P. 1
DASAR-DASAR NEGARA

DASAR-DASAR NEGARA

4.33

|Views: 7,083|Likes:
Published by sszma

More info:

Published by: sszma on May 20, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PPT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/09/2014

pdf

text

original

DASAR-DASAR NEGARA

• Suatu pengistiharan hasrat dan nilai kerajaan terhadap sesuatu fenomena, perkara, isu, keadaan atau masalah dalam masyarakat • Pernyataan rasmi pendirian Kerajaan mengenai sesuatu perkara bagi tujuan menangani keadaan semasa dan perubahan yang dijangka akan berlaku dalam merancang dan mentadbirkan negara

CATEGORY OF COUNTRIES
• Developed (Maju)-US$10,000 ke atas • Developing (Sedang Membangun)- US$700 - <US$10,000 • Less Developed (Kurang Membangun) <US$700

PERINGKAT PERANCANGAN
• Perancangan jangkapanjang – 10 tahun • Perancangan jangka sederhana – 5 tahun • Perancangan jangka panjang – 1-2 tahun

TEMPOH PERANCANGAN
• Perancangan Jangkamasa Panjang – Rangka Rancangan Jangka Panjang Pertama(RRJP) – RRJP1(1971-1990), RRJP2 (1991-2000) dan RRJP3(2001-2010) • Perancangan Jangkamasa Sederhana – Rancangan Lima Tahun – RMK9, 2006-2010 • Perancangan Jangkamasa Pendek - Belanjawan

MATLAMAT DASAR MAKROEKONOMI
• Pertumbuhan ekonomi yang memuaskan – 7% • Pengurangan dalam pengangguran – 4% • Pengurangan dalam inflasi – 4% • Lebihan dalam imbangan pembayaran

Peringkat Perancangan
• Top Down (Atas ke bawah) • Bottom up (Bawah ke atas)

Masalah Perlaksanaan Dasar Awam
• Kegagalan memahami dan memberi kefahaman mengenai sesuatu dasar oleh pembuat, pelaksana dasar dan kumpulan sasaran • Kurang pengetahuan dan kemahiran • Komunikasi yang terpisah di antara pembuat dan pelaksana dasar mengenai halatuju dan idea-idea yang perlu dilaksanakan • Kekurangan maklumat

ISU
• Kekurangan sumber kewangan, manusia dll. • Jurang teknologi yang besar di antara kumpulan sasaran dan pembuat/pelaksana dasar • Kekurangan perancangan disebabkan kesuntukan masa atau peningkatan kos • Kelemahan penyelarasan di antara agensi

Isu
• Rasuah dan penyelewengan • Campurtangan politik • Karenah birokrasi dalam membuat keputusan • Ketidaksungguhan pemimpin politik • Ketidaktelusan dalam dasar • Polisi yang bertentangan

ISU
• Kurang sambutan dari kumpulan sasaran • Ketiadaan pengawalseliaan di peringkat agensi pelaksana • Ketiadaan inisiatif peningkatan yang berterusan • Kekurangan peruntukan kewangan • Kekurangan sumber manusia

Dasar Wawasan Negara, 20012010 (Dimensi Baru) • Membangunkan Malaysia sebagai sebuah negara yang mempunyai masyarakat berasaskan pengetahuan • Menjana pertumbuhan yang didorong oleh sumber dan kekuatan tempatan melalui pengukuhan pelaburan dalam negeri dan pembangunan keupayaan tempatan di samping penarikan pelaburan langsung asing (FDI) yang berterusan ke dalam bidang strategik

Dimensi Baru DWN
• Menjadikan sektor pertanian, pembuatan dan perkhidmatan lebih dinamik melalui penerapan pengetahuan yang lebih tinggi • Membasmi kemiskinan di kalangan kelompok kecil yang miskin di kawasan terpencil, Orang Asli dan kumpulan minoriti Bumiputera di Sabah dan Sarawak serta meningkatkan pendapatan dan kualiti hidup kumpulan pendapatan 30 peratus

Dimensi Baru DWN
• Mencapai penyertaan Bumiputera yang berkesan serta pemilikan ekuiti sekurang-kurangnya 30 peratus menjelang 2010 • Meningkatkan penyertaan Bumiputera dalam sektor utama ekonomi • Mengorientasikan semula pembangunan sumber manusia bagi menyokong pembentukan masyarakat yang berasaskan pengetahuan

Dasar Persyarikatan Malaysia
• 1983 • Untuk mewujudkan satu suasana yang selesa dalam hubungan antara kerajaan dan sektor swasta • Memesatkan kadar pertumbuhan ekonomi • Kejayaan di salah satu pihak akan dianggap kejayaan bersama

Objektif
• Berjaya dalam persaingan perdagangan antarabangsa dan negara akan juga mencapai kemajuan pesat dalam proses perindustrian dan pembangunan keseluruhannya • Dengan cara ini kesejahteraan rakyat akan meningkat dengan bertambahnya peluang pekerjaan dan kekayaan

Dasar Penswastaan
• 1983 • Pemindahan kepada sektor swasta aktiviti dan fungsi yang pada tradisinya menjadi tanggungjawab sektor awam

Objektif
• Mengurangkan beban kewangan dan pentadbiran negara • Meningkatkan kecekapan dan daya pengeluaran negara • Mempercepatkan pertumbuhan ekonomi • Mengurangkan saiz dan penglibatan sektor awam dalam ekonomi • Membantu mencapai matlamat Dasar Pembangunan Nasional

Dasar Perindustrian Negara
• Pelan Induk Perindustrian Pertama (Industrial Master Plan) – 1986-1995 • Pelan Induk Perindustrian Kedua (Second Industrial Master Plan) – 1996-2005 • Pelan Induk Perindustrian Ketiga – 20062015

PIP1 (Objektif)
• Menjadikan sektor perkilangan sebagai catalyst pertumbuhan perindustrian • Menggalakkan penggunaan sepenuhnya sumber-sumber asli negara • Meninggikan R&D teknologi tempatan asas bagi Malaysia menjadi negara perindustrian

PIP2 (Fokus Utama)
• Orientasi Perkilangan++ • Pembangunan Perindustrian Berasaskan Kelompok

3 Jenis Kelompok
• Kelompok yang dihubungkaitkan di peringkat antarabangsa- 4 kelompok • Kelompok yang berteraskan dasar – 9 kelompok • Kelompok yang berasaskan sumber – 9 kelompok

Dasar Pertanian Negara
• DPN1-1984-1991 • DPN2-1992-2010 • DPN3-1998-2010

Objektif
• Mempertingkatkan produktiviti dan daya saingan • Mengeratkan pertalian dengan sektor-sektor lain • Menerokai bidang-bidang baru, memulihara dan mengguna sumber asli secara mampan

Dasar Pendidikan Negara - 1996
• Menteri boleh menubuh dan menyenggarakan SK, SJK (T) dan SMK • Sekolah rendah dan menengah mengguna kurikulum kebangsaan dan pelajar menduduki peperiksaan kebangsaan • Pendidikan wajib sekolah rendah • Pengenalan mata pelajaran Sains di Tahun 1

Pernyataan Dasar Pendidikan
• Pengenalan mata pelajaran vokasional di sekolah menengah harian • Bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar di SK dan SMK • Bahasa Mandarin dan Bahasa Tamil bahasa pengantar SJK© dan SJK (T) • Pengajaran bahasa ibunda di sekolah rendah dan menengah • Dasar 60:40 enrolmen pelajar dalam bidang sains dan sastera

Dasar Pembaharuan Memajukan Pentadbiran Awam(sejak 1991)
• 29 Pekeliling Kemajuan P’khidmatanAwam • Pengurusan dan peningkatan kualiti dan produktiviti • Inovasi dalam Perkhidmatan Awam • Pelaksanaan Dasar Persyarikatan Malaysia • Usaha-usaha memudahkan peraturan dan prosidur • Penerapan nilai-nilai murni dan amalan etika kerja positif

Program-program Pembaharuan
• Perkhidmatan kaunter yang berkualiti • Peningkatan sistem dan prosidur kerja serta penggunaan peralatan moden • Peningkatan penggunaan komputer

Disediakan oleh Mohamed Musaddik bin Abdul Majid
Pusat EKONOMI INTAN

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->