You are on page 1of 2

KANDUNGAN

MUKASURAT

1.0 PENDAHULUAN

2.0 MAKSUD PERBEZAAN PANDANGAN

3.0 PUNCA-PUNCA PERBEZAAN PANDANGAN


3.1 Perbezaan Tahap Keilmuan
3.2 Keluasan Dan Kesempitan Ilmu

3.3 Persekitaran Yang Berlainan


3.4 Perbezaan Kepuasan Hati Terhadap Riwayat Hadis
3.5 Perbezaan Dalam Menilai Makna Hadis
4.0 FAKTOR-FAKTOR NEGATIF PERBEZAAN PANDANGAN

4.1 Faktor Akhlak


4.2 Faktor Pemikiran

5.0 LATAR BELAKANG PERBEZAAN PANDANGAN DI KALANGAN


UMAT ISLAM DI MALAYSIA

6.0 PEMIKIRAN SHEIKH DR. YUSUF AL-QARADAWI

10

6.1 Latar Belakang Dr. al-Qaradawi


6.2 Tanggapan Al-Qaradawi Terhadap Perbezaan
Pandangan

11

6.3 Sikap Yang Perlu Diambil Dalam Menghadapi


Perbezaan Pandangan

12

6.3.1 Menerima Perbezaan Pendapat Sebagai


Satu Perkara Penting
6.3.2 Menerima Perbezaan Pendapat Sebagai
Satu Rahmat

13

6.3.3 Menerima Perbezaan Pandangan Sebagai


Satu Khazanah
6.3.4 Menerima Hakikat Menghapuskan
Perbezaan Pendapat Adalah Tidak Mungkin
6.3.5 Menerima Hakikat Kemungkinan Pendapat
14
Orang Yang Tidak Sehaluan Juga Adalah Betul
6.3.6 Menerima Hakikat Kemungkinan Berlakunya
Kepelbagaian Pendapat Yang Betul
6.3.7 Menerima Hakikat Orang Yang Salah
Dalam Berijtihad Tetap Diberi Pahala

15

6.3.8 Menerima Hakikat Tidak Boleh Menolak


Perbezaan Pendapat Di Kalangan Ulama
6.3.9 Menerima Hakikat Semua Mazhhab Yang
Muktabar Merupakan Jalan Untuk Mengenal
Pasti Hukum Syarak

16

7.0 MENJAGA ADAB-ADAB BERBEZA PANDANGAN


7.1 Berlaku Adil Kepada Orang Yang Tidak Sehaluan

17

7.2 Bekerjasama Di Dalam Perkara Yang Disepakati


7.3 Bertoleransi Dalam Perkara Yang Menimbulkan
Perbezaan Pendapat

18

7.4 Berdialog Dengan Cara Yang Baik


7.5 Menunaikan Solat Di Belakang Orang Yang Tidak
Sehaluan

19

7.6 Menjaga Adab Dengan Tokoh Besar Dan Para Ulama


7.7 Menjauhkan Dari Terlalu Mudah Menghukumkan Fasik
Atau Berdosa

20

8.0 KESIMPULAN

21

Rujukan

22