasut yang dihasilkan di sebuah kilang. A B C D 19 112 770 115816 165 740 168 786 13 572 + .

SULIT 015/1 6 Bekas R Bekas S Rajah 4 Bekas R boleh memuatkan sebanyak 178 biji guli di dalamnya. RM 256 879 Rajah 5 Antara cerakinan berikut. Anggarkan bilangan guli yang boleh diisi ke dalam bekas S. A B C D 21 Antara 130 biji hingga 140 biji Antara 150 biji hingga 160 biji Antara 210 biji hingga 230 biji Antara 350 biji hingga 360 biji Rajah 5 menunjukkan harga sebuah kereta. yang manakah mempunyai nilai yang sama dengan harga kereta tersebut? A B C D 015/1 RM 20 000 + RM 50 000 + RM 6000 + RM 800 + RM 70 + RM9 RM 200 000 + RM 50 000 + RM 600 + RM 800 + RM 70 + RM9 RM 200 000 + RM 50 000 + RM 6000 + RM 800 + RM 70 + RM9 RM 200 000 + RM 50 000 + RM 600 + RM 800 + RM 700 + RM9 [Lihat sebelah SULIT .

Syarikat Honda membeli 120 700 biji tayar manakala syarikat Toyota membeli separuh daripada baki tayar yang tinggal.SULIT 015/1 22 Razi ada 1 240 keping setem. Subjek Matematik Sains Bahasa Inggeris Bahasa Melayu Markah 80 18 markah kurang daripada Matematik 78 Sama dengan markah Sains Jadual 2 Hitung jumlah markah keseluruhan yang diperolehi oleh Marisa. Dia memberikan 200 keping setem kepada Samad. Kilang tayar itu mengeluarkan sebanyak 329 000 biji tayar kereta. Kemudian. A B C D 24 280 282 284 286 Rajah 6 menunjukkan sebuah kilang tayar. abangnya memberi Razi 505 keping setem lagi. Berapakah jumlah bilangan setem yang Razi ada? A B C D 23 7 1 040 1 545 1 455 1 554 Jadual 2 menunjukkan markah Marisa dalam suatu peperiksaan. Berapa biji tayar yang dibeli oleh syarikat Toyota? Rajah 6 A B C 015/1 208 300 208 000 104 100 [Lihat sebelah SULIT .

Pada bulan Oktober. Bilangan cip yang dikeluarkan pada bulan September adalah 41 890 cip kurang daripada bulan Oktober. Berapakah cip yang dikeluarkan pada bulan September? A B C D 26 8 169 001 169 010 169 011 169 100 Rajah 7 menunjukkan sebotol guli. Rajah 7 Jika separuh daripada guli di dalam botol itu dikeluarkan.SULIT 015/1 25 D 104 150 Sebuah kilang komputer mengeluarkan 430 000 keping cip komputer pada bulan Ogos. berapakah banyak guli yang tertinggal di dalam botol? A B C D 27 015/1 25 50 75 80 Nombor yang hasil darabnya yang paling besar ialah A 878 × 100 B 872 × 100 [Lihat sebelah SULIT . kilang itu mengeluarkan 219 100 cip kurang daripada bulan Ogos.

Berapakah jumlah bata yang diperlukan untuk membina 2 unit rumah yang sama? A B C D 29. [Lihat sebelah SULIT . 9 690 000 609 000 600 900 69 000 Rajah 8 menunjukkan dua keping kad nombor. 624 897 463 251 Kad A Kad B Rajah 8 Berapakah perbezaan nilai digit 6 di Kad A dan 6 di Kad B? A 537 000 B 540 000 C 545 700 D 550 970 30 015/1 Rajah 9 menunjukkan satu garis nombor.SULIT 015/1 28 C 343 × 1 000 D 345 × 1 000 Encik Ali membeli 345 000 bongkah bata untuk menyiapkan seunit rumah.

618 892. 801 962 524 759. [Lihat sebelah SULIT .SULIT 015/1 10 Rajah 9 Apakah nilai X + Y? A B C D 31 Antara yang berikut. 439 102. yang manakah disusun dalam urutan menaik? A B C D 32 015/1 516 540 515 540 514 540 525 540 239 806. 545 129 491 032. 239 086. 545 279. 413 092 Rajah 10 menunjukkan satu segi tiga. 280 396 618 092. 525 479. 208 936. 801 682. 419 302.

SULIT 015/1 11 Rajah 10 Jumlah tiga nombor setiap sisi segi tiga itu adalah sama. T = 19 S = 11. T = 19 Rajah 11 menunjukkan raket badminon yang dihasilkan oleh sebuah kilang. Apakah nilai S dan T? A B C D 33 015/1 S = 12. T = 19 S = 12. [Lihat sebelah SULIT . T = 29 S = 22.

015/1 [Lihat sebelah SULIT . 34 A 330 000 B 310 000 C 303 000 D 300 000 Jadual 3 menunjukkan bilangan pononton dalam tiga konsert.SULIT 015/1 12 Rajah 11 Nyatakan jumlah raket dalam bulan April yang boleh dihasilkan jika kilang itu mampu menghasilkan sebanyak 10 000 batang raket sehari. Konsert Bilangan penonton Gegar Vaganza 8 767 Mentor Millenia Kurang 2 509 orang daripada konsert Gegar Vaganza Maharaja Lawak Mega Lebih 1 010 orang daripada konsert Mentor Millenia Jadual 3 Berapakah jumlah penonton di ketiga-tiga konsert tersebut? Bundarkan jawapan kepada ribu terdekat.

Nama syarikat Fareeda Naelofar Sugarscarf Bilangan tudung 150 290 135 702 Jadual 4 Jumlah tudung yang dijual oleh ketiga-tiga syarikat itu ialah 478 780 helai. Hitung bilangan tudung yang dijual oleh syarikat Naelofar. A 192 788 B 190 788 C 285 992 D 764 772 015/1 [Lihat sebelah SULIT . 2 5 9 8 7 8 Q T R S U V Rajah 12 Cari nilai bagi nilai digit Q – S + T. A B C D 36 150 800 191 000 191 007 191 800 Jadual 4 menunjukkan bilangan tudung yang dijual oleh beberapa syarikat terkemuka di Malaysia pada suatu bulan.SULIT 015/1 A B C D 35 13 6 000 7 000 12 300 22 000 Rajah 12 menunjukkan satu kad nombor.

Bahan-bahan Sukatan Beras 3 kg Air 2 gelas Mentega 4 sudu besar Garam 4 sudu kecil Jadual 5 015/1 [Lihat sebelah SULIT .SULIT 015/1 37 38 14 Dalam satu pertandingan. Markah Hadi pula adalah 290 lebih berbanding markah Ghani manakala markah Vincent pula adalah 200 lebih daripada markah Hadi. Berapakah markah Vincent? A 6 057 B 6 147 C 6 347 D 6 447 Jadual 5 menunjukkan bahan-bahan dan sukatan masakan nasi beriani bagi 8 orang. Ghani telah mendapat sebanyak 5 857 markah.

Rajah 13 Hitung bilangan sisi bagi 1 000 kotak hadiah yang sama. Sachin telah membelanjakan kurang RM110 daripada perbelanjaan bulan Mac. Pada bulan Mei pula. yang manakah menunjukkan bahan dan sukatan masakan nasi beriani yang sama bagi 24 orang ? 39 Beras 7 kg Air 6 gelas Mentega 8 sudu besar Garam 8 sudu kecil B 6 kg 4 gelas 8 sudu besar 8 sudu kecil C 10. dia telah membelanjakan RM57 lebih daripada perbelanjaan bulan April. Berapakah jumlah perbelanjaan Sachin dalam tiga bulan itu? A B C D 40 A RM 247 RM 304 RM 524 RM 908 Rajah 13 menunjukkan sekotak hadiah.SULIT 015/1 15 Antara yang berikut. A 015/1 12 [Lihat sebelah SULIT .5 kg 6 gelas 12 sudu besar 12 sudu kecil D 9 kg 6 gelas 12 sudu besar 12 sudu kecil Sachin membelanjakan RM357 dalam bulan Mac. Dalam bulan April.

SULIT 015/1 B C D 16 1 20 1 200 12 000 END OF QUESTION PAPER KERTAS SOALAN TAMAT Disediakan oleh: Disemak oleh: Disahkan oleh: (PN NURULAIIN BT ZAIDUN) Guru Matematik Tahun 5. 015/1 [Lihat sebelah SULIT . PN FAZLON BT JAAFAR) PK Pentadbiran. (PN ZURAIDA BT MUSTAFA) Ketua Panitia Matematik.