You are on page 1of 6

SOALAN PERTENGAHAN TAHUN SEJARAH KSSR

PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 4

2014

SEJARAH
JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA
DIBERITAHU

ARAHAN : Jawab semua soalan.

1. datuk. Apakah maksud biodata diri? A Pengenalan diri seseorang B Dokumen berkaitan orang lain C Keterangan tentang diri dan keluarga D Profil yang mengandungi maklumat tentang diri kita 6. nenek dan sepupu B ibu saudara.Jawab semua soalan di bawah. Sumber pertama boleh didapati dalam bentuk A Buku B Ucapan C Akhbar D Batu bersurat 3. ibu dan anak-anak . Keluarga asas terdiri daripada A datuk. Muzium berperanan sebagai A Tempat bersiar-siar sambil membeli barang purba B Tempat menyimpan dan memelihara bahan-bahan bersejarah C Tempat orang ramai berkumpul dan menjual barang-barang bersejarah D Tempat untuk orang ramai mendapatkan maklumat tentang suatu tempat 4. Mengapakah sejarah penting dalam kehidupan kita? A Mengetahui cerita seseorang B Boleh menjadi iktibar dan pelajaran C Melahirkan masyarakat yang suka membaca D Bersemangat untuk berperang dengan orang lain 5. Maksud sejarah yang paling tepat ialah A Sejarah ialah peristiwa yang benar-benar berlaku pada waktu lampau B Sejarah ialah peristiwa yang akan berlaku C Sejarah ialah cerita dongeng yang berlaku pada waktu lampau D Sejarah ialah cerita yang menarik untuk dibaca 2. nenek dan cucu D ayah. abang dan kakak C ayah. ibu. Pilih satu jawapan yang betul sahaja.

7. Bagaimanakah caranya untuk menjadikan sekolah kita bersih dan ceria? A Membuang sampah merata-rata B Mencantas pokok dan memetik bunga sesuka hati C Bersama-sama menanam pokok bunga di sekolah D Menconteng dinding sekolah 13. Siapakah yang memegang jawatan tertinggi dalam organisasi sekolah? A Guru B Murid C Kerani D Guru Besar 10. Apakah gelaran nama bagi anak sulung dalam sesebuah keluarga? A Adik B Along C Angah D Mak Su 9. Alamat tempat tinggal dapat menunjukkan A saiz rumah seseorang B taraf hidup seseorang C lokasi tempat tinggal seseorang D bilangan ahli keluarga seseorang . Bagaimanakah kita menunjukkan rasa hormat kepada ahli keluarga? A Menggunakan kata panggilan yang sesuai dalam keluarga B Meninggikan suara apabila bercakap dengan mereka C Mengambil barang kepunyaan keluarga sesuka hati D Tidak mahu mendengar nasihat daripada ahli keluarga 8. Apakah yang dimaksudkan dengan visi? A Sesuatu yang hendak dicapai B Lambang kebanggaan sekolah C Wawasan atau berpandangan jauh D Langkah untuk mencapai kejayaan 11. Antara berikut. manakah menunjukkan sikap murid yang bertanggungjawab? I Mematuhi disiplin sekolah II Bermain semasa guru sedang mengajar III Membuang sampah di kawasan sekolah IV Menggunakan kemudahan sekolah dengan baik A I dan II C I dan III B II dan III D I dan IV 12.

Terdapat ___________ lautan yang terbentuk akibat pergerakan glasier pada Zaman Air Batu A lima B enam C tujuh D lapan . Apakah yang dimaksudkan dengan Zaman Air Batu? A Zaman ketika bumi ditimpa hujan berterusan B Zaman ketika permukaan bumi dilitupi oleh air batu C Zaman ketika bumi dilanda kemarau yang panjang D Zaman gelap di mana cahaya matahari tidak dapat menembusi bumi 18. Manakah antara berikut merupakan kepulauan Melayu? I Tanah Melayu III Afrika II Sumatera IV Asia A I dan II C II dan III B I dan III D III dan IV 19. Mengapakah kita perlu menjaga dan mengindahkan kawsan persekitaran tempat tinggal? A Mengharapkan pujian orang lain B Untuk memenangi pertandingan yang dianjurkan C Untuk menjamin kesihatan dan keselesaan hidup D Menggalakkan golongan remaja melepak di kawasan tersebut 16. Berikut adalah faktor-faktor menyebabkan terbentuknya benua dan lautan kecuali A kejadian banjir B pencairan air batu C pergerakan glasier D kenaikan paras air laut 20. kecuali A mempunyai kemudahan asas yang mencukupi B mempunyai pemandangan semulajadi yang indah C dikelilingi oleh kawasan kilang yang pesat membangun D kawasan yang mempunyai nilai sejarah yang menjadi sebutan hingga kini 15. Pernyataan di bawah menunjukkan keistimewaan kawasan setempat. Manakah antara berikut merupakan adab menggunakan telefon awam? A Meletakkan semula telefon ke gagang telefon selepas menggunakannya B Menghempas telefon dengan kuat kerana marah C Membuang sampah di tempat tersembunyi di pondok telefon D Membiarkan sahaja jika telefon rosak tanpa membuat aduan 17.14.

1. 2. Negara kita mencapai Kemerdekaan pada 31 Ogos 1957. Sikap ____________________ perlu ada dalam diri setiap ahli keluarga kerana ia dapat mengelak daripada berlakunya perselisihan faham. Setiap hujung minggu saya dan kakak akan pergi ke perpustakaan. 2. Kita mesti menjaga __________________ keluarga supaya nama baik keluarga tidak tercemar. ayah dan _____________________. b) Tandakan ( ) pada pernyataan yang menunjukkan peristiwa sejarah dan tandakan ( X ) pada pernyataan yang bukan menunjukkan peristiwa sejarah. ____________________ keluarga adalah sebuah rajah yang menerangkan asal usul sebuah keluarga. Saya pernah berjumpa dengan Perdana Menteri Malaysia dua tahun yang lalu. a) Isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul. Keluarga asas terdiri daripada ibu. . 5. Saya mula memasuki Tahun Satu semasa umur saya tujuh tahun. 3. Saya selalu mengulangkaji pelajaran bersama rakan-rakan. 4. sayang menyayangi anak-anak rajah salasilah hormat maruah 1. _____________________ antara satu sama lain di dalam keluarga amat penting untuk membina keluarga yang bahagia.Jawab semua solalan. 3. 5. 4.

5. 3. Cara menjaga kemudahan sekolah Menjaga kebersihan bilik komputer dan menggunakan komputer dengan cermat dan berhemah . Makmal komputer 2. Bil Kemudahan Sekolah 1.c) Senaraikan kemudahan yang terdapat di sekolah kamu dan nyatakan cara kamu menjaga kemudahan tersebut. 6. 4.