You are on page 1of 9

SULIT

*
Nombor Kad Pengenalan: ................................... Nombor Pusat/Angka Giliran: .............................

900/1

PENGAJIAN AM
PENGGAL 1

STPM 2016

(Dua Jam)

PANITIA PENGAJIAN AM NEGERI PERLIS
PENILAIAN PRESTASI PERINGKAT NEGERI PERLIS
SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA
(MALAYSIA HIGHER SCHOOL CERTIFICATE)
Arahan kepada calon:
JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA ANDA DIBENARKAN
BERBUAT DEMIKIAN.
Kertas ini mengandungi tiga bahagian, iaitu Bahagian A, Bahagian B dan
Untuk Kegunaan
Bahagian C.

Pemeriksa

Calon dikehendaki menjawab semua soalan dalam Bahagian ABahagian
dan
A
Bahagian B dan dua soalan dalam Bahagian C.

15 soalan
B
Ada lima belas soalan dalam Bahagian A. Tiap-tiap soalan diikutiBahagian
oleh
empat pilihan jawapan. Pilih Jawapan yang betul dan tandakan jawapan
16
itu pada Borang Jawapan Aneka Pilihan yang berasingan. Baca arahan
17
pada Borang Jawapan Aneka Pilihan itu dengan teliti.
18
Calon dikehendaki menjawab soalan dalam Bahagian B pada ruang19
yang
Bahagian C
disediakan.
20
Gunakan helaian jawapan bagi menjawab soalan dalam Bahagian
21 C.
Mulakan setiap jawapan anda pada helaian kertas yang baharu22dan
susun jawapan mengikut tertib berangka. Ikat helaian jawapan anda
Jumlah
bersama dengan kertas soalan ini.
Markah untuk tiap-tiap bahagian soalan dan soalan diberikan dalam
tanda kurung [ ].
Kertas soalan ini mengandungi 80 markah
_______________________________________________________________________

Kertas soalan ini terdiri daripada 7 halaman bercetak.
STPM 900/1
sebelah]

[Lihat

1

Senarai Bersama Senarai Negeri A Ubat dan Kesihatan Kebajikan masyarakat Muzium dan monumen B Ternakan binatang Kutu rayau Pertanian dan hutan C Penapisan Biasiswa Pelancongan D Perkhidmatan bomba Pekerjaan profesional Undang-undang adat Megikut perkara 75 Perlembagaan Persekutuan.  Farah Quinn seorang wanita Indonesia yang berkahwin dengan warganegara Malaysia Apakah syarat yang mesti dipatuhi oleh Farah Quinn mendapatkan kewarganegaraan Malaysia? A B C D 3 Mempunyai pekerjaan tetap di negara ini. Perkahwinannya masih kekal ketika permohonan Padanan manakah yang benar? Senarai Persekutuan 4. sesuatu undang-undang boleh terbatal jika A hanya dipersetujui oleh Ahli Dewan Rakyat B bercanggah dengan Perlembagaan Persekutuan. SULIT* Bahagian A [ 15 markah] SULIT* Jawab semua soalan 1. Telah tinggal di negara ini tidak kurang 12 bulan. Memahami budaya hidup masyarakat negara ini. Antara berikut yang manakah merupakan ciri-ciri sebuah negara? I II III IV Mempunyai institusi pentadbiran yang berkesan Mempunyai penduduk yang berbilang bangsa Mempunyai pemerintahan secara demokrasi Mempunyai sempadan yang jelas A B C D I dan III I dan IV II dan III II dan IV 2.*Kertas soalan ini SULIT sehingga peperiksaan kertas ini tamat. 2 .

Mahkamah Tinggi Mahkamah Sesyen Mahkamah Majistret Mahkamah Persekutuan Yang manakah benar tentang kuasa perundangan Dewan Undangan Negeri ? I II III IV A. D. menggubal undang-undang bagi perkara yang tidak disebutkan dalam manamana Senarai Berkuasa untuk meminda undang-undang Persekutuan yang bercanggah dengan undang-undang negeri menggubal undang-undang bagi perkara yang disebutkan dalam Senarai Negeri dan Senarai Bersama Berkuasa menolak sebarang rang undang-undang atau pindaan undang-undang berkenaan perkara-perkara yang disebut dalam Senarai Negeri dan Senarai Persekutuan I dan II I dan III II dan III III dan IV Keputusan Pilihan Raya bagi Kawasan Parlimen A.C D tidak mendapat perkenan Yang di-Pertuan Agong tidak dipersetujui oleh majoriti Ahli Dewan Rakyat. D. 6. C. C.00 Penyataan di atas merujuk bidang kuasa A. [Lihat sebelah] SULIT*    5 Mengadili semua kes jenayah kecuali yang melibatkan hukuman mati Mengeluarkan saman.99% Jumlah kertas undi rosak 185 Jumlah undi calon B daripada parti X 9472 Jumlah undi calon C daripada parti Y 8523 Jumlah undi calon D daripada calon bebas 2685 Penyataan manakah yang benar? I II III IV Calon D hilang wang pertaruhan Jumlah kertas undi yang sah adalah sebanyak 20680 Calon C berhak mempertikaikan kemenangan calon B di Mahkamah Tinggi Calon D boleh menggunakan sebarang simbol sebagai pengenalan dalam kempennya 3 . B. waran dan perintah mahkamah Mengadili tuntutan kes sivil tidak melebihi RM250 000. Jumlah pengundi berdaftar 24550 orang Peratusan mengundi 84. 7. B.

I dan IV C. Memberi pengampunan kepada pesalah di Wilayah Persekutuan Memanggil Parlimen bermesyuarat dari semasa ke semasa Memberi ucapan dalam mana-mana Majlis Parlimen Melantik Perdana Menteri A. Dewan Rakyat C. I dan II dan IV 11   B. Parlimen B. Pengasingan kuasa Kerajaan Negeri dengan Kerajaan Tempatan 4 . Dituduh melakukan pembunuhan B. II dan III D. IV. Yang di-Pertuan Agong 10 Yang manakah kuasa perundangan Yang di-Pertuan Agong ? I. III. II. III dan IV [Lihat sebelah] SULIT* SULIT* 8. Apakah yang menyebabkan seorang Ahli Parlimen boleh terlucut keahliannya? A. II dan III D. Dewan Negara D. I dan IV C. Gagal mengangkat sumpah jawatan D. Tidak mengisytiharkan perbelanjaan pilihan raya. III Merancang belanjawan kerajaan Menggubal dasar-dasar kewangan Penyataan di atas adalah di bawah bidang kuasa A Kabinet B Parlimen C Perbendaharaan D Majlis Kewangan Negara 12.A. Yang manakah benar tentang doktrin pengasingan kuasa yang dilaksanakan di Malaysia ? A. I dan II B. Telah melanggar peraturan dewan C. 9 Jemaah Menteri bertanggungjawab secara bersama kepada A.

O Menjadi pemangkin perubahan yang berani dalam penyampaian sektor awam dan swasta. Pengasingan kuasa ini dilaksanakan antara Kerajaan Persekutuan dengan Kerajaan Negeri D. Pengasingan kuasa Kerajaan Persekutuan dengan Kerajaan Tempatan C. [Lihat sebelah] SULIT* SULIT* 13. melaksana dan mengadili undang-undang. Unit Perancang Ekonomi(UPE) Unit Penyelarasan Pelaksanaan(UPP) Unit Kerjasama Awam Swasta(UKAS) Unit Pengurusan Prestasi dan Pelaksanaan(PEMANDU) Yang manakah benar tentang Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri? A B C D Melaksanakan kuasa eksekutif negeri Diketuai oleh raja atau Yang Dipertua Negeri Jumlah keahlian adalah sama di setiap negeri Terdiri daripada ahli dewan Undangan Negeri 5 .B. O Menyokong penyampaian dan memacu kemajuan Program Transformasi Kerajaan dan Ekonomi Penyataan di atas merujuk kepada peranan A B C D 14. Pengasingan kuasa pentadbiran bagi menggubal.

... [3] (i) ………………………………………………………………………………………. [4] (i) …………………………………………………………………………………. ( ii ) …………………………………………………………………………………. 17 Berikan tiga keadaan seseorang boleh dilucutkan taraf kewarganegaraan di Malaysia.[Lihat sebelah] SULIT* SULIT* Bahagian B [ 15 markah ] Jawab semua soalan.. ( ii ) ……………………………………………………………………………………… ( iii ) ……………………………………………………………………………………… 6 . ( iv ) …………………………………………………………………………………. ( iii ) …………………………………………………………………………………. 16 Nyatakan empat sumber hasil perolehan Kerajaan Negeri.

Antara agensi kerajaan yang ditubuhkan ialah Unit Perancang Ekonomi dan antara suruhanjaya yang ditubuhkan pula ialah Surhanjaya Hak Asasi Manusia (SUHAKAM).__________________________________________________________________ b) dua bidang kuasa SUHAKAM [2] i.__________________________________________________________________ 19 Huraikan dua kepentingan tadbir urus negara yang baik.__________________________________________________________________ ii. [4] (i) ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ( ii ) ……………………………………………………………………………………… 7 .__________________________________________________________________ ii. Bagi melicinkan tadbir urus negara. Nyatakan a) dua tugas Unit Perancang Ekonomi Negara [2] i.[Lihat sebelah] SULIT* SULIT* 18. pelbagai agensi kerajaan dan suruhanjaya telah ditubuhkan.

.. E-niaga merupakan konsep dan platform perniagaan maya yang menjadi kegemaran dan kegilaan generasi baharu ........ ............... Huraikan.... 22.... kedaulatan dan keutuhan negara Malaysia dipengaruhi juga oleh faktor-faktor lain..... KERTAS SOALAN TAMAT 8 ......... Jelaskan langkah-langkah yang diambil oleh kerajaan bagi mengatasi kegiatan ini.. Selain memiliki kekuatan ketenteraan................................................. dan tulis karangan yang panjangnya antara 300 hingga 350 patah perkataan......................... [lihat sebelah] SULIT* SULIT* Bahagian C (50 markah) Pilih dua daripada tajuk di bawah ini.. Huraikan penyataan ini...... .............. 21 Kerajaan Malaysia begitu serius menangani masalah jenayah yang berlaku di negara ini... 20.. Namun demikian sambutan dan penerimaan terhadap konsep ini masih rendah berbanding negara maju lain di dunia...

[lihat sebelah] SULIT* 9 .