You are on page 1of 1

1.

Opti podaci o AL prozorima


Prozori i balkonska vrata od AL profila su kao i PVC prozori i vrata namenjeni, da tite unutranjost objekta od
spoljanjih atmosferskih uticaja, da osiguraju potrebnu osvetljenost prostorije, da ostvare vizuelan kontakt sa
okolinom, kao i da doprinesu utedi energije grejanja i klimatizacije.
I AL prozori i balkonska vrata se izrauju kao jednokrilni, dvokrilni, fiksni ili kombinacija.
2. Profil i karakteristike
"EUROterm" AL prozori i vrata se proizvode od grkih ELVIAL odnosno ETEM aluminijumskih profila, sa i bez
termoprekida, sa zaobljenim ivicama. Standardno se rade u varijanti belo ili okolada plastificirano, odnosno
eloksirano u prirodnu boju aluminijuma ili plastificirano u boju po zahtevu naruioca, a prozore proizvodimo ih po
standardnoj proceduri i uputstvu proizvoaa profila.
3. Tehnologija izrade prozora i vrata
Postupak izrade AL prozora i vrata obuhvata seenje, glodanje-frezovanje tehnolokih otvora, spajanje, postavljanje
gume u tok i krilo, montau okova na okvir i krilo, ostakljenje i zavrnu kontrolu gotovog proizvoda.
3.1 Tehnoloki otvori
Tehnoloki otvori se izvode glodanjem-frezovanjem da bi se obezbedio odvod kondenzovane vode, kao i da bi se
izvrilo provetravanje. Tehnoloki otvori sa spoljanje i unutranje strane su pomereni jedni u odnosu na druge za
100 mm, da bi se pri jakim udarima vetra i kie spreilo stavranje vakuma i prodor vode na unutranju stranu.
4. Zaptivna guma
Zaptivanje okvira i krila kao i krila i stakla vri se gumama visokog kvaliteta, koje su projektovane za gornje sisteme
AL profila.
Guma je proizvedena od EPDM-a ( etilen-propilen-dien-terpolimer), ija je osnovna karakteristika otpornost na sve
atmosferske uticaje (ultravioletno zraenje, visoke temperature, vodu i prainu), a da pri tome zadrava dobre
mehanike osobine.
Tvrdoa gume je 50-90 ora, koja je stalna na temperaturama od -50 do +120
5. Okov
Okov u ljebu, naeg proizvoaa Stublina, zadovoljava sve uslove primene za okretne i okretno-nagibne prozore i
namenjen je za teine krila do 100 kg. Okov je postavljen u ljeb po obodu krila i jednoruno je rukovanje.
Okov obezbeuje zatvaranje sa sve etiri strane, uz mogunost regulacije.
6. Staklo, Ugradnja, Toplotna izolacija
Sve to je napred reeno za PVC prozore i vrata po pitanju stakla, ugradnje i toplotne izilacije odnosi se i na AL
prozore i vrata, sem to je meuprostor stakla umesto 16 12 mm.