You are on page 1of 16

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

ARAHAN SEBELUM MENJAWAB SOALAN
1. Kertas soalan ini mengandungi 2 Bahagian iaitu Bahagian A(30 markah) dan bahagian B(20 markah)
2. Bahagian A mengandungi 30 soalan pilihan jawapan A,B, C dan D. Pilih satu sahaja jawapan dan
bulatkan.
3. Bahagian B mengandungi 4 soalan subjektif. Jawab dalam ruang jawapan yang disediakan
4. Calon hendaklah menjawab semua soalan.

NAMA:

KELAS:

TARIKH:

1

C. Sepana boleh laras 1 JAM BAHAGIAN MARKAH A B Gambar 1 2. Syaf. Pilih jawapan yang betul. yang manakah TIDAK menggunakan sistem takal: A. C. Tukul kuku kambing D. B.Bahagian A Arahan am : Tiap – tiap soalan diikuti oleh empat pilihan jawapan iaitu A. wayar. B. Tukul Warrington C. Antara berikut. Kereta kabel. Gandin getah B. Antara berikut alatan tangan yang manakah digunakan untuk mengetuk paku UJIAN PENGGAL 1 (MAC 2016) kecil? REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI TAHUN 5 A. 2 . D. C. D. Kereta sorong. Bahagian yang gambar di JUMLAH bertanda X pada atas dinamakan……………………… A. Mesin jahit. Antaranya ada jawapan yang betul. motor. SK SERI PUTERI 1. Tiang bendera. B. 3. gear. D.

B. D. D. A. C. Buku Manual kit model merupakan dokumen yang disediakan pengilang untuk menunjukkan: A. 3 . Tatacara pemasangan kit model. 5. Berikut merupakan peralatan yang mempunyai komponen elektrik dan elektronik kecuali. Nota ringkas berkaitan kit model. Isi kandungan kotak kit model. B. Bahan untuk membuat kit model. C.4.

II dan IV. Kerangka. III dan IV. II. membenarkan arus mengalir sehala sahaja. A. 4 . Gandar. D. II dan III. I. D. I. bertindak untuk mengawal arus elektrik. Gear. Manakah komponen yang perlu diubah? A. 7. Roda. A. mempunyai kaki anod dan katod. D. Rajah 1 menunjukkan simbol bagi satu komponen elektronik. I. B. C. B.Rajah 1 6. III dan IV. berikut adalah benar bagi komponen tersebut kecuali. C. boleh memancarkan cahaya apabila arus melaluinya. B. C. “Ahmad ingin menukar kelajuan atau arah pergerakan kereta yang dipandu semasa ingin memotong kenderaan lain”.

Potong papan mengikut garisan. III. Poster. Bekas pensil. C. II. Ukur dan tanda papan. III. IV. 10. !V. IV. D. I. D. tunjukkan bahagian yang sepatutnya dipegang oleh beliau. Berdasarkan rajah 2. I. III. C. III.Rajah 2 8. I. D. II. A. II. I. Ammar ingin memotong papan untuk membuat projek. B. D. I. A. Gariskan satu garisan bersudut tepat. Penyangkut baju. Gunakan apit . Apakah barang X? A. Rak kasut. B. IV. II. Rajah 3 menunjukkan tin aluminium yang di kitar semula dan menghasilkan barang X. II. B. C. Saifuddin ingin menggunakan gandin getah untuk mengetuk kepingan logam. C. 5 .G untuk mengapit. B. !V. Susun langkah-langkah di bawah mengikut turutan yang betul untuk menyelesaikan masalah beliau. A. Rajah 3 9. III.

Rajah 4 11. II dan III. Membaca lukisan litar dan mengenal komponen. III. III. IV dan III. D. Berikut merupakan langkah-langkah memasang litar elektronik. III dan IV. 6 . 12. Syed ingin memasang litar elektronik. C. A. 260 cm. IV. Rajah 4 menunjukkan sekeping plat logam yang ingin digunakan untuk membuat projek. 230 cm. II. Susun semula langkah berikut mengikut susunan yang betul. Memasang komponen berdasarkan lukisan litar yang diberi. 240 cm. B. C. II. I. B. D. 250 cm. I. I. Kirakan perimeter plat logam di atas. Sediakan alatan yang sesuai. I. A. II. II dan IV. Menguji kefungsian litar. I. IV.

Menggunakan tenaga elektrik kurang daripada 3 V. Apakah bagi membolehkan litar dapat berfungsi dengan baik ? A. II dan IV. Rajah 5 14. Tidak membengkokkan kaki Diod Pemancar Cahaya (LED) terlalu rapat dengan tapak. Rajah diatas menunjukkan litar elektronik yang dipasang oleh Suki semasa menjalankan projek.III dan IV. C. Menyimpan di tempat yang sejuk. I.II. “Cikgu Azizi memberi tips kepada pelajarnya bagi mengelakkan kerosakan pada Diod Pemancar Cahaya (LED)”. B. IV. Menukar kedudukan kaki perintang. III. Menukar punca negatif dan punca positif bateri. D. II. D. I. B. Setelah selesai penyambungan Suki mendapati litar yang dipasang tidak berfungsi walaupun suis telah ditekan. Menambah bilangan bateri dalam litar.II dan III. Membuang perintang tetap.13. Menggunakan banyak Diod Pemancar Cahaya (LED) dalam litar. A. C. I dan II. Nyatakan tips yang telah diberikan oleh cikgu Azizi. I. 7 .

Untuk mengelakkan hasil projek bekarat. D. Berikan sebab anda mengecat hasil projek anda? A. B. A B C Kikir rata Melicinkan lengkok pada kayu Melicinkan lengkok pada kayu Melicinkan permukaan atau tepi Kikir parut Melicinkan permukaan kayu Melicinkan permukaan logam Meratakan dan membentuk D kepingan logam dan kayu Melicinkan permukaan tepi permukaan logam Meratakan dan membentuk lengkok kepingan logam dan kayu atau pada permukaan kayu 17. Periksa bahagian tayarnya.15. Periksa bahagian baterinya. Manakah antara berikut bahagian yang perlu diperiksa sekiranya kit model kereta tidak bergerak? A. B. Berikan perbezaan fungsi antara kikir rata dan kikir parut. Jadual 1 menunjukkan kikir rata dan kikir parut. Untuk mengelakkan hasil projek dari terbakar. D. Periksa bahagian motornya. C. C. Untuk mengelakkan hasil projek terhakis dan rosak. 8 . Kikir rata Kikir parut Jadual 1 16. Untuk mencantikkan hasil projek. Periksa bahagian rimnya. Cat adalah salah satu kemasan dan langkah terakhir dalam membuat sesuatu projek.

“Perintang tetap mempunyai nilai rintangan yang tetap manakala perintang boleh laras mempunyai nilai rintangan yang boleh diubah”. memutarkan tombol pelaras. B. II dan IV. I. Nyatakan perbezaan yang terdapat pada perintang tetap dan perintang boleh laras. A. II. Membuat kemasan. II. Perintang tetap dan perintang boleh laras mempunyai tombol pelaras. A. C. III dan IV 19. Perintang tetap mempunyai jalur warna yang menentukan nilai rintangan. III. IV.18. II dan III. dan IV. Perintang boleh laras mempunyai tiga tamatan manakala perintang tetap mempunyai dua tamatan. C. Mencabut paku . Mengetuk paku. D. B. D. I dan II. Nilai rintangan pada perintang boleh laras boleh diubah dengan IV. I dan III. II. I. III. III. 9 . I dan II. “Berikut adalah kegunaan tukul kuku kambing kecuali : I. I dan III. Mengemaskan engsel.

Peralatan yang digunakan. Rakan sekumpulan. I dan II I dan III. D. “Setelah memilih idea yang baik.20. A. Apakah perkara yang perlu dititik beratkan dalam proses penghasilan projek tersebut? I. III dan IV Berikut merupakan bentuk 2D. 21. B. III. A. kamu perlu merancang untuk menghasilkan projek”. II. Nama projek. C. C D 10 . II dan IV. B. IV. kecuali . Bahan yang diperlukan.

III dan IV. I. B. II dan III. IV. II. Menggunakan gam bagi mencantumkan bahagian-bahagian rak buku. II. dan III. II. Ali ingin menghasilkan sebuah rak buku yang kukuh. D. untuk dibaik pulih. I. dan III. B. III. A. II. Membaiki rak tersebut bersama rakan – rakan. Mempunyai tapak yang lebih luas. Membawa rak yang rosak itu ke bengkel Reka Bentuk dan Teknologi IV. “Amin mendapati rak yang dihasilkannya di dalam kelas telah rosak”. I. D. Melaporkan kejadian kepada guru kelas. 11 . I. III dan IV. III. A. I. I. I dan II. nyatakan ciri-ciri rak buku yang dapat menampungkan beban buku yang berat. C. II. I. II. Bagaimanakah Amin menyelesaikan masalah tersebut. dan IV. II.III dan IV. Menggunakan kayu yang lebih kukuh. 23. Menjual sebagai barang kitar semula. C.22. Memasangkan kekuda pada rak.

C. IV. 25. II. II dan IV. III. I. II.. II dan III. Berdasarkan gambarajah di atas pilih ciri – ciri yang terdapat pada kerusi tersebut. I dan II. II. A. B. 12 .II dan IV. Cantik. Mengelakkan pembaziran masa. II dan III. Tajam. II. C. Seimbang. Kukuh.III dan IV I. Perancangan projek penting dalam penghasilan projek. D. Mendapatkan hasil yang baik. I. tenaga dan bahan . Melaksanakan kerja dengan teratur. I. Perancangan projek membolehkan kita : I. Gambar 2 24. I. IV. D. III dan IV. I. A. II. III. B. III dan IV. I. Mengirakan kos projek.

B. Apakah ciri keselamatan yang perlu dipatuhi oleh beliau bagi mengelakkan kemalangan berlaku. C. Gambar 1 menunjukkan Malik sedang menggergaji papan. skematik bergambar bersimbol bersambung 28. Gambar 4 27. C. Menggunakan mata gergaji yang tajam.Gambar 3 26. B. Menggunakan gergaji besi. D. Rajah di atas menunjukkan litar A. D. Apakah kegunaan gerimit? 13 . Menggergaji di tempat yang tidak rata. A. Menggunakan gergaji yang telah berkarat.

IV. D. Antara berikut pernyataan yang manakah benar tentang alatan tangan di atas ? I. Semasa projek A dijalankan bekalan kuasa yang dibekalkan dalam satu litar ialah 9 V menggunakan hanya satu bateri. B. C. Menukarkan LED yang tidak mudah rosak. Memotong dan menjalur wayar Memegang dan membentuk dawai Memegang benda-benda kecil Memotong wayar berlebihan pada tamatan I dan II I dan IV II dan IV III dan IV 30. B. Memotong wayar atau dawai Menjalur dan memotong wayar Mengetat atau melonggarkan skru Menebuk lubang pada papan Gambar 5 29. C. Bagaimanakah cara yang terbaik bagi mengatasi kerosakan LED tanpa menukar bateri ? A.A. B. Menukar LED sekiranya rosak akibat berlebihan voltan Menggunakan perintang boleh laras dan melaraskannya sehingga mendapat susutan nilai voltan daripada 9V kepada 3V. D. III. II. D. Menunggu sehingga kuasa bateri menjadi lemah. Bahagian B 14 . Di dalam litar ini terdapat 1 Perintang tetap dan Diod Pemancar Cahaya (LED) di mana komponen LED ini akan rosak sekiranya voltan yang dibekalkan melebihi 3V. A. C.

Skru Allen hanya boleh dibuka dengan menggunakan _________________. Isikan tempat kosong dengan pilihan jawapan yang betul. 4. 2. * bateri * kerosakan * alatan tangan 1. * eksperimental * warna *arus * bolt dan nat * Buku Manual *skematik *kunci Allen Kit model kereta menerima bekalan elektrik daripada _______________. 3. 15 . 5.1. _____________ digunakan sebagai rujukan untuk pemasangan kit model. Lukis simbol bagi komponen berikut: b) Perintang Tetap a) LED c) Kapasitor d) Sel kering e) Suis (10 Markah) 2. Murid perlu mengenal ____________ sebelum menghasilkan sesuatu projek. Sepana hujung terbuka digunakan untuk membuka dan memasang ________________.

(En Shahril Bin Suliman) Ketua Panitia RBT SK Seri Puteri Disahkan oleh: ……………………… 16 . Nilai rintangan sesuatu perintang tetap ditunjukkan oleh jalur _________ pada badannya. Diod pemancar cahaya hanya membenarkan _______ mengalir sehala dan memancarkan cahaya.6.. 10. (10 Markah) Disediakan oleh: ………………………… (Nor Ariff Bin Daud) Guru RBT Tahun 5 SK Seri Puteri Disemak oleh: ………………………. 9. 7. Litar ___________ adalah litar yang hanya menggunakan simbol sahaja. Salah satu cara penyelesaian masalah ialah dengan menjalankan projek ___________. Penggunaan alatan tangan yang betul dapat mengelakkan berlaku ____________ pada komponen. 8.