You are on page 1of 11

SK SERI PUTERI

UJIAN PENGGAL 1 (MAC 2016)
REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI TAHUN 4
1 JAM

BAHAGIAN

MARKAH

A

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

B

ARAHAN SEBELUM MENJAWAB SOALAN
1. Kertas soalan ini mengandungi 2 Bahagian iaitu Bahagian A(30 markah) dan bahagian B(20 markah)
2. Bahagian A mengandungi 30
soalan pilihan jawapan A,B, C dan D. Pilih satu sahaja jawapan dan
JUMLAH
bulatkan.
3. Bahagian B mengandungi 4 soalan subjektif. Jawab dalam ruang jawapan yang disediakan
4. Calon hendaklah menjawab semua soalan.

NAMA:

KELAS:

TARIKH:

1

IV.II. II.Ketua kelas B. III.I. II. dan IV D.Supaya alatan dan bahan dapat diubah suai D. Ahli kumpulan 2. Penolong formen C. yang manakah senarai tugasan dalam jadual tugas bengkel? I.Supaya peralatan dapat diselenggarakan dengan selamat 2 . Siapakah antara yang berikut akan membantu tugas-tugas yang dijalankan oleh formen A.Ketua kumpulan D. Antara yang berikut . III. III dan IV 3. Supaya susunan perabot dalam bengkel teratur C.I.Supaya bengkel senantiasa bersih B. Yang berikut adalah sebab jadual tugas dibina berdasarkan struktur organisasi bengkel kecuali A.BAHAGIAN A 10 MARKAH 1. Membersihkan lantai Menyusun bangku Menyimpan alatan Menyiapkan projek A. I.II dan III B. dan IV C.

4.Bilakah kotak pertolongan cemas perlu digunakan? A. Apakah yang perlu dilakukan setelah selesai melakukan aktiviti dalam bengkel? A.Membuka semua tingkap D.Manakah antara melindungi yang seragam berikut sekolah digunakan apabila untuk memasuki bengke? 6.Apabila berlaku kebakaran kecil B. Menutup semual suis elektrik C.Apabila hendak memulakan amali 5.Apabila menggunakan alatan tajam D. 3 .Meletakkan alatan tangan diatas meja kerja 7.Beratur diluar bengkel B. Apabila berlaku kemalangan kecil C. Manakah komponen yang berfungsi untuk menggerakkan gear.

Basikal 9. Kerana manual menunjukan cara memasang kit model yang betul C.Kereta B. Antara kit model yang berikut manakah yang menggunakan sistem takal dan tali sawat A.8.Kerana manual menunjukan komponen yang tidak diperlukan B.Robot D. Kren C.Kerana manual menyimpan semua maklumat kit model 4 . Kenapakah kita perlu merujuk manual ketika membuat pemasangan komponen kit mode?l A.

Pakai pakaian yang ___________________ dan kemas 5 .Menyemak pemasangan berpandukan manual. 10.Menguji kit model semula B.D.Kerana kit model disertakan dengan manual. (5 MARKAH) 1. BAHAGIAN B 40 ARKAH Soalan a) Lihat gambar.Apakah langkah yang perlu kamu ambil jika kit model tidak berfungsi? A. Memasang kit model baharu C. Isi tempat kosong dengan jawapan yang betul.Menukar kit model lain D.

Langkah yang betul:________________________________________ 3. Jari Suzy berdarah setelah terkena paku. Nadiyah terlihat tompokan minyak diatas lantai bengkel kemahiran hidup Langkah yang betul:________________________________________ Jihan memakai selipar ketika berada didalam 6 . 1.Tanggalkan dan masukkan tali leher ke dalam __________________ 4. (5 MARKAH) Soalan b) Tulis pernyataan yang betul._____________ rambut yang panjang 3.Hasyim terlihat tompokan minyak di atas lantai bengkel kemahiran hidup Langkah yang betul:________________________________________ 4.Gunakan alat pelindung diri seperti _______________ dan __________________ semasa melakukan aktiviti.Lipat_________________ baju yang panjang 5.Bagi murid perempuan.2. Azmi membawa beg sekolahnya masuk ke dalam bengkel kemahiran hidup. Langkah yang betul:________________________________________ 2.

Langkah yang betul:________________________________________ Soalan C) Jawab soalan-soalan dibawah ini di ruang yang disediakan. bahan kimia dan bahan mudah terbakar untuk dijadikan bahan projek 7 . (10 MARKAH) ORGANISASI DAN KESELAMATAN BENGKEL 1. Mengapakah murid yang memakai tudung harus mengikat tudung dengan kemas 3. Mengapakah pintu dan tingkap didalam bengkel harus dibuka sebelum memulakan aktiviti: 2.5.Mengapakah murid dilarang menggunakan bekas bahan beracun.

Apakah pelan kecemasan sekolah kkan bateri pada pemegang bateri 4.Soalan D: Padankan manual pemasangan di bawah dengan penyataan. (5 MARKAH) A 1 menyambungkan wayar pada punca yang betul 2 B it model yang telah siap dipasang 3 1. C Jawapan 5. E Pasang roda dan gandar 5 Oalan 8 . D 4 3. 5. gka kereta yang telah siap dipasang dengan semua komponen 4.Mengapakah alat pemadam api harus dipastikan senantiasa dalam keadaan elok 2.

(6 MARKAH) Nama: Fungsi: Nama: Fungsi: Nama: Fungsi: SOALAN G: (6 Markah) 9 .Soalan E: Letak komponen mengikut tempat yang betul. Tulis nombor (4 MARKAH) Soalan F: Namakan kit model yang berfungsi menggunakan komponen dibawah ini.

bateri.Menukarkan tenaga elektrik kepada tenaga gerakan ______________________________ 4.Menyambung dan memutuskan arus elektrik pada kit model ______________________________ 5.Dipasang pada gandar untuk memudahkan kit model bergerak ______________________________- Soalan H: Tulis B betul dan S untuk penyataan yang Untuk penyataan yang salah 10 .Menyambungkan dua roda ___________________________ 2. gear.Dijadikan tapak memasang motor. suis dan syaf ______________________________ 6.Memindahkan tenaga putaran dari satu syaf ke syaf lain ____________________________ 3.1.

.1.Bateri membekalkan sumber tenaga pada kit model bas sekolah untuk membolehkanya bergerak.Bilangan komponen dan cara memasang kit model diterangkan dalam manual yang diberikan 4.Roda dipasang pada gandar untuk memudahkan kit model bas sekolah bergerak 2. (En Shahril Bin Suliman) Ketua Panitia RBT SK Seri Puteri Disahkan oleh: ……………………… 11 . Disediakan oleh: ………………………… (Nor Ariff Bin Daud) Guru RBT Tahun 4 SK Seri Puteri Disemak oleh: ……………………….Kit model bas sekolah bergerak menggunakan sistem takal dan tali sawat 3.