You are on page 1of 226

Draf Modul Pengajaran Reka Bentuk dan Teknologi

KSSR Tahun 5

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH REN
(KSSR
)

MODUL PENGAJARAN
REKA BENTUK DAN TEKNO
TAHUN5

1

BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM
KEMENTERIAN
NDIDIKAN
PE
MALAYSIA

Draf Modul Pengajaran Reka Bentuk dan Teknologi
KSSR Tahun 5

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH
RENDAH
(KSSR

MODUL PENGAJARAN
REKA BENTUK DAN
TEKNOLOGI
TAHUN 5
Terbitan

3

Kementerian Pendidikan Malaysia
Bahagian Pembangunan Kurikulum

MAC 2014
Cetakan Pertama 2014
© Kementerian Pendidikan Malaysia
Hak Cipta Terpelihara. Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian
artikel, ilustrasi dan isi kandungan buku ini dalam apa-apa juga bentuk dan dengan
cara apa-apa jua sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman atau cara
lain sebelum mendapat kebenaran bertulis daripada Pengarah, Bahagian
Pembangunan Kurikulum, Kementerian Pendidikan Malaysia, Aras 4-8, Blok E9,
Parcel E, Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan, 62604 Putrajaya.

Draf Modul Pengajaran Reka Bentuk dan Teknologi KSSR Tahun 5 KANDUNGAN MODUL PENGAJARAN TEKNIKAL 1 1.2. pengikis. gandin kayu. gear.6 Menguji kefungsian kit model. 2. takal dan tali sawat.1 3 Membaca dan memahami manual 2.7 Membuka dan menyimpan komponen kit model. kerangka.2.2. gandin getah.3 Menyatakan nama dan fungsi alatan tangan yang digunakan untuk membina projek iaitu gergaji logam. 2. gunting logam. 2. pisau boleh laras. 2.2.3 Mengenal pasti nama dan fungsi komponen kit model seperti roda dan gandar. playar gabung. 2. 4. gegancu dan rantai.2 Menghasilkan Projek Menggunakan Bahan Logam Dan Bukan Logam Dengan Litar Elektronik.2 Memasang Dan Membuka Kit Model Berfungsi Secara Elektromekanikal Berpandukan Manual.2.2. suis. sensor dan alat kawalan jauh. 4. pemegang bateri. penggarit.0 Asas Teknologi 2.5 Mengenal pasti sistem elektromekanikal kit model. bateri. 5 2. 2.4 Menyediakan alatan dan bahan. ragum kakak tua dan ragum meja. 4. sel solar.4 Memasang komponen kit model berpandukan manual. zink dan bahan bukan logam.2. 26 3 .2 Menyatakan nama dan fungsi alatan tangan yang diperlukan untuk memasang dan membuka kit model. kikir parut.1 Mengenal pasti projek berpandukan manual. 4.2 Menyatakan bahan logam seperti aluminium. 2. kikir rata.0 Penghasilan Projek 4.2. keluli. 15 4.2.2.2. motor.

5. 95 serampang 101 tangan dan penyiram. 93 5. 4.1 Menanam Benih Dalam Bekas.6 Mengisi medium ke dalam bekas semaian mengikut prosedur.6 Memasang bahan projek menggunakan pengikat dan 44 4. 4. 5.Draf Modul Pengajaran Reka Bentuk dan Teknologi KSSR Tahun 5 4. 5. 5. buzer dan suis.8 Melakukan penjagaan semaian iaitu menyiram.8 Menyatakan nama. 5.2.1. menanda dan memotong bahan yang digunakan untuk membuat projek. berbentuk normal dan tidak diserang perosak. 89 MODUL PENGAJARAN TEKNOLOGI PERTANIAN 3. 4 109 .1.2.12 Membuat penyelenggaraan dan penyimpanan peralatan. merumput dan mengawal makhluk perosak.10 Membuat penyambungan litar elektronik pada projek. 5. 72 4.1. 5. bernas.2.2.1.0 Teknologi Pertanian 5.2.1.2.1.1. perintang.1 Memilih biji benih yang baik berdasarkan ciri-ciri seperti cukup matang.2. 4.1. 4. 4.5 Mengukur. Membuat kemasan projek menggunakan bahan iaitu 53 cat licau atau syelek.9 Membaca litar skematik dan litar bergambar berdasarkan manual.7 Menyemai biji benih halus atau biji benih kasar dengan kaedah yang betul.2 Menyatakan nama dan fungsi alatan seperti sudip tangan.11 Menguji kefungsian projek. transistor.4 Mengenal pasti medium semaian seperti medium campuran.2.2. 4.5 Menyediakan medium dan bekas semaian yang sesuai.13 Pengiraan kos bahan. kapasitor. simbol dan fungsi komponen 64 elektronik seperti diod pemancar cahaya (LED). 5.7 pencantum. peat most dan cocoa peat.3 Menyediakan alatan iaitu sudip tangan. serampang tangan dan penyiram.

tanda halal.9 Menyediakan medium dan bekas penanaman yang sesuai.2 Menyediakan Sajian 6. periuk. berat dan tarikh luput.10 Mengubah anak benih ke dalam bekas tanaman mengikut prosedur. 6. menyiram dan mengawal perosak. membaja. kuali. 6.Draf Modul Pengajaran Reka Bentuk dan Teknologi KSSR Tahun 5 5. senduk kayu. 116 5. 6.1.6 Membersih alatan dan ruang memasak. 6. alat pengisar buah.4 Menghias dan membungkus makanan seperti kek.2 Menyatakan jenis pembungkus makanan seperti bekas plastik dan kertas pembungkus.2. roti. alat penyukat.3. MODUL PENGAJARAN SAINS RUMAH TANGGA 4. dapur dan oven elektrik.11 Melakukan aktiviti penjagaan tanaman iaitu merumput. alat penimbang.3 Meghias dan Membungkus Makanan 6.7 Menyelenggara dan menyimpan alatan.2.1. 6. 141 6.1 Menyatakan bahan hiasan seperti aising. 164 6.3 Memilih menu sarapan atau minum petang. coklat urai. memasak dan menghidang sajian.4 Membuat anggaran kos bahan mengikut menu yang dipilih.3. 6. 6. 5. 6.1 Mengenal pasti sanitasi penyediaan makanan dengan 129 betul.5 Menyedia.1.2.2 Menyatakan nama dan fungsi alatan seperti kutleri.3.2.3 Menyatakan maklumat pada label pembungkus makanan iaitu jenama. tanda harga. cerek elektrik. 177 jem dan kelapa parut kering.2. sudip. alat pengadun kek.3. menggembur. kandungan.0 Sains Rumah Tangga 6. 127 6.2. mangkuk adunan. PANEL PENGGUBAL MODUL KSSR RBT KEMAHIRAN TEKNIKAL 223 PANEL PENGGUBAL MODUL KSSR RBT TEKNOLOGI PERTANIAN 224 PANEL PENGGUBAL MODUL KSSR RBT SAINS RUMAH TANGGA 226 5 . pembakar roti. 188 donut dan biskut.2. nama makanan.

Draf Modul Pengajaran Reka Bentuk dan Teknologi KSSR Tahun 5 6 .

.

memelihara satu cara hidup demokratik. rakyat Malaysia. membina satu masyarakat progresif yang akan menggunakan sains dan teknologi moden. berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita .cita tersebut berdasarkan atas. mencipta masyarakat yang adil bagi kemakmuran negara yang akan dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama. MAKA KAMI. menjamin satu cara yang liberal terhadap tradisi .UNDANG KESOPANAN DAN KESUSILAAN vii .tradisi kebudayaannya yang kaya dan berbagai bagai corak.RUKUN NEGARA BAHAWASANYA negara kita Malaysia mendukung citacita untuk mencapai perpaduan yang lebih erat dalam kalangan seluruh masyarakatnya.prinsip prinsip yang berikut: • • • • • KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN KESETIAAN KEPADA RAJA DAN NEGARA KELUHURAN PERLEMBAGAAN KEDAULATAN UNDANG .

rohani.Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah lebih memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek. bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta mem berikan sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga. emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. berakhlak mulia. masyarakat dan negara. viii . Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan warganegara Malaysia yang berilmu pengetahuan. berketerampilan.

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA MODUL PENGAJARAN REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI KEMAHIRAN TEKNIKAL T AHUN 5 Bahagian Pembangunan Kurikulum 0 .

.

Kreativiti .0 ASAS TEKNOLOGI 60 minit ( 2 waktu ) 2. fungsi alatan dan komponen kit model.3 Mengenal pasti nama dan fungsi komponen kit model seperti roda dan gandar.2.1 Membaca dan memahami manual. fungsi alatan tangan dan komponen yang terdapat dalam kit model didedahkan kepada murid.2 Menyatakan nama dan fungsi alatan tangan yang diperlukan untuk memasang dan membuka kit model. menyatakan nama dan fungsi komponen kit model dengan betul. Membaca manual kit model. suis. sel solar. 2.2. membaca dan memahami manual.yakin dan mematuhi peraturan.2. kerangka.boleh mendapat maklumat daripada sumber. sensor dan alat kawalan jauh. pemegang bateri. takal dan tali sawat. Mengenal pasti nama. 2. gegancu dan rantai. Nilai murni . RINGKASAN Murid membaca dan memahami manual dengan bimbingan guru. 3 .Draf Modul Pengajaran Reka Bentuk dan Teknologi KSSR Tahun 5 TAJUK MASA STANDARD KANDUNGAN 2. STANDARD PEMBELAJARAN 2.menghasilkan idea dari pemerhatian. 2. motor. 2. 3. KEMAHIRAN ELEMEN MERENTAS KURIKULUM 1. Nama. OBJEKTIF PEMBELAJARAN Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat : 1. Keusahawanan : EK 2 . gear. menyatakan nama dan fungsi alatan tangan dengan betul.2 Memasang dan membuka kit model berfungsi secara elektromekanikal berpandukan manual.

Draf Modul Pengajaran Reka Bentuk dan Teknologi KSSR Tahun 5 BAHAN BANTUAN MENGAJAR Kit model. Langkah 3 1. gear. Penutup Guru membuat rumusan pengajaran dengan memberi bandingan beberapa contoh kit model lain yang terdapat di pasaran. carta. Langkah 2 1. 2. sel solar. motor. AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Set Induksi Guru mempamerkan kit model yang telah siap dipasang kepada murid. Guru bersoal jawab dengan murid. Guru mengedarkan kit model kepada setiap kumpulan. Guru mengaitkan jawapan murid dengan pengajaran pada hari ini. 4 . Guru menerangkan nama dan fungsi komponen kit model seperti roda dan gandar. suis. Guru membimbing murid membaca dan memahami manual kit model. fungsi dan cara penggunaan alatan tangan dengan betul. gegancu dan rantai. 2. manual. sensor dan alat kawalan jauh. alatan tangan. 2. Murid menamakan alatan tangan dan komponen kit model yang ditunjukkan oleh guru. Guru menerangkan nama. pemegang bateri. Guru meminta murid memberikan beberapa contoh kegunaan komponen yang pernah dilihat pada persekitaran. takal dan tali sawat. kerangka. Langkah 1 1.

3. 2. mengetahui cara-cara yang betul untuk membuka dan menyimpan kit model. PENGETAHUAN SEDIA ADA MURID Murid sudah mempelajari set binaan yang ada kesamaan dengan kit model semasa berada di tahap 1. mengenal pasti sistem elektromekanikal yang terdapat pada kit model.4 2.2. Mengenal pasti sistem elektromekanikal kit model. RINGKASAN Murid memasang. menguji kefungsian kit model. Membuka dan menyimpan komponen kit model. REFLEKSI TAJUK 2. OBJEKTIF PEMBELAJARAN Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid-murid dapat : 1.2 Memasang dan membuka kit model berfungsi secara elektromekanikal berpandukan manual.2. 4. STANDARD PEMBELAJARAN 2.Draf Modul Pengajaran Reka Bentuk dan Teknologi KSSR Tahun 5 PENILAIAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Guru mengedarkan lembaran kerja untuk dilengkapkan seperti lampiran. membuka dan menyimpan kit model berpandukan manual dengan bimbingan guru.5 2.7 Memasang komponen kit model berpandukan manual. mengenal pasti sistem pergerakan elektromekanikal. 5 .0 MASA STANDARD KANDUNGAN ASAS TEKNOLOGI 60 minit ( 2 Waktu ) 2. memasang komponen kit model berpandukan manual dengan betul.6 2. Menguji kefungsian kit model.2.2.

Murid membaca manual yang telah dibekalkan. Nilai murni . 2. AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Set Induksi Guru menunjukkan kit model dan meminta murid untuk menamakan kit model tersebut. Guru bersoal jawab dengan murid. Langkah 1 1. Kreativiti .Merancang sesuatu projek dengan teliti dan melaksanakannya. Murid mengenal pasti sistem elektromekanikal yang terdapat pada kit model. Murid melakukan aktiviti memasang kit model berpandukan manual dalam kumpulan. Memasang.Berazam tinggi BAHAN BANTUAN MENGAJAR Kit model. 2. Menggunakan alatan tangan dengan betul. membuka dan menyimpan kit model dengan betul. Langkah 2 1. Guru memberi penghargaan kepada kumpulan yang berjaya memasang kit model. alatan tangan. Murid menguji kit model yang telah dipasang dan membuat pembaikan sekiranya tidak berfungsi.Draf Modul Pengajaran Reka Bentuk dan Teknologi KSSR Tahun 5 KEMAHIRAN Membaca manual kit model. manual. 6 .Boleh mengumpul maklumat dan memastikan kualiti tugasan. Guru mengedarkan satu set kit model kepada setiap kumpulan. ELEMEN MERENTAS KURIKULUM Keusahawanan : EK 3 . Penutup Murid membuka dan menyimpan kit model.

2. Pemutar skru rata Untuk mengetatkan dan melonggarkan skru kepala belah. Kunci Allen Untuk mengetatkan dan melonggarkan skru kepala Allen. PENGETAHUAN SEDIA ADA Murid pernah melakukan aktiviti memasang kit model pada pembelajaran yang lalu REFLEKSI Maklumat Rujukan dan Pengetahuan Berkaitan : 1. Alatan Tangan Alatan Tangan Nama Pemutar skru Philip Fungsi Untuk mengetatkan dan melonggarkan skru kepala Philip. Guru mengedarkan lembaran kerja untuk dilengkapkan.Draf Modul Pengajaran Reka Bentuk dan Teknologi KSSR Tahun 5 PENILAIAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN 1. 7 . Guru menilai kit model yang telah siap dipasang mengikut kumpulan.

8 . Sepana hujung terbuka Untuk mengetat dan melonggarkan bol dan nat. sistem pergerakan kit model kereta lumba berbeza dengan sistem pergerakan kit model kereta kabel. Motor merupakan sejenis alat elektrik yang menukarkan tenaga elektrik kepada tenaga kinetik. syaf yang terdapat pada motor tersebut akan berputar dan memindahkan kuasa kepada gear atau takal untuk melakukan sesuatu kerja. Murid akan mengenal pasti sistem pergerakan yang terdapat pada kit model. Sistem Pergerakan Kit Model Kit model yang berbeza mempunyai sistem pergerakan yang berbeza. Motor yang digunakan pada kit model biasanya menggunakan arus terus daripada bateri. Di antara beberapa sistem pergerakan yang terdapat pada kit model adalah seperti berikut. Sebagai contoh. Motor Kit model biasanya digerakkan oleh motor. Apabila arus elektrik dibekalkan pada motor. Playar muncung tirus Untuk memegang komponen yang kecil. Gandin plastik Untuk mengetuk bahagian kit model secara perlahan.Draf Modul Pengajaran Reka Bentuk dan Teknologi KSSR Tahun 5 2.

9 . Apabila motor berfungsi.Draf Modul Pengajaran Reka Bentuk dan Teknologi KSSR Tahun 5 Syaf Gear Gear merupakan satu komponen yang penting bagi sesuatu kit model kerana ia berfungsi sebagai penghantar kuasa untuk menggerakan bahagian-bahagian pada kit model. Gear dipacu Gear Pemacu Takal dan Tali Sawat Takal biasanya dihubungkan dengan menggunakan tali sawat. Sistem takal dan tali sawat juga boleh digunakan untuk menukarkan dan memindahkan kelajuan tinggi kepada kelajuan rendah atau sebaliknya seperti yang terdapat pada sistem pergerakan gerudi meja. Lazimnya. takal dan tali sawat digunakan pada sistem sebuah kren untuk mengangkat barang dan sistem pergerakan kereta kabel. gear pemacu akan menggerakkan rangkaian gear yang lain yang dikenali sebagai gear dipacu bagi mewujudkan satu sistem pergerakan yang lengkap bagi sebuah kit model. Takal dan tali sawat digunakan untuk menghubungkan dan memindahkan tenaga kinetik dari satu syaf ke syaf yang lain. Setiap komponen gear bersentuhan di bahagian gigi antara satu sama lain supaya berlaku permindahan kuasa pada bahagian yang diperlukan. Gear yang dipasang pada syaf motor dikenali sebagai gear pemacu.

Sebelum aktiviti pemasangan kit model dijalankan. Contoh pemasangan kit model. Pemasangan kit model.Draf Modul Pengajaran Reka Bentuk dan Teknologi KSSR Tahun 5 Tali sawat Takal Gegancu dan rantai Rantai juga digunakan dalam sistem pergerakan kit model. 10 . murid-murid mestilah merujuk dan memahami terlebih dahulu manual pemasangan yang dibekalkan bagi setiap kit model. Rantai menghubungkan gegancu pemacu yang dipasang pada motor dengan gegancu dipacu. Rantai Gegancu 3. Rantai berfungsi memindahkan kuasa dari gegancu pemacu ke gandar yang dipasang gegancu dipacu untuk menghasilkan pergerakan apabila motor dihidupkan.

d. 11 . Sambungkan wayar antara suis dengan motor arus terus.Draf Modul Pengajaran Reka Bentuk dan Teknologi KSSR Tahun 5 a. Pasangkan suis dan pemegang bateri. Keluarkan komponen kit model robot daripada kotak dan fahami manual pemasangan. Pasangkan bahagian motor arus terus dan gear pada bahagian hadapan badan model robot. c. b.

Setelah pembaikan dibuat. g. Sekiranya kit model tidak berfungsi atau berfungsi secara tidak normal. . Pasangkan bahagian tangan dan kaki model robot dengan menggunakan . 4. 5.Draf Modul Pengajaran Reka Bentuk dan Teknologi KSSR Tahun 5 e. pengujian dilaksanakan semula. Pengujian kit model. skru h. 12 . Pengujian kit model dilakukan bagi memastikan kit model berfungsi secara normal. pembaikan haruslah dilakukan. Perhatikan pergerakan robot tersebut. Cantumkan bahagian tangan dan kaki kit model robot pada badannya. Suis dan pemegang beteri dipasang pada f bahagian belakang badan model robot. Kit model robot yang telah siap boleh diuji dengan memasangkan bateri dan menghidupkan suis. Membuka dan menyimpan kit model.

Semua komponen disimpan semula ke dalam kotak atau bekas penyimpanan yang disediakan. 13 . Lembaran Kerja. Nota guru Pemilihan kit model mengikut kreativiti guru berdasarkan kepada Standard Pembelajaran 2. Kit model boleh diperolehi dengan menggunakan peruntukan PCG.2. Guru perlu membimbing murid-murid untuk memastikan setiap komponen dibuka dengan cermat dan tidak rosak.3.Draf Modul Pengajaran Reka Bentuk dan Teknologi KSSR Tahun 5 Kit model yang telah siap dipasang dan diuji akan dibuka setiap komponen satu persatu.

Takal biasanya dihubungkan dengan menggunakan _____________. Labelkan bahagian-bahagian kit model robot di bawah. 4. Isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul. Gear yang dipasang pada syaf motor dikenali sebagai gear ___________ . 3.Draf Modul Pengajaran Reka Bentuk dan Teknologi KSSR Tahun 5 A. tali sawat gear Motor pemacu kuasa 1. Rantai berfungsi memindahkan __________ dari gegancu pemacu ke gandar yang dipasang gegancu dipacu untuk menghasilkan pergerakan apabila motor dihidupkan. B. ___________ berfungsi sebagai penghantar kuasa untuk menggerakan bahagian-bahagian pada kit model robot. 14 . 5. 2. ___________ merupakan sejenis alat elektrik yang menukarkan tenaga elektrik kepada tenaga kinetik.

Draf Modul Pengajaran Reka Bentuk dan Teknologi KSSR Tahun 5 Suis Tangan Kaki 15 Motor Gear .

Draf Modul Pengajaran Reka Bentuk dan Teknologi KSSR Tahun 5 TAJUK MASA STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN 4. 16 . pisau boleh laras. ragum kakak tua dan ragum meja. gandin getah. zink dan bahan bukan logam.1 Mengenal pasti projek berpandukan manual. keluli. gunting logam.2. gandin kayu. kikir parut. 4. pengikis penggarit. KEMAHIRAN Memahami manual. Murid membaca dan memahami manual. Mengenal pasti pelbagai jenis bahan logam Menama dan menyatakan fungsi alatan tangan.2. OBJEKTIF PEMBELAJARAN Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat : memahami cara membuat projek berpandukan manual. 4. kemudian murid dapat menentukan bahan dan alatan tangan yang akan digunakan untuk membina projek.0 Penghasilan Projek 60 minit (2 waktu ) 4. kikir rata. playar gabung. RINGKASAN Guru menerangkan cara membuat projek dengan berpandukan manual.2 Menyatakan bahan logam seperti aluminium.2.2 Menghasilkan projek menggunakan bahan logam dan bukan logam dengan litar elektronik 4.3 Menyatakan nama dan fungsi alatan tangan yang digunakan untuk membina projek iaitu gergaji logam. mengenal pasti pelbagai bahan logam yang akan digunakan untuk membuat projek menyatakan nama dan fungsi alatan tangan.

gandin getah. pengikis. playar gabung. pisau boleh laras. BAHAN BANTUAN MENGAJAR Manual Aluminium. . gandin kayu. zink. kikir parut.boleh mengumpul dan boleh membuat penilaian terhadap idea. penggarit. kikir rata. ragum kakak tua dan ragum meja. Nilai murni : mematuhi peraturan.memilih idea terbaik daripada banyak idea. 17 . keluli Gergaji logam.Draf Modul Pengajaran Reka Bentuk dan Teknologi KSSR Tahun 5 ELEMEN MERENTAS KURIKULUM Keusahawanan : EK2 .meneruskan peningkatan kualiti idea Kreativiti . gunting logam.

(lembaran kerja 1) Murid diminta menyesuaikan fungsi alatan tangan dengan betul. Guru mengaitkan jawapan murid dengan pelajaran pada hari ini. (lampiran) Langkah 3 Murid diminta mengenal pasti bahan logam dan bukan logam. Apakah kegunaan projek yang dipamerkan? b. (seperti lampiran) Murid membaca dan memahami manual yang diedarkan dengan bimbingan guru. 3. Langkah 1 Guru mengedarkan manual projek” Papan tanda elektronik”. Apakah bahan yang digunakan untuk membuat projek? 3. a. Guru bersoal jawab dengan murid. PENILAIAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Murid menjawab soalan berdasarkan lembaran kerja 1 dan 2. 2. (lembaran kerja 2) Penutup Guru membimbing murid membuat rumusan tentang pelajaran pada hari ini. Guru menunjukkan cara mengguna alatan tangan pada bahan dengan betul.Draf Modul Pengajaran Reka Bentuk dan Teknologi KSSR Tahun 5 AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Set Induksi Guru mempamerkan contoh projek “Papan tanda elektronik” yang sudah siap. Guru mempamer dan menerangkan pelbagai jenis bahan logam yang boleh digunakan untuk membuat projek. 18 . Langkah 2 1. Guru menerangkan nama dan fungsi alatan tangan. PENGETAHUAN SEDIA ADA Murid pernah menghasilkan projek berasaskan bahan bukan logam pada tahun 4.

Projek ini juga menggunakan litar elektronik dan boleh digunakan sebagai pemberi isyarat.Draf Modul Pengajaran Reka Bentuk dan Teknologi KSSR Tahun 5 REFLEKSI Penerangan Projek Projek Papan Tanda Elektronik menggabungkan bahan logam dan bahan bukan logam. Manual Projek Papan Tanda Elektronik 19 .

Draf Modul Pengajaran Reka Bentuk dan Teknologi KSSR Tahun 5 Rantai B1 Papan lapis LED A Aluminium F1 Kayu beroti G Suis mikro E D C1 C2 F2 Suis toge l B2 10 L ukisanb erdimensi 300 200 Lukisan terlerai 20 .

Draf Modul Pengajaran Reka Bentuk dan Teknologi KSSR Tahun 5 Bahagian projek • • • • • • • • • • • • • 1 keping papan lapis berukuran 300mm X 200mm X 3mm (Bahagian A) 2 batang kayu beroti berukuran 300mm X 20mm X 10mm (Bahagian B1 dan B2) 2 batang kayu beroti berukuran 200mm X 20mm X 10mm (Bahagian C1 dan C2) 1 keping mounting board berukuran 200m X 100mm X 1mm (Bahagian D) 1 keping zink berukuran 100mm X 90mm X 1mm (Bahagian E) 2 batang aluminium berbentuk U 200mm X 12mm X 12mm (Bahagian F1 dan F2) 1 batang kayu beroti 40mm X 20mm X 10mm (Bahagian G) Wayar lembar tunggal 1 unit pemegang bateri 2 biji bateri saiz “AA” 1 unit suis togel 1 unit suis mikro 4 biji LED Langkah Kerja 21 .

2. Cantumkan bahagian D pada bahagian A menggunakan glu. B2. C1 dan C2 di atas papan A mengunakan glu dan paku. Cantumkan bahagian G di atas bahagian E sebagai pemegang menggunakan glu. Bahan logam dan bukan logam Bahan Logam Bahan Bukan Logam Aluminium Papan lapis Logam Kayu beroti Medium Density Fibre Board (MDF) Zink Alatan tangan 22 . Masukkan bahagian E di bahagian F1 dan F2 sebagai tetingkap pada papan tanda elektronik. Cantumkan bahagian F1 dan F2 di atas bahagian D mengunakan glu. 4. 5. Cantumkan bahagian B1.Draf Modul Pengajaran Reka Bentuk dan Teknologi KSSR Tahun 5 1. 3.

serta membentuk keluli lembut. Berikut adalah alatan tangan yang perlu dipelajari semasa di tahun 5. 4 Gandin Getah Digunakan untuk meratakan permukaan logam. Bil Nama Alat Fungsi 1 Memotong bahan logam Gergaji Besi Memotong kepingan logam 2 Gunting Logam 3 Mengetuk permukaan kerja kayu Gandin kayu Digunakan untuk membentuk. 5 Kikir Rata 23 .Draf Modul Pengajaran Reka Bentuk dan Teknologi KSSR Tahun 5 Murid-murid telah mempelajari nama dan fungsi alatan tangan di tahun 4. melipat. mengetuk dan meratakan kepingan logam pada sudut tepat.

Kikir Parut Digunakan untuk memotong. memegang dan mencengkam bahan logam.Draf Modul Pengajaran Reka Bentuk dan Teknologi KSSR Tahun 5 6 Digunakan untuk mengikir dan membentuk hujung kayu. 7 Playar Gabung 8 Memotong bahan bukan logam Pisau boleh laras 9 Mengikis permukaan bahan kerja Pengikis Digunakan untuk menanda garisan pada permukaan kepingan logam 10 Penggarit Mencabut paku dan memotong dawai halus 11 Ragum kakak tua 24 . membentuk. membengkok.

Draf Modul Pengajaran Reka Bentuk dan Teknologi KSSR Tahun 5 12 Memegang benda kerja logam Ragum Meja Kerja Logam 13 Memegang benda kerja kayu Ragum Meja Kerja Kayu 25 .

Draf Modul Pengajaran Reka Bentuk dan Teknologi KSSR Tahun 5 Lembaran Kerja 1 Tuliskan “Logam” atau “ Bukan Logam” pada ruang yang disediakan untuk bahan di bawah. 26 .

membengkok. melipat. memegang dan mencengkam benda bulat 4 Digunakan memotong kepingan logam 5 6 27 .Draf Modul Pengajaran Reka Bentuk dan Teknologi KSSR Tahun 5 Lembaran Kerja 2 Suaikan gambar rajah alatan di bawah dengan fungsinya. Digunakan untuk memotong. membentuk. BIL Alatan Fungsi 1 Digunakan untuk mengikir dan membentuk hujung kayu. serta membentuk keluli lembut. mengetuk dan meratakan kepingan logam pada sudut tepat. Digunakan untuk menanda garisan pada permukaan kepingan logam 3 Digunakan untuk meratakan permukaan logam. 2 Digunakan untuk membentuk.

Mengukur bahan logam dengan menggunakan pembaris keluli. 3. menanda dan memotong bahan yang digunakan untuk membuat projek.4 Menyediakan alatan dan bahan. RINGKASAN Murid menyediakan alatan dan bahan bagi melakukan aktiviti mengukur.5 Mengukur. mengukur.berdisplin 28 .2. menanda dan memotong bahan logam dan bahan bukan logam dengan bimbingan guru. ELEMEN MERENTAS KURIKULUM Keusahawanan: EK2 – boleh merealisasikan idea untuk kesesuaian semasa Kreativiti – boleh menggunakan cara dan teknik mengikut kaedah yang lebih baik. 4. Nilai murni .0 Penghasilan Projek 60 minit ( 2 waktu ) 4. 2. Memotong bahan logam dengan menggunakan gunting logam. Menanda bahan logam dengan menggunakan penggarit.Draf Modul Pengajaran Reka Bentuk dan Teknologi KSSR Tahun 5 TAJUK MASA STANDARD KANDUNGAN 4. Mengenal pasti bahan dan alatan tangan. 4. menanda dan memotong bahan logam dan bukan logam dengan kaedah yang betul dan ukuran yang tepat.2 Menghasilkan projek menggunakan bahan logam dan bukan logam dengan litar elektronik. OBJEKTIF PEMBELAJARAN Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat: 1. 2. KEMAHIRAN 1.2. menyediakan alatan dan bahan berpandukan manual. STANDARD PEMBELAJARAN 4.

playar gabung.Draf Modul Pengajaran Reka Bentuk dan Teknologi KSSR Tahun 5 BAHAN BANTUAN MENGAJAR 1. kikir rata.Gunting logam. Guru bersoal jawab dengan murid. gandin getah. diperlukan Langkah 2 1. penggarit. bahan mengukur Langkah 3 Guru membuat penilaian hasil kerja murid dengan memberi penghargaan pada bahan yang telah dipotong. Guru mengarahkan murid mengambil alatan dan yang diperlukan secara teratur. Guru mengedarkan manual. 3. Murid melakukan aktiviti mengukur dan menanda dengan berpandukan manual. Guru membimbing murid melakukan aktiviti dan menanda dengan cara yang betul. Alatan tangan. Penutup Guru membuat rumusan tentang pelajaran pada hari ini. 3. Apakah alatan dan bahan yang telah dipelajari pada pelajaran yang lepas? 2. Manual 2. Bahan logam dan bahan bukan logam. pembaris keluli AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Set Induksi 1. 2. Murid membaca dan memahami manual. 2. Guru mengaitkan jawapan murid dengan pelajaran pada hari ini. . Langkah 1 1. 29 . Murid menyenaraikan alatan dan bahan yang untuk membuat projek.

PENGETAHUAN SEDIA ADA MURID Murid pernah melakukan aktiviti menanda dan memotong pada tahun 4 REFLEKSI Penyediaan Bahan dan Alatan Sebelum mula membuat projek papan tanda elektronik.Draf Modul Pengajaran Reka Bentuk dan Teknologi KSSR Tahun 5 PENILAIAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Guru menilai bahan yang telah dipotong. bahan dan alatan perlu disediakan terlebih dahulu. Bil Bahan Keterangan  1 keping papan lapis berukuran 300mm X 200mm X 3mm (Bahagian A) 1  2 batang kayu beroti berukuran 300mm X 20mm X 10mm (Bahagian B1 dan B2) 2 30 . Berikut adalah senarai bahan yang diperlukan bagi membuat projek tersebut.

Draf Modul Pengajaran Reka Bentuk dan Teknologi KSSR Tahun 5  2 batang kayu beroti berukuran 200mm X 20mm X 10mm (Bahagian C1 dan C2) 3  1 keping zink berukuran 200m X 100mm X 1mm (Bahagian D) 4 Bil Bahan Keterangan  1 keping mounting board berukuran 100m X 90mm X 2mm (Bahagian E) 5  2 batang aluminium berbentuk “U” berukuran 100mm x 12mm x 12mm. (Bahagian F1 dan F2) 6 31 .

Draf Modul Pengajaran Reka Bentuk dan Teknologi KSSR Tahun 5  7 1 batang kayu beroti berukuran 40mm x 20mm x 10mm (Bahagian G)  Cat licau dengan warna yang bersesuaian. 8 B il Bahan Keterangan 9  Syelek 1 0  Kertas las 32 .

Draf Modul Pengajaran Reka Bentuk dan Teknologi KSSR Tahun 5  1 1 1 2 Bi l Bateri saiz “AA”  Glu sentuh Bahan Keterangan  13  14 33 Diod pemancar cahaya ( LED ) Pemegang bateri .

Draf Modul Pengajaran Reka Bentuk dan Teknologi KSSR Tahun 5  15  16 Bi l Bahan Suis togel Paku Keterangan  Wayar lembar tunggal 17  Bongkah penyambung 18 34 .

Guru boleh memilih salah satu daripada contoh bahan logam dibawah untuk membuat projek. Bil Bahan 1 Aluminium Gambar 35 . Berikut adalah contoh bahan logam yang boleh didapati di pasaran. Projek papan tanda berlampu ini menggunakan bahan logam.Draf Modul Pengajaran Reka Bentuk dan Teknologi KSSR Tahun 5  19 Suis mikro Maklumat Tambahan Guru.

Draf Modul Pengajaran Reka Bentuk dan Teknologi KSSR Tahun 5 2 Logam 3 Zink Berikut pula adalah senarai alatan yang diperlukan bagi membuat projek tersebut. Bi l Nama Alatan 1 Playar gabung 2 Tukul kuku kambing Gambar 36 .

Draf Modul Pengajaran Reka Bentuk dan Teknologi KSSR Tahun 5 3 Tukul warrington 4 Sesiku L 5 Gandin getah Bil Nama Alatan 6 Gandin kayu 7 Gergaji logam Gambar 37 .

Draf Modul Pengajaran Reka Bentuk dan Teknologi KSSR Tahun 5 8 9 Pisau boleh laras Gergaji puting 10 Kikir parut Bi l Nama Alatan 11 Gambar Kikir rata 38 .

Draf Modul Pengajaran Reka Bentuk dan Teknologi KSSR Tahun 5 12 Penebuk pusat 13 Pembaris keluli 14 Ragum kakak tua 15 Penggarit Bil Nama Alatan Gambar 39 .

Draf Modul Pengajaran Reka Bentuk dan Teknologi KSSR Tahun 5 16 17 Gunting besi Gerimit 18 Pelucut wayar 19 Pena ujian 20 Pemutar skru Phillips Bil Nama Alatan Gambar 40 .

…………… …………………………………….………… Kikir parut ……………………………….………… Gandin getah 41 .Draf Modul Pengajaran Reka Bentuk dan Teknologi KSSR Tahun 5 21 Playar muncung tirus 22 Pengikis Lembaran kerja Nyatakan fungsi bagi alatan tangan di bawah.… ………………………………….…………… …………………………………. Alat tangan Fungsi ……………………………….……… …………………………………………..

…………… …………………………………. 1.………… ………………………………..…………… ………………………………..…………… ……………………………….…………… Penggarit ………………………………. Berikut adalah langkah bagi kerja mengukur dan menanda.………… Playar gabung ………………………………. Saiz papan lapis 300mm x 300mm.………… Kikir rata ……………………………….………… ………………………………..…………… …………………………………. menanda dan memotong.…………… …………………………………. 42 . langkah pertama untuk memulakan projek ini adalah dengan membuat kerja mengukur..Draf Modul Pengajaran Reka Bentuk dan Teknologi KSSR Tahun 5 ………………………………. Menanda dan Memotong Setelah bahan dan alatan disediakan.…………… Gunting logam Mengukur. Ukur dan tanda papan lapis yang mempunyai ketebalan 3mm.…………… ………………………………….

Cara membuat ukuran menggunakan pembaris keluli. 43 Cara membuat penandaan . Dua batang kayu beroti bersaiz 20mm x 10mm dipotong sepanjang 300mm dan dilabel dengan label B1 dan B2. Gunakan pembaris keluli dan sesiku L bagi mendapat ukuran yang tepat. Dua batang kayu beroti bersaiz 20mm x 10mm dipotong sepanjang 200mm dan dilabel dengan C1 dan C2. Ukur dan tanda kayu beroti. b. Ukuran kayu beroti adalah seperti berikut : a.Draf Modul Pengajaran Reka Bentuk dan Teknologi KSSR Tahun 5 Cara mengukur dan menanda papan lapis 2.

Ukur dan tanda kepingan zink dan aluminium berbentuk U dengan menggunakan pembaris. Saiz kepingan besi adalah 200m X 100mm manakala saiz aluminium berbentuk “U” adalah 100mm x 12mm x 12mm.Draf Modul Pengajaran Reka Bentuk dan Teknologi KSSR Tahun 5 Cara membuat penandaan sudut menggunakan sesiku L 3. sesiku L dan penggarit. Cara membuat pengukuran dan penandaan pada kepingan zink 44 .

Potong papan lapis menggunakan gergaji tangan. Potong kayu beroti dengan menggunakan “mitre saw”. 45 yang . 2. Potong kepingan zink dengan menggunakan gunting logam. Kayu beroti dipotong mengikut sudut 3. “Mitre saw” dilaraskan ke sudut 45° telah dilaras.Draf Modul Pengajaran Reka Bentuk dan Teknologi KSSR Tahun 5 Cara membuat penandaan pada aluminium berbentuk U Langkah kerja memotong bahan projek 1.

46 .Draf Modul Pengajaran Reka Bentuk dan Teknologi KSSR Tahun 5 Cara memotong kepingan zink Cara membuat potongan pada aluminium berbentuk U 4. Kemaskan bahagian yang sudah dipotong menggunakan kikir rata.

Draf Modul Pengajaran Reka Bentuk dan Teknologi KSSR Tahun 5 Kikir rata digunakan bagi membuangbahagian logam yang bergerigis bagi menjadikan bahan kerja kemas dan selamat Cara menggunakan kikir rata bagi melicinkan permukaan logam yang dipotong 47 .

memasang komponen projek yang telah dipotong. RINGKASAN KEMAHIRAN Kerja memasang bahan yang telah dipotong dengan menggunakan pengikat dan pencantum yang betul.2.0 MASA PENGHASILAN PROJEK 60 minit ( 2 waktu ) STANDARD KANDUNGAN 4. Menghasilkan projek bahan logam dan bukan logam dengan litar elektronik. Nilai murni . Memasang bahan logam dengan kemas. BAHAN BANTUAN MENGAJAR Alatan tangan dan bahan berkaitan Manual pemasangan 48 . 2. Menggunakan pengikat dan pencantum dengan betul. mengguna pengikat dan pencantum pada bahan dengan betul.Draf Modul Pengajaran Reka Bentuk dan Teknologi KSSR Tahun 5 TAJUK 4.6 Memasang bahan projek menggunakan pengikat dan pencantum OBJEKTIF PEMBELAJARAN Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat: 1. 2. STANDARD PEMBELAJARAN 4.Mengamalkan budaya bersih. ELEMEN MERENTAS KURIKULUM Keusahawanan: EK5 – Prinsip tanggung jawab sosial untuk menjaga kebersihan bengkel. 1. Kreativiti – Penyelesaian masalah.2.

Langkah 4 Penyelenggaraan bengkel: Murid membersih bengkel. PENGETAHUAN SEDIA ADA Murid telah belajar memasang projek eksperimental pada pembelajaran dan pengajaran Tahun 4 49 . membersih alatan dan menyimpan bahan projek. Langkah 2 Guru menunjuk cara penggunaan pengikat dan pencantum bahan projek dengan cara yang betul. Menyapu glu sentuh b. pada a. Penutup Guru membimbing pelajar merumus isi-isi penting berkaitan 1. Memaku Langkah 3 Murid memasang bahan projek berpandukan manual. 2.Draf Modul Pengajaran Reka Bentuk dan Teknologi KSSR Tahun 5 AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Set induksi Guru menunjukkan contoh projek yang cantik dan kemas buatannya sambil bersoaljawab berpandukan projek tersebut Langkah 1 Guru menunjukkan jenis-jenis bahan pengikat dan pencantum yang akan digunakan dalam projek “PAPAN TANDA ELEKTRONIK”. Langkah-langkah mengikat dan mencantum PENILAIAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Guru menyediakan lembaran kerja pada murid. jenis-jenis pengikat dan pencantum.

Draf Modul Pengajaran Reka Bentuk dan Teknologi KSSR Tahun 5 REFLEKSI Lukisan Terlerai Bahagian projek • • • • • • • • • • • • • 1 keping papan lapis berukuran 300mm X 200mm X 3mm (Bahagian A) 2 batang kayu beroti berukuran 300mm X 20mm X 10mm (Bahagian B1 dan B2) 2 batang kayu beroti berukuran 200mm X 20mm X 10mm (Bahagian C1 dan C2) 1 keping mounting board berukuran 200m X 100mm X 1mm (Bahagian D) 1 keping zink berukuran 100mm X 90mm X 1mm (Bahagian E) 2 batang aluminium berbentuk U 200mm X 12mm X 12mm (Bahagian F1 dan F2) 1 batang kayu beroti 40mm X 20mm X 10mm (Bahagian G) Wayar lembar tunggal 1 unit pemegang bateri 2 biji bateri 1 unit suis togel 1 unit suis mikro 4 unit LED Langkah Kerja 50 .

Susun kayu beroti yang telah dipotong pada papan lapis. B2. 2. Cantumkan bahagian B1. 2. 3. C1 dan C2 di atas papan A mengunakan glu dan paku. Langkah Pemasangan projek 1. Masukkan bahagian E di bahagian F1 dan F2 sebagai tetingkap pada papan tanda elektronik. 51 . Cantumkan bahagian F1 dan F2 di atas bahagian D mengunakan glu. Cantumkan bahagian G di atas bahagian E sebagai pemegang menggunakan glu. Biarkan kering. Cantumkan bahagian D pada bahagian A menggunakan glu. 5.Draf Modul Pengajaran Reka Bentuk dan Teknologi KSSR Tahun 5 1. Sapukan glu pada kayu beroti dan papan lapis. 4.

Kemudian kukuhkan dengan paku panel menggunakan tukul warrington atau tukul kuku kambing bersaiz kecil. 52 . Lekatkan kayu beroti pada papan lapis.Draf Modul Pengajaran Reka Bentuk dan Teknologi KSSR Tahun 5 Cara menguji kekeringan glu: • • Uji dengan menggunakan kertas bagi memastikan glu sudah kering ( rujuk gambar ) Elakkan terhidu glu kerana boleh menjejaskan kesihatan 3. Kemaskan dengan menggunakan gandin getah.

Gosok bahagian yang telah di pasang dengan menggunakan kertas las bagi mendapatkan permukaan yang licin. Sapu glu sentuh pada papan lapis. 53 . 5. logam aluminium ( bentuk U) dan mounting board kemudian lekatkan pada papan yang sudah siap ditanda.Draf Modul Pengajaran Reka Bentuk dan Teknologi KSSR Tahun 5 a b c d 4.

7. Lipat tepi tetingkap iaitu logam zink menggunakan ragum meja dan gandin.Draf Modul Pengajaran Reka Bentuk dan Teknologi KSSR Tahun 5 a b c d 6. Lakukan dengan cermat. 54 . Masukkan mounting board yang siap diglu ke alur aluminium. Pastikan glu tidak bersentuhan.

Pasangkan tangkai pemegang ke bahagian atas tetingkap gelongsor. 55 .Draf Modul Pengajaran Reka Bentuk dan Teknologi KSSR Tahun 5 8. 9. Pasangkan tetingkap pada gelongsor aluminium.

Uji kefungsian projek. LEMBARAN KERJA NAMA MURID :_____________________________________________________________ TAHUN : 5 . NAMA PROJEK :__________________________________ JAWAB SOALAN BERIKUT. kemudian buat kemasan. Padankan gambarajah di bawah mengikut kegunaan yang betul.Draf Modul Pengajaran Reka Bentuk dan Teknologi KSSR Tahun 5 10. 56 .

Draf Modul Pengajaran Reka Bentuk dan Teknologi KSSR Tahun 5 57 .

Draf Modul Pengajaran
Reka Bentuk dan Teknologi KSSR Tahun 5

TAJUK
MASA

4.0

PENGHASILAN PROJEK
60 minit ( 2 waktu)

STANDARD KANDUNGAN

4.2 Menghasilkan projek menggunakan bahan logam dan
bukan logam dengan litar elektronik

STANDARD
PEMBELAJARAN

4.2.7 Membuat kemasan projek menggunakan bahan iaitu cat
licau atau syelek.

OBJEKTIF
PEMBELAJARAN

Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat:
1. Membuat kemasan projek menggunakan cat licau atau
syelek dengan cara yang betul

RINGKASAN

Murid boleh membuat kerja kemasan menggunakan cat licau
atau syelek.

KEMAHIRAN

Mengecat cat licau dengan menggunakan berus cat.
Menyapu syelek dengan menggunakan berus syelek.

ELEMEN MERENTAS
KURIKULUM

Keusahawanan :
EK 5
– prinsip keadilan mengikut giliran.
Kreativiti – membuat perbandingan kualiti bahan.
Nilai murni – kekemasan dalam tugasan yang diberikan.

BAHAN BANTU
MENGAJAR

Cat licau
Syelek
Berus cat
Berus syelek.
Pelarut.
Kertas las

58

Draf Modul Pengajaran
Reka Bentuk dan Teknologi KSSR Tahun 5

AKTIVITI PENGAJARAN
DAN PEMBELAJARAN

Set Induksi
1. Guru menunjukkan 2 contoh projek yang telah siap.

Projek yang siap dibuat kemasan.
 Projek yang belum di buat kemasan.
2. Guru meminta murid menerangkan perbezaan projek
tersebut. Guru mengaitkan jawapan murid dengan
pengajaran hari ini.
Langkah 1
Guru menerangkan kepada murid mengenai kertas las dan cara
penggunaannya.
Guru membimbing murid menggunakan kertas las untuk
melicinkan permukaan kayu.
Murid membersihkan permukaan kayu dari habuk dan kotoran.
Langkah 2
Guru menunjukkan cat licau dan syelek serta cara
menggunakannya dengan betul.
Murid melakukan kemasan menggunakan cat licau atau syelek
pada permukaan projek.
Murid membiarkan cat licau atau syelek yang digunakan di
permukaan projek kering sepenuhnya.
Penutup
1.
Guru membuat rumusan pada hasil kerja murid dengan
memberi penghargaan kepada hasil kerja murid.
Penyelengaraan bengkel –
 murid membersihkan bengkel, menyimpan dan
menyenggara alatan serta bahan projek.

PENILAIAN
PENGAJARAN DAN
PEMBELAJARAN

Guru menyediakan lembaran kerja pada murid (lihat
lampiran B)

PENGETAHUAN SEDIA
ADA

Murid pernah melihat aktiviti mengecat dijalankan

REFLEKSI

59

Draf Modul Pengajaran
Reka Bentuk dan Teknologi KSSR Tahun 5

Langkah kerja menyapu syelek
1. Sediakan syelek, berus syelek dan bekas yang sesuai

2. Proses syelek dimulakan dengan melakukan sapuan nipis di permukaan kayu.
syelek digerakkan mengikut ira kayu.

60

Berus

Draf Modul Pengajaran
Reka Bentuk dan Teknologi KSSR Tahun 5

3. Sapuan syelek keseluruhan ruang luar dan dalam.

4. Biarkan syelek kering.

61

Sapuan syelek kedua dilakukan secara nipis dan dibiarkan kering. 6.Draf Modul Pengajaran Reka Bentuk dan Teknologi KSSR Tahun 5 5. Setelah kering sapuan terakhir dilakukan. 62 . Pastikan permukaan betul-betul kering sebelum melakukan sapuan terakhir. Gosok semula dengan kertas las dan dilakukan secara perlahan. gosok permukaan dengan kertas las halus bagi membuang ira kayu yang timbul selepas sapuan syelek yang pertama. Setelah permukaan kering. .

Sediakan cat alas untuk disapu pada permukaan.Draf Modul Pengajaran Reka Bentuk dan Teknologi KSSR Tahun 5 7. Pastikan permukaan yang hendak dicat itu bebas dari kotoran dan habuk 63 . Cat alas untuk kayu biasanya berwarna putih. Setelah selesai kerja-kerja kemasan. Kemudian berus dikeringkan dengan menggunakan kain. Kacau cat licau sehingga larutan sebati. INFO:Lekar : Thinner Syelek :Spirit Metil Cat Licau: Turpentin Langkah kerja mengecat menggunakan cat licau 1. 2. campurkan turpentin bagi mencairkannya. Jika cat terlalu pekat. berus syelek hendaklah dibersihkan menggunakan pelarut.

Biarkan cat alas itu kering sepenuhnya 64 . Gerakkan berus cat secara terkawal dengan gerakan sederhana mengikut ira kayu. Mulakan proses mengecat cat licau pada bahagian permukaan luar.Draf Modul Pengajaran Reka Bentuk dan Teknologi KSSR Tahun 5 3. 4.

6. Setelah cat alas kering. gosok permukaan dengan kertas las halus bagi membuang ira kayu yang timbul selepas disapu cat alas. Sapukan cat licau yang telah dipilih 65 . Gosokkan dilakukan secara perlahan.Draf Modul Pengajaran Reka Bentuk dan Teknologi KSSR Tahun 5 5.

Draf Modul Pengajaran Reka Bentuk dan Teknologi KSSR Tahun 5 7. 66 . Kemudian berus dikeringkan dengan menggunakan kain bagi mengelakkan berus menjadi keras dan rosak dan seterusnya disimpan di tempat yang sesuai. Setelah selesai kerja-kerja mengecat. berus cat hendaklah dibersihkan menggunakan pelarut.

I. Minyak tanah C. cat licau B. I. Sabun D. Kemasan untuk bahan logam ialah ________. II. III. I.Draf Modul Pengajaran Reka Bentuk dan Teknologi KSSR Tahun 5 Lampiran Ujian Kendiri / Penilaian : NAMA MURID : ____________________________________TAHUN :_____________ Isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul 1. tona kayu D. Antara berikut yang manakah tujuan kemasan dilakukan ? I Mencantikkan projek II Menjadikan projek tahan lebih lama III Menghilangkan kesan kecacatan kayu IV Menambahkan saiz projek A. dan III B. Spirit Metil 2. Syelek yang pekat boleh dicairkan dengan mencampurkan…. A. varnish 67 .. dan IV C. II dan IV D. A. III dan IV 3. Air B. II. syelek C.

cat licau 6. I. Pilih bahan yang digunakan dalam membuat kerja kemasan projek: I Kertas las II Syelek III paku IV cat A. Apakah bahan yang digunakan untuk melicinkan permukaan kayu? A. spirit metil D. Kertas minyak B. Kertas kaca 7. A. thinner C. I. turpentin B. I. A. kertas las C.III dan IV D.II dan III C. II. kertas mahjong. D. Kesan calar pada permukaan kayu dapat dihilangkan dengan menggunakan ________. air 5.II.II dan IV B. kertas las B. tepung penyumbat D. Cat licau yang terlalu pekat boleh dicairkan dengan menggunakan ________________. pengikis C.III dan IV 68 .Draf Modul Pengajaran Reka Bentuk dan Teknologi KSSR Tahun 5 4.

Draf Modul Pengajaran Reka Bentuk dan Teknologi KSSR Tahun 5 TAJUK MASA STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN 4. simbol dan fungsi komponen elektronik seperti diod pemancar cahaya (LED). simbol dan fungsi komponen elektronik. 2. 69 .9 Membaca litar skematik dan litar bergambar berdasarkan manual. kapasitor.2. perintang.0 Penghasilan Projek 60 minit (2 waktu) 4. Nilai murni – berhati-hati. Kreativiti – menggunakan sumber alternatif.8 Menyatakan nama. transistor. menyatakan nama. Murid dapat mengenal pasti komponen elektronik serta boleh membaca litar skematik dan litar bergambar Mengenal pasti komponen elektronik Membaca litar skematik dan litar bergambar Keusahawanan: EK 4 – menggunakan idea teknologi untuk menghasilkan produk.2. OBJEKTIF PEMBELAJARAN RINGKASAN KEMAHIRAN ELEMEN MERENTAS KURIKULUM Di akhir pengajaran dan pembelajaran ini murid dapat: 1. membaca litar skematik dan litar bergambar serta mengenal pasti setiap komponen elektronik yang terdapat dalam litar. 4. buzer dan suis.2 Menghasilkan projek menggunakan bahan logam dan bukan logam dengan litar elektronik 4.

Draf Modul Pengajaran Reka Bentuk dan Teknologi KSSR Tahun 5 BAHAN BANTU MENGAJAR Komponen elektronik. litar skematik dan litar bergambar 70 .

Guru menunjukkan sebuah lampu suluh LED kepada murid. Guru meminta murid memberikan beberapa contoh lain peralatan yang menggunakan LED. TV LED) Langkah 1 Guru menyatakan nama. Lampu kereta. Guru menunjuk cara membaca litar skematik dan litar bergambar Langkah 2 Guru membimbing murid untuk mengenal pasti setiap komponen elektronik pada litar skematik dan litar bergambar. simbol dan fungsi komponen elektronik . PENILAIAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Guru menyediakan lembaran kerja. ADA REFLEKSI 71 . Penutup Guru membuat rumusan pada hasil kerja murid. (Contoh : Kamu telah pun mengenal pasti 6 jenis komponen elektronik yang merangkumi nama. simbol dan fungsi) Penyenggaraan bengkel Sebelum murid meninggalkan bengkel. 2. (Sila rujuk lampiran) PENGETAHUAN SEDIA Murid pernah menggunakan lampu suluh LED. guru perlu memastikan bengkel dalam keadaan kemas dan bersih. Guru bersoal jawab dengan murid tentang lampu suluh LED dan komponen elektronik yang terdapat pada lampu suluh. (Contoh : Lampu Isyarat.Draf Modul Pengajaran Reka Bentuk dan Teknologi KSSR Tahun 5 AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Set Induksi 1. Murid membaca litar skematik dan litar bergambar bimbingan guru dengan Langkah 3 Guru menyemak lembaran kerja murid. 3.

Diod pemancar cahaya (LED) 2. Menguatkan arus. Buzer 72 . Maklumat rujukan dan pengetahuan berkaitan : 1. Menghadkan aliran arus Perintang tetap Mengawal arus elektrik mengikut nilai rintangan. Bil Komponen Elektronik Nama Komponen Simbol Fungsi Memancarkan cahaya apabila ada arus mengalir 1. 4. Perintang boleh laras 1. voltan dan kuasa 2. Transistor Menukar arus elektrik kepada gelombang bunyi. Bertindak sebagai suis 3.Draf Modul Pengajaran Reka Bentuk dan Teknologi KSSR Tahun 5 Maklumat Tambahan Guru.

Suis Suis togel Suis mikro Digunakan untuk menyambung dan memutuskan litar Suis tekan tutup Suis tekan buka 6. Menyimpan dan membuang cas elektrik Kapasitor berkutub Kapasitor tidak berkutub 73 .Draf Modul Pengajaran Reka Bentuk dan Teknologi KSSR Tahun 5 5.

........... 4 ...... ........................... Nama:..................... Nama:...........................................................................Draf Modul Pengajaran Reka Bentuk dan Teknologi KSSR Tahun 5 Lampiran 1 NAMA MURID : _______________________________ Lembaran kerja komponen elektronik Bil Bahan / Alatan Simbol Fungsi 1 ... ................................. Nama:.. 74 ....................................... ... ................................................................................................................................................. ............................................................... ............................................................................................. 3 ............................................................................................. .............. Nama:............................................................ ........................................................................................... 2 ........................................... ....................... .......

....................................................................................................... Nama:.................... Nama:... .... 75 .... 7 . .......................................................... 6 ........................................................................................... ................. .............................................................................................................................................. 8 ......................................................................................................................................... Nama:............... ......................................................................... .................................................. Nama:........................................ ..................... ...Draf Modul Pengajaran Reka Bentuk dan Teknologi KSSR Tahun 5 5 ................

Draf Modul Pengajaran Reka Bentuk dan Teknologi KSSR Tahun 5 Lampiran 2 NAMA MURID : _______________________________ 76 .

…………………………………………………. …………………………………………………. ………………………………………………… 2. …………………………………………………. …………………………………………………. 6. 3. ………………………………………………….Draf Modul Pengajaran Reka Bentuk dan Teknologi KSSR Tahun 5 Lembaran kerja litar bergambar Namakan komponen elektronik yang terdapat dalam litar bergambar di bawah. 5. 4. 1 5 6 4 3 2 1. 77 .

OBJEKTIF PEMBELAJARAN RINGKASAN KEMAHIRAN ELEMEN MERENTAS KURIKULUM Menghasilkan projek menggunakan bahan logam dan bukan logam dengan litar elektronik.11 Menguji kefungsian projek 4.0 MASA Penghasilan Projek 60 minit (2 waktu) STANDARD KANDUNGAN 4. Kreativiti .2.menilai perlaksanaaan projek.boleh membuat keputusan dan mengambil tindakan susulan.2. Menyambung litar elektronik dengan betul Menggunakan alatan tangan dengan betul Menguji kefungsian projek dengan beradab Membuat penyenggaraan alatan tangan bagi kerja bahan logam Keusahawanan : EK 4 .2. Nilai murni – berdikari dan bekerjasama. membuat penyambungan litar elektronik pada projek dengan betul 2. membuat penyenggaraan dan penyimpanan peralatan dengan cara yang betul Murid dapat memasang litar elektronik. 4.12 Membuat penyelenggaraan dan penyimpanan peralatan. membuat penyenggaraan dan penyimpanan peralatan dengan betul.10 Membuat penyambungan litar elektronik pada projek. menguji kefungsian projek dengan beradab 3. Di akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat: 1. 78 .Draf Modul Pengajaran Reka Bentuk dan Teknologi KSSR Tahun 5 TAJUK 4. menguji kefungsian projek.2 STANDARD PEMBELAJARAN 4.

3. Manual kerja Bahan logam Bahan bukan logam Komponen elektronik Alatan tangan 79 . 4.Draf Modul Pengajaran Reka Bentuk dan Teknologi KSSR Tahun 5 BAHAN BANTUAN MENGAJAR 1. 5. 2.

Murid akan melakukan semua penyenggaraan dan penyimpanan alat Penutup Guru membimbing pelajar untuk menyatakan langkah memasang terutama kekutupan bateri dan LED. Perbincangan spontan: Murid di minta untuk memilih alat yang diperlukan dan mengapa. Langkah 4 Murid membuat penyambungan litar elektronik dengan pemantauan guru. Di peringkat ini. Murid lain memainkan peranan aktif dengan menghulur atau menyebut peralatan yang perlu. Langkah 3 Guru membimbing murid yang dipilih untuk menunjukkan langkah kerja membuat penyambungan litar elektronik pada bahagian badan projek. Langkah 5 Guru menerangkan kaedah membuat pengujian litar elektronik dan kefungsian projek dengan berbantukan cartalir.Draf Modul Pengajaran Reka Bentuk dan Teknologi KSSR Tahun 5 AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Set Induksi Guru bersoal jawab dengan murid sambil mengemukakan persoalan berkaitan hasil projek yang telah dijalankan. Seterusnya membimbing pelajar untuk menyatakan langkah mengesan kerosakan pada penyambungan litar. Guru bertanyakan kepada murid bagaimanakah projek tersebut dapat ditambah nilai bagi menambahkan kefungsian projek agar lebih menarik (boleh buat sergahan minda @ brainstorming) Langkah 1 Guru menunjukkan 2 contoh projek yang telah siap dibina. Langkah 2 Guru menunjukkan peralatan dan bahan yang akan digunakan semasa membuat penyambungan litar elektronik. Satu daripada projek tersebut tanpa sambungan litar elektronik dan satu lagi projek yang lengkap dengan litar elektronik. 80 . murid yang membina carta alir dengan bimbingan guru (rujuk carta alir pengujian litar projek) Langkah 6 Guru menunjukkan kaedah membuat penyenggaraan dan penyimpanan peralatan.

REFLEKSI Maklumat Tambahan Guru. bateri dan pemegang bateri.Draf Modul Pengajaran Reka Bentuk dan Teknologi KSSR Tahun 5 PENILAIAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Guru menilai bahagian pemasangan litar elektronik berdasarkan senarai semak PENGETAHUAN SEDIA ADA Murid telah mempelajari nama. bongkah penyambung. Alatan tangan yang digunakan ialah pemutar skru mata rata. Kerja penyambungan litar projek Papan Tanda Elektronik yang akan dibuat oleh murid melibatkan alatan tangan dan bahan penyambungan. ALATAN TANGAN: Bil Alat tangan Kegunaan Bil Membentuk kaki komponen 1. Playar muncung tirus 81 Alat tangan 4. playar muncung tirus. Bahan penyambungan yang digunakan ialah wayar teras tunggal. pelucut wayar. pemotong sisi dan gerimit. Maklumat Rujukan dan Pengetahuan Berkaitan : 1. 3. penyambung bateri. Pemotong sisi Kegunaan Memotong wayar . fungsi dan simbol komponen elektronik. pemutar skru Philip. 2.

Draf Modul Pengajaran Reka Bentuk dan Teknologi KSSR Tahun 5 Pemutar skru Philip 2. Membuat penyambungan litar Wayar teras tunggal 2. Penyambung wayar komponen elektronik dalam pemasangan litar projek Bongkah penyambung 3. Menyambung litar kepada bateri. Pemutar skru mata rata Melonggarkan dan mengetatkan skru beralur lurus 6. Melonggarkan dan mengetatkan skru mata bersilang atau berpangkah 3. Wayar berwarna merah adalah positif sementara wayar berwarna hitam adalah negatif. Membuat lubang pandu bagi paku dan skru pada permukaan kayu yang lembut. Penyambung bateri 82 . Menanggalkan Pelucut wayar spring penebat pada wayar Pelucut wayar mudah Gerimit BAHAN PENYAMBUNGAN: Bil Bahan Kegunaan 1. 5.

Litar skematik projek elektronik 83 . Untuk ini. Menempatkan bateri. Pemegang bateri Penyambungan litar elektronik Projek logam yang telah siap akan ditambah nilai dengan memasang empat LED. A.Draf Modul Pengajaran Reka Bentuk dan Teknologi KSSR Tahun 5 4. Bateri 5. + + Bateri membekalkan tenaga voltan. kita perlu membuat penyambungan litar elektronik.

Draf Modul Pengajaran Reka Bentuk dan Teknologi KSSR Tahun 5 1 2 1 2 1 2 1 2 84 .

Penyediaan projek papan tanda untuk pemasangan litar elektronik i) Tebuk tapak lubang LED (A. C. Projek papan tanda elektronik pandangan di bahagian hadapan dan belakang Kerja Amali 1. D) 85 . Litar bergambar projek elektronik - C. B.Draf Modul Pengajaran Reka Bentuk dan Teknologi KSSR Tahun 5 B.

Draf Modul Pengajaran Reka Bentuk dan Teknologi KSSR Tahun 5 Gambar bahagian belakang ii) Tebuk lubang untuk wayar pada suis mikro pada (E). Suis togel ini berfungsi sebagai suis kawalan utama. Lekatkan suis mikro pada bahagian tersebut dengan menggunakan skru. NO NC COM (a) (b) (c) Rajah: Suis mikro SPDT (a) Menunjukkan sambungan (b) Menunjukkan suis sebenar (c) Simbol iii) Tebuk lubang dan masukkan suis togel SPST pada (F). 86 .

Pemasangan komponen elektronik pada projek papan tanda 87 . 2.Draf Modul Pengajaran Reka Bentuk dan Teknologi KSSR Tahun 5 iv) Lekatkan pemegang bateri pada bahagian belakang projek (G) dengan menggunakan glu.

iv) Projek yang telah siap 88 . D. Sambung wayar positif bateri ke suis togel dan seterusnya disambungkan pada terminal COM suis mikro. Gambar bahagian belakang ii) Sambungkan semua wayar pada kaki LED (katod) kepunca negatif bateri. iii) Sambungkan semua wayar anod (A dan B) ke suis mikro (NO). Pastikan kaki LED disambung ke terminal yang betul iaitu semua kaki anod di (1) dan semua katod di (2) bungkah penyambung.Draf Modul Pengajaran Reka Bentuk dan Teknologi KSSR Tahun 5 i) Pasang LED pada bongkah penyambung melalui lubang A. C. Sambungkan wayar anod C dan D ke terminal NC suis mikro. B.

Prosedur Menguji Kefungsian Projek Papan Tanda Elektronik 89 . 3.Draf Modul Pengajaran Reka Bentuk dan Teknologi KSSR Tahun 5 a. Bahagian hadapan projek b. Bahagian belakang projek Menguji kefungsian projek A.

Draf Modul Pengajaran Reka Bentuk dan Teknologi KSSR Tahun 5 Mula Gerakkan tetingkap ke kiri Periksa sambungan LED1 atau LED 2 yang tidak menyala Apakah LED1 atau LED 2 menyala ? TIDAK YA Gerakkan tetingkap ke kanan Periksa sambungan LED3 atau LED 4 yang tidak menyala Apakah LED3 atau LED 4 menyala ? TIDAK YA Tamat B. 90 . Kaedah menguji litar elektronik Prosedur kerja memeriksa sambungan litar LED sebelah kanan.

2. 4. Jika semua langkah 1 hingga 3 telah dipenuhi tetapi LED masih tidak menyala kemungkinan LED rosak atau bateri lemah. sambungan skrew di bungkah penyambung. Jika semua langkah 1 hingga 3 telah dipenuhi tetapi LED masih tidak menyala kemungkinan LED rosak atau bateri lemah. pintalan atau cengkaman wayar pada bungkah penyambung. Penyelenggaraan dan penyimpanan peralatan 1. Alatan tangan perlu disenggara dan disimpan dengan baik supaya: (a) Alatan tangan dalam keadaan baik (b) Sentiasa tersusun dan teratur 91 . Ketatkan dan kemaskan semua sambungan berikut: i. 2. Ketatkan dan kemaskan semua sambungan iaitu: i. sambungan skrew di bungkah penyambung. Maklumat Tambahan Guru. Pastikan sambungan adalah betul seperti pada litar LED1 dan LED2 mengikut litar skematik. pintalan atau cengkaman wayar pada suis. Pastikan sambungan kekutuban LED1 dan LED2 betul iaitu punca anod disambung ke punca positif melalui NC dan suis S1 dan punca katod disambung terus ke punca negative bateri. 3. 3. iii. pintalan atau cengkaman wayar pada suis. pintalan atau cengkaman wayar pada bungkah penyambung. 4. ii. Alatan tangan yang telah digunakan untuk menjalankan aktiviti dan membuat projek perlu disenggara dan disimpan pada tempat yang telah dikhaskan. ii.Draf Modul Pengajaran Reka Bentuk dan Teknologi KSSR Tahun 5 1. 2. iii. Prosedur kerja memeriksa sambungan litar LED sebelah kiri 1. Maklumat Rujukan dan Pengetahuan Berkaitan : A. Pastikan sambungan kekutuban LED3 dan LED4 betul iaitu punca anod disambung ke punca positif melalui No dan suis S1 dan punca katod disambung terus ke punca negative bateri. Pastikan sambungan adalah betul seperti pada litar LED3 dan LED4 mengikut litar skematik.

Langkah Kerja menyelenggaraan dan menyimpanan peralatan Menyenggara gergaji puting 92 . untuk (d) Kertas las yang digunakan untuk menanggalkan kesan karat pada alatan tangan. kita harus menggunakan agen dan bahan pembersih seperti yang berikut: (a) Serbuk pencuci seperti sabun buku atau cecair pencuci yang digunakan untuk membersihkan perkakas dan alatan. B.Draf Modul Pengajaran Reka Bentuk dan Teknologi KSSR Tahun 5 (c) Mudah diambil apabila digunakan (d) Tahan lebih lama (e) Selamat apabila digunakan 3. Untuk menanggalkan kekotoran. Penyenggaraan alatan tangan dapat dilakukan dengan cara: (a) Membersihkan alatan tangan (b) Meminyakan alatan tangan (c) Menyimpan alatan tangan 4. (c) Spirit metil yang digunakan menanggalkan kesan syelek. (b) Kerosin dan turpentin yang digunakan untuk menanggalkan kesan cat.

Gosok gergaji putting dengan kertas las untuk membuang karat 2. Sapu gergaji puting dengan minyak pelincir agar tidak berkarat Menyenggara pemotong sisi 1. Bersihkan pemotong sisi dengan kain atau dengan berus. Simpan gergaji di rak alatan . 4. Buang habuk dan kekotoran dengan berus yang sesuai. 2. 3. Bersihkan gergaji puting dengan kain 3.Draf Modul Pengajaran Reka Bentuk dan Teknologi KSSR Tahun 5 1. Simpan pemotong sisi pada panel alatan Menyenggara berus syelek 93 4. Sapu pemotong sisi dengan sedikit minyak pelincir bagi melindunginya daripada berkarat dan melincirkan bahagian yang bergerak.

Lampiran 1 NAMA MURID : __________________________________________________ NAMA PROJEK : Papan Tanda Elektronik TEMA : Papan Tanda 94 . 4.Draf Modul Pengajaran Reka Bentuk dan Teknologi KSSR Tahun 5 1. Buang habuk dan kekotoran dengan berus yang sesuai. Keringkan dan simpan berus syelek di tempat yang sesuai. 3. Rendam berus di dalam spirit metil untuk menanggalkan lebihan syelek pada berus. Cuci berus syelek dengan air sabun suam kemudian bilas dengan air besih. 2.

1. Tandakan √ atau X pada ruangan yang disediakan. 95 TAHUN : _______________ .Draf Modul Pengajaran Reka Bentuk dan Teknologi KSSR Tahun 5 Senarai semak penyambungan litar projek papan tanda elektronik Semak penyambungan litar pada projek berdasarkan litar bergambar di atas . Penyambungan litar dipasang dengan betul dan kemas 3. Kekutuban komponen elektronik dipasang dengan betul 2. Apabila suis mikro tidak ditekan LED1 dan LED2 akan menyala Pencapaian: Keputusan KOMPETEN BELUM KOMPETEN Tarikh : Nama & tandatangan Guru Lampiran 2 Ujian Kendiri/Penilaian : NAMA MURID :______________________________________ A. Isi tempat kosong dengan jawapan yang betul. Kaki komponen dibengkok dengan betul dan kemas 4. Apabila suis mikro ditekan LED3 dan LED4 akan menyala 5.

Untuk membuang habuk ________________________ boleh digunakan dari masa ke semasa. Perkakas boleh juga menggunakan ____________________ untuk membersihkannya. Cuci berus syelek dengan ________________________ sebelum dibilas dengan air besih. 6. 96 . Perkakas dan alatan perlu ________________________ dari semasa ke semasa. 4. 8. 10. Kesan cat ditanggalkan dengan menggunakan ___________________________. 5.Draf Modul Pengajaran Reka Bentuk dan Teknologi KSSR Tahun 5 direndam cecairpencuci spirit metil kertas las Air sabun suam karat berus mencuci turpentin diselenggara 1. Kesan karat pada alatan tangan boleh ditanggalkan dengan _____________________. Kesan syelek boleh ditanggalkan dengan menggunakan _______________________. 3. Berus syelek perlu ________________________ dalam spirit metil untuk membersihkannya. 9. Kain juga boleh digunakan untuk ________________________ pemotong sisi. Untuk melindungi peralatan dari ________________________ sapu sedikit minyak pelincir. 7. 2.

Bahan sebenar 2.13 Pengiraan kos bahan OBJEKTIF PEMBELAJARAN Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat : 1. Borang pengiraan kos bahan 97 .Draf Modul Pengajaran Reka Bentuk dan Teknologi KSSR Tahun 5 TAJUK 4.2.membuat kiraan anggaran kos dengan tepat Kreativiti . ELEMEN MERENTAS KURIKULUM Keusahawanan: EK 3 . KEMAHIRAN Membuat pengiraan kos.mendapat maklumat dari pelbagai sumber Nilai murni . membuat pengiraan kos bahan.kejujuran dan ketelusan BAHAN BANTUAN MENGAJAR Menghasilkan projek menggunakan bahan logam dan bukan logam dengan litar elektronik 1.2 STANDARD PEMBELAJARAN 4.berjaya menjalankan tugasan mengikut perancangan . RINGKASAN Murid dapat membuat pengiraan kos bahan.0 MASA Penghasilan Projek 60 minit (2 waktu) STANDARD KANDUNGAN 4.

Guru membuat bimbingan kepada semua murid. Murid cuba untuk membuat anggaran nilai harga. Murid berbincang didalam kumpulan bagi melengkapkan borang pengiraan kos. 98 berdasarkan borang penyediaan . Guru mempamerkan semua projek untuk tatapan murid dan sesi soal jawab dijalankan. Perkembangan Langkah 1 Guru menerangkan butiran yang perlu dilengkapkan dalam lajur-lajur yang terdapat pada borang tersebut. Seterusnya guru mengaitkannya jawapan murid dengan keperluan menyediakan pengiraan kos.Draf Modul Pengajaran Reka Bentuk dan Teknologi KSSR Tahun 5 AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Set Induksi Guru mengimbas kembali kerja amali yang telah dijalankan oleh murid. Langkah 2 Guru menerangkan contoh pengiraan kos dengan menggunakan peralatan TMK. Langkah 3 Guru mengedarkan borang penyediaan pengiraan kos projek. berapakah harga projek yang dapat dinilaikan pada projek berkenaan. Penutup Guru membuat rumusan keseluruhan mengenai pembelajaran hari ini. Guru bertanyakan kepada murid. Guru memberi penghargaan kepada semua murid PENILAIAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Penilaian guru pengiraan kos.

00 0.50 99 .60 0.10 0. 12.00 0.60 0.50 1 30 cm 1.50 1.00 0. 10. 14. 6.00 1. Kos Bahan Projek Untuk Seunit BIL 1.50 1. ADA MURID 2. 3. 2. 16. 9.00 1.30 1. Murid pernah membeli barangan di kedai semasa di sekolah dan di rumah. 8. 13.Draf Modul Pengajaran Reka Bentuk dan Teknologi KSSR Tahun 5 PENGETAHUAN SEDIA 1.50 1.00 0.50 1 1.50 1. 4.50 1 0. 5.40 1. Murid telah didedahkan dengan nilai mata wang dan operasi tambah REFLEKSI Contoh format pengiraan kos bahan i.00 0. 15.40 0.00 2. BAHAN KUANTITI KOS SEUNIT (RM) JUMLAH KOS (RM) Diod pemancar cahaya (LED) Suis togel Pemegang bateri Bateri 1.00 0.00 1 6 1 1.00 2 0.30 1 0.50 1. 7.50 0.50 1.40 1. 11.50 1.50 0.5V DC Wayar teras tunggal Suis mikro Kayu beroti (10mm X 20mm) Papan lapis (35mm X 150mm X 250mm) Glu sentuh Tali Mounting board (200mm X 100mm) Kepingan zink nipis (100mm X 90mm) Kepingan aluminium berbentuk ‘U’ (12mm X 12mm X 12mm) panjang 200mm Bongkah penyambung Skru (20mm) Cat licau (250ml) 4 1 1 2 1 meter 1 1 meter 0.

Draf Modul Pengajaran Reka Bentuk dan Teknologi KSSR Tahun 5 17. Kertas las Pencangkuk kecil Paku panel 1 kpg 2 10 grm 0.00 Ujian Kendiri/Penilaian : NAMA MURID :_______________________________ NAMA PROJEK i.20 16. BIL TAHUN : _______________ :________________________________ Kos Bahan Projek Untuk Seunit BAHAN KUANTITI 100 KOS SEUNIT (RM) JUMLAH KOS (RM) . 19.20 Jumlah 0.40 0.50 0.50 0. 18.20 0.

Draf Modul Pengajaran Reka Bentuk dan Teknologi KSSR Tahun 5 Jumlah Pencapaian: Keputusan KOMPETEN Tarikh : Nama & tandatangan Guru 101 BELUM KOMPETEN .

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA MODUL PENGAJARAN REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI TEKNOLOGI PERTANIAN T AHUN 5 Bahagian Pembangunan Kurikulum 0 .

.

Nilai murni : Kerjasama. Murid-murid menerangkan setiap ciri biji benih dengan ringkas.1 Menanam benih dalam bekas STANDARD PEMBELAJARAN 5. kemudian murid memilih biji benih dengan bimbingan guru. yakin. Memilih biji benih yang baik dengan betul. 2. Mengenal pasti ciri-ciri biji benih yang baik. Guru menunjukkan cara memilih biji benih yang baik.1 Memilih biji benih yang baik berdasarkan ciri-ciri seperti cukup matang. Keusahawanan : EK 2 . 2. ELEMEN MERENTAS KURIKULUM 1. KEMAHIRAN 1. RINGKASAN Guru dan murid membincangkan ciri-ciri biji benih yang baik berdasarkan tayangan Power Point dan spesimen sebenar. tekun dan sabar 104 . OBJEKTIF PEMBELAJARAN Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat : Menyatakan ciri-ciri biji benih yang baik.Daya kreativiti dan inovasi (pemilihan idea terbaik). berbentuk normal dan tidak diserang perosak.0 MASA TEKNOLOGI PERTANIAN 60 minit (2 waktu) STANDARD KANDUNGAN 5. Kreativiti : Pemilihan idea terbaik dan rasional. bernas. 3.Draf Modul Pengajaran Reka Bentuk dan Teknologi KSSR Tahun 5 TAJUK 5.1. Memilih biji benih yang baik. Memberi maksud setiap ciri tersebut dengan ringkas.

bekas plastik. Power Point.Draf Modul Pengajaran Reka Bentuk dan Teknologi KSSR Tahun 5 BAHAN BANTUAN MENGAJAR Spesimen sebenar. Lembaran kerja 105 .

Dari manakah biji Jawapan: Tanaman benih Jawapan: Biji diperolehi? c. PENGETAHUAN SEDIA ADA Murid pernah melihat biji benih di rumah atau di pasaran 106 . Apakah yang anda lihat ini? benih b. Langkah 3 Guru menunjukkan cara memilih biji benih yang baik.(Lampiran 2) Penutup Guru meminta murid menyatakan aktiviti yang telah mereka lakukan.(Lampiran 1) Langkah 2 Guru menunjukkan beberapa spesimen biji benih yang baik dan yang rosak. PEMBELAJARAN Lembaran kerja. Langkah 1 Guru menerangkan ciri-ciri biji benih yang baik dengan bantuan Power Point. Guru meminta murid memilih biji benih yang baik secara berkumpulan. Langkah 4 Murid menjawab lembaran kerja. Guru memberi penghargaan kepada semua murid. Apakah kegunaan biji benih? Jawapan: Sebagai bahan penanaman Guru mengaitkan jawapan murid dengan pembelajaran hari ini.Draf Modul Pengajaran Reka Bentuk dan Teknologi KSSR Tahun 5 AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Set Induksi Guru menunjukkan beberapa spesimen biji benih. Guru menyoal murid mengenai spesimen yang mereka lihat seperti contoh berikut : a. PENILAIAN PENGAJARAN DAN Murid dinilai melalui aktiviti memilih biji benih yang baik dengan betul.

kepadatan biji benih. Cukup matang. 3. pecah. 2. saiz. Kelebihan menggunakan biji benih yang baik : • • • • Menjimatkan kos penyelenggaraan dengan menggunakan biji benih yang mempunyai peratus percambahan yang tinggi. Kurang penggunaan racun perosak dengan menggunakan benih yang ada rintangan serangan penyakit. warna dan rupa keseluruhannya adalah baik. Memberi hasil yang berkualiti dan memenuhi kehendak pasaran kerana produk yang dihasilkan memenuhi cita rasa pelanggan atau pengguna. Bentuk normal. Ciri lain seperti keseragaman. Bebas dari serangan serangga. rosak atau cedera. Peratus percambahan yang tinggi. Sihat iaitu tidak berpenyakit. Sempurna iaitu tidak retak. Ciri-ciri biji benih yang baik : • • • • • • • • Baka yang tulen.Draf Modul Pengajaran Reka Bentuk dan Teknologi KSSR Tahun 5 REFLEKSI Maklumat Rujukan 1. MemilihBiji Benih Memilih biji benih yang baik secara manual 107 . Memberi pulangan hasil yang tinggi.  Bernas. Ini akan mengurangkan kos penyulaman (penanaman semula).

Cukuptua.Draf Modul Pengajaran Reka Bentuk dan Teknologi KSSR Tahun 5 Lampiran 1 BERNAS BIJI BENIH CIRI-CIRI YANG BAIK Biji benihberisipenuh . BERBENTUK NORMAL CUKUP MATANG Berbentuksepertiasalbiji benih tersebut . 108 .

1. Tidakberlubang ataupecah . Bebas serangan serangga perosak 6. Saiz tidak normal 109 . Kecut 4. Bernas 3. Tidakcacat . Tuliskan secara ringkas mengenai biji benih dalam gambarajah di bawah: ___________________________________ ___________________________________ 2. Cukup matang 2. Berbentuk normal 5.Draf Modul Pengajaran Reka Bentuk dan Teknologi KSSR Tahun 5 TIDAK DISERANG PEROSAK CONTOH BIJI BENIH YANG ROSAK Pecah Sihatdantidakberkulat . Berkulat Berlubang Lampiran 2 LEMBARAN KERJA 1.

Berbentuk normal d.Draf Modul Pengajaran Reka Bentuk dan Teknologi KSSR Tahun 5 Jadual A Jadual A di atas adalah sifat-sifat biji benih. a. Pilih dan catatkan sifat biji benih yang baik pada ruangan di bawah. Biji benih ini telah rosak kerana diserang oleh serangga a. ………………………………………………………… b. ………………………………………………………… c. ………………………………………………………… d. Bebas serangan serangga perosak 110 . Cukup matang b. 2. ………………………………………………………… Contoh Jawapan 1. Bernas c.

Draf Modul Pengajaran Reka Bentuk dan Teknologi KSSR Tahun 5 TAJUK MASA STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN OBJEKTIF PEMBELAJARAN 5. 5. serampang tangan dan penyiram.1 Menanam benih dalam bekas 5.6 Mengisi medium ke dalam bekas semaian mengikut prosedur. medium semaian.2 Menyatakan nama dan fungsi alatan seperti sudip tangan. KEMAHIRAN 1. RINGKASAN Guru akan menerangkan kepada murid berkenaan alatan tangan. BAHAN BANTUAN MENGAJAR 1. 5. peat most dan cocoa peat.5 Menyediakan medium dan bekas semaian yang sesuai. Mengisi medium semaian dalam bekas mengikut prosedur. 5.1.1. 3. fungsi alatan.1. 2. Mengenal pasti beberapa medium semaian. batu kerikil dan serpihan pasu 111 . medium semaian dan cara mengisi medium semaian ke dalam bekas yang sesuai. Mengenal pasti alatan tangan dan kegunaannya.1. Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat: Menama dan menerangkan fungsi alatan. serampang tangan dan penyiram.0 TEKNOLOGI PERTANIAN 60 minit (2 waktu) 5. Mengenal pasti medium semaian.4 Mengenal pasti medium semaian seperti medium campuran.1.3 Menyediakan alatan iaitu sudip tangan. 5. Mengisi medium semaian ke dalam bekas. Bahan: biji benih.

Langkah 3 Guru membuat tunjukcara penyediaan bekas semaian dan pengisian medium semaian. guru akan memberi soalan yang berkaitan dengan isi pelajaran untuk menguji kefahaman murid. bekas semaian dan lain-lain AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Set Induksi Guru memegang alatan sebenar. 112 . Penutup Guru membuat rumusan isi penting pengajaran dan memberi komen terhadap hasil kerja kumpulan. Setiap kumpulan akan menyediakan bekas semaian dan mengisi medium mengikut prosedur. Guru menyoal murid berkenaan medium semaian sebagai pengukuhan. Langkah 1 Berdasarkan jawapan murid. Langkah 2 Guru menunjukkan beberapa medium semaian kepada murid. seterusnya memberi penerangan tentang medium tersebut seperti sifat fizikalnya.Draf Modul Pengajaran Reka Bentuk dan Teknologi KSSR Tahun 5 2. contohnya sudip tangan dan meminta murid memberikan nama serta kegunaannya. guru mengaitkan set induksi dengan isi pelajaran iaitu nama alatan dan fungsinya. Murid dibahagi kepada beberapa kumpulan (4 orang setiap kumpulan). Alatan: sudip tangan. Selepas memberi penerangan.

Pungkis. Medium campuran. Jenis-jenis bekas semaian: a. b. manakala kerja amali akan dinilai semasa dan di akhir amali. Seed tray (dulang semaian). b. Jenis-jenis medium semaian: a. Penyiram. d. c. Sudip tangan. (Rujuk Lampiran 2) 3. d. (Rujuk Lampiran 3) 113 . Cocoa peat. Serampang tangan. PENGETAHUAN SEDIA Murid pernah melihat anak benih di tapak semaian. Peat moss. b. c. Kotak plastik. (Rujuk Lampiran 1) 2. Alatan tangan yang diperlukan untuk menanam benih dalam bekas: a. Kotak kayu. c. Tayar terpakai dll.Draf Modul Pengajaran Reka Bentuk dan Teknologi KSSR Tahun 5 PENILAIAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Penilaian secara lisan dilakukan pada akhir topik semasa proses pengajaran dan pembelajaran. ADA REFLEKSI Maklumat Tambahan Guru: 1.

(Rujuk Lampiran 4) 1 Maklumat Rujukan Alatan Tangan BIL ALATAN FUNGSI 1 Digunakan untuk mengubah anak benih. Penyediaan bekas semaian dan cara mengisi bekas semaian. Sudip tangan 114 .Draf Modul Pengajaran Reka Bentuk dan Teknologi KSSR Tahun 5 4.

Medium campuran 2 bahagian : tanah peroi 1 bahagian: 115 bahan organik . Serampang tangan 3 Digunakan untuk anak pokok. Pungkis 2 Jenis Medium Semaian a.Draf Modul Pengajaran Reka Bentuk dan Teknologi KSSR Tahun 5 2 Digunakan untuk menggembur tanah. menyiram Penyiram 4 Digunakan untuk mengangkut bahan.

Draf Modul Pengajaran Reka Bentuk dan Teknologi KSSR Tahun 5 1 bahagian: pasir b. c. P eat most Tanah gambut yang diimport dari luar negeri yang telah dibasmi kuman. Cocoa peat Sabut kelapa yang telah diproses menjadi serbuk 3 Jenis-Jenis Bekas Semaian 116 .

Draf Modul Pengajaran Reka Bentuk dan Teknologi KSSR Tahun 5 Bekas semaian kayu Bekas semaian plastik Seed tray Tayar terpakai 4 117 .

Memilih bekas semaian yang sesuai iaitu bersih dan mempunyai lubang saliran. 4. Meratakan permukaan medium atau membuat alur penanaman bagi biji benih halus / membuat lubang untuk menyemai biji benih kasar. Mengisi medium semaian ke dalam bekas semaian sehingga 2 – 3 cm dari permukaan bekas atau mengikut kesesuaian bekas. 2. 3. 118 . batu kerikil. jaring nyamuk dan lain-lain. Menutup lubang saliran dengan bahan yang sesuai bagi mengelakkan medium semaian mengalir keluar semasa menyiram.Draf Modul Pengajaran Reka Bentuk dan Teknologi KSSR Tahun 5 Penyediaan Bekas Semaian 1. Menutup lubang saliran dengan bahan yang sesuai seperti serpihan pasu. Memilih dan membersih bekas semaian. Mengisi medium semaian ke dalam bekas sehingga 2 – 3 cm dari permukaan bekas atau mengikut kesesuaian bekas. 4. Langkah Menyedia Bekas Semaian 1. 2. Membuat alur atau lubang untuk menanam biji benih. 3.

Langkah 2: a. b. d. Namakan medium semaian ini? Kriteria pemerhatian amali penyediaan bekas dan mengisi medium: 1. Murid mengisi medium ke dalam bekas. b. Murid memberi komen akan hasil kerja amali mereka. Murid dibahagikan kepada kumpulan kecil. Kebersihan bekas semaian. c. 3. Ketua kumpulan diarahkan mengambil alatan dan bahan. Guru menerangkan aliran kerja amali yang akan dilakukan iaitu persediaan bekas dan mengisi bekas semaian. 2. c. Seorang ketua dilantik bagi setiap kumpulan. Guru membuat rumusan akhir. Kepadatan medium dalam bekas semaian. Prosedur mengisi. Namakan dan nyatakan fungsi alat ini ? 2. 119 . b. Contoh soalan lisan : 1. Murid menyediakan bekas semaian. Guru memantau dan membimbing kerja amali murid serta memberi komen. Langkah 3: a.Draf Modul Pengajaran Reka Bentuk dan Teknologi KSSR Tahun 5 Langkah Kerja/ Amali: Langkah 1: a.

OBJEKTIF PEMBELAJARAN Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat : 1. 2.1. 2. Menyemai biji benih halus atau biji benih kasar dalam bekas semaian dengan kaedah yang betul. Nilai murni: Bekerjasama.Draf Modul Pengajaran Reka Bentuk dan Teknologi KSSR Tahun 5 TAJUK 5. Pengetahuan tentang penjagaan semaian didedahkan kepada murid supaya mereka dapat menjalankannya mengikut keperluan semasa.1. Menyatakan aktiviti penjagaan semaian yang perlu dilakukan dengan betul. KEMAHIRAN 1.8 Melakukan penjagaan semaian iaitu menyiram. 2. 5.7 Menyemai biji benih halus atau biji benih kasar dengan kaedah yang betul. bersungguh-sungguh. tahu matlamat dan menyelesaikan tugasan dalam masa yang ditetapkan.0 MASA Teknologi Pertanian 60 minit (2 waktu) STANDARD KANDUNGAN 5. Mengenal pasti aktiviti penjagaan semaian. Keusahawanan : EK 3 – Berorientasikan pencapaian. 120 . Melakukan kerja menyemai biji benih halus atau biji benih kasar. RINGKASAN Murid menjalankan kerja amali penyemaian biji benih halus atau biji benih kasar mengikut kaedah yang betul.1 Menanam benih dalam bekas STANDARD PEMBELAJARAN 5. merumput dan mengawal makhluk perosak. ELEMEN MERENTAS KURIKULUM 1. cermat dan berhati-hati.

Penutup: Guru menerangkan kepada murid bahawa penjagaan perlu dilakukan mengikut keperluan semasa dan meminta murid melakukannya. Guru melakukan tunjukcara dan murid diminta melaksanakan secara bersama. Mengapakah lubang saliran perlu ditutup sebelum mengisi medium? Langkah 1 Guru menunjukkan kepada murid bekas semaian bersama medium semaian yang telah disediakan untuk menyemai biji benih.Draf Modul Pengajaran Reka Bentuk dan Teknologi KSSR Tahun 5 BAHAN BANTUAN MENGAJAR AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Bahan: biji benih Alatan: bekas semaian dan penyiram Set Induksi Guru mengaitkan pembelajaran yang lepas dengan bertanyakan beberapa soalan seperti : a. 121 . Apakah yang telah kamu lakukan semasa mempelajari mata pelajaran Reka Bentuk Dan Teknologi pada minggu lepas? b. Langkah 4 Guru menerangkan tentang kerja penjagaan yang perlu dilakukan terhadap semaian tersebut. Langkah 3 Murid menjalankan kerja amali menyemai biji benih. Langkah 2 Guru melakukan tunjukcara menyemai biji benih mengikut langkah yang betul.

Biji benih yang ditanam terlalu cetek akan cepat kering manakala sukar untuk bercambah jika terlalu dalam. Penjagaan semaian i. . .Menggaul biji benih dengan pasir halus ( 1 bahagian biji benih : 10 bahagian pasir halus) supaya taburan sekata. Menyemai biji benih halus . . Menyemai Biji Benih a. . . c. .(Lampiran 1) 2.Menanam biji benih sedalam lebih kurang 2 – 3 kali lebih dalam daripada garis pusat biji benih tersebut.Jarak penanaman di antara biji benih ialah 3 cm / mengikut kesesuaian.Draf Modul Pengajaran Reka Bentuk dan Teknologi KSSR Tahun 5 PENILAIAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PENGETAHUAN SEDIA ADA 1. ii. REFLEKSI Maklumat Tambahan Guru. . Menyiram Dilakukan dua kali sehari mengikut keperluan dengan menggunakan penyiram muncung halus. Apakah kerja penjagaan yang perlu dilakukan terhadap semaian? Murid pernah melihat anak benih tumbuhan dan telah menjalankan amali menyediakan bekas semaian pada pembelajaran yang lepas. Murid juga ditanya secara lisan.Menimbus biji benih dengan lapisan medium yang nipis.Menyemai secara tabur terus atau tabur ke dalam alur.Membuat alur sedalam 1 cm pada medium semaian. b. Menyemai biji benih kasar . 122 .Menyiram dan meletakkan di tempat teduh. Menyiram dan memberi teduhan. Murid diminta menyusun langkah menyemai biji benih mengikut urutan.Menimbus biji benih dengan lapisan medium yang nipis. Merumput Dilakukan secara manual (mencabut dengan tangan).

123 . iii. menggunakan perangkap atau menggunakan jaring. Mengawal perosak Dapat mengelakkan anak benih daripada rosak dan berpenyakit. 2. Menggaul biji benih halus dengan pasir dengan nibah 1 : 10 ATAU menyediakan biji benih untuk menyemai. Dilakukan secara mekanikal iaitu memungut dengan tangan.Draf Modul Pengajaran Reka Bentuk dan Teknologi KSSR Tahun 5 Tujuan: Mengelakkan anak benih bersaing dengan rumpai untuk mendapatkan cahaya dan nutrien serta mengelakkan menjadi sarang kepada perosak. Maklumat Rujukan Langkah Menyemai Biji Benih 1. Menyemai biji benih halus secara tabur terus atau menabur ke dalam alur / menyemai biji benih kasar ke dalam lubang menanam.

. Menyiram dan meletakkan di tempat teduh. 124 . Melakukan tunjukcara dan menerangkan tentang penjagaan semaian seperti menyiram. merumput dan mengawal perosak. 4. 5. Biji benih halus .Menggaul 1 bahagian biji benih dengan 10 bahagian pasir halus. Guru melakukan tunjukcara menyemai biji benih iaitu :i. Langkah Kerja/ Amali : Langkah 1: Guru menerangkan aliran kerja amali yang akan dilakukan iaitu persedian biji benih.Draf Modul Pengajaran Reka Bentuk dan Teknologi KSSR Tahun 5 3.Menyemai secara tabur terus atau ke dalam alur. Menimbus biji benih dengn lapisan medium yang nipis. menyemai biji benih dan penjagaan semaian. Langkah 2: a.

b. merumput dan mengawal perosak. Murid menyemai sama ada biji benih kasar atau biji benih halus. Lampiran 1 Ujian Kendiri / Penilaian : Murid menyusun langkahlangkah kerja menanam biji benih dalam bekas menggunakan lembaran kerja yang diedarkan oleh guru. Langkah 3: Guru menerangkan langkah-langkah penjagaan semaian iaitu menyiram. Biji benih kasar .Menyemai terus ke dalam lubang penanaman sedalam 2 – 3 kali ganda garis pusat biji benih.Draf Modul Pengajaran Reka Bentuk dan Teknologi KSSR Tahun 5 ii. NAMA MURID : ____________________________ TARIKH: _____________ 125 .

4. Contoh Jawapan 126 .Draf Modul Pengajaran Reka Bentuk dan Teknologi KSSR Tahun 5 TAHUN : ____________ LEMBARAN KERJA LANGKAH MENANAM BIJI BENIH DALAM BEKAS Arahan: Susun langkah menyemai benih dalam bekas mengikut urutan dengan menulis 1. 3. 5.  Memilih bekas.  Mengisi medium. 2.  Menyemai biji benih.  Menyiram. 6 pada ruang yang disediakan di bawah ini: Langkah-langkah Urutan  Membuat alur / lubang menyemai.  Menutup lubang saliran.

3  Menutup lubang saliran. 4  Memilih bekas. 5 127 .Draf Modul Pengajaran Reka Bentuk dan Teknologi KSSR Tahun 5 Langkah-langkah Urutan  Membuat alur / lubang menyemai. 6  Menyemai biji benih. 2  Menyiram. 1  Mengisi medium.

10 Mengubah anak benih ke dalam bekas tanaman mengikut prosedur. Mengubah anak benih ke dalam bekas tanaman. RINGKASAN Guru dan murid membincangkan contoh medium dan bekas penanaman.0 MASA STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN OBJEKTIF PEMBELAJARAN TEKNOLOGI PERTANIAN 60 Minit (2 Waktu) 5. Nilai-nilai murni : Tekun. Guru menunjukkan cara menyediakan bekas penanaman. menyiram dan mengawal perosak. 2. Kreativiti : Menggunakan kaedah atau prosedur dengan mengenal pasti ciri-ciri yang betul. guru menerangkan penjagaan tanaman dalam bekas. 5. KEMAHIRAN 1. 3. Menjalankan penjagaan tanaman dalam bekas. Menjalankan penjagaan tanaman. 3. menggembur.11 Melakukan aktiviti penjagaan tanaman iaitu merumput. meneruskan peningkatan kualiti idea. 5. 1. Menyediakan bekas tanaman dan memasukkan medium tanaman. Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat: Menyediakan medium penanaman.1 Menanam benih dalam bekas 5.1.9 Menyediakan medium dan bekas penanaman yang sesuai.Draf Modul Pengajaran Reka Bentuk dan Teknologi KSSR Tahun 5 TAJUK 5. Murid diberi pendedahan ciri-ciri anak benih yang baik. sabar.1. Memasukkan medium ke dalam bekas penanaman. 2. Akhir sekali. ELEMEN MERENTAS KURIKULUM Keusahawanan : EK 5 . cara memasukkan medium penanaman ke dalam bekas dan cara mengubah anak benih.1. membaja. Pendidikan alam sekitar : Kitar semula dan kebersihan 128 . Mengubah anak benih dari bekas semaian ke bekas tanaman. dan bersungguh-sungguh 4.Boleh menyesuaikan idea baru dengan keperluan masyarakat.

Bahan: medium tanaman dan bekas tanaman 3.2. Alatan: sudip tangan. serampang tangan dan penyiram 2.3 dan 4) 129 .Draf Modul Pengajaran Reka Bentuk dan Teknologi KSSR Tahun 5 BAHAN BANTUAN MENGAJAR 1. Gambar (rujuk lampiran 1.

(Bahan rujukan: Lampiran 2) Guru menunjukkan cara mengubah anak benih dari bekas semaian ke dalam bekas tanaman. Guru menunjukkan contoh medium tanaman. Kemudian guru menyoal murid. Berpandukan lampiran yang diberi. ( Bahan rujukan: Lampiran 4 ) Langkah 3 a. c. Langkah 1 Guru menunjukkan pelbagai jenis bekas tanaman seperti pasu plastik. Berpandukan lampiran yang diberi murid memilih anak benih yang sihat bagi penanaman dalam bekas. e. Penutup: Guru merumuskan tentang perlunya mengubah anak benih dari bekas semaian ke dalam bekas tanaman. Langkah 2 Guru menunjukkan cara-cara memasukkan medium ke dalam bekas penanaman. Apakah kebaikan dan keburukan yang terdapat dalam gambar tersebut ? Guru merumuskan jawapan yang diberikan oleh murid tentang perlunya anak benih diubah ke bekas tanaman untuk tumbesaran yang baik. ( Bahan rujukan: Lampiran 3 ) Guru menerangkan penjagaan yang perlu dilakukan bagi anak benih yang telah diubah ke dalam bekas tanaman. beg politena dan bekas kitar semula. Murid mengubah anak benih yang telah dipilih ke dalam bekas tanaman. murid dikehendaki memasukkan medium ke dalam bekas tanaman. pasu tanah liat. d. Guru mengarahkan murid membuat kumpulan ( 4 orang dalam satu kumpulan) b. 130 .Draf Modul Pengajaran Reka Bentuk dan Teknologi KSSR Tahun 5 AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Set Induksi (bahan rujukan: Lampiran 1) Guru menunjukkan 2 gambar anak benih dalam seed tray dan gambar anak benih di dalam takung. Murid diminta memilih satu jenis bekas tanaman yang sesuai.

Kaedah mengubah anak benih ke dalam bekas tanaman.1. 3.1. 4. 2. Aktiviti penjagaan tanaman.Draf Modul Pengajaran Reka Bentuk dan Teknologi KSSR Tahun 5 PENILAIAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Guru menyoal murid secara lisan. Maklumat Rujukan ( Lampiran 1 hingga Lampiran 4 ) Lampiran 1 Anak benih dalam pelbagai bekas semaian yang sedia untuk diubah. Jenis-jenis bekas tanaman dan kaedah penyediaan.5 dan 5. 131 . ( Bahan rujukan: Lampiran 5 ) PENGETAHUAN SEDIA ADA Murid telah belajar mengenai medium semaian dan cara menyemai biji benih dalam standard pembelajaran 5.2 REFLEKSI Maklumat Tambahan Guru 1.1. Langkah mengubah anak benih.7 Murid juga telah diberi penerangan tentang nama-nama alatan tangan dan fungsinya dalam standard pembelajaran 5.

Draf Modul Pengajaran
Reka Bentuk dan Teknologi KSSR Tahun 5

Sila lawati laman web http://theseedsite.co.uk/seedlings2b.html untuk melihat
pelbagai anak benih yang sesuai untuk diubah.
Pada kebiasaannya, anak benih yang sedia untuk diubah telah mengeluarkan 3 hingga
5 helai daun. Pilih anak benih yang sihat dan tidak diserang oleh serangga.

132

Draf Modul Pengajaran
Reka Bentuk dan Teknologi KSSR Tahun 5

2
Pelbagai Bekas Tanaman dan Cara Penyediaan
BIL
Bekas Tanaman
Penyediaan
1
Tutup lubang saliran dengan salah satu
daripada bahan di bawah:
Batu kerikil.
Serpihan pasu.
Jaring nyamuk / mosquitoe net atau bahan
yang sesuai.

Pasu plastik
2

Pasu Baru
1. Perlu direndam semalaman.
2. Tutup lubang saliran dengan salah
satu daripada bahan di bawah: a.
Batu kerikil.
b. Serpihan pasu.
c. Jaring nyamuk / mosquitoe net atau
bahan yang sesuai. Pasu lama perlu
diberus dengan sabun dan dibilas
bersih sebelum digunakan semula.
Pasu tanah liat
3
1. Dibersihkan dengan air dan diberus. 2.
Tutup lubang saliran dengan salah
satu daripada bahan di bawah:
Batu kerikil.
Serpihan pasu.
Jaring nyamuk / mosquitoe net atau bahan
yang sesuai.
Pasu dari tayar terbuang
4

Jika kotor, perlu dibersihkan dengan air dan
diberus.

Kotak tanaman daripada kayu

133

Draf Modul Pengajaran
Reka Bentuk dan Teknologi KSSR Tahun 5

Lampiran
5
1.
2.
Dibersihkan dengan air dan diberus.
Tutup lubang saliran dengan salah u
daripada bahan di bawah:
sat Batu kerikil.
a. Serpihan pasu.
b. Jaring nyamuk / mosquitoe net
d. atau bahan yang sesuai.

Kotak tanaman daripada plastik
6

Jika perlu, bahagian atas beg politena
dilipatkan selebar 2 – 3 sm.
Beg Politena

Menutup lubang saliran pasu dengan serpihan pasu

Mengisi medium tanaman ke dalam pasu dengan menggunakan sudip tangan

134

Draf Modul Pengajaran
Reka Bentuk dan Teknologi KSSR Tahun 5

Nota tambahan: Batu kerikil dan serpihan pasu yang telah digunakan sebelumnya, hendaklah
direndam semalaman di dalam air. Tujuannya: untuk mengelakkan jangkitan penyakit pada
tanaman yang hendak ditanam.
3
Langkah-Langkah Mengubah Anak Benih
1. Pengerasan hendaklah dilakukan terlebih dahulu terhadap anak benih beberapa hari
sebelum diubah. Caranya ialah dengan mengurangkan naungan dan siraman secara
berperingkat-peringkat.
2. Mengubah anak benih sebaik-baiknya dilakukan pada awal pagi atau lewat petang.
3. Medium semaian disiram terlebih dahulu agar gumpalan medium tidak pecah semasa
mengubah.
4. Gunakan sudip tangan untuk mengeluarkan anak benih bersama gumpalan medium di
sekeliling akarnya.
5. Elakkan kerosakan pada akar anak benih.
6. Tanamkan anak benih ke dalam bekas tanaman. Tambahkan medium penanaman
sekiranya perlu.
7. Padatkan medium di sekeliling akar untuk memberi sokongan kepada akar.
8. Siram anak benih yang telah ditanam dan letakkan di tempat yang teduh.
Ciri-Ciri Anak Benih Yang Sihat
1.
2.
3.
4.
5.

Tegap
Tiada jangkitan penyakit
Tiada kesan serangan perosak tanaman
Bentuk daun normal (tidak kerinting, tidak kecut)
Tumbuh sekata 6. Segar
Tidak terencat atau tidak bantut
7.

Contoh anak benih yang sihat
Contoh anak benih yang tumbuh sekata
Langkah-Langkah Mengubah Anak Benih
Gambar

Keterangan

135

Tanamkan anak benih ke dalam bekas tanaman. Masukkan anak benih yang telah dipilih bersama gumpalan medium semaian ke dalam bekas penanaman yang telah diisi ¾ dengan medium penanaman . Siram anak benih yang telah ditanam dan letakkan di tempat yang teduh. Elakkan kerosakan akar anak benih. Gunakan sudip tangan untuk mengeluarkan anak benih bersama dengan gumpalan medium di keliling akarnya.Draf Modul Pengajaran Reka Bentuk dan Teknologi KSSR Tahun 5 Lampiran Medium semaian disiram terlebih dahulu agar gumpalan medium tidak pecah semasa mengubah. 4 136 . Tambahkan medium penanaman sekiranya perlu. Padatkan medium di sekeliling akar untuk memberi sokongan kepada akar.

Memudahkan akar menembusi medium. air dan ruang serta menjadi perumah kepada perosak. Alat yang sesuai digunakan ialah penyiram dengan siraman halus untuk mengelakkan kerosakan pada anak benih yang baru diubah. Menggembur Menggembur adalah aktiviti melonggarkan medium penanaman. Ikut arahan pada label baja. Menggembur dan merumput boleh dilakukan serentak dengan menggunakan serampang tangan.Rumput sekeliling tanaman hendaklah dibuang dengan tangan atau dengan menggunakan serampang tangan. Membaiki pengudaraan. Gunakan baja organik atau baja kimia. dan siput babi. Perosak ini boleh dihapuskan dengan cara mengutip dan mengumpulkannya untuk dimusnahkan. c. Siput Kumbang Mengawal Perosak Perosak termasuklah serangga. Membaja Membaja akan membolehkan pokok terus hidup subur. Ulat 137 . pokok hendaklah disiram. Medium yang telah digembur dan longgar akan: a. Menyiram Menyiram dilakukan dua kali sehari. Membaja biasanya dilakukan 2 minggu sekali. Memudahkan air mengalir. iaitu di awal pagi dan lewat petang atau mengikut keperluan.Draf Modul Pengajaran Reka Bentuk dan Teknologi KSSR Tahun 5 Aktiviti Penjagaan Tanaman Merumput Merumput bermaksud membuang rumput.Rumput adalah pesaing tanaman untuk mendapatkan nutrien. Pemusnahan boleh dilakukan dengan cara menanam atau membunuh perosak. b. Selepas membaja. kumbang.

Bagaimanakan cara menyediakan pasu tanah liat yang baru? 3. 138 . Apakah bahan yang boleh digunakan untuk menutup lubang saliran? 4. Apakah nama alat yang paling sesuai untuk mengubah anak benih? 6. 7. Soalan Jawapan 1. Apakah nama alat yang paling sesuai untuk merumput dan menggembur? 8. Nyatakan satu aktiviti penjagaan tanaman. Mengapakah medium semaian perlu disiram terlebih dahulu sebelum mengubah anak benih? 5. 2. Tuliskan satu contoh perosak tanaman.Draf Modul Pengajaran Reka Bentuk dan Teknologi KSSR Tahun 5 Lampiran Lampiran 5 Ujian Kendiri / Penilaian : Guru menyoal secara lisan Bil. Nyatakan satu jenis bekas tanaman.

Draf Modul Pengajaran Reka Bentuk dan Teknologi KSSR Tahun 5 139 .

pasu dari bahan terbuang. membaja. mengawal perosak 7. menyiram. 6. pasu tanah liat. Supaya medium boleh dikepalkan di sekeliling akar anak benih sebagai sokongan kepada anak benih. 3. 5. kumbang. ulat. a. 2. Pasu hendaklah direndam semalaman dalam air. Siput babi. Sudip tangan. Plastik ”mosquito net” berwarna hijau 4.Draf Modul Pengajaran Reka Bentuk dan Teknologi KSSR Tahun 5 Contoh Jawapan 1. Beg Politena. Batu kelikir b. Merumput. menggembur. Serampang tangan. Serpihan pasu c. pasu plastik. 140 . 8.

Draf Modul Pengajaran Reka Bentuk dan Teknologi KSSR Tahun 5 141 .

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA MODUL PENGAJARAN REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI SAINS RUMAH TANGGA T AHUN 5 Bahagian Pembangunan Kurikulum 0 .

mangkuk adunan.Menilai idea secara kritis 2. periuk.1 Mengenal pasti sanitasi penyediaan makanan dengan betul 6. Keusahawanan : EK1 . kuali. senduk kayu. BAHAN BANTUAN MENGAJAR Gambar sanitasi penyediaan makanan. cerek elektrik.2.2. EK2 . KEMAHIRAN 1.TAJUK 6. sudip. . Mempraktikkan sanitasi penyediaan makanan dengan yang betul Menyatakan kegunaan alatan memasak dengan betul. 2. Kreativiti dan inovatif : Memilih idea yang terbaik untuk inovasi 3. alat pengadun kek. kesyukuran dan bekerjasama.0 MASA 60 minit ( 2 waktu ) STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN OBJEKTIF PEMBELAJARAN MENYEDIAKAN SAJIAN 6.2 Menyediakan sajian 6. menyatakan nama dan fungsi alatan dengan betul RINGKASAN Murid dapat mengenal pasti sanitasi penyediaan makanan serta menyatakan nama dan fungsi alatan. pembakar roti. dapur dan oven elektrik.Sikap bertanggungjawab terhadap keputusan yang dipilih. Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat : 1. alat penimbang. cara 2. alat pengisar buah. gambar alatan memasak dan carta mencuci tangan. menyatakan maksud dan kepentingan sanitasi penyediaan makanan dengan betul. Nilai murni : Kebersihan .2 Menyatakan nama dan fungsi alatan seperti kutleri. ELEMEN MERENTAS KURIKULUM 1. alat penyukat.

semasa dan selepas. (Rujuk Lampiran 1) Langkah 1 Guru mengajukan beberapa soalan tentang gambar sanitasi yang dipamerkan dan mengaitkan jawapan murid dengan tajuk pelajaran hari itu. PENILAIAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Murid menjawab soalan yang disediakan dalam lembaran kerja. REFLEKSI Lampiran 1 Maklumat Tambahan Guru. (Rujuk Lampiran 3) Langkah 4 Murid melakukan aktiviti mencuci tangan dengan langkahlangkah yang betul. Tunjuk cara mencuci tangan dengan langkah yang betul. Langkah 2 Guru memberi penerangan tentang kepentingan sanitasi penyediaan makanan sebelum. Penutup Murid bersama guru membuat rumusan topik pelajaran. (Penilaian 1 dan 2) PENGETAHUAN SEDIA ADA Murid mengamalkan kebersihan diri dan mengetahui alatan asas memasak di rumah. Maklumat Rujukan dan Pengetahuan Berkaitan : . (Rujuk Lampiran 2) Langkah 3 Murid menyatakan nama dan fungsi alatan memasak dengan bimbingan guru.AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Set Induksi Guru menunjukkan beberapa keping gambar tentang sanitasi penyediaan makanan.

Tempat penyediaan makanan yang bersih kotor Tempat penyediaan makanan yang Amalan sebelum menyediakan makanan Bahan mentah dan alatan yang akan digunakan mestilah bersih Amalan semasa menyediakan makanan .

Pakaian mestilah sentiasa bersih dan memasak makanan Ruang memasak mestilah bersih Cuci tangan sebelum menyedia Proses penyediaan makanan mestilah dalam keadaan bersih .

Amalan selepas penyediaan makanan Mencuci alatan memasak hingga bersih Susun semula alatan .

alat menyukat bahan Sudu makan : Untuk semua jenis makanan mengikut kesesuaian K kutleri Garfu makan : Untuk semua jenis makanan mengikut kesesuaian Pisau makan : untuk memotong semua jenis makanan seperti daging.pizza dan lain-lain Sudip rata : Digunakan semasa menggoreng / memasak Sudip berlubang : Digunakan semasa menggoreng minyak banyak Sudip .Membersih dan mengemas ruang masakan Lampiran 3 Nama dan fungsi alatan memasak Alatan Fungsi Sudu teh : Mengacau minuman panas. ayam.

. esen vanilla dan lain-lain. Sudu Penyukat : Digunakan untuk menyukat bahan yang berkuantiti sedikit seperti garam. susu dan air.Senduk Kayu : Digunakan untuk mengacau adunan Alatan Fungsi Mangkuk Adunan : Digunakan untuk mengadun makanan Jag Penyukat : Digunakan untuk menyukat cecair seperti santan.

Alat Penimbang : Digunakan untuk menimbang bahan kering dan bahan basah Alatan Fungsi Kuali : Digunakan untuk menggoreng makanan Alat Pengadun Kek : Digunakan untuk mengadun adunan kek dan biskut Alat Pengisar Buah : Digunakan untuk mengisar menghasilkan jus. buah-buahan untuk .

Oven Elektrik : Digunakan untuk membakar dan memanas makanan. . Alatan Fungsi Dapur : Digunakan untuk memasak.Cerek Elektrik : Digunakan untuk menjerang air sehingga mendidih.

Penilaian 1 Nyatakan nama dan fungsi alatan berikut: Gambarajah Nama/Fungsi .

Gosok keduaGosok kedua--dua dua tapak tangantapak tangan Gosok dikeliling jari pada kedua-dua tangan Gosok kedua-dua Gosok sambil celah jari tangan menggaru di keduadua tengah tapak tangan Gosok dipergelangan tangan. .Lampiran 2 Tunjuk cara mencuci tangan dengan langkah yang betul.

Bil Langkah-langkah mencuci tangan Nombor urutan .Penilaian 2 Susun langkah-langkah mencuci tangan berikut dengan urutan yang betul.

2. Gosok bahagian atas tangan dengan tapak tangan. Gosok kedua-dua celah jari tangan. 4. Gosok di pergelangan tangan. Bersihkan kuku jari dengan menggaru-garukan jari ke tapak tangan.0 MASA STANDARD KANDUNGAN MENYEDIAKAN SAJIAN 60 minit (2 waktu) 6. Gosok kedua-dua tapak tangan. 7. Gosok sambil menggaru di kedua-dua tengah tapak tangan. 6. Gosok di keliling jari pada kedua-dua tangan. 5.2 Menyediakan sajian .1. 3. TAJUK 6.

4 Membuat anggaran kos bahan mengikut menu yang dipilih. Memilih satu menu sarapan atau minum petang yang digemari oleh murid 2.2. 3. ketelusan. Nilai murni : Menepati masa.2. OBJEKTIF PEMBELAJARAN Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat : memilih satu menu sarapan atau minum petang mengira anggaran kos bahan bagi menu sarapan atau minum petang yang telah dipilih. ELEMEN MERENTAS KURIKULUM Keusahawanan : EK1 . Menghasilkan kad menu mengikut kreativiti murid. TMK : Menggunakan perisian untuk menghasilkan kad menu. RINGKASAN Murid memilih satu menu sarapan atau minum petang yang digemarinya.STANDARD PEMBELAJARAN 6. bekerjasama BAHAN BANTUAN MENGAJAR Contoh set menu sarapan atau minum petang dan resepi. .3 Memilih menu sarapan atau minum petang 6. kemudian menghasilkan kad menu mengikut kreativiti murid.berorentasikan masa depan (berimaginasi) Kreativiti dan inovatif : Berfikiran kritis 3. Murid mengira anggaran kos bahan berdasarkan menu yang dipilih. Mengira anggaran kos bahan bagi menu yang telah dipilih. menghasilkan kad menu mengikut kreativiti murid. KEMAHIRAN 1. . 4.peka kepada peluang dengan mengambil berat terhadap perubahan persekitaran.

AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Set Induksi Guru menunjukkan beberapa contoh menu hidangan bagi sarapan atau minum petang. . (Rujuk Lampiran 4) Penutup Murid membentangkan hasil kerja kumpulan. PENILAIAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PENGETAHUAN SEDIA ADA REFLEKSI Guru menilai hasil kerja murid : a) Kad menu b) Pengiraan kos bahan. Murid menguasai kemahiran mengira kos bahan. Langkah 3 Guru membimbing murid membuat anggaran pengiraan kos bahan berdasarkan menu yang dipilih. Langkah 2 Murid menghasilkan kad menu yang kreatif secara kumpulan. (Rujuk Lampiran 2 dan 3) Langkah 1 Murid memilih satu contoh menu yang digemari untuk sarapan atau minum petang.

Lampiran 1 CONTOH MENU SARAPAN MINUMAN MINUMAN BERKHASIAT BANCUHAN SUSU TEPUNG Bahan-bahan 60 gm susu tepung 500 ml air masak yang telah disejukkan / air panas Cara membuat 1. 2. . 2.Kacau dengan garfu hingga larut dan sebati. AIR MILO Bahan-bahan 1 liter susu panas 60 gm Milo 60 gm gula halus Cara membuat 1. Tambah air selebihnya supaya menjadi 500 ml. Masukkan Milo dan gula 3. Kacau rata dan hidang Perhatian Milo boleh diganti dengan ovaltine atau horlick. Tuangkan susu panas ke dalam teko. Masukkan susu ke dalam 20 ml air.

tuangkan air panas dan tutup mangkuk selama 10-15 minit. tambahkan air dan sejukkan. Sediakan sirap. Masukkan kulit limau dan gula ke dalam mangkuk. PUNCH BUAH-BUAHAN Bahan-bahan 100 gm gula pasir 250 ml air ( untuk menyediakan sirap ) 400 ml air sejuk 300 ml air berkarbonat ½ biji nenas ¼ biji tembikai 1 biji epal 2 biji limau nipis 1. Sejukkan minuman atau masukkan ketulan ais. 2. Cara membuat Buat sirap dan sejukkan. Hidangkan. 3. Hidangkan. air sejuk dan air berkarbonat. 3.Perah jus limau nipis ke dalamnya. 4. Tapis sirap ke dalam jag. 5. Potong dadu buah-buahan. MINUMAN MEMBERANSANGKAN . Campurkan air sirap. 4. Masukkan ketulan ais ke dalam gelas dan hias dengan hirisan limau. 5. 2. sejuk. Perahkan limau dan tapis jusnya ke dalam jag.MINUMAN MENYEGARKAN AIR LIMAU Bahan-bahan 2 biji oren atau 3 biji limau nipis atau 6 biji limau kasturi 125 gm gula pasir 125 ml air panas 875 ml air sejuk Ketulan ais Cara membuat 1.

3. Perhatian Untuk Air Kopi gunakan 2 uncang dan biarkan terseduh selama 10 minit. gula dan susu berasingan. Perhatian Untuk Air Teh O gunakan 2 uncang teh sahaja. Masukkan uncang kopi ke dalam teko dan tuang air mendidih ke dalamnya. SARAPAN .MINUMAN PANAS AIR TEH Bahan-bahan 4 uncang teh 1 liter air 1 jag susu 4 cams gula halus 1. Tutup teko dan biarkan terseduh selama 5 minit. 2. 2. 3. Hidangkan air kopi. 4. 5. Cara membuat Didihkan air. gula dan susu berasingan. 5. Panaskan teko dengan sedikit air dan curahkan. Cara membuat Didihkan air. 4. Panaskan teko dengan sedikit air dan curahkan. Tutup teko dan biarkan terseduh selama 10 minit. Hidangkan air teh. MINUMAN PANAS AIR KOPI Bahan-bahan 1 uncang kopi 1 liter air panas mendidih 6 cams gula halus 1 jag susu 1. Masukkan uncang teh ke dalam teko dan tuang air mendidih ke dalamnya.

Apabila air mendidih angkat periuk. Sapukan mentega dan kaya ke atas kepingan roti. Biarkan selama 3 hingga 5 minit mengikut keras yang diperlukan. Tuangkan air mendidih hingga meliputi telur. 2.TELUR SEPARUH MASAK (MEREBUS) 1 biji telur (dicuci) Secubit garam Serbuk lada sulah Cara membuat 1. Pastikan telur diliputi air. Bakar roti hingga kekuningan. Masukkan telur dengan cermat. Biarkan selama 3 hingga 5 minit mengikut keras yang diperlukan. 3. Hidangkan bersama telur separuh masak . 4. Tutup mangkuk dengan rapat. 3. Didihkan 1/3 air dalam periuk. 2. ROTI BAKAR 4 Keping roti 2 cams mentega 2 cams kaya/jem Cara membuat 1. Masukkan telur ke dalam mangkuk. 3. Tutup periuk. Hidang telur ke dalam mangkuk telur Cara alternatif 1. 2.

3. 2. garam dan lada sulah. Angkat .3 minit. Renih lagi selama 2. Hidang dan makan bersama roti bakar.lada sulah secukupnya Bahan hiasan Daun saderi (dimayang) dan bawang goreng Cara membuat 1.Kacau sebati.masukkan ke dalam mangkuk dan hias dengan daun saderi dan bawang goreng.potong dadu Cara membuat 1. Basuh beras dan masukkan air .halia.potong dadu 1 biji cendawan butang – potong dadu 1 camb bawang besar . Perasakan daging atau ayam yang telah dicincang dengan kicap cair. . 3. Apabila nasi sudah pecah dan pekat masukkan ayam. Hidang panas-panas. 4.potong dadu 2 tangkai daun bawang.lada sulah dan susu.OMELET BERINTI Bahan-bahan 2 biji telur 1 camb air susu ½ camt mentega Garam dan lada sulah 1 camb tomato . Masukkan telur yang telah dikacau ke dalam kuali.Rebuskan sehingga nasi pecah dan berkanji. Panaskan kuali masukkan mentega dan tumis bahan-bahan yang dipotong dadu. 4. 2. 5. 6. kemudian masukkan garam . apabila telur dadar hampir masak lipat dua . BUBUR AYAM ½ cawan beras 3 cawan air ½ batang lobak merah (potong dadu) 60 gm daging atau ayam (cincang) 2 cm halia (hiris nipis) 2 camt kicap cair Garam. Pecahkan telur dalam mangkuk. lobak merah.

Panaskan minyak. Masukkan daun kucai dan taugeh. MEE HOON GORENG Bahan – bahan 2 keping mee hoon (direndam) 8 batang daun kucai (dipotong anggaran 2. 5. Masukkan mee hoon dan kacau. goreng udang hingga separuh masak. Hidangkan. 2. Goreng udang hingga separuh masak 3.NASI GORENG UDANG Bahan – bahan 3 mangkuk kecil nasi putih sejuk 1 peket perencah nasi goreng 2 camb besar sayuran campur 200 gm udang (dibuang kulit) 2 camb minyak masak 3 camb sayur campur Bahan hiasan 2 tangkai daun bawang (dipotong ) 1 biji clili merah ( dihiris ) 2 camb bawang goreng Cara membuat 1. cili merah dan bawang goreng 7. Hiaskan dengan daun bawang.3cm) 1 mangkuk kecil taugeh 1 peket perencah mee hoon goreng 200 gm udang (dibuang kulit) 2 camb minyak masak Bahan hiasan 1 biji cili merah 2 keping hirisan timun 1 biji telur rebus Cara membuat 1. Sendukkan nasi dalam pinggan bujur. Masukkan nasi. kacau dan masukkan perencah nasi goreng 4. Panaskan minyak 2. 6. Masukkan perencah mee hoon goreng 4. 5. Hiaskan dengan bahan hiasan. 6. 3. Masukkan sayuran campur dan kacau rata. . Masukkan mee ke dalam pinggan.

5. 7. 4.MEE GORENG Bahan – bahan 300 gm mee kuning (basuh di bawah air mengalir dan toskan) 100 gm isi ayam (dipotong nipis) 100 gm kobis (dipotong nipis) 100 gm taugeh (dibersihkan) 1 peket perencah mee goreng 3 tangkai sawi 150 gm udang (dibuang kulit) 1 camb sos tiram 1 camb kicap pekat 2 camb minyak masak Bahan hiasan 1 biji tomato. . Goreng udang dan isi ayam hingga separuh masak. 6. sos tiram dan kicap pekat. Hidangkan. 3. cili merah. Masukkan mee kuning dan kacau rata. Masukkan kobis. Masukkan perencah mee goreng. 1 biji cili merah. 2. Hiaskan dengan daun bawang. Cara membuat Panaskan minyak. limau nipis dan bawang goreng. Kacau rata. sawi dan taugeh. tomato. 1 biji limau nipis 1 camb bawang goreng 1.

5. Paipkan mayonis keju yang telah di hiris. Perhatian: Masukkan mayonis dalam beg plastik. 7.ROTI PIZZA 4 keping roti sandwich atau 2 biji roti ban (belah 2) Inti 1 ketul ikan sardin 1 camb bawang besar (potong dadu) 2 biji buah tomato (potong bulat) 2 camb sos cili 1 cams minyak 1 camb mayonis 2 keping keju.Guntingkan penjurunya sedikit. Bakar selama 10-15 minit.Paip di atas Roti Pizza. 6. Sapukan roti dengan campuran sos. Panaskan ketuhar 180 c 2. Hidang panas-panas . 7. Belah dua roti ban. Campurkan minyak ke dalam sos cili. 4. Variasikan inti pizza dengan menggunakan sosej atau tuna. . Ratakan sardin dan hiaskan dengan bawang besar. Cara membuat 1. Lecekkan sardin.tomato.

Letakkan keju dan sayur pada lapisan roti kedua. 5. 2. Letakkan inti sardin pada lapisan roti pertama. Hidangkan. 3. Gaulkan bahan inti sardin dan inti telur dalam mangkuk berasingan.CLUB SANDWICH 8 Keping roti dibakar 2 camb mentega Inti Sardin 2 ketul ikan sardin dalam tin (dihancurkan dengan garfu) 4 cm lobak merah (disagat) 4 cm timun (disagat) 1 biji bawang besar (dipotong dadu) Inti Keju 2 keping keju 1 biji tomato (dipotong bulat) 3 helai daun salad Inti Telur 2 biji telur (direbus dan dilecek) 2 camb mayonese secubit garam sedikit lada sulah Cara membuat 1. 6. . Inti telur pada lapisan roti ketiga dan tutup dengan lapisan roti keempat. 4. Sapukan mentega ke atas roti. Potong pepenjuru menjadi bentuk segi tiga dengan menggunakan pisau roti.

Masukkan daun salad dan tomato ke dalam roti pita. timun. angkat. 6. bawang besar dengan mayonese(sebagai inti) Belah bahagian tengah roti pita. 2. 5.SANDWICH ROTI PITA Bahan-bahan 2 keping roti pita 2 keping daging burger ayam/daging – (digoreng dan dicincangl) 4 cm batang timun (disagat) 4 cm batang lobak merah (disagat) 1 biji tomato – dipotong bulat 1 biji bawang besar – (dihiris nipis) 1 helai daun salad (dicuci dan toskan) 1 camb minyak masak (untuk menggoreng burger) 3 camb mayonese 4 camb sos cili Cara membuat 1. toskan dan cincang. lobak . Gaulkan daging burger. Masukkan inti ke dalam roti pita ( diatas daun salad dan tomato). 3. 4. Paipkan mayonese dan sos cili sebagai hiasan. Goreng daging burger hingga perang. .

angkat. lobak . Goreng daging burger hingga perang. MINUM PETANG . letakkan roti pita di atas kertas.FOLDOVER AYAM Bahan-bahan 4 keping roti tortillar untuk foldover yang sesuai 2 keping daging burger ayam/daging – (digoreng dan dicincang) 4 cm batang timun (disagat) 4 cm batang lobak merah (disagat) 1 biji tomato (dipotong dadu) 1 biji bawang besar (dihiris nipis) 3 helai daun salad (dicuci. daun salad dan tomato dengan mayonese (sebagai inti) 3. Bentang kertas pembungkus. 5. 4. toskan dan hiris halus) 1 camb minyak masak (untuk menggoreng burger) 3 camb mayonese 3 camb sos cili 4 helai kertas pembungkus burger Cara membuat 1. Gulung dengan kertas pembungkus. 2. Gaulkan daging burger. paipkan cili sos diatasnya. Letakkan inti di atas roti tortillar. toskan dan cincang. Lipat sedikit hujung roti pita dan gulung. bawang besar. timun.

Masukkan tepung ke dalam adunan telur dan putar sebati.Kemudian angkat dan paipkan isian blueberi ke atasnya dan bakar selama 10 minit lagi sehingga perang. tepung roti dan serbuk penaik.Apabila masak. blueberi. Putarkan telur dan gula sehingga gebu. Ayakkan tepung gandum. Sekira tidak ada tepung roti boleh. 2. Panaskan ketuhar 180 C . Perhatian Variasikan perasa mufin dengan strawberi. Masukkan marjerin cair atau minyak jagung dan kacau rata. . Bakar selama 10 minit.angkat dan sejukkan. Masukkan susu dan esen vanila dan putar lagi. 6. 3. tambahkan tepung gandum sebanyak 50 gm lagi. 4. Hidang bersama minuman panas. Paipkan adunan ke dalam acuan mufin sebanyak dua belas biji.prun atau mangga.kismis.MUFIN VANILA Bahan-bahan 2 biji telur 150 gm gula halus 250 gm tepung gandum 50 gm tepung roti 1 camt serbuk penaik ½ camt esen vanila 150 ml susu segar 150 ml marjerin cair/atau minyak jagung Cara membuat 1. 5.

3. Panaskan pengukus. Masukkan tepung dan kaup balikkan sehingga sebati. Paipkan adunan ke dalam mangkuk kertas. .hijau. Perhatian Untuk variasi boleh dimasukkan inti kaya / jem / blueberry / coklat dan lain .kuning 10 acuan plastik 10 mangkuk kertas 4 keping plastik corong paip. 4. Kukus selama 10-15 minit.lain.APAM POLKA DOT Bahan-bahan 2 biji telur 140 gm tepung gandum 1½ camt serbuk penaik 110 gm gula halus 75 gm susu segar 1 camt ovalete Pewarna merah. Titiskan pewarna dengan menggunakan hujung lidi di atas adunan mengikut kreativiti 9. 5. sejukkan dan hidangkan. Pukul telur. Bahagikan adunan kepada tiga bahagian (masukkan warna pada setiap bahagian) 6. 8. Masukkan mangkuk kertas ke dalam acuan plastik. angkat.gula. 7. 2. Ayakkan tepung dan serbuk penaik.susu dan ovalete hingga gebu. Cara membuat 1.

Hidangkan. ovalete dan putar dengan kelajuan tinggi sehingga gebu. Masukkan ¾ adunan ke dalam acuan kertas. Susun mangkuk kertas di atas dulang pembakar.KEK COMEL Bahan-bahan 125 gm tepung spongemix vanilla 2 biji telur gred B ½ camt ovalete 25 gm air 25 gm marjerin atau mentega yang telah dicairkan atau minyak 15 keping mangkuk kertas 1.putar sekejap. 2. Masukkan marjerin atau mentega cair atau minyak. Bakar selama 12-15 minit. angkat dan sejukkan. Cara membuat Panaskan ketuhar 180° C Masukkan tepung. . Apabila sudah perang. 3.air. 5. 6. 4.telur.

6. 6. 4. kuak di tengah-tengah tepung dan masukkan telur. 4. 2 Satukan semua bahan kecuali telur dan susu. Panaskan pengukus. 3. Perhatian Makan bersama jem. Panaskan kuali non –stick. Masukkan susu sedikit demi sedikit dan kacau rata untuk menjadi bater cair. Angkat dan hidangkan. 2. 5. 8. Biarkan masak hingga kekuningan di sebelah bawah dan terbalikkan pan cake.garam dan kelapa dan kacau rata. 3. Angkat dan hidangkan bersama jem. Ayakkan tepung naik sendiri ke dalam mangkuk adunan. Kukus selama 15-20 minit. . 7.tepung. 5. Campurkan gula. peanut butter. Bubuhkan 2 cams adunan ke atas daun pisang. sos coklat atau madu. Lecekkan pisang dalam mangkuk. curahkan ¾ senduk bater ke dalam kuali dan ratakan dengan senduk. LEPAT PISANG Bahan-bahan 4 biji pisang emas / pisang raja 10 gm gula pasir 30 gm tepung gandum ¼ camt garam 3 camb kelapa parut putih 8 keping daun pisang 17 cm X 12 cm (layur di atas api) Cara membuat 1.PAN CAKE Bahan-bahan 90 gm tepung naik sendiri 1½ cams marjerin ½ camt garam 1 biji telur 250 ml susu segar ½ camt esen vanilla Cara membuat 1. Potong daun pisang 17 cm X 12 cm.madu atau potongan buah betik atau mangga. Bentukkan dan bungkus.

BAN KISMIS Bahan-bahan 120 gm tepung gandum 1 camt sebuk penaik 45 gm marjerin 45 gm gula halus 30 gm kismis 1 biji telur 1 camt esen vanilla Cara membuatnya 1. gula halus dan gaul rata. Bahagikan doh kepada 8-10 bahagian yang sama banyak dan longgokkan di atas dulang pembakar. gaul dengan pisau pelepa hingga menjadi doh. Gaul dan ramas dengan hujung jari hingga menyerupai serbuk roti. . 6. 7. 9. Ayak tepung dan serbuk penaik. 5. masukkan telur yang telah dipukul dengan vanilla. Angkat dan sejukkan di atas redai kek dan hidang. Lenserkan marjerin ke atas dulang pembakar. Bakar selama 15-20 minit. 4. Masukkan kismis.Potong merjerin di dalam tepung dengan pisau pelepa. 3. 2. Panaskan ketuhar kepada suhu 200° C. 8. Buat lubang di tengah tepung.

Lampiran 2 CONTOH MENU SARAPAN SET A AIR TEH NASI GORENG BUAH BETIK SET C AIR KOPI ROTI BAK AR OMELET BERINTI BUAH TEMBIKAI SUSU SET B AIR MILO MEE HOON GORENG BUAH TEMBIKAI SET D AIR MILO ROTI PIZA BUAH PISANG .

Lampiran 3 CONTOH MENU MINUM PETANG SET A AIR TEH MUFFIN SET C AIR TEH FOLDOVER SET B AIR TEH CLUB SANDWICH SET D AIR KOPI LEPAT PISANG Lampiran 4 CONTOH KAD MENU .

Penilaian 1 BORANG PENGIRAAN KOS BAHAN Membuat pengiraan kos menu sarapan atau minum petang A. Kos bahan Bil Bahan Kuantiti Kos seunit Jumlah .

…………………………………… 2.Jumlah Besar BORANG PENILAIAN GURU Nama Kumpulan :…………………………………… Nama Ahli : 1. …………………………………… .

…………………………………… Bil Perkara 1 Kad Menu 2 Skor Markah 1.2 Kebersihan 1 2 3 4 1.3 Warna 1 2 3 4 1 2 3 4 Pengiraan kos Bahan Jumlah TAJUK MASA 6. murid memasak dan menghidangkan sarapan atau minum petang.2. OBJEKTIF PEMBELAJARAN Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat : 1. .2 Menyediakan sajian STANDARD PEMBELAJARAN 6.7 Menyelenggara dan menyimpan alatan.0 MENYEDIAKAN SAJIAN 60 minit (2 waktu) STANDARD KANDUNGAN 6. 6. menyelenggara dan menyimpan alatan. murid menyediakan bahan-bahan yang diperlukan. …………………………………… 5. berdasarkan menu yang telah dipilh.1 Nama sajian 1 2 3 4 1.2. 3.6 Membersihkan alatan dan ruang memasak.5 Menyedia. 2. …………………………………… 4. 6.2.3. mengemas. memasak dan menghidang sajian. murid membersih.

2. Kerjasama. 3.Membersih.RINGKASAN Murid menyediakan bahan – bahan. 2. Kreativiti dan Inovatif : 1. Murid membersih. KEMAHIRAN 1. kesabaran. jimat cermat BAHAN BANTUAN MENGAJAR Bahan masakan. kebersihan.Memasak dan menghidang sajian pilihan.Menyediakan bahan-bahan masakan. alatan menghidang dan kelengkapan membersih. Boleh menyiapkan tugasan dalam masa yang diberi. alatan memasak. memasak dan menghidangkan sajian pilihan. mengemas. ELEMEN MERENTAS KURIKULUM Keusahawanan: EK2 : 1. Penjanaan idea dan membuat kesimpulan. Berorientasikan pencapaian. Berkeupayaan memimpin. menyenggara dan menyimpan alatan. . murid tahu matlamamt dan tindakan. menyenggara dan menyimpan alatan. mengemas. 3. Nilai murni : 1.

AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Set Induksi Guru menunjukkan contoh set peranggu meja untuk menghidang. (Lampiran 3) Langkah 3 Murid menghidang sajian yang telah disediakan. mengemaskan ruang memasak dan menyimpan alatan memasak. Penutup Murid membuat rumusan dengan bimbingan guru. (Lampiran 1) Langkah 1 Murid menyediakan bahan masakan yang diperlukan berdasarkan menu yang telah dipilih. Langkah 2 Murid memasak sajian sarapan atau minum petang dengan bimbingan guru. . PENILAIAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Guru menilai hasil kerja murid dengan menggunakan borang penilaian (Lampiran 2) PENGETAHUAN SEDIA ADA Murid telah mempelajari tentang sanitasi penyediaan makanan REFLEKSI Maklumat Tambahan Guru. Langkah 4 Murid membersihkan alatan memasak.

Contoh menghidang Membersih alatan dan mengemas ruang memasak serta menyelenggara dan menyimpan latan Mencuci alatan memasak Mengeringkan pinggan .sajian Murid memasak sajian sarapan atau minum petang dengan bimbingan guru.

Mengelap pinggan Menyimpan alatan menghidang Menyapu lantai Mengemop lantai .

batu asah Alat pengasah pisau Lampiran 1 Peranggu Meja Mengasah pisau menggunakan .

…………………………………… 4. …………………………………… 3. …………………………………… 5. …………………………………… 2.Lampiran 2 BORANG PENILAIAN Nama Kumpulan :…………………………………… Nama Ahli : 1. …………………………………… BIL ASPEK Lemah 1 Sanitasi 2 Urutan kerja 3 Kerjasama dalam kumpulan 4 Rupa MARKAH (√) Sederhana Baik .

Menyediakan bahan MEMASAK ROTI PIZZA .5 Tekstur 6 Rasa 7 Hiasan 8 Persembahan 9 Penyelenggaraan alatan Ulasan Guru Tanda tangan Guru Lampiran 3 1.

Meletakkan sardin hancur ke atas roti 6. Menghancurkan sardin 4. Paipkan mayonis 3. Letakkan keju . Menyapu sos ke atas roti 5.2. Melekakkan bawang dan tomato 7.

8. Membakar roti pizza 9. Menyusun acuan ke dalam loyang MEMASAK APAM POLKA DOT . Hiasan Menghidang 1. 10.

Memasukkan ke dalam loyang pengukus . Menitiskan pewarna 3. 5.2. Menyediakan adunan Menitikkan pewarna 7. Menyediakan bahan piping 4. Paipkan adunan ke dalam acuan 6.

Apam polka dot telah siap dimasak 9. PENYEDIAAN KEK COMEL Panaskan oven . Menghidang 1.8. Sedia untuk dikukus 10. Mengukus 11.

Susunkan acuan kek ke dalam dulang pembakar 4. 6. 7. Sediakan bahan Pecahkan telur ke dalam Masukkan minyak . Masukkan tepung ke dalam mangkuk adunan Masukkan telur ke dalam mangkuk adunan 3.2. 5.

12. Masukkan adunan ke paras ¾ cawan Bakar kek selama 10-15 minit Masukkan ovelete 13. Hasilnya . Masukkan air 9.8. Putar adunan sehingga sebati 11. 10.

coklat urai. jem dan kelapa parut kering 6. tanda harga. Hias kek dengan manik berwarna TAJUK MASA STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN 16.3.3 Menyatakan maklumat pada label pembungkus makanan iaitu jenama.1 Menyatakan bahan hiasan seperti aising.3. Paipkan aising ke atas kek 18.15. kandungan. nama makanan. Menghias kek menggunakan aising 17.3 Menghias dan Membungkus Makanan 6.3. . 6. Hiaskan kek coklat chip dan coklat urai 6. tanda halal.2 Menyatakan jenis pembungkus makanan seperti bekas plastik dan kertas pembungkus. berat dan tarikh luput.0 MENGHIAS DAN MEMBUNGKUS MAKANAN 60 minit (2 waktu) 6.

OBJEKTIF PEMBELAJARAN Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat : 1. memilih jenis hiasan dan pembungkus makanan yang sesuai dengan makanan yang disediakan. . 3. menyatakan maklumat yang terdapat pada label pembungkus. RINGKASAN Murid menyatakan bahan-banan untuk menghias makanan dan jenis pembungkus yang akan digunakan. memilih pembungkus makanan yang sesuai dengan makanan. ELEMEN MERENTAS KURIKULUM Keusahawanan: EK3 : Mengumpul maklumat EK4 : Menghasilkan produk berasaskan pengetahuan Kreatif dan inovatif : Menggunakan sumber alternatif BAHAN BANTUAN MENGAJAR Contoh bahan hiasan.carta bergambar dan pembungkus makanan. 2. Murid juga menyatakan maklumat yang perlu ada pada pembungkus makanan KEMAHIRAN Menyediakan pembungkus dan label makanan untuk pelajaran akan datang.

( Lampiran 1 ) Langkah 1 Guru membimbing murid mengenalpasti bahan hiasan dan pembungkus yang sesuai dengan jenis makanan. REFLEKSI . PENILAIAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Murid menilai hasil kerja kumpulan dengan menggunakan borang penilaian dengan bimbingan guru. Langkah 2 Guru meminta murid menyatakan maklumat yang terdapat pada label pembungkusan. PENGETAHUAN SEDIA ADA Murid pernah melihat pelbagai jenis hiasan pada makanan dan pembungkus makanan.AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Set Induksi Guru menunjukkan pelbagai bahan hiasan dan pembungkus makanan. Penutup Guru membuat rumusan. Langkah 3 Murid dibahagikan kepada beberapa kumpulan untuk menyediakan label makanan untuk kegunaan pembelajaran pada minggu hadapan. Langkah 4 Guru menunjuk cara membungkus makanan.

5. Melindungi barangan dari segi fizikal 2. Satu cara promosi 3. 7. Memelihara mutu produk. Memberi maklumat produk kepada pembeli dan pengguna. terutama makanan. disimpan atau dipamerkan. 2. Barang tahan lama Kepentingan Pembungkusan 1. dan kepentingan pembungkusan Menyatakan fungsi pembungkusan Menyatakan prinsip asas pembukusan Menyatakan jenis pembungkus Menyatakan kriteria penting dalam pembungkusan Menyatakan maklumat yang perlu ada pada pembungkusan Mengenal pasti bahan pembungkus yang sesuai Tujuan Pembungkusan 1. Fungsi 1. Sejarah Konsep pembungkusan telah wujud sejak manusia mula berniaga. 2. Maklumat rujukan dan pengetahuan berkaitan : 1. Mudah dibawa. Mengiklankan maklumat dan mempromosikan barangan Prinsip Asas Pembungkusan . 3. Pembungkusan berperanan memberi maklumat kepada pengguna. penyimpanan dan pameran barangan 4. Barang yang dijual kelihatan lebih menarik 2. Setelah zaman industri di Eropah pada sekitar 1970-an.MAKLUMAT TAMBAHAN GURU Pembungkusan Pembungkusan ialah bekas untuk melindungi dan memelihara kualiti sesuatu barangan semasa dihantar. tujuan. Menyatakan maksud. Pembungkusan juga merupakan antara kaedah promosi sesuatu produk. Menjamin kualiti barangan 3. 6. pembungkusan telah wujud menjadi satu bidang perdagangan yang penting. Menarik perhatian pelanggan 4. 6. Memudahkan penstoran atau penyimpanan produk. 3. Memudahkan kerja penghantaran. Menjaga kebersihan produk. Menyampaikan maklumat barangan kepada pengguna 5. 4. Mengawal keselamatan dan fizikal barangan daripada rosak atau pecah semasa penghantaran. 4. 5.

Penerangan 5. Jenis Pembungkusan 1. Kriteria penting dalam pembungkusan 1.1. Plastik 5. Nombor telefon 7. Polisterin. Muka Taip (tipografi) 4. Kemasan dan persembahan Maklumat yang perlu ada pada pembungkusan 1. Bentuk dan jenis pembungkusan – berdasarkan kesesuaian barangan atau produk 2. Gubahan Reka Letak – bergantung kepada jenis pembungkusan. 4. Tanda harga 5. Sesetengah pengeluar barangan menjadikan warna sebagai identiti produk mereka. Kertas. 4. Tanda halal Kaedah Pembungkusan Maklumat Penting . 2. Bentuk bungkusan 7. Warna 2. Kod bar 10. Nama pengeluar atau syarikat 6. Penentuan warna – amat penting dalam pembungkusan untuk menarik perhatian pengguna. Aluminium (keluli dan aluminium foil) 3. Logo syarikat. Kandungan 4. Nama makanan 3. 5. Jenama produk 2. nama dan alamat 6. Reka letak 8. Rekaan Ilustrasi atau gambar foto – mestilah menarik perhatian pembeli 3. Pemilihan Muka Taip – elemen penting dalam promosi barangan. Berat bersih 8. Ilustrasi 3. Kaca. Tarikh luput 9.

dibalut dengan plastik yang mempunyai gelembung udara. tarikh luput dan status makanan itu sama ada halal Ubatan dan kosmetik Memaparkan maklumat tentang bahan kimia yang digunakan dan kesesuaian bahan untuk kelompok pengguna Barangan elektrik Jumlah kuasa watt dan kelulusan SIRIM Barangan kaca Simbol gelas pecah (Fragile). Lampiran 1 Contoh Bahan Hiasan Makanan .Makanan dan minuman Kandungan bahan.

Coklat urai bewarna Bijan Beg krim aising Strawbery Kismis Krim putar Hirisan Badam Contoh Menghias kek. donat dan biskut .

Lampiran 2 .

Contoh pembungkus .

Lampiran 3 (Contoh Label yang mengandungi maklumat pada pembungkusan) .

BORANG PENILAIAN Nama Kumpulan : …………………………………… Nama Ahli : 1. …………………………………… .

3 Menghias dan Membungkus Makanan STANDARD PEMBELAJARAN 6. …………………………………… 5. …………………………………… 4.3. …………………………………… BIL ASPEK MARKAH (√) Lemah 1 Kesesuaian bahan 2 Maklumat lengkap 3 Kerjasama dalam kumpulan 4 Kreativiti dan inovasi 5 Hasil kerja kumpulan 6 Kekemasan 7 Menarik Sederhana Baik Ulasan guru Tanda tangan Tarikh TAJUK MASA 6. roti.2.0 MENGHIAS DAN MEMBUNGKUS MAKANAN 60 minit (2 waktu) STANDARD KANDUNGAN 6. …………………………………… 3. donut dan biskut .4 Menghias dan membungkus makanan seperti kek.

OBJEKTIF PEMBELAJARAN Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat : 1 Menghias makanan dengan hiasan yang sesuai 2 Membungkus makanan dengan pembungkus yang sesuai RINGKASAN KEMAHIRAN Murid menghias dan membungkus makanan dengan cara yang betul 1 Menghias dan membungkus makanan dengan pembungkus yang yang sesuai. membahagikan tugas sama rata. 3. Bahan-bahan hiasan makanan Jenis – jenis pembungkusan Contoh makanan yang telah siap dibungkus Peralatan untuk menghias makanan . Prinsip ketelusan TMK : Membuat jaringan social Nilai murni : Kerjasama. kebersihan BAHAN BANTUAN MENGAJAR 1. 4. 2. 2 Menghasilkan pembungkusan makanan yang menarik untuk tujuan promosi. ELEMEN MERENTAS KURIKULUM Keusahawanan: EK4 : Menghasilkan produk berasaskan kemahiran teknologi EK5 : 1. 3 Mengaplikasikan sanitasi dalam penyediaan dan pembungkusan makanan. Prinsip keadilan. 2.

Murid menghias makanan mengikut kreativiti kumpulan masing-masing 2. Murid membungkus makanan yang telah dihias menggunakan pembungkus bermaklumat yang telah disediakan pada pelajaran yang lepas. Murid diminta berada dalam kumpulan yang telah ditetapkan pada pelajaran yang lepas. PENGETAHUAN SEDIA 1 Murid telah mempelajari bahan hiasan dan jenis pembungkus makanan pada pelajaran yang lepas. Cara menghias makanan dengan menggunakan menghias. REFLEKSI . Langkah 1 1. peralatan Langkah 3 1. Membungkus makanan. ADA 2 Murid berpengalaman membeli makanan berbungkus. 3 Murid berpengalaman melihat hiasan kek seperti kek hari jadi. Langkah 2 Tunjuk cara guru 1. PENILAIAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Murid mempersembahkan hasil kerja. Guru dan murid membuat penilaian ke atas hasil kerja setiap kumpulan. 2. Ketua kumpulan diminta ke meja guru untuk mengambil makanan dan bahan hiasan.AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Set Induksi Guru menunjukkan contoh makanan yang telah siap dibungkus dan mengaitkan gambar dalam Lampiran 1 pada hari itu. 2.

Menambah dan menyedapkan rasa makanan dan menambahkan nilai komersial Contoh kek cawan yang telah dihias .Lampiran 1 Maklumat Tambahan Guru Tujuan Menghias Makanan. mencantikkan rupa makanan.

BORANG PENILAIAN

Nama Kumpulan

:………………………………

Nama Ahli

:

1……………….
2……………….
3……………….
4……………….
5………………..

BIL

ASPEK

SKALA MARKAH (√)
Lemah

1

Sanitasi

2

Urutan kerja

3

Kerjasama dalam kumpulan

4

Kebersihan tempat kerja

5

Hasil kerja kumpulan

6

Hiasan makanan( kek/ roti /donat / biskut)

7

Pembungkusan

8

Melabel makanan

9

Penyengaraan alatan

sederhan
a

Ulasan guru
Tanda tangan
Tarikh

PANEL PENGGUBAL MODUL KSSR RBT KEMAHIRAN TEKNIKAL
BIL.
1

NAMA
EN. MAZLAN BIN HJ. TALIB
BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM

Baik

2

PN. JAMILAH BINTI ABDUL RASHID
BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM

3

EN AZLAN BIN ARSHAD (K)
SRK STELLA MARIS (M), KANGAR, PERLIS

4

EN. SHAHRIL BIN KAMARUDIN (P)
SK INDERA MAHKOTA UTAMA, KUANTAN, PAHANG

5

EN. NORHAYAT BIN MARZUKI
FAKULTI PENGAJIAN PENDIDIKAN, UPM, SERDANG, SELANGOR

6

EN. ROSLI BIN HARUN
IPG KAMPUS PEREMPUAN MELAYU, DURIAN DAUN, MELAKA

7

HJ. SYED HADZIR BIN SYED HUSSIN
IPG KAMPUS TUN HUSSIEN ONN, BATU PAHAT

8

EN. NOORADZHAR BIN MOHD ZAIN
JEMAAH NAZIR DAN JAMINAN KUALITI, JOHOR

9

EN. MOHAMAD LATIFF BIN SAARI
SK BUKIT KERAYONG, KUALA SELANGOR, SELANGOR

10

EN. MOHAMAD HILMI BIN ABDULLAH
SK SUNGAI PUSU, GOMBAK, SELANGOR

11

EN. MOHD RAHIM BIN MOHD SHARIF
SK SRI LANGAT, BANTING, SELANGOR

12

EN. AZLAN BIN DERAMAN
SK JURU, BUKIT MERTAJAM, SEBERANG PERAI, PULAU PINANG

13

EN. IDRIS BIN MOHAMAD DARUM
SK KAMPUNG IDAMAN, PELABUHAN KLANG, SELANGOR

14

EN. MAHAMAD SHUKRI BIN JUSOH
SK TOH INDERA WANGSA AHMAD, BATU GAJAH, PERAK.

15

PN. HJH. AISHAH BINTI ABD RASHID
SK PULAU SERAI, DUNGUN, TERENGGANU

16

EN. ABDUL HALIM BIN MOHD HANIFA
SK BUKIT MINYAK, BUKIT MERTAJAM, SEBERANG PERAI, PULAU PINANG

17

EN. SUHARTO BIN SALLEH
SK CHE DERIS, KOTA BHARU, KELANTAN.

18

EN. MOHD ASRI BIN ARIFFIN
SMK PERMATANG RAWA, BUKIT MERTAJAM, SEBERANG PERAI,
PULAU PINANG

19

PN. HJH. FAIZAH BINTI ISMAIL
SMK BANDAR TUN RAZAK, CHERAS, KUALA LUMPUR

20

HJ. ZULKIFLY BIN THAHIR
SBP INTEGRASI SELANDAR, MELAKA.

PANEL PENGGUBAL MODUL KSSR RBT TEKNOLOGI PERTANIAN
BIL.
1

NAMA
TN. HJ. ASHIM BIN YAHAYA (KU)
BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM

2

CIK MASSITA BINTI RAMLAN (PENGERUSI)
BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM

3

EN. MOHD NASIR BIN YOP AHMAD (K)
SK BANDAR BARU PUTERA, IPOH, PERAK

4

EN. FAHAM BIN KOSIRAN (P)
SMK TIRAM JAYA, TG.KARANG, SELANGOR

5

EN. YEOW KEK ONG
INSTITUT PENDIDIKAN GURU
KAMPUS PEREMPUAN MELAYU, MELAKA

6

PN. HJH. MAIMUNAH BINTI BAHRON
SMK TUNKU ISMAIL, SG.PETANI, KEDAH

7

EN. RUZIHAN BIN SAID
SK PERMATANG SINTOK, SEBERANG PRAI, PULAU PINANG

8

EN. ALI BIN LONG
SK SERI PENANTI, SEBERANG PRAI, PULAU PINANG

9

EN. ABDUL BIN MOHAMAD
SK OLAK LEMPIT, BANTING, SELANGOR

10

EN. NGAZUDDIN BIN MASJUDI
SK SEKENDI, SABAK BERNAM, SELANGOR

11

PN. HJH. BEDAH BINTI HASSAN
SMK RAJA JUMAAT, PORT DICKSON, NEGERI SEMBILAN

PANEL PENGGUBAL MODUL KSSR RBT SAINS RUMAH TANGGA
BIL.
1

NAMA
RAHAYU BINTI HJ. JAAPAR
BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM

2

SYAHROM AZHAM BIN AZLAN TAN
BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM

3

PN. HJH. LATIFAH BINTI HASSAN (K)
SK TELOK KEMANG, PORT DICKSON, NEGERI SEMBILAN

4

PN. SITI ZARINA BINTI AZIRUN (P)
SMK JLN KEBUN, SEKSYEN 32, 40460 SHAH ALAM , SELANGOR

5

PN. HJH. HAMIDAH BINTI HASSAN
JABATAN PELAJARAN, NEGERI KELANTAN

6

PN. HJH. FUZIAH BINTI HARUN
IPG, KAMPUS PEREMPUAN MELAYU, DURIAN DAUN, MELAKA

7

PN. RUBAIZAH BINTI MD DIN
SK PALONG 9(F), GEMAS, NEGERI SEMBILAN

8

PN. SARINA BINTI DESA
SK PASUKAN POLIS HUTAN, 31150 ULU KINTA, IPOH, PERAK.

9

PN. RATNA BINTI ISMAIL
SK KGV, EMPANGAN SEREMBAN, NEGERI SEMBILAN

10

PN. HJH. JAMIAH BINTI MOHD SALLEH
SMK TUNKU MAHMUD ISKANDAR, SG.MATI, MUAR JOHOR

11

PN. HJH. MASAHMAH BINTI JARKASE
SMK CHAAH, 85400 CHAAH, SEGAMAT, JOHOR.

12

PN. ANITA BINTI HASHIM
SMK SEKSYEN 1, BANDAR KINRARA, 47180 PUCHONG, SELANGOR

13

PN. HJH. MASYATI BINTI MAIL
SMK DATUK BENDAHARA, JLN PEGAWAI, 77000 JASIN, MELAKA.

14

PN. HJH. RAHIMAH BINTI ELIAS
SMK SRI GADING, BATU PAHAT, JOHOR

.

62604 Putrajaya .Terbitan: BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM KEMENTERIAN NDIDIKAN PE MALAYSIA Aras -8 4.moe. Tel: 03 -88842000 Faks: 03-88889917 http://www. E Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan .my/bpk .E Kompleks Kerajaan Parcel . Blok9.gov.