You are on page 1of 13

SEJARAH

Tahun 5

KUIZ SEJARAH .

1 2 3 4 5 6 7 8 9 .

Menjaga kebersihan C. Menjamin kestabilan ekonomi . Menghormati warga sekolah D.Soalan 1 Antara yang berikut. yang manakah ciri Islam dalam hubungan dengan masyarakat? A. Menziarahi jiran tetangga B.

Sumatera Utara B. Putrajaya . A.Soalan 2 Agama Islam disampaikan ke India dan _________ melalui jalan laut. Asia Barat C. Parsi D.

A. keberanian B. sombong D. bijaksana . toleransi C.Soalan 3 Sifat __________ dan saling menghormati dapat memupuk perpaduan dalam kalangan rakyat Malaysia.

Soalan 4 Islam menganjurkan amalan berikut kecuali A. Cara hidup yang harmoni pada peringkat negara . Cara hidup yang harmoni pada peringkat diri B. Cara hidup yang harmoni pada peringkat keluarga C. Cara hidup yang harmoni pada peringkat masyarakat D.

negara C. masyarakat . haiwan D. A. alam sekitar B.Soalan 5 Nilai tolong menolong dan ziarah-menziarahi adalah antara nilai yang dituntut oleh Islam dalam perhubungan dengan ________.

Pendakwah Arab B. Kesultanan Melayu Melaka C. Kerajaan Melayu Awal . A. Vasco Da Gama D.Soalan 6 ____________ telah menjadikan agama Islam sebagai agama rasmi.

Soalan 7 Kewujudan Islam di Tanah Melayu dibuktikan melalui arkeologi dan ______________. Hukum Kanun Melaka . batu bersurat B. penulisan D. A. lisan C.

Melaka C. Sumatera Utara B.Soalan 8 Kerajaan Melayu Awal yang menerima agama Islam ialah _______________ dan Kedah Tua. Terengganu D. Parsi . A.

Animisme C. Buddha .Soalan 9 Antara yang berikut. Kristian D. yang manakah bukan anutan masyarakat sebelum kedatangan Islam ke tanah Melayu? A. Hindu B.

Tahniah dan terima kasih ! .