You are on page 1of 2

Tatak NEUST-MGT

Joanna Marie Agustin
Levi’s. Chanel. Calvin Klein. Bench. Hammerhead. Dickies. Human.
Ito ay ilan sa mga tatak na kilala dahil sa ganda at kalidad na taglay ng
kanilang mga produkto. Mabenta sapgkat kumpara sa ibang produkto ay
magagamit mo nga naman ng pang matagalan kahit na may kamahalan, may
‘class’ naman.
Ngunit may mga katangian na kahit isang simpleng pangalan ay iyong
matatagpuan.
Bilang isang Extension Campus ng NEUST, ang MGT ay may sariling
pagkakakilanlan dahil sa mga magagandang katangian ng mga mag-aaral na
siya naming nagsisilbing huwaran sa mga kabataan. Kung ikaw ay freshman
dapat mo itong tularan o kung ikaw naman ay nasa higher year na, manalamin
ka at baka hindi ka naming kaisa.
Ito ang ilan sa mga tatak ng isang huwarang mag-aaral ng NEUST-MGT.
“Good morning Ma’am/Sir, mano po”
Isang katangian ng dugong Pilipino ang pagmamano na tanda ng
pagbibigay-galang. Kung napansin mong kapag nakakasalubong ng mga
estudyante ang isang guro at parang magkaka-stampede makapagbless lang,
huwag ka ng magtaka magmano ka na.
“Zero-Kalat”
Kung hindi mo kayang itapon ang pinagbalatan ng ng pinagkainan mo,
mabuti pang kainin mo na din, de joke lang. =) Kung may basura kang hawak at
walang malapit na basurahan sayo, mas ainam na ibulsa mo muna yan o kaya’y
ilagay sa bag. Isa sa mga patakaran sa MGT ang Zero-Kalat na siyang paraan
upang mapanatili ang kalinisan at kagandahan ng paaralan. AMging sa bayan ng
Talavera ay ipinapatupad din ito. Luminga-linga ka sa paligid at baka may kalat,
oh di ko sinabing yang katabi mo ah.
“One inch above the Knee”
Para sa mga ka-federasyon ko dyan, ang kaukulang haba dapat ng iyong
palda ay one inch lang above the knee. Hindi ka po sales lady na sight-na-sight
ang “wow legs puro butlegs”. Umakto tayo bilang isang estudyanteng kagalanggalang upang hindi na rin mabastos. Ang kaukulang parusa lang naman kung
ikaw ay pasaway ay ang pagkakatastas ng iyong palda, instant pahiya pa diba,
tsk tsk.
“Sssshhhh, Quiet”
Likas sa mga estudyante ang pagkaka-ingay tuwig nagkakasiyahan ngunit
subalit datapwat, ibahin mo ang NEUST-MGT. Lubos na ipinagmamalaki n gating
Administrator Mrs. Aurora Mangalili ang mga mag-aaral ng MGT dahil sa
disiplinang ipinapakita nito. Sabi nga niya ang palakpakan ay sapat na kung
nasisiyahan ka sa programa, hindi na kailangang maghumiyaw pa.

estudyante ka at hindi rakista. Kaya naman mapapansing nag-iitiman ang mga anit este ang buhok ng mga mag-aaral ng NEUST-MGT. Tandaan. kahit na isa kang ISKOLAR kung ikaw ay may disiplina at magandang asal tiyak na igagalang ka. Ang natural na itim na kulay ng buhok ay sapat na upang masabing ikaw ay kagalang-galang sa panlabas na anyo pa lamang. brown. Dicipline is the best Medicine. Hindi mahalaga ang karangyaan o estado sa buhay. golden yellow. Kumusta kapatid? Tatak NEUST-MGT ka ba? .“Black is Beauty” Burgundy. Isa ka sa makakatulong sa pag-unlad ng bayan sa pamamagitan ng pagiging isang magandang huwaran sa nakararami. cheznut brown. Sa mga problema n gating bayan. ito ay mahigpit na ipinagbabawal sa Kampus. ang isang disiplinadong mamamayan ang kasagutan. Diana gold at iba pang kulay ng buhok.