You are on page 1of 1

Spajanje profila

Spajanje profila se u najveem dijelu vri pomou adekvatni aluminijumskih veznika mada se isti moe
i variti. Prednost spajanja je u tome to se oteenjem moe izvriti zamjena samo jednog profila to
jest nema potrebe za izradom nove pozicije. Kod gotovih proizvoda je potrebno takoe obratiti panju
na lajsne za kinicu njihove epove kao i epove za drenane otvore. Bitna napomena se takoe odnosi
i na vertikale profila to jest na pozicijama su sve vertikale iz jednog dijele dok se horizontale mogu
dijeliti na vie polja (zbog statike). Ukoliko je visina otvora vea od 3 metra u tom sluaju se moraju
ugraditi ojaane vertikale da bi se izbjeglo savijanje profila. Kod spajanja pozicija postoje namijenski
profili koji onemoguavaju strujanje vazduha izmeu pozicija. Veliinom lajsne se mogu definisati
razliite debljine ispune. Bitno je napomenuti da je aluminijum najpouzdaniji materijal koji koristi
moderna arhitektura u obliku fasada (staklene i alukobond), a takoe moe zadovoljiti zahtjeve retro
stila kroz postojanje elementa za ''kovane'' ograde.