You are on page 1of 1

STRUKTURA HAPSINORE

l= 13m
L= 33m
H= 5.4m

h=(1/7-1/12)l=13/7-13/12=(1.8-1.08) - pervetsohet h=1.5 m


h0=(1/10-1/18)l=13/10-13/18=(1.3-0.72) - pervetsohet h0=1.0 m
b=(0.3-0.5)l=(0.3-0.5)13=(3.9-6.5) - pervetsohet b=5 m, b1=4 m
-DIMENSIONIMI I SHTYLLES
hshH/10=540/10=54 cm - pervetsohet hsh=55 cm
bsh=(1/2-2/3)hsh=(55/2-55*2/3)=(27.5-36.6) - pervetsohet bsh=30 cm
Trajet jane pervetsuar 25x50
-DIMENSIONIMI I THEMELEVE
Lth=l/10=1300/10= 130 cm
bth=(bsh/hsh)Lth=(30/55)130= 70.9 -pervetsohet bth=75 cm
-DIMENSIONET E PROFILEVE TE KAPRIJATAT JAN:
Brezi i siperm: 260x260x10 mm
Brezi i poshtem: 200x200x10 mm
Mbushja : 100x100x8 mm
Brinaket: 160x80x8 mm

SAHIR BAJRAMI, 133613