You are on page 1of 2

Ime i prezime, razred

Test ukljuuje 8 pitanja. Svako pitanje se sastoji od dva dijela i nosi 3 boda.
Prvi dio svakog zadatka ine pitanja zatvorenog tipa ili nadopune (crte, tekst). Drugi dio svakog
zadatka ini obrazloenje. Bodovanje svakog zadatka izgleda ovako:
Pitanje

Nain bodovanja

1. dio zadatka, viestruki


izbor, viestruki odgovori ili
nadopuna (crte, tekst)
2. dio zadatka:
obrazloenje

tono-netono

zadatak

Maksimalan
broj bodova
1

0 odgovor je netoan ili nije odgovoreno


1 povran, nepotpun ili djelomino toan odgovor
2 toan odgovor
1. dio zadatka + 2. dio zadatka

Sveukupan broj bodova je 24. Bodovanje:


Bodovi

0-12

13-15

16-18

Zaokruite toan
odgovor.

19-21

22-24

Obrazloite svoj odgovor:

Koja perspektiva je
primijenjena za prikazivanje prostora?
A linearna
B atmosferska
C obrnuta
D vertikalna

Oznaite elemente
egzistencijalnog
prostora

Obrazloite svoj crte.

Koju razinu egObrazloite svoj odgovor.


zistencijalnog
prostora prepoznajete na primjeru?
Navedite.

2
3

4.

Koji element egzistencijalnog prostora


je prikazan?

Obrazloite odgovor.

Snimak prikazuje
_______________
_______________
_______________
_______________

5 Crteom oznaite graf komunikacije na primjeru.

Imenujte i objasnite karakteristike primijenjenog


grafa komunikacije.

Zaokruite valjane iskaze na


temelju reprodukcije:

Obrazloite svoje odgovore.

A Namjere graditelja mogu se


rekonstruirati na temelju plana.
B Planu otkriva vie razvojnih
faza.
C Jezgra ima pravilnu ortogonalnu mreu.
D Geografski utjecaji bitno su
utjecali na oblikovanje.

Koje elemente standardizacije moemo


analizirati na temelju
reprodukcije?
Zaokruite valjane
odgovore.

Obrazloite odgovor.

A oblik
B plan
C orijentacija
D mjere

Koja naela prepoznajete na reproduciranom primjeru?


Zaokruite valjane
odgovore.
A Aglomeraciju
B Zrcaljenje
C Interakciju
D Hijerarhiju

Obrazloite odgovor.