You are on page 1of 9
1 KOD & NAMA KURSUS KRM 3073 PENGAJARAN MATEMATIK SEKOLAH RENDAH SEMESTER 1 SESI 2013/2014 TUGASAN 1 KUMPULAN : UPSI16 ( A131PJJ ) DISEDIAKAN OLEH : NAMA NO. MATRIK NO. TELEFON AHMAD HELMI BIN KASSIM D20102044889 0199562928 NAMA PENSYARAH : EN. Zulkafli bin Sulaiman TARIKH SERAH: 17 NOVEMBER 2013 2 ISI KANDUNGAN BIL 1 . 2 . ISI KANDUNGAN Rancangan pengajaran (model sebahagian keseluruhan) Rancangan pengajaran (model pola) M/S 3-6 7-9 3 RANCANGAN PENGAJARAN ( SEBAHAGIAN KESELURUHAN ) Mata Pelajaran : Matematik Tahun 4 Masa : 8.00 pagi – 8.30 pagi (30 minit) Tahun : 5 Jupiter Bilangan Pelajar : 20 Orang Tajuk : Pecahan Objektif Pembelajaran : Pada akhir pengajaran ini, pelajar akan dapat : - Mengenalpasti sebahagian keseluruhan dibahagikan kepada beberapa bahagian - kecil. Mengenalpasti bahagian keseluruhan dengan menambah bahagian-bahagian kecil. Hasil Pembelajaran: Selepas pengajaran, pelajar dapat: 1. Domain Kognitif i. Membina kemahiran pemikiran dan kefahaman. 2. Domain Afektif i. Membina sikap, emosi dan tingkah laku yang positif. 3. Domain Psikomotor i. Membina kemahiran manipulatif dan jasmani ABM : Kotak, guli, batu berwarna pelekat magnetik, lembaran kerja dan marker pen, Elemen Merentas Kurikulum: a) Keusahawanan Pengetahuan Sedia Ada : Pelajar telah mengetahui tentang kegunaan wang. Nilai-nilai : Kerjasama, keberanian, kejujuran, kerajinan, 4 FASA KANDUNGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN GURU Set Induks i 2m Fasa 1 5m 1. Guru menunjukkan sebuah tin biskut kepada murid. 2. Guru menunjukkan apa yang terdapat dalam tin tersebut. ( 30 biji guli ) 1. Guru memilih 6orang murid untuk mengambil guli yang terdapat di dalam tin tersebut. 2. Guru meminta salah seorang daripada mereka mengira kesemua guli yang dipegang oleh mereka. ( 30biji kesemuanya) - Fasa 2 20m - Penut Guru mengedarkan 1beg plastik yang mengandungi 40biji batu berwarna untuk setiap kumpulan. Guru mengedarkan kad tugasan kepada ketua kumpulan. 1.Guru meminta wakil beberapa kumpulan NILAI / BBM MURID 1. Murid diminta menyatakan benda yang terdapat di dalam tin tersebut. 2. murid mungkin menjawab biskut, guli, batu dan lain-lain. i. 1. 2. 3. 4. 5. 6. ii. - - Murid mengambil guli di dalam tin mengikut arahan. Kaedah : Penyoalan, KBKK : Mencirikan, menghubun kait, menek Murid 1 : 6biji. murid 2 : 4biji Murid 3 : 4biji Murid 4 : 6biji Murid 5 : 6biji Murid 6 : 4biji Murid menyatakan 30biji kesemuanya. Murid membentuk 5 kumpulan, setiap kumpulan 4orang ahli. arahan kad tugasan : i. murid 1 perlu mengambil 1. Murid mendengar jawapan rakan-rakan. ABM : gam Jadual perbelanjaa Duit mainan 5 up 3m membacakan hasil jawapan mereka 2.Guru merumuskan pengajaran dan pembelajaran hari ini. BARANG JUALAN RM 50.00 RM 150.00 RM 100.00 RM 20.00 RM 250.00 RM 10.00 6 RM 340.00 RM 70.00 JADUAL PERBELANJAAN BIL. BARANGAN YANG HENDAK DIBELI JUMLAH PERBELANJAAN BAKI DUIT KUANTIT I HARGA (RM) JUMLAH (RM) 7 RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN (MATEMATIK) Masa : 8.00-8.30 pagi Kelas : Tahun 1 Kemahiran : Nombor dalam lingkungan 1 - 15 0bjektif : Murid berupaya – a. menyusun nombor secara urutan menaik b. menyusun nombor secara urutan menurun c. menyatakan nombor yang tertinggal Pengetahuan sedia ada : Murid telah mengenal nombor 1 hingga 9 Elemen merentas kurikulum : kreativiti dan inovasi bahan bantu belajar : kad nombor dan lagu FASA KANDUNGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN NILAI / BBM 8 GURU Set Induks i 3m Nyanyian lagu 1. Guru mendengark an murid dengan lagu 10orang budak hitam. 1. Fasa 1 10m Fasa 2 15m Penut up Konsep menaik dan menurun Menyusun nombor dengan urutan yang betul Guru menunjukka n kad nombor kepada murid. 2. Setiap murid diberikan kad nombor. Aktiviti kumpulan : - bakul berisi kad nombor - arahan - : susun nombor mengikut turutan menaik dan menurun. 1.Guru meminta wakil beberapa kumpulan membacakan hasil jawapan mereka 2m 2.Guru merumuskan pengajaran dan pembelajaran hari ini. MURID 1. Murid menyatakan jumlah budak hitam yang tinggal pada akhir lagu. 3. Murid diminta untuk menyusun nombor tersebut mengikut urutan menaik dan menurun. 1.Murid diminta untuk menyusun nombor yang telah diberikan urutan menaik dan menurun. 2. Murid menampal hasil tugasan di papan hitam. 1. Murid mendengar jawapan rakan-rakan. ABM : Lagu Kaedah : Penyoalan ABM : kad Nombor Kertas man 9 KAD NOMBOR 1 2 4 5 7 1 1 8 1 1 3 6 9 1 1