You are on page 1of 7

Perancangan Strategik Sekolah Kebangsaan Permai Indah (2016 – 2018

)
PELAN STRATEGIK SEKOLAH KEBANGSAAN PERMAI INDAH
TAHUN 2016 - 2018
NKRA Memperluaskan peluang pendidikan yang berkualiti dan berkemampuan

JADUAL 1

Sub-NKRA Sekolah berprestasi tinggi dan Tawaran Baru
Bidang Keutamaan PPPM Kokurikulum
Sektor / PPD / Sek Sekolah Kebangsaan Permai Indah
KPI SK PERMAI INDAH Melahirkan Murid yang Cemerlang Dalam Kurikulum dan Kokurikulum
Unit/ Bidang Kelab Seni Visual dan Kraf

Teras Strategik
(Berdasarkan 4 teras
strategik)

Isu-Isu
Strategik

Strategi

(Huraian isu/masalah tentang BK
atau fungsi organisasi)

(Berdasarkan 11 anjakan PPPM
atau fungsi organisasi/SWOC)

(Berdasarkan 25 101inisiatif
atau pelan tindakan di PPD)

(Pernyataan indikator
yang boleh diukur)

Mempelbagaikan aktiviti yang
berlainan mengikut pemetaan
sukatan pada setiap minggu

Meningkatkan prestasi
pencapaian murid dalam aktiviti
kelab sehingga ke peringkat
sekolah, daerah, negeri dan
kebangsaan.

Bilangan ahli
kelab yang mahir
dalam
kemahiran dan
nilai

Teras Strategik 3
Pencapaian murid dalam
Ekuiti Untuk SEmua Murid aktiviti kelab kurang
memuaskan

Pelan Tindakan

KPI

Sasaran
TOV

2016

2017

2018

5 org

7 org

10 org

13 org

| Format Perancangan Strategik Sekolah Kebangsaan Permai Indah

2018 NKRA Memperluaskan peluang pendidikan yang berkualiti dan berkemampuan JADUAL 2 Sub-NKRA SBT dan Tawaran Baru Bidang Keutamaan PPPM Ko-kurikulum Sektor / PPD / Sek Sek Kebangsaan Permai Indah KPI SK PERMAI INDAH Melahirkan Murid yang Cemerlang Dalam Kurikulum dan Kokurikulum Bidang /Unit Kelab Seni Visual dan Kraf Bi l Program/Projek Objektif Tanggungjawab Tarikh/Tempoh Kos/Sumber KPI TOV Sasaran 1 Anugerah Karya Terbaik Memberi penghargaan kepada murid yang berjaya menghasilkan hasil seni yang terbaik. PK Kokurikulum SU Kokurikulum Penyelaras Kelab Seni Visual & Kraf Januari September 2016 Sumbangan Penasihat Kelab Seni Visual & Kraf 70% 90% 2016 Jumlah peratusan murid yang menghargai seni semakin meningkat. | Format Perancangan Strategik Sekolah Kebangsaan Permai Indah . PK Kokurikulum SU Kokurikulum Penyelaras Kelab Seni Visual & Kraf Januari September 2016 Sumbangan Jumlah peratusan karya Penasihat Kelab terbaik meningkat.Perancangan Strategik Sekolah Kebangsaan Permai Indah (2016 – 2018) PELAN TAKTIKAL SEKOLAH KEBANGSAAN PERMAI INDAH TAHUN 2016 . Seni Visual & Kraf 65% 80% 2 Anugerah Buku Log Terbaik Tahun Memberi inisiatif kepada murid yang berjaya melengkapkan buku log dengan karya terbaik dan menarik.

Bahagian kedua jadual perlu dikekalkan perkataan dalam kurungan. 2. Bila selesai program/aktiviti penilai utama program (KS/PGB/KB/GKP) perlu menanda tangan. 4. Semua catatan dalam bahagian ini perlu dicatat dengan tulisan tangan sahaja dan ditanda tangan ringkas beserta tarikh pemantauan/catatan. 3. Ruangan penilaian perlu diisi bila keputusan atau hasil program/aktiviti telah dicapai. | Format Perancangan Strategik Sekolah Kebangsaan Permai Indah . pemantauan dan penambahbaikan. Perlu dibina mengikut bilangan program/aktiviti dari Jadual 2 pada setiap tahun.Perancangan Strategik Sekolah Kebangsaan Permai Indah (2016 – 2018) PELAN OPERASI JPN/PPD/SEKOLAH TAHUN 2016 Sektor/PPD/Sekolah Bidang/Unit Program/Projek Objektif Tarikh/Tempoh Kumpulan Sasaran Tanggungjawab Proses Kerja Sekolah Kebangsaan Permai Indah JADUAL 3 Kelab Seni Visual dan Kraf Anugerah Karya Terbaik Memberi penghargaan kepada murid yang berjaya menghasilkan hasil seni yang terbaik. Januari . Bahagian pertama perlu dilengkapkan dengan pernyataan penuh seperti sasaran dalam objektif.September 2016 Ahli Kelab Seni Visual dan Kraf Penyelaras Kelab Seni Visual dan Kraf 1) Mesyuarat Jawatankuasa dan AJK 2) Pelaksanaan Program 3) Pemantauan dan Penilaian Kekangan Pemantauan Penilaian Penambahbaikan Nama Penilai: Nota Jadual 3: Tandatangan Penilai: Tarikh: 1. Biarkan ruangan kosong untuk persediaan catatan semasa pemantauan ruangan kekangan.

Januari . nyatakan penambahbaikan setiap tiga bulanuntuk meningkatkan keberkesanan program (semasa dan akan datang). Tandatangan Penilai: Tarikh: | Format Perancangan Strategik Sekolah Kebangsaan Permai Indah .September 2016 Ahli Kelab Seni Visual dan Kraf Penyelaras Kelab Seni Visual & Kraf 1) Mesyuarat Jawatankuasa dan AJK 2) Pelaksanaan Program 3) Pemantauan dan Penilaian (Tulis masalah semasa atau selepas program dilaksanakan bila pemantauan dilakukan atau sepanjang program) (Oleh siapa dan bagaimana pemantauan dilakukan serta ulasan setiap bulan) (Selepas program dilaksanakan perlu dicatatkan pencapaian berbanding objektifnya) Berdasarkan hasil penilaian/pemerhatian.Perancangan Strategik Sekolah Kebangsaan Permai Indah (2016 – 2018) PELAN OPERASI JPN/PPD/SEKOLAH TAHUN 2016 Sektor/PPD/Sekolah Bidang/Unit Program/Projek Objektif Tarikh/Tempoh Kumpulan Sasaran Tanggungjawab Proses Kerja Kekangan Pemantauan Penilaian Penambahbaikan Nama Penilai: Sekolah Kebangsaan Permai Indah Kelab Seni Visual dan Kraf Anugerah Buku Log Terbaik Tahun 2016 JADUAL 3 Memberi inisiatif kepada murid yang berjaya melengkapkan buku log dengan karya terbaik dan menarik.

Semua maklumat/catatan dari bahagian kedua pelan operasi perlu ditaip dalam Jadual 4 seperti contoh pada barisan pertama. | Format Perancangan Strategik Sekolah Kebangsaan Permai Indah .Perancangan Strategik Sekolah Kebangsaan Permai Indah (2016 – 2018) REKOD PELAKSANAAN DAN PENILAIAN PROGRAMJPN/PPD/SEKOLAH TAHUN 2016 Sektor/PPD/Sekolah Bidang/Unit Bil Program/Projek Sekolah Kebangsaan Permai Indah Tempoh Pelaksanaan 1 Anugerah Karya Terbaik Januari September 2016 2 Anugerah Buku Log Terbaik Tahun 2016 Januari September 2016 Nama Penilai: Tarikh Pemantauan JADUAL 4 Penilaian Keberkesanan Program Tandatangan Penilai: Cadangan Penambahbaikan Catatan Tarikh: Nota Jadual 4: 1.

Memberi inisiatif kepada murid yang berjaya melengkapkan buku log dengan karya terbaik dan menarik. Program/Projek 2015 JADUAL 5 Prestasi Sebenar 2016 2017 Catatan dengan karya terbaik dan menarik. nama program/aktiviti yang telah dijalankan dan prestasi pencapaian sebenar (seperti penilaian dalam jadual 4) perlu diisi dalam Jadual 5 seperti contoh pada barisan pertama.Perancangan Strategik Sekolah Kebangsaan Permai Indah (2016 – 2018) PENILAIAN & MAKLUM BALAS PRESTASI PELAKSANAAN STRATEGI TAHUN 2016-2018 MISI Melahirkan insan kreatif dan inovatif. | Format Perancangan Strategik Sekolah Kebangsaan Permai Indah . Sektor/PPD/Sekolah Sekolah Kebangsaan Permai Indah Bidang/Unit Kelab Seni Visual dan Kraf Sasaran Prestasi Matlamat/Objektif KPI TOV 2016 2017 2018 Memberi penghargaan Jumlah peratusan kepada murid yang berjaya karya terbaik 65% 70% 80% 90% melengkapkan buku log meningkat. Jumlah peratusan murid yang menghargai seni semakin meningkat. Inisiatif/Tindakan. Maklumat sasaran dari Jadual 1. 60% 70% 80% 90% Ulasan: Laporan Disediakan Oleh: Tandatangan: Nota Jadual 5: 1. menghargai seni dan budaya serta yakin VISI diri dengan apa yang dipelajari menjelang tahun 2018 Mendidik dan membantu murid-murid memperkembangkan bakat dan minat dalam bidang seni serta menggalakkan mereka menghargai unsur seni dan budaya.

Ulasan yang sesuai terutamanya bila sasaran tidak dicapai perlu diberikan oleh pelaksana program/aktiviti. | Format Perancangan Strategik Sekolah Kebangsaan Permai Indah .Perancangan Strategik Sekolah Kebangsaan Permai Indah (2016 – 2018) 2.