You are on page 1of 5

PR O I E CT

D I DAC T I C

DATA:
CLASA: a V-a A
PROPUNĂTOR:
OBIECTUL: LIMBA ENGLEZĂ
SUBIECTUL: WIDE ANGLE OF THE WORLD- SIX OF A KIND
TIPUL.: predare- învăţare-evaluare
POZIŢIA LECŢIEI ÎN MODUL: Unitatea de învăţare NR10..........
a) Competenţe specifice :
C1- Receptarea mesajelor orale
C2-Receptarea mesajelor scrise
C3-Producerea mesajelor scrise

b) Obiective operaţionale:
OO1- sa foloseasca cunostintele de limba engleza in citirea unui fragment cu intonatie.
OO2-sa foloseasca noul vocabular in context.
OO3-sa produca enunturi simple despre obiecte, persoane din universul familiar.
OO4-sa interpreteze un text dat.
OO5-sa selecteze si sa construiasca propozitii, raspunsuri simple.
OO6-sa argumenteze punctul de vedere si sa-l sustina cu exemple.

FORME DE ORGANIZARE
a) a conţinuturilor: interdisciplinară
b) a activităţii: frontală, individuală, în grupuri mici
TIPURI DE INTERACŢIUNI : profesor-elev, elev- profesor; elev-elev;
TIPURI, FORME,
STRATEGII
ŞI INSTRUMENTE
DE EVALUARE
:formativă, sumativă,
orală şi scrisă, individuală şi în grup,
autoevaluarea, interevaluarea în cadrul grupului
RESURSE:
a) pedagogice (metode şi procedee): conversaţia, activitatea independentă, lectura explicativă,
brainstorming-ul, studiul de caz, activitatea pe grupe constituite în funcţie de tema dezbaterii,
reţeaua de discuţii, jocul de rol, metode interactive-dezbaterea tip Cafenea, Cabinetul consilierului,
dezbaterea sub formă de Mozaic (Experţii), tabelul SVI
b) materiale : fişe de lucru individuale şi pe grupe, markere, coli albe , manual.

c) bibliografice: J..Harmer-The Practice of english language teaching. d) temporale: 50 min. A. .Longman.Vizental –Metodica predarii limbii engleze. autori: Brian Abbs. Collegium. Ingrid Freebairn. .. Longman.2008.specifice disciplinei : -manual cls. Chris Barcher. . Snapshot-starter. Ed.a V-a.

O1 O. de conţinut 1.O3 Conversatia Planse postere markere Explicatia Demonstratia Conversatia Imagini.vom vorbi despre membrii familiei si ne vom exprima ideile folosind adjectivul. Cu ajutorul metodei.Are you sleeping?” si apoi un mic joc . profesorul propune elevilor sa cante un cantecel :...O5 O. planse obiectivele noii lectii:..six of a kind” O. ☺profesorul anunta elevilor 1min ☺pentru O... sistematizat şi evaluat b) prelegere interactiva RESURSE PROCEDURALE de forme de metode timp organizare procedee a capta atentia elevilor. recapitulat..ball game”in care elevii raspund repede la o intrebare a profesorului prin aruncarea mingei. Dirijarea invatarii a)Prezentarea conţinutului ce urmează a fi predat.. indicatori) şi mijloace didactice Planse Markere Coli albe .ne prounem sa citim la prima vedere un text dat. Captarea atenţiei 2. sa–l traducem si sa discutam pe baza lui. ciorchinele”.O2 GW anunta elevilor noua 10min GW lectie si scrie titlul pe tabla. markere si au ca suport textul de baza din manual.TINTA DE PROGRES PROFESIONAL:deprinderea unor abilitati si utilizarea unor tehnici de predare care ii permit cadrului didactic realizarea unor activitati in grupuri mici. Anunţarea obiectivelor 3. facilitarea invatarii prin cooperare. elevii scriu cuvinte referitoare la membrii familiei. instrumente.” ☺profesorul -elevii primesc cate o coala alba.O1 O.O2 O. D E S FĂ Ş U RAR E A LE C Ţ I E I ETAPELE LECŢIEI OB. EVALUARE (metode. Tema de lucru in clasa .. 2min.

c)Intelegerea textului citit d) organizarea pentru activitatea de grup- 4) Feedback prin raportarea la obiectivele propuse iniţial.O6 Individual PW GW Conversatia Explicatia Explicatia GW Conversatia Expunerea imagini Planse Tabla markere Joc de rol observatia sistematica Individual ☺ elevii isi prezinta in fata clasei 10min Individual PW produsul muncii lor .dar si a celorlalte. cu solicitarea elevilor 5) Obtinerea performantelor 6)Asigurarea retenţiei şi transferul de cunoştinţe O. elevii vor creea si cate un desen in fiecare grupa.O3 Profesorul prezinta elevilor textul din O. Produsele muncii lor sunt afisate in clasa. anunta elevii despre importanta lectiei invatate.Fiecare grupa are de tradus cate un fragment . facand o scurta descriere a celor sase fete. Profesorul da elevilor tema pentru acasa.O2 sarcinile profesorului. O.turul galeriei”. O.O4 O. traduc textul in limba romana si raspund sarcinilor date de profesor.O3 Profesorul cere elevilor sa noteze ideile 5min principale in caiete. O.-elevii citesc textul si incearca sa identifice cuvintele noi si ideile principale din textul dat.Dupa traducerea si discutarea textului.O6 ☺elevii sunt grupati si asculta 15min O. Elevii lucreaza in grup. Expunerea Conversatia planse Fiecare grupa va face evaluarea 2min propriului produs . adaugiri. Elevii folosesc metoda de lucru in grup-. Profesorul face unele corecturi si 3min.O4 manual si le cere acestora sa-l traduca .. explicatia Buline colorate individual Explicatia Tema de lucru in clasa Tema acasa pentru .

7) Încheierea lecţiei isi anunta parerea lor despre 2min. lectie printr-un bilet de iesire dat de profesor ☺elevii individual Tema in clasa .