You are on page 1of 2

Chestionar privind managementul calitatii

din industria hoteliera


Date de identificare ale respondentului

1. Credeti ca existenta unui sistem de


management al calitatii ar fi importanta pentru
dezvoltarea industriei hoteliere?
Da, deoarece........../Nu, deoarece..........
2. Aveti implementat un astfel de sistem de
management al calitatii in hotelul
dumneavoastra?
Da/Nu
3a. Daca da, care au fost principalele motive care
v-au determinat sa adoptati aceste masuri?
Scaderea profitului/Ineficienta personalului/Reclamatiile
clientilor/Sporirea reputatiei hotelului/Cresterea
veniturilor/Eficientizarea resurselor
3b. Daca nu, ce v-a impiedicat sa utilizati un
sistem de management al calitatii?
Costurile ridicate/Inflexibilitatea personalului la
schimbari/Teama de ineficienta a sistemului/Lipsa
cunoasterii a acestui sistem/Lipsa oportunitatii din piata
care sa favorizeze transformarea

4.a Ce beneficii a adus performantei hotelului


implementarea sistemului de management al
calitatii?
Sporirea profitului/Valorificarea adecvata a
resurselor/Imbunatatirea abilitatilor
personalului/Imbunatatirea relatiilor cu clientii/Cresterea
nivelului de satisfacere a clientilor/Organizarea ideala a
departamentelor
4b. De ce ar fi nevoie pentru a facilita utilizarea
unui management al calitatii?
Solutie extrema pentru evitarea falimentului/Sprijin
financiar si guvernamental/Existenta mai multor echipe
de management cu rata mare de succes/Costuri
convenabile
5. Conceptul Lean Six-Sigma este un sistem de
management al calitatii foarte cunoscut. Credeti
ca ar fi o solutie pentru imbunatatirea industriei
si eliminarea greselilor cunoscute?
Da, pentru ca........../ Nu, pentru ca..........